vissza a főoldalra *

-----Original Message-----
From: Fáy Árpád [mailto:fay@tvnetwork.hu]
Sent: Sunday, January 28, 2007 12:37 AM
To: alkotmany@ngo.hu
Subject: FW: Meghívó "PÁLFORDULÁST !" konferenciára

Beszámoló a "PÁLFORDULÁS KONFERENCIÁRÓL"

Pálfordulást sajnos nem tapasztaltunk:

A két közjogi méltóság vagy az ő hivataluk nem kívánt reagálni a meghívásra. Egyéb helyszínt vagy időpontot sem szorgalmaztak.

Az ismert körülmények között egy kislétszámúra sikeredett összejövetelen került részletes ismertetésre:

az alapvető erkölcsi kérdések egyik lehetséges elemzési-érvényesítési, megjelenítési módja -

 a közgazdasági gondolkodásban - a makroökonómiai szektor-modell kibővítése révén.

http://www.alkotmany.ngo.hu/ter_es_jogi_szem_makrookonomia.htm

A vetített előadásnak szomorkás hangulatot kölcsönzött a rendszerválság ismert mai állapota.

Ugyanakkor ki mit tehet a maga helyén? Ez az előadás is egy ilyen "a maga helyén" törekvés jegyében került sorra.

Szó esett egy elvetélt tüntetésről is "Napkeleti bölcsek" néven.

Január 5-re akartuk bejelenteni, de sajnos az újév után kicsúsztunk a bejelentési határidőből.

Olyat akartunk csinálni, mint a betlehemes játék, de itt nem lett volna jászol, sem pásztorok, meg szamarak, marhák és egyéb ártatlan állatok.

Talán a három napkeleti bölcset sem jelenítettük volna meg. A tüntetés egy tépelődést lett volna hivatva megmutatni:

Ha ilyen bölcsek ma Pestre jönnének, mit tudnánk nekik útmutatást adni? Heródes palotáját merre találnák?

Heródes katonáit kik alakítanák? Jeltelen kék volna Heródes katonáinak egyenruhája? Volna-e kisdedek megölésének veszélye?

Vagy már 50 éve tart az abortusz-akció? Már magtalanítási projekt a neve - a kisdedek legyilkolásának?

Hogy világra se jöhessen, de meg se foganhasson ....?

A heródesi palotát be akartuk írni a rendőrségi kérvénybe, mint megjelölt helyszínt. Továbbá a szabadság terének minden zegét-zugát.

Sok év múltán elhihetetlen összeesküvés gyanusítgatásnak nevezik majd, hogy volt olyan időszak Pesten a XXI. században, hogy

tüntetni nem lehetett a "szabadság terén", meg hogy ott sárgállott az ötágú vörös nagy önkényuralmi jelképének és eligazító szövegének (hogy ki a hős, a szovjet vagy az áldozata) a levert üres foltja.

És az Igazság minisztériumát is meg akartuk jelölni helyszínként. Ez jó lett volna, hátha kapunk rá választ, mert most csak a képletesen és ténylegesen a heródesi palotában kvázi rabosított gazságügyi minisztérium címe ismeretes előttünk,

nyakatekert "igazságügyi" elnevezéssel. Beszédes ez a túszulejtettség, ez a komornik-igazság topológiai elhelyezés, ez a lakáj-jogi állapot. Kellene még valami beszédesebb láncokat is lógatni a plafonról bilincsekkel és kiforgatott spanyolcsizmákkal a palota bejáratánál (Antall szobrának háta megett).

Hogy nehogy valaki azt hihesse, megháborodott szóförgeteget freccsentek szét, bárki nézegessen október 23-i akciójeleneteket vágtázó lovasrendőrökkel (heródesi zsoldosokkal?) és ama egyetemi alkotmány-tankönyv első mondatából azt, hogy mi az emberi jogok forrása: "az állam önmegtartóztatása". Ha pedig az állam meg a Heródes úgy gondolja, hogy drága a hosszú póráz, és spórolni akar, akkor beülteti az i- -gazságügyi minisztert a bejárata alá (emelettel lejjebb, de ez kb olyan, mint magasföldszinti lakásnál a lépcső alatti kutyaól)..... amit az ember röstellene szóvá tenni, ha nem ebben a rendszerválságban élnénk, ha nem ez a 16 év volna mögöttünk, ha nem esetleges munkabérrel hitegetnének a privatizáció korrigálása helyett.

És szívemnek kedves helyszín lett volna még egy egyetem valahol, bárhol az országban. Nem a névtábla szerint, hanem a tevékenysége, de legalábbis hitvallása szerint. Megint nehéz lett volna a rendőrök helyzete. Mert ami a telefonkönyvben ilyen címen van, abból egyetlen egy sem egyetem, csak tanoda. Az egyetemen ugyanis az erkölcsi és a társadalmi valóság viszonya nem mellőzhető tantárgy. Az egyetemen nem lehet tagadni, hogy a gazdasági struktúrának erkölcsi kritikája is van (mégpedig az erkölcstelen törvények, szerződések semmissége, de lagalábbis alkotmány ellenessége erejéig). Ma nincsen egyetem az országban, ahol az alkotmány és alaptörvény (íratlan alkotmány és írott törvények) közötti műfaji különbségről konferenciát lehetne tartani. Nincs az országban egyetlen egy egyetem sem a szó teljes értelmében, ahol az egyetemes természetjogi alapok evidenciáit hangsúlyoznák, kiinduló pontnak vennék. Visszaélnek az egyetem szó múltból itt ragadt hitelével, maradék erkölcsi súlyával a tisztelt rektorok és dékánok legalább úgy, mint az alkotmánynak nevezett alaptörvényben kodifikált legképtelenebb és legnyilvánvalóbb önkénynek engedelmes az alkotmánybírák. Talán az alkotmánybírák egy fokkal jobban tisztában vannak a helyzetükkel.

Csak szó esett egy elvetélt tüntetésről "Napkeleti bölcsek" néven.

Tudom, persze, hogy tudom, hogy nagyban megy a játék, ilyen kis tétek, mint a természetjog és közgazdaság elmélet kapcsolatának felvetése, ma kevéssé számíthat közérdeklődésre.

Másik oldalról meg azt kell mondjam, hogy amikor síri csend van, akkor azért kell dolgozni, amikor meg a maihoz hasonló vihar előtti mocorgás van, akkor meg azt az inspirációt kell elfogadni.

Nem akartunk zavarni senkit sem. Tapasztaljuk az ideges kifejletet, az erősödő hullámzást.

De mert pókerszerűen elfedett lapokkal folyik a játék, és mindenki feltételezi, hogy ellenfele ravaszkodik (például három milliárdért fegyverkezik a saját lakosság ellen - mert úgymond a százmillió még nem volt elég), ezért van, aki sóhajt, és minimum kegyes hazugságnak veszi, ha páncélszekrénybe zárt kibontakozási tervről hall. Nem nagyon hihető az eldugott tervek léte.

Amint az is münchhauseni kópéságnak tűnik, hogy mondja meg a lakosság, hogy mit akar? A felelős politikai szerepvállalás helyett álkérdések. Élő politikai testként létező választási körzetek nélkül hazug dolog demokráciáról beszélni. A politikai választás kifejezés maga is tetten érhető csalás. Úgy tesz, mintha informált választók sterilen döntetnének a politikai képviselőjükről, és ezzel már minden e legnagyobb rendben is van. Hát nem érzik, hogy a politikai képviselő nem egy keresztrejtvény, nem egy sima totószelvény, nem egy számítógépes "go to" utasítás? Nem érzik, hogy a politikai képviselő (különösen a szabad mandátumos) a választók létéért felelős? A választói létet jeleníti meg? Hogy az országgyűlésnek képletesen az országgal kellene azonosnak lennie? Hogy az országgyűlés és a választók közötti bizalmi kapcsolatnak nem a kormány által vásárolt fegyverarzenálban kellene tárgyiasulnia? Amint a családok belső konfliktusait is hosszú távon csakis a családi lét kultúrájával lehet kezelni, nem pedig éretlen jogi marhaságokkal? ...

Ha meg mégis van terv, de titkolják, nem megismerhető, akkor pedig mi hajlandók vagyunk együttműködni, és elhinni, hogy sehol semmiféle nagyívű kibontakozási terv nincsen, amíg nem látjuk - addig tehát hangoztatjuk a hiányát.

Nincsen sem terv, sem az értelmiség nem mozdul.

Lebutított világunkban mindenki kivár, reménykedik, hogy ő megússza, de legalábbis nem elsőként fog kárt szenvedni, de erőt feszíteni, gondolkodásra sarkallni nem sok kezdeményezést látok. Mindenki ön-illetéktelenségében van elmerülve.

Aki pedig megszólal a kavalkádban, az meg hajlamos a mikrofon erősítő világában eltévedni, miszerint minél nagyobbat csavarunk az erősítő gombján, annál nagyobbat tudunk kimarkolni a valóságból is.

A háttérben pedig gyakorlott zavarospecások fényesítik botjaikat.

Nincsen sem terv, sem az értelmiség nem mozdul.

Pálfordulást sajnos nem tapasztaltunk.

Majd máskor.

A napkeleti bölcsek tüntetést talán mégis meg kellett volna tartani.

F


-----Original Message-----
Sent: Monday, January 22, 2007 11:17 PM
To: belpol@mti.hu
Subject: Meghívó "PÁLFORDULÁST !" konferenciára

~ Pálfordulás konferencia ~

 

 „Pálfordulást” szorgalmazunk

az alkotmány, a hatalom és a közgazdaság erkölcsi értelmezésében

(az alkotmányos, azaz erkölcsös hatalom és gazdaság reményében ...)

 

 

vita indítót tart

 

Fáy Árpád: A természetes személy és a jogi személy megjeleníthetőségét a makroökonómiai szektormodellben címmel, kivetített ábrákkal

www.alkotmany.ngo.hu/ter_es_jogi_szem_makrookonomia.htm

 

Bakos Batu: A természetjogot alapul vevő alkotmányos rendezés,

mint lehetséges kitörési pont a mai rendszer-válságból,

mint lehetséges kiinduló pont a szovjet korszak utáni tényleges társadalmi megújuláshoz

 

Időpont - 2007 január 26-án, pénteken délután 16 órától 19 óráig (gyülekezés 15.30-tól)

 

Helyszín - P I N C E L A B I R I N T U S - a Borkápolnán keresztül, utcai, azaz üzleti bejárat - 1071, Budapest, Damjanich u. 52.


Meghívót küldtünk:

Dr Sólyom László államelnök és

Dr Szili Katalin országgyűlés elnöke részére

A két kiemelt közjogi szereplőnek küldött meghívóval szeretnénk hangsúlyozni, hogy szorgalmazzuk a nemzeti sorskérdésekről a szélesebb társadalmi párbeszéd megkezdését.

A Kossuth téri események nyílt ütközésbe torkollott menete nem jelentheti a társadalmi párbeszéd, kiútkeresés feladását.

Szomorúan tapasztaljuk, hogy 16 év után még mindig nem indult meg a rendszerváltás elengedhetetlen feltételeként a társadalmi helyzetünk nyílt értelmezése, és a kibontakozás keresése még mindig foglya, függvénye a korábbi diktatórikus hatalmi pozíciók utóéletének.

A lehetséges kibontakozás egyik elemeként szorgalmazzuk a természetjogi alapok, tételek előtérbe helyezését mind az alkotmány, mind a politika, jog, gazdaság, sajtó és egyéb társadalmi rendszerek valós, megnyugtató megoldást hozó reformjának előkészítéséhez – a lehető legszélesebb társadalmi nyilvánosság előtt.

Ha ezt az utat elutasítjuk, akkor könnyen a jogállami illúziók csődjeként burkolt vagy még nyíltabb diktatúrában találhatjuk magunkat.


Meghívót küldünk továbbá jelen levéllel a Kossuth téri tüntetőknek, és mindenkinek, aki a mai egymásnak feszülés mögött nem csak személyek és csoportok kikerülhetetlen mérkőzését, tisztulási folyamatát látja, hanem mély rendszer-válságként is éli meg közéletünk már-már véres elfajulását, és politikai életünk, kormányzatunk tragikus erkölcstelenségét, hatástalanságát.

kezdeményezők:

dr Bakos Batu, Magyarok Nagyasszonya Lovagrend

Fáy Árpád, Alkotmányossági Műhely


-----Original Message-----
From: Fáy Árpád [mailto:fay@tvnetwork.hu]
Sent: Monday, January 22, 2007 11:24 PM
To: elnokititkarsag@keh.hu
Subject: Meghívó dr Sólyom László részére

Meghívó

 

Dr Sólyom László államelnök részére

 

Tisztelt Államelnök Úr!

 

Meghívjuk Önt illetve képviselőjét az mellékelt meghívóban szereplő összejövetelre.

 

Ezt a rendezvényt a közeljövőben folytatni tervezzük. Ha tehát most az idő rövidsége miatt nem tud részt venni találkozónkon, akkor erre a későbbiekben egyeztetett helyszínen és időpontban keresünk alkalmat.

 

Szándékunk az, hogy olyan fórumot kínáljunk fel, ahol a mai rendszer-válság lényegi kérdéseiről lehet szót váltani – mind a hatalomban ma képviseltek, mind a hatalomból kiszorítottak (kiszorultak) soraiból meghívott, az eszmecserére vállalkozó résztvevőkkel.

 

Reméljük, hogy a rendszer-válság kérdéséről a Kossuth tériek kertelés nélküli szókimondásával sikerül eszmét cserélni mind a szakkérdések felkészült ismerőivel, mind a mai országgyűlésben képviselt hatalmi struktúra felelősen gondolkodó tagjaival.

 

Közjogi méltóságként még dr Szili Katalinnak, az országgyűlés elnökének küldünk meghívót.

 

 

Budapest, 2007. január 22.

 

Az értelmes és valós megoldást jelentő kibontakozás reményében tisztelettel

 

a kezdeményezők:

 

dr Bakos Batu, Magyarok Nagyasszonya Lovagrend

Fáy Árpád, Alkotmányossági Műhely


-----Original Message-----
From: Fáy Árpád [mailto:fay@tvnetwork.hu]
Sent: Monday, January 22, 2007 11:27 PM
To: katalin.szili@parlament.hu
Subject: Meghívó dr Szili Katalin részére

Meghívó

 

Dr Szili Katalin országgyűlés elnöke Részére

 

Tisztelt Elnök Asszony!

 

Meghívjuk Önt illetve képviselőjét az mellékelt meghívóban szereplő összejövetelre.

 

Ezt a rendezvényt a közeljövőben folytatni tervezzük. Ha tehát most az idő rövidsége miatt nem tud részt venni találkozónkon, akkor erre a későbbiekben egyeztetett helyszínen és időpontban keresünk alkalmat.

 

Szándékunk az, hogy olyan fórumot kínáljunk fel, ahol a mai rendszer-válság lényegi kérdéseiről lehet szót váltani – mind a hatalomban ma képviseltek, mind a hatalomból kiszorítottak (kiszorultak) soraiból meghívott, az eszmecserére vállalkozó résztvevőkkel.

 

Reméljük, hogy a rendszer-válság kérdéséről a Kossuth tériek kertelés nélküli szókimondásával sikerül eszmét cserélni mind a szakkérdések felkészült ismerőivel, mind a mai országgyűlésben képviselt hatalmi struktúra felelősen gondolkodó tagjaival.

 

Közjogi méltóságként még Dr Sólyom László államelnök részére küldünk meghívót.

 

 

Budapest, 2007. január 22.

 

Az értelmes és valós megoldást jelentő kibontakozás reményében tisztelettel

 

a kezdeményezők:

 

dr Bakos Batu, Magyarok Nagyasszonya Lovagrend

Fáy Árpád, Alkotmányossági Műhely


  Vissza az oldal tetejére