Vissza a főoldalra *

Részvételi díj: hölgyeknek 1 csomag (tányér zacskó) sütemény, uraknak: 1 üveg ital

 MEGHÍVÓ

A Filozófiai Vitakör és ~ az Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért, valamint ~ az Alkotmányossági Műhely szeretettel meghívja

"RENDSZER" c. egésznapos konferenciájára,

amelyre 2004 november 19.-én, pénteken, 10:30 kezdettel kerül sor a Kőbányai Szabó Ervin Könyvtárban: Pataky Művelődési Ház, Budapest X., Szent László tér 7-14.

Délelőtti blokk

 

Előad.

kezdet

Előadás +vita

10.00-tól gyülekező

1.                   

10.30-

35 p + 5 p

Detre Csaba megnyitója – utána levezető elnök Detre Csaba

2.                   

10.35-

35 p + 5 p

ZÁHONYI ANDRÁS - A mezopotámiai és a görög pantheon rendszerelméleti megközelítése

3.                   

11.15-

35 p + 5 p

MALECZKI JÓZSEF: A magyar nyelv rendszere 0, 000

4.                   

11.55-

35 p + 5 p

HORVÁTH TIBOR: A rendszer a történelemben - a társadalmi fejlődés elmélete

5.                   

12.35-

35 p + 5 p

BOKOR LEVENTE: Heidegger a rendszerről

6.                   

13.15-

35 p + 5 p

VITÁNYI PÁL: Rendszer - információ - kommunikáció rendszere

7.                   

13.55-

35 p + 5 p

Magyari Zoltán: Rend, rendszer, rendezettség

14.35-től 15.45-ig ebédszünet

Délutáni blokk

8.                   

15.45-

45 p + 5 p

Rászlai Tibor: az axiómákról 00

9.                   

16.35-

35 p + 5 p

DETRE CSABA: A rendszerhalmaz - rendszerelmélet

10.               

17.15-

25 p + 5 p

Fáy Árpád: Rész és egész, a rész-modell környezete

11.               

17.45-

35 p + 5 p

F.Liska Tibor: A Liska-modellről

http://www.sztaki.hu/~liska/irodalom.htm

12.               

18.25-

35 p + 5 p

Oó ERZSÉBET: A Naprendszer fogalmának kialakulása

 A konferencia témafelelős szervezője: FÁY ÁRPÁD, E-mail címe: fay@ngo.hu


*    Tisztelt Kör!

A Filozófiai Vitakörben első ízben előadó, Maleczki József barátunk felhatalmazására körbeadom levélváltásunkat, mintegy beharangozóként november 19-i előadásához! A vitaköri hagyományokhoz méltó polémikus témára van kilátás!

Szeretettel: Csaba  


Kedves Csaba!

Ha van hozzá kedved, akkor küldd körbe ezt a levelet. Hogy mennyire lesz vonzó a téma másoknak, az majd ott kiderül. Annyit elárulhatok már előre, hogy a hallgatóságnak előadásom hallatán olyan donkihotizmusban lesz része, amilyenben csak ritkán. Az ilyesmi nem igazán szokta tűzbe hozni a hallgatóságot -- inkább az előadót szokták ilyen esetekben lesajnálni -- de lehet, hogy ez a kör nem ilyen lesz.  

Üdvözlettel: Jóska


Kedves Jóska!

Köszönöm szépen a pontosított címet, illetve az alcímet! Nagyon érdekes ez a téma, s többek számára igen vonzó! Ebbe a programtáblázatba már nem érdemes utólag betenni, majd a szinposionom amelyet szintén körbeadunk, nyílánvalóan a címpontosítások is rajta lesznek. Ha gondolod, az alábbi leveledet 1:1.ben is körbeküldhetjük, a Vitakör egy családias társaság.

Baráti üdvözlettel: Csaba


Kedves Csaba!

Köszönöm a Rendszer című szümpozion programját.

Pótlandó végre mulasztásomat, megírom, hogy milyen témáról fogok ott előadást tartani. A magyar nyelv logikai rendszerének felbomlásáról szeretnék beszélni, de az egész rendszer bomlását nem tudom szemügyre venni, már csak azért sem, mert az nem negyven percig tartana.

Az előadásom címe tehát kb. így fog hangzani: A magyar nyelvi rendszer bomlásának néhány tünete.

S minthogy az egyik ott tárgyalandó jelenség a hamis alárendelő szerkezetek elterpeszkedése lesz, kis előzetesként bemutatom, hogyan hangzanék az előadásom címe a legdivatosabban használt hamis alárendelő szerkezetbe foglalva: A bomlófélben levő magyar nyelvi rendszer néhány tünete.

A szinopszist igyekszem a megadott határidőre megírni.

Szeretettel üdvözöllek: Jóska

Vissza


**Az axióma fogalmáról, ahogy eddig nem beszéltünk róla

 Az a gondolat, hogy a matematikai axióma önmagában is meggyőző, világos tétel – Arisztotelesztől származik. De Proklos (Kr. u. V. sz.) másként definiálja: „az axiómákat mindenki igaznak látja, és senki sem kételkedik érvényességüket illetően bennük”. Arisztotelesz matematikai axiómákról alkotott téves elképzelése nemcsak az antik theoretikusokat vezette félre, a mai embert is…. A terminus becses értelemben veendő dialektikus jelentése – Euklidesznél a posztulatum fogalma értendő – magatartás-formáló.

Rászlai Tibor

Vissza


***A magyar nyelvi rendszer bomlásának néhány tünetéről

 A nyelvi rendszer és a rendszer általános fogalmának összefüggései. Funkcionalitás, negentrópia, energiakifejtés, kultúra. A nyelv a kulturális rendszer részrendszere.

A nyelvi rendszer koherenciájának fogalma, a koherencia kialakulásának,  megmaradásának vagy megszűnésének okai, körülményei. A társadalmi koherencia és a nyelvi koherencia. A nyelvi rendszerek használhatósága és koherenciájuk.

A nyelvi rendszerek külső és belső kompatibilitása. A „belső kompatibilitás” (koherencia) példája: a magyar vonatkozó névmási kötőszók és nekik megfelelő kérdő névmások rendszere. A „külső” kompatibilitás.

A rendszerbomlás megállapításának elméleti nehézsége: az etalon hiánya (a szubejektivitás elkerülhetetlen). Egy nyelvi rendszer akkor van bomlófélben, ha annyira megbomlik belső összhangja, csökken a kohéziós ereje, hogy jóformán védekezésre képtelenné válik a rendszer elemeinek önkényes: tehát nem a rendszer működtetésének folyamatából, e folyamat tökéletesítésének kényszeréből fakadó változásai (változtatásai) ellen.

 A nyelvi rendszer épségének ismérvei:

A rendszerbomlási példák egyikének részletezése: hamis alárendelés.

Összefoglalás.

Maleczki József

vissza

 RENDSZER
 
Szó eredete:

rend: valószínűleg ősi ún. "nosztratikus" eredetű szó. (olyan szavak, amelyek az Óvilág négy fő nyelvcsaládjában, - indoeurópai, sémi, hamita,  mongol-finnugor-turk -   előfordul.

szer: Ősi, szkíta-hun-magyar szó: általános értelemben megfelel a mai "eszköz" szónak.

A két szóból - minden bizonnyal - a nyelvújítás kreált egy harmadikat.  

Rendszer, tehát az értelmi rendalkotás eszköze. Etimológiai szempontból nem eljesen felel meg a görög "szüsztéma" szónak, amely az összes indoeurópai és sok más nyelvben elterjedt.

Filozófiai szempontból elsősorban a reális világ modellezhetőségét fejezi ki azzal, hogy az értelem által megismerhető. A rendszer ellentétpárja a "kháosz", amelyben az értelmi rendalkotás nem lehetséges. 

Vitatott, hogy olyan szellemi konstrukciókban, mint a vallás létezik-e rendszer.Más szellemi konstrukcióban, mint a tudományok, művészetek alapfeltétel a rendszer működése.

Kapcsolódás a halmaz-fogalomhoz, "rendszerhalmaz"-hoz.

A "rendszer" és a "halmaz" fogalmak között - koncepcióktól függően -kifejezett átfedés van. A "halmaz" álalánosságban a kvantifikált "rendszert" fejezi ki. "Rendszerhalmaz": olyan halmaz, amelynek minden részhalmaza egymással valamiképpen összefügg. Világ mint halmaz: végtelen részhalmaztartalmú, egyetlen és részeiben GENETIKAILAG egységes és összefüggő rendszerhalmaz  Ez azt jelenti, hogy a Világ minden része (részhalmaza) "vérrokonságban" áll egymással, valamint a Világ minden egyes része (részhalmaza) végtelen mennyiségű  résszel (részhalmazzal) rendelkezik, ugyanakkor valamely más halmaznak is részhalmaza. Megjegyzés: fenti mgállapítások nagyjából megfelelnek a cantori Isten fogalomnak: (v.ö.: CANTOR: Allgemeine Mannigfaltigkeitslehre.

Az evolúciós öngerjesztő rendszerhalmazok

Detre Csaba

vissza


Részvételi díj: hölgyeknek 1 csomag (tányér zacskó) sütemény, uraknak: 1 üveg ital


Vissza az oldal tetejére