vissza a főoldalra *

http://www.penzbiztos.hu/otletek.html Ötletkosár - Új bejegyzések (485)

kevés az öncsőd törvényi szabályozása

2013. január 14., hétfő 4:20

A devizahitelek vetették fel az öncsőd szükségességét a magyar jogrendszerben. A megnyugtató rendezés ennél többet igényel. A háztartásnak, a végső fogyasztónak és végső tulajdonosnak az öncsőd előtti szakaszban, a normál életvitelben már biztosítani kellene az önszervezés feltétel rendszerét. Még mielőtt csődbe került volna.

Minden embernek intézményesen, elvonhatatlanul kínálni kellene a tudatos életpálya modellt. A mindenkinek járó minimumokat és az országos politika által elvonhatatlan, a saját teljesítménnyel arányos lehetőségeket. Ide tartozik, hogy ne a bankok játszanak a hitelhez való joggal. Ide tartozik a pénzfedezetet jelentő föld, oktatás, egészségügy hamis pénzügyi hivatkozású elherdálása elleni tudati védettség.

A pénzügyek megnyugtató rendezése (a jéghegy-csúcsa devizahitel botrányon túlmenően) a pénz aktuális definiálása, és annak társadalmi vitája nélkül lehetetlen. A pénz elszámolási eszköz, a mi gazdaságunkat, életvitelünk eszközeit kell számoljuk vele.

Fáy Árpád

 

az ügyfél önrendelkezése, szerződési szabadsága szerint

2013. január 14., hétfő 3:56

Tisztázni kellene a fogyasztói szerződést is magába foglaló üzleti szerződés mibenlétét.

Ha már a ptk szerinti szerződéskötési ismérvek előtérbe kerültek, meg kellene fogalmazni az üzleti szerződés ismérveit, feltételeit, eszközeit (elkülönítve például bármiféle nyílt vagy trükkös csalástól, diktátumtól, a szerencsejáték szerződéstől). Az alapjaiban átgondolt ÜZLETI SZERZŐDÉS EGY MODULJAKÉNT lehet értelmezni a pénzhasználatot. Tehát a szerződési szabadság elszámolási eszközeként kell tekinteni a pénzt, a pénzkezelést, és annak a vízcsapszerelőhöz vagy TV-műszerészhez hasonló specialistájaként a banki szolgáltatót – jól elválasztva a pénztulajdonlási kérdésektől. Egészen új szerepkörbe kerülhetnének a banki ügyfelek a saját jogukon, a nekik tulajdonképpen származékosan alárendelt banki szolgáltatáshoz viszonyítva (autóhasználat és autószerelő hasonlattal is élhetünk, a cselekvő, cselekvésre jogosult szerződő alany és a pénzkezelési technika, eszköz szolgáltató specialistája köz

Fáy Árpád

 

vissza az oklistát

2013. január 14., hétfő 3:49

Felvetem: az úgynevezett „oklistákat” a bankok tulajdonképpen ellopták, hiszen azok túlnyomó részt olyan tételeket soroltak fel, amelyek nem annyira a bankok kockázatát növelték a korábbi, szerződéskötés kori helyzethez viszonyítva, hanem éppen a hitel felvevőkét, az ügyfelekét.

Miért nem az ügyfelek (vagy érdekvédelmi képviseletük) módosíthatják egyoldalúan a banki hitelszerződéseket, például a munkanélküliség magasba szökése esetén? – Ez az érvelés természetesen a bankot a banki művelet (likvid hitelösszeg és nem-likvid jelzálog közti művelet) lebonylítójaként, adminisztrátorként, nem pedig a hitelezett pénz eredendő tulajdonosaként veszi számításba. A banki pénzteremtési technikát tehát, ha használjuk, alapvetően ügyféli kompetenciába valónak értem azon biztonsági tartalékráta előírással, amely ma is használatos.

Fáy Árpád

 


 Vissza az oldal tetejére