vissza a főoldalra *

M E G H Í V Ó 

Október 13., péntek, 15h,

Társadalmasítás és magánosítás illetve államosítás és privatizáció
- a hatalomgazdasági diktatúra érzéki csalódása vagy csalása -

alkotmányos struktúrák

(őszi kiskonferencia)

Alkotmányossági Műhely és Filozófiai Vitakör

(a filozófiai Vitakör 1200-ik rendezvénye)

 

A helyszín, egy református gyülekezet temploma, amit gyülekezeti teremként is használnak.

címe: Budapest Külső-Üllői Úti Református Gyülekezet - 1107 Budapest, Bihari u.9/a.

Házigazda

Bereczky Zoltán lelkész köszönti a megjelenteket

Előadások - maximum 20-20 percen belül

1) Bokor Levente: Alkotmány, alkotmány, alkotmány

2) dr Detre Csaba: "A társadalmasítás mint a társadalom létrehozásának folyamata, magánosítás mint a társadalom szétverése."

társadalmasítás nem egyenlő szovjet mintájú államosítással, és
a magánosításnak nevezett monopolizálás sem egyenlő a személyes közreműködést elismerő magántulajdonnal!

3) Fáy Árpád: Társadalmi kibontakozás reménye az alkotmányos struktúrákban - (előre szétküldött szemléleti vázlat: 1956 és az alkotmányosság
                    aktuális szórólapok: 1. A magyar nemzethez - 62 éve alkotmány nélkül
                                                     2. legitim-legális; a sokat kárhoztatott történelmi alkotmány és az ENSZ elvei

                                                    3. Alkotmány és természetes személy

4) dr Tóth Tibor: A székely köztulajdonról + Eskülevél és parlamenti eskü
                   És egy megjegyzés:  Az igazság szeretete

5) Tálos Géza: Történelemben ismétlődő törekvések a magyar megyerendszer felszámolására

dr Kiss Endre: Az alkotmányozás néhány filozófiai problémája a globalizáció korszakában - Mint kiderült október 8-án, sajnos más programja miatt nem ér rá, ami kár, mert közismerten Hegel-tisztelő baloldali gondolkodóról van szó, és igen fontos lehet, ha valaki ilyen előképzettséggel mutat érzékenységet a rendszerváltás visszásságaival szemben olyan módon, hogy "milyen jó lenne, ha jogi személy lehetne a társadalom az állammal szemben".  FÁ

6) Takács András, Kossuth téri tüntetés egyik szervezője, alkotmányos rendezés követelője

Horváth József mai gondolkodásunk gondjait felidéző levele.

7) Meghívottak még: Kocsi István, dr Zétényi Zsolt

8) E G Y É B

A rendezvényt üdvözli, és a következő írását küldi:

Tanka Endre, az MTA doktora, egyetemi docens: Miért nincs esélye az általános birtokrendezésnek  Magyarországon ?

Vissza az oldal tetejére