időrendben visszafelé kicsit lejjebb a képernyőn

Szentnek nevezik a koronát, mert a legszentebbnek gondolatát köték hozzája: gondolatát a szabad nemzet egy testbe foglalásának, gondolatát az egyesült néperőnek,
mely ne csak idegen bitorló, de egyes honfiak féktelensége s hatalomvágya ellen is bonthatatlan gátat emeljen.
” - Kölcsey Ferenc

" Ha a bölcs és becsületes polgárok lemondanak arról, hogy saját maguk irányítsák a polisz életét, akkor az lesz a büntetésük, hogy ostobák és gazemberek fognak uralkodni rajtuk" (Platon - régen)

K É R D É S E K - és V Á L A S Z -  keresés

Ha tisztességes emberek nem kívánnak a hatalommal és a pénzzel foglalkozni, akkor a sátán majd megteszi helyettük - és akkor valóban sátáni lesz a hatalom is meg a pénz is (ma -FÁ)

Egy mondat ...

Könyörgés - 2004 március 19-én * Hová lettek a szavak?

Normális vagy normális?- (Adjátok vissza a szavaim)

Elméleti tájékozódás és személyek esendő küzdelmes megnyilvánulásai

*  Töltsed le, amíg van *

A honlap Explorer keresőre készült

ami a képletek és rajzok, nyilak bekezdésjelek esetében fontos

- - -

Európai_kultúrkörben

Egyéni_és_közösségi_személy

A_szabályozás ontológiája,

és (a t-szab.) összetevői

A_természetjog értelmezése

Emberi megismerés, szabadság és felelősség  alanya csak az ember lehet ...

Egyének, társadalom

 òñ

gazdaság

òñ

Természeti erőforrások

Az alkotmány nem azonos az alaptörvénnyel!!!

Alany és eszköz az alkotmányos szabályozásban

Gondolkodás története a termelési tényezőkről

Alkotmányos-szerkezeti garanciák, lehetőségek

Érvek az alkotmány fogalmának  átvizsgálatára

kompenzáció a rendszerváltásért

"kívánatos" az emberi világot szolgáló közgazdaságtan (általános elvi modellezésének) keresése

erkölcs és hatékony közgazdaság  <>  alkotmány intézménye mint erkölcsi sarokpont a társadalomban

alkotmány és közgazdaság - alkotmányos piacgazdaság <>  alkotmány és alaptörvény műfaji különbözősége "legyen" evidencia - a magyar hagyománynak és a modern pozitivizmusnak megfelelően  <>  az alkotmány és alaptörvény kettőse: az alkotmány nem része a jognak, a jog fölött ál; az alaptörvény része a jognak és jó esetben (alkotmányosság esetén) igazodik az alkotmányhoz <>  alkotmánya (alkotmányos identitása) a szuverén személyeknek, a szuverén személyekből álló közösségnek (nemzetnek) lehet  <>  .....

személy és a matematikai pont fogalmi típusának hasonlósága  <>  a személy ideája, azaz általános elvi fogalma és pld a mérhető jellemzőkkel leírható "árnyékvilági" személyiség fogalmának alapvető különbsége <>  személy és elvi általános közgazdasági alapmodell (elvi, deduktív axiomatikus közgazdasági alapmodell) lehetősége, szükségessége   <> 

axiomatika, axiomatika történet, a deduktív és induktív axiomatika különbsége, össze kapcsolódása  <>  a deduktív axiomatikus rendszerelmélet hiányában ismeretelméletileg eleve "talajtalan" a tapasztalatra hivatkozó úgymond induktív axiomatikus rendszerelmélet, közgazdasági modellezés  <>  .....

arisztoteleszi fogalmi sablon <>  .....

2022

   

Vívódások 2022

2022

Alkotmányossági műhely és fórum video beszélgetések

II. rész A krisztusi út (és alkotmányosság) <- írásban illetve -> videó-beszélgetés

Kiss Endre József és Fáy Árpád - Debrecen 2022 03 22

I. rész A történelmi alkotmány mibenléte és vívmányainak aktualitása (videó-beszélgetés)

Fáy Árpád és Bene Gábor beszélgetése - Szeged 2022 02 21

Levélváltás, hozzászólás - Hozzájárulok ahhoz, hogy a honlapon feltüntethesse az én hozzászólásomat is.  - Üdvözlettel: Turay Alfréd

2022 január

a személy fogalma ügyében

2.  ontológia ismeretelméleti értelmezése és logikai összetevői
(visszajelzés alapján átrendezve 2022 02 07)

munka-változat a 2022 nyári konferenciára vitaindítóhoz
észrevételeket örömmel veszem - FÁ

1. ontológia ismeretelméleti értelmezése és annak alkalmazása (első összeállítás, ontológia korábbi említéseivel az alkotmányossági műhelyben 2022 01 22)

Személy és alkotmány és közgazdaság
elvi alapok keresése

2021

2021 december 29

búcsú az óévtől az újév küszöbén

- > Tálos Géza 2011-es írását felidézve

 
2021 december 10

Tanka Endre: ... túl kell élni az NWO világháborúját ...

 
2021 december

a 2011 évi Alaptörvény első mondata:
"Isten, áldd meg a magyart!"

A "Nemzeti hitvallás" c. bevezetőben:
"
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk
idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését.
"

, az R) cikk (3) bekezdése már jogalkalmazói kötelezettségként írja elő, hogy
"
Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával,
a benne foglalt Nemzeti hitvallással
és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.
"

érinti Bene Gábor: ERŐS VÁRUNK AZ ALKOTMÁNYUNK? 9. oldalon

Ismeretelméleti tájékozódó kérdések, gondolatok - fizikai alapfogalmakról vitatkozó levelekben 2021
2021

KONFERENCIA  A  SZEMÉLY  FOGALMÁRÓL

 

 Köszöntés, bevezető

 Békési Sándor: Személy és út  (a krisztusi út és a népmesei legkisebb fiú útja)

 Kiss  Endre  József: Az alkotmányos identitás útján (az előadás szövege írásban)

 Palicz Róbert: Ecclesia semper reformanda est (az egyházat mindig meg kell újítani) - egyházalkotmányunk tükrében.

Záró beszélgetés

Fáy Árpád: elvi problémafelvetés a személy fogalmáról (pontosítva 2021 10 12)

A konferencia 2021. augusztus 27-én, pénteken volt megtartva - melyről a piros betűvel jelezett videók készültek

 

Bokor Levente: Előzetes hozzászólás (FÁ vitatkozó, elemző megjegyzéseivel)

Bokor Levente: Profán (vers 1991-ből)

Levélváltás I. arról az axióma fogalmáról - annak kapcsán hogy a "személy" lehet-e "axióma" valamely fogalmi rendszer számára

Levélváltás II. a személy fogalmáról (minőség hasonló a ponthoz ... meg az alanyiság is, meg a személy idea fogalma)

 

Vívódások 2021

 

2020

Fáy Árpád: bevezető köszöntő

dr Békési Sándor: Az ember lényege, hogy SZEMÉLY

Fáy Árpád: a személy és rendszer problémafelvetés kialakulásáról, jellegéről

Kiss Endre: PROLEGOMENA - bevezetés a személy fogalmának keresztyén értelmezéséhez 

a karantén miatt a rendezvény elmaradt

 

„Személy és rendszer” – személy a rendszerben

levelező eszmecsere

érdeklődők feliratkozhatnak olvasónak, hozzászólónak

arpad.fay@gmail.com  címen

2020 júliustól

Problémafelvetés: személy és közgazdaság - és alkotmány (2017, folyt 2020 júl-tól)

mellékletek

18) OLVASÓNAPLÓ 10 melléklet - Ropolyi László és Szegedi Péter szerk - A tudományos gondolkodás története (1999) - letölthető - megjegyzések nélkül: https://ttk.elte.hu/dstore/document/849/book.pdf

18) OLVASÓNAPLÓ 10 melléklet - Ropolyi László és Szegedi Péter szerk - A tudományos gondolkodás története (1999) - > megnézhető

19) OLVASÓNAPLÓ 11 melléklet - Békési Sándor: Sisi személyének teológiai portréja, V. fejezet a személyről (2014)

20) OLVASÓNAPLÓ 12 melléklet - Békési Sándor: Az ember lényege, hogy SZEMÉLY (2018)

21) OLVASÓNAPLÓ 13 melléklet - Ropolyi szerk Bevezetés a tudományfilozófiába (2013) - megjegyzések nélkül: https://ttk.elte.hu/dstore/document/855/book.pdf

22)OLVASÓNAPLÓ 14 melléklet - Husi Géza: Rendszerelmélet - rendszerszemlélet (.......) - megjegyzések nélkül: https://docplayer.hu/29883789-Rendszerelmelet-rendszerszemlelet-dr-husi-geza.html

23)OLVASÓNAPLÓ 15 melléklet - Székely László: Éter, matematika és metafizika - megjegyzések nélkül: https://adoc.pub/eter-matematikaes-metafizika.html

24)OLVASÓNAPLÓ 16 melléklet - Kiss István:  Az általános rendszerelméletről (1971) - megjegyzések nélkül: file:///C:/Users/Arpad/AppData/Local/Temp/3070-Cikk%20sz%C3%B6veg-5763-1-10-20200130.pdf

 
2020 június

Beszéljünk egy hiányzó könyvről, amelynek például

„AXIÓMATÖRTÉNETI  - H I Á N Y” lehetne a címe.

 
  Hit és természettudomány  
  lecsengő karantén-konténer állapot határán

nyelvtani evidenciák és fizikai jelenségek tárgyalása

- és öncenzúrára kényszerítő vesztegzár az üres szabályozáselméleti nish körül -

Vívódó levelek a

 fogalomhasználatról

2020

2020 05 14 az egzakt fogalmi sablonok ősétől a fekete dobozig  
2020 03 20

karantén gondolatok

hirtelen létezik a teljes gazdasági intézményrendszert, érdekstruktúrát

félretenni képes (sokat hiányolt) vismajor - a vírus veszedelmének tudatában

Vívódások "a semmi földjén" 2020 
2020 02 07 a metafora a hasonlat egy fajtája
(amelyet olykor nehéz értelmezni – például kétezer év távolából).
 
2020 01 11

pontosításokkal röviden - az arisztoteleszi fogalmi sablonról - és ahhoz kötve a személy fogalmáról

 
2019 
2019 10 24

Rövid vázlat pénzteremtő hitel mibenlétéről

- A mintegy 100-150 éve kialakult hitelpénz rendszer könyveléstörténeti sajátságából kiindulva -

 
2019 09 27
Levelező, kalandozó gondolatok
személyről, "arisztoteleszi fogalmi sablonról", jelenkorról - 30 oldalban
 
Vívódások 2019 
  A személy fogalmáról klasszikus metafizikától napjainkig Vívódások pénzelmélet 2019
2019 02 25

Matematika-tudománytörténeti (axiomatika-történeti) gondolatok

Vívódások filozófia, személy 2019

 2018

2018

A személy és közgazdaság - és alkotmány

(közgazdaság-tudományi modellezés ontológiai, ismeretelméleti alapjai)
- áttekintő dolgozat (pdf-ben) -
(
valami kódolási okból explorer és opera keresőben olvasható jól a pdf és az összes ábra a honlapon)

új felfedezés a pénzről vagy a cenzúra változása?
 

Vívódások 2018
2018 Mi a pénz? - logikailag, mérnöki észjárással
a hitelben teremtett pénz tulajdonképpen
a modern gazdaságot átfogó könyvelési hálóban aszinkron szaldó-puffer.
Gondolom ez mindent leegyszerűsít.
Aki magyarul is meg tudja fogalmazni, az kérem tegye meg.
De addig mérnöki szemmel azt hiszem lényegre mutató, jól eligazító, pontos ez a meghatározás.

Problémafelvetés Pénzhasználat és szerződés elmélet elvi alapjai körében

Előadásvázlat - Alkotmányosság és közgazdaság és a személy

 

2017

Problémafelvetés: személy és közgazdaság - és alkotmány (2017)

Feltevés az, hogy az eszmei személyre (és a személyek közösségére) mint általános alapfogalomra kell építeni egy deduktív axiomatikus rendszermodellt, amelynek segítségével lehet elemezni a gyakorlati közgazdasági rendszereket (adórendszer stb), tágabban pedig (egy más területen) az elvi (jogon kívülálló sőt jog feletti) alkotmányos normákkal elemezni lehet a szokásbeli és írott („jogon belüli”) alaptörvényt, jogrendszert.

NEM KIVÁLTSÁG egyes személyeknek – a személyekig lebontott közgazdasági rendszer oly mértékig, hogy önállóan termelési tényezőnek kell tekinteni ezt a személyig lebontottságot (amelyben kell megfogalmazni az alapelveket) – HANEM társadalompolitikai, gazdaságpolitikai MINIMUM - amit nevezhetünk korunkban természetes társadalompolitikának, természetes közgazdaságnak, természetes jognak.

A manapság emlegetett életpálya modellek szempontját kell általánosságban kifejteni és általánossá tenni a társadalmi modellek "alapszöveteként"
a társadalom minden tagjára vonatkozóan
(nem csak egyes állami foglalkozási munkakörök számára)

Vívódások 2017

Személy és közgazdaság - és alkotmány c. problémafelvetés fejezetei:

 

1) ... A PROBLÉMA  FELVETÉS

I.

ismeretelméleti megfontolások

2) ... LOGIKA  fogalmi feltételei - az axiomatikus tárgyalásmód fogalmi talapzata.doc

3) ... A  SZEMÉLY  FOGALMÁRÓL

4) ... A  RENDSZER  fogalmáról

II.

közgazdasági, társadalomelméleti kérdések

5) ... KÖZGAZDASÁGRÓL 1. - ember-közgazdaság-természet, a termelési tényezők

6) ... KÖZGAZDASÁGRÓL 2. - a személy fogalmának használhatóságáról

7) ... ALKOTMÁNY  és személy és gazdaság - és alkotmány

mellékletek

8) ... OLVASÓNAPLÓ 1 melléklet - Szász Gábor axiomatikáról szóló 1972-es könyvéről

9) ... OLVASÓNAPLÓ 2 melléklet - Dobó Andor Euklidesz (axiomatika) hatásáról a tudományban

10)   OLVASÓNAPLÓ 3 melléklet - Várkonyi Hildebrand Az indukció filozófiája (1938)

11)   OLVASÓNAPLÓ 4 melléklet - Csiha Csaba Rendszerelméleti fogalmak c. 1989-es kötetéről

12)   OLVASÓNAPLÓ 5 melléklet - Szabó Árpád A mat. alapjainak Eeuklideszi terminusai I. (1960)

13)   OLVASÓNAPLÓ 6 melléklet - Szabó Árpád A mat. alapjainak Eeuklideszi terminusai II. (1961)

14)   OLVASÓNAPLÓ 7 melléklet - Németh László, Görögök, vagy a halott hagyomány (1934)

15)   OLVASÓNAPLÓ 8 melléklet - Turgonyi Zoltán Bevezetés a filozófiába (1993)

16)   OLVASÓNAPLÓ 9 melléklet - Havas Ferenc: Onoma, rhéma, logosz (1998)

 örömmel vett minden észrevétel, vitázó megjegyzés, javaslat - FÁ (a program kezdeményezője és szervezője) - arpad.fay@gmail.com

A problémafelvetés az alaptörvény és alkotmány megkülönböztetendőségének 2000-es évek eleji gondolatából származik.

 2017

2016

személy és közgazdaság (és alkotmány) problémafelvetés vázlatai 2016

Vívódások 2016

 2016

2015 alkotmányelméleti alapok III.
 fogalomalkotási-modellezési evidenciák keresése
Vívódások 2015

2015

2014   Vívódások 2014

 2014

2013    
  Dobai István: a válság lényege a hatalom erkölcstelensége - 2013 dec 56-os börtönversek (DI)
2013 Székelyföld autonómiájának sérthetetlen alapelveiről - Izsák Balázs, 2013 nov  
2013

Adósságpénz vagy hitelpénz?

- a megnevezésben vélelmezhetően megnyilvánuló, egymástól gyökeresen eltérő szemlélet, lelkiség, távlatosság, irányultság

Vívódások 2013
2013

Alkotmányos piacgazdaságot - a hitelhez való alkotmányos jog

(a hitelhez való jog reális lehetősége 100 éves, a hitelpénzzel egyidős)

Körültekintés 2013
2013 június 23 Az oklisták ellopásától kezdve - tudatlanság és mulasztás pénz általi elszámolások dolgában  
2013 Az alkotmány fogalmáról - egy szép emlék Frenczel Bertalantól (Tiszahát 2003 november)  
2013 május vázlat: rendszerváltó társadalmi alapkérdés az öncsőd vagy magáncsőd  
2013 február keresetlevél vázlat a a föld nem tőke ügyben

 

2013

2012  

Vívódások 2012

2012

2011

A jelenlegi hatalom és a történelmi alkotmány viszonyáról 3 felhívás

 Olvasó Napló 2011

Vívódások 2010-11

2011

Észrevételek táblázatosan

- a 2011-es alaptörvényhez és az abban nevesített sarkalatos törvényekhez -

azokat Magyarország alkotmányos állapotba jutásához vezető folyamat korai állomásaként remélve, értelmezve

 
2011 Alkotmányosan a munka legyen származtatva
az önszervezésből, annak szűkítéseként
 

2011

     

Az alkotmányosság úgy is közelíthető, hogy:

A pénz vagy a hatalom csak akkor a sátáné (az erkölcstelenségé), ha neki adjuk, ha neki hagyjuk.

A pénzügyi és a hatalmi eszközök, folyamatok sajátságait ismerni kell mint technikai sajátságokat, és

nem szabad "eleve sátáninak" misztifikálva irányítatlanul hagyni.

A feladat (ismerni és kezelni erkölcsi szempontokkal illesztve) folytonos törekvésnek kell célja legyen.

2010    

2010.

2009

"természetes-portfólió" gondolatának felvetése

Vívódások '07-'09

2009.

2008 Miért nem része a jognak az alkotmány!?  
2008

A természetes és a jogi személyek a makroökonómiai szektor-modellben

 
 

Alkotmányelméleti tételek  II.

 

2008.

  2007 Hová lehet tovább lépni? Százak - Az alkotmány a nemzet államalkotó akarata

2007.

2006 december ünnepek és a makro-ökonómiai modell  Mikulás konferencia
2006 október 31

Alkotmányelméleti  tételek

(és egy kiragadott, jelzés-szerű felsorolás régi forrásokból)

levél Barrosónak és
válasz Barrosó a hivatalától
2006. október 9 Nem csak székelyföldön élnek tiszta vágyak - az észt elnök beiktatási beszéde  
2006 szeptember 18 szeptember 18 - október 23 >>> Kossuth téri tüntetők álláspontja és más hozzászólások őszi v í v ó dások '06
2006 augusztus 25 1956 és az alkotmányosság  
2006 június 18 A ditrói Székely Nemzetgyűlés határozata * A Székely Nemzeti Tanács szeptember 2-i közleménye és fórum
2006 március 19 Kérünk minden Hazáját féltő, azért önzetlenül tenni akaró honpolgárt, hogy alkotmányos jogunkat és kötelességünket érvényesítve – állítsuk helyre a jogfolytonosságot.

1944 március 19 - 62 év alkotmány nélkül - 2006 március 19

2006 március 15 A székelyudvarhelyi Székely Nagygyűlésen elfogadott kiáltvány  
2006 március 19 Lakmusz papír az alkotmánybírósági társadalom-szemléletről - Tisztelt "Fidesz"!
 - Szabadság téri_emlékmű - Üdítő olvasmány A.Szolzsenyicin: Hogyan mentsük meg Oroszországot?
2006 március 5 Szolidaritási nyilatkozat a székely autonómia törekvéssel EMNT nyilatkozat

2006 február

Nemzetek Európája: IGEN! Unió nemzetek helyett - NEM!!!

a hétköznapok
2006 február 1791-es törvény-szöveg alkotmányról * 1920. évi I. törvénycikk indokolása

119/1996. (XII.21.) OGY határozat

2006 február A magyar alkotmányosságot minimálisan helyi kultúrális hagyományként nemzetközi védelem illetné! -De csak posztkommunista  utóvédharcot kap a globalista étvággyal felerősítve

(Vidéki Térségek Európai Kartája ►>> helyi identitás megőrzése - vagy csak a szervetlen, a politikaitól lecsupaszított torzó-kultúrális identitást tekintik megtartandónak?)

2006 január

korrekció:

Az alaptörvény: nem egyenlő (¹) alkotmánnyal

Az állam: nem egyenlő (¹) társadalommal

Az államosítás: nem egyenlő (¹) a társadalmasítással

Az államosítás tévútjáról való letérés:

 sem lehet egyenlő (¹)

a társadalom előli „tovább-privatizálással”

(alkotmánynak nevezett alaptörvényre hivatkozva)

Kert-Magyarországért

munkavázlat (uniós vidék-programok és az alkotmányosság)

2006 január 1.

"A kizökkent idő helyretolása" - Újévi interjú Kocsis István drámaíróval

a "természetes" gazdaságról

2006.

2005 december 22

Olvasói levél Zlinszky János: Alkotmányos értékek és a politika c. székfoglaló előadásához. -

Olvasói vitatkozó jegyzetek  Zlinszky János székfoglalójához - Zlinszky János székfoglaló

A történelmi és a kartális alkotmány-felfogás műfaji különbözősége táblázatosan
2005 november 5 Palackposta (második, kiegészített változat)

Közjogi, gazdasági békeállapot követelése

~ Nemzeti politikát! ~

levélrészlet pénzről és sátánról

 

2005 október 20

korrekció (egy írás utóélete)

Mi a történelmi alkotmány aktuális jelentősége?

nemzeti emlék Erdélyből

2005 október 15 Ez a világ legdemokratikusabb állameszméje. .. - Levélrészlet, nyilvánosságnak szánva  
2005 október 23-ra

Apáink '56-járól gyerekeinknek - ezért a 2004-es megemlékezésért elbocsátás járt

 
2005 október Mi a történelmi alkotmány aktuális jelentősége? - hozzászólás  
2005 szeptember 26 Azért ez meglepő "önfegyelem": 2004 december 5 - 2005 szeptember 26

megj-1 - megj-2 -

megj-3 megj-4 megj-5 megj-6

2005 szeptember Hozzászólás a "gazdasági konzultációhoz" - új gazdasági modell témakörben udvariatlan hangon
2005 augusztus Elismerés és kritika - a Szent István tervről

karcolós

állam és egyház

2005 június 13.

Lehetőségünk: a történelmi alkotmány …időtlen elveit a mai kor kihívásaival, társadalom-szervezési feladataival egységes rendszerben kell kezelni

 
2005 június 7. Csak az első lépés nem sikerült -  De csodák sosincsenek kizárva

2005 aug 5 * 2005 aug 20

kétkedő megj. A) folytatva

helyeslő megj. B)

2005 június 5.

Nyílt levél a Magyar Országgyűléshez és annak elnökéhez: Dr Szili Katalinhoz

az államfő-választásról és az alkotmányosságról

*

2005 június 4. Csatlakozás egy európai fórumokhoz írt trianoni évfordulós levélhez *
2005 május 17. Levél a lakiteleki nyilatkozatok szerzőihez *
2005 ápr 6

Az alkotmányosságról (nemzeti kérdés: élet vagy halál struktúrái)

előadás melléklete
2005 márc 15. Mit kíván a székely nép? - az SZNT 12 pontja  
2005 febr 19 &

Alkotmányos piacgazdaságot II.

- alkotmányos elvű piacgazdaságra -

Lehetőségünk a történelmi alkotmány

kötet

éveleji levelek

2005.

2004 dec 10 Meghívó - vitanap: Jogtudat - európai és nemzeti alkotmányok - Alkotmányosság ontológiája - létünk viszonya a társadalom-szervezeti keretekhez - előadásvázlatok 4

vesztegzár-karantén

lemondó levél

*

meghívó vázlt-1.

2004 dec 5 után I G E N  -  I G E N  -  a nemzetre, az életre

a szavazás után

3

2004 dec 5-én

I G E N  -  I G E N! - változatlanul, annak ellenére, hogy ...

Az egyetértő nyilatkozatokból
2004 dec 5 előtt I G E N  -  I G E N!

Kényes ízlés

 felszínre tört

2004 nov 19 Vitanap: Rendszer (többek között a Liska-modell felemlítése) Parmenidesz
2004 október Emlékezés - az 1956 október 19-i szegedi diák-nagy-gyűlésre

Apáink '56-járól gyerekeinknek, a megtorlásról

memento 2002,

töprengő álmok 2003

2004 szept  

vita a Kortársban

i

  Nem erkölcsi vagy nemzetiségi kérdés volt - az elcsatolt vasútvonal  
2004 április 17. MEGHÍVÓ III. Alkotmányos vitanapra írásokból 4  
2004 március 19 60 éve szakította meg a német megszállás a magyar alkotmányosság hatályát, s az máig nem állt helyre  - "jogfenntartó nyilatkozat"  a magyar alkotmányosság megszakadásának 60-ik évfordulóján

- MEGHÍVÓ a megemlékező II. Alkotmányos vitanapra - közreadott írásokból 4

nyilatkozat 3

2004 február 27. Meghívó az I. Alkotmányos vitanapra - Az előadásokból 4  
2004 febr 4. A Százak Tanácsa  az alkotmányról

állásfoglalás 3

2004 febr eleje Áttekintés az alkotmányosság kérdéséről  4

  I. általános bevezető - II. logikai alapok - III. gazdaság-elméleti alapok

 régi dokumentumokból
2004 jan Ne higgy az "irodalmárnak"? ...  
2004 jan Közjogi erejű lépés lehetősége az alkotmány ügyében? -  válaszok egy kérdező levélre  

2004.

2003-2004 Párhuzamos kezdeményezések:

FELHÍVÁS - A szentkorona sejtjeinek szervezésére -  (A Szentkorona Szövetség, 2003 november) 

KIÁLTVÁNY - A magyarsághoz és a vele együttélni kívánó népekhez, közösségekhez  (Országos Nemzeti Bizottmány, Nemzetgyűlés, pártprogram stb elnevezéssel 2004 jan 10.)

Honi Nemzeti Tanács szervezése - Polgárjogi harc a magyar alkotmányosság helyreállításáért (Szabad Magyarországért Mozgalom 2004 február)

Szervezzen Magyar Újjászületés MAGot (PAJZS Szövetség, pártprogram 2004 szeptember)

a felsorolás nem teljes

 
2003 dec  &

Történelmi alkotmányunk jogán

alkotmányos evidenciák

(uniós csapdában?) 2003

kötet írásai 

???
2003. nov 10-12. Sárospataki Konzervatív kör - és Miskolci felhívás aláírókkal (2003 nov 30.) felhívás 3
2003. nov 3. Konferencia: Alkotmányosság és alkotmány - esélyek és kudarcok, 1956-tól hozzászólás
2003. okt 3 Birodalmi unió és az európai alkotmányosság kincse  
2003 szep 25. A hivatalos álláspont elemzése alkotmány és alaptörvény ügyben (dr Zlinszky Jánosnak a Demokrata 2003. szeptember 18-i számában megjelent interjúja kapcsán)  
2003 szept 15 Vitaindító táblázat az alaptörvény és alkotmány különbözőségéről  
2003 aug 30 Alkotmányozás - ezúttal külső kényszerre?! szórólap 3
2003 aug 17. Sajtóközlemény az "önkényuralmi §" törlésének követeléséről és a magyar történelmi alkotmányhoz visszatérésről tartandó népszavazás kezdeményezéséről közös sajtó-közlemény 3
2003 aug 13 levél Mádl Ferenc és Szili Katalin részére az "önkényuralmi §" törléséről *
2003 aug 1 Tiltakozó közlemény a T/4486. sz. "Új alkotmány" törvényjavaslat ellen 3
2003 nyara nyári anyag-gyűjtés   - (különféle elméleti írások, dokumentumok) 4  
2003. május 31. dr Csihák György (Zürich) tartott előadást "Magyarország Szent Koronája - és a magyar közjogi rendezés kérdései ma" címmel  

2003 április 10.

 május 31.

július 5.

augusztus 30.

 október 24.

 november 29.

 december 19.

2004 január 3.

Magyar kiáltvány 2003. március  3

 

Alkotmányos tények, evidenciák (vita-indító 2003-ban)

Magyar Alkotmányossági Jószolgálati Testület  megalakulása, megszűnése
2003 márc 28-29.

Meghívó II. Uzsora-konferenciára (az első 1902-ben volt)

Közlemény 3
2003. február Előadások 2003 márciusi rendezvényünkre 4 AB beadványok és a válasz *
2003. jan. 24-25. Alkotmányról az EU kapujában II. - írásos anyagok - meghívó * (vélemény "alkotmány szellemű" EU-ról) nyilatkozat 3

2003.

2002. nov. 30. levél Hajrá Magyarország Irodának *
2002. nov. 25. Nyílt levél (és melléklete) Szili Katalinnak, az Országgyűlés elnökének *
2002. nov. 14. meghallgatási kérelem parlamenti bizottságokhoz *
2002. okt. 21. &

Alkotmányról az Európai Unió kapujában

Alkotmány nem egyenlő alaptörvény !!

Konferencia 2002 szeptember 13-14

kötet

 megvásárolható
2002.szep. 13-14. Alkotmányról az Európai Unió kapujában - írásos anyagokmeghívó 4  Nyilatkozat 3
2002.aug.18. 3 rádióinterjú  
 2002. aug. 6.  Alaptörvény és alkotmány különbsége - problémafelvetés  
2002. jún. 24.  Földről és EU-ról, lényegről és a kiskapuk rendszeréről - megjegyzés  
2002. máj. 6. Ontológia és alkotmány - vitaindító, egy hozzászólás, egy olvasmány  
2002 & falinaptár alkotmányos örökségünkről  

2002.

2001. dec. 15.

Az alkotmányosság korunk kihívása - meghívó - előadásvázlatok 4

nyilatkozat 3
2001. okt. 20.

1956 jelentősége a magyar alkotmányosságban - meghívó - előadásvázlat

 
2001. június & Az évezred köszöntése c. kötet (.rtf file-ban)  
2001. márc. 30.  Szövegjavaslat ünnepi törvényre az alkotmányról (§-ba szedett esszé stílusban) felhívás 3

2001.

2000. 

december

Megalakult az Alkotmányossági Műhely egyesület
ütközés
2000. dec. 19. & Búcsú az évezredtől c. kötet (.rtf file-ban)  
2000. május 22. Magyarok V. Világkongresszusa, alkotmányossági szekció - program felhívás 3
2000. febr. 24. Nemzet és alkotmány - vitanap, előadásvázlatok 4  
2000
1999. dec. 10. Az MVSZ elnökségéhez - konferencia, előadásvázlatok  4 levél *
1999. &

Alkotmányos piacgazdaságot !

alkotmányos elvű
társadalmi egyezséget

c. 1996-os tanulmány kötet megjelenése (1999-ben)

 
1999 Megalakult az Alkotmányossági Műhely munkacsoport
ütközés
1999
1996 Az alkotmányos piacgazdaságot c. tanulmány első változatának kézirata  
1996

 

régi meghívók, előadások

 

tanulmányok, érdekességek

Az alkotmány a nemzet államalkotó akarata, kultúrája, létezési feltétele

fejlesztési struktúrák - és az alkotmány

1456-1956; nem ilyen egyszerű

Vendégoldalak

www.alkotmany.ngo.hu egyesulet@alkotmanyossagi-muhely.hu  alkotmany@ngo.hu Zmegszűnt ~ ~ ~  szerkesztő és részben szerző ] arpad.fay(a)gmail.com

Alkotmányossági Műhely és Fórum Társaság közhasznúsági jelentései

Tragikus fogalom: a genocidium

kihívás és vágyak - szerk 

1 %

a kötetek megrendelhetők