Vissza a főoldalra * vissza a közhasznúsági előlapra

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Az Alkotmányossági Műhely és Fórum kiemelten közhasznú egyesület

2005. évi tevékenysége

I.                   BEVÉTELEK, KIADÁSOK 2005-ben

A.)     A jelentés alapjául szolgáló közhasznú egyszerűsített beszámoló( mérleg és eredmény-levezetés ) az alábbiakban megtekinthető.

B.)      Az Egyesület költségvetésből származó támogatásban nem részesült.

C.)     Az Egyesület befektetett eszközökkel nem rendelkezett nem rendelkezett, így vagyonának alakulását a bevételek és kiadások határozták meg.

D.)     Cél szerinti juttatások: Az Egyesület cél szerinti tevékenysége keretében támogatást nem nyújtott.

E.)      Az Egyesület az államháztartás alrendszereibe tartozó szervezetektől támogatásban nem részesült

F.)      Az Egyesület vezető tisztségviselői támogatásban, juttatásban nem részesültek.

EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG

2005 ÉV

Sor-

szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. Befektetett ezsközök (2-3. sorok)

 

 

 

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

 

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

4.

III. BEFKTETTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

5.

Forgóeszközök (6-9. sorok)

116

 

70

6.

I. KÉSZLET

 

 

 

7.

II. KÖVETELÉSEK

 

 

 

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

116

 

70

10.

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+5 sor)

116

 

70

11.

C.Saját tőke (12.-16. sorok)

-75

 

-121

12

I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE

 

 

 

13.

II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

39

 

-75

14.

III.LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

 

15.

IV.TÁRGYI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

-114

 

-46

16.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 

 

 

17.

D. Tartalék

 

 

 

18.

E. Céltartalékok

 

 

 

19.

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

191

 

191

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

191

 

191

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

(11.+17.+18.+19. sor)

116

 

70

EREDMÉNYLEVEZETÉS

2005 ÉV

Sor-

szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)

10

 

100

2.

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.)

10

 

100

3.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 

 

 

4.

a) alapítótól

 

 

 

5.

b) központi költségvetésből

 

 

 

6.

c) helyi önkormányzattól

 

 

 

7.

d) társadalombiztosítótól

 

 

 

8.

e) egyéb

 

 

 

9.

f) továbbutalási céllal kapott

 

 

 

10.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

 

 

 

11.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

10

 

100

12.

4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

 

13.

5. Egyéb bevétel

 

 

 

14.

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 

 

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)

 

 

 

16.

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

 

 

 

17.

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 

 

18.

C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)

10

 

100

19.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II+B./2.)

 

 

 

20.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai  (1.+2.+3.+4.)

124

 

146

21.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

124

 

146

22.

            Ebből: továbbutalt támogatás

 

 

 

23.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

 

24.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

 

 

 

25.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

 

 

26.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai  (1.+2.+3.+4.)

0

 

0

27.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

 

 

 

28.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

 

29.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

 

 

 

30.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

 

 

31.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1. 2.)

-114

 

-46

32.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

-114

 

-46

33.

2. Vállalkozásitevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.)

 

 

 

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény (+_1+_2)

 

 

 

35.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E./2.-E./3.)

 

 

 

36.

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2-F./2.-F./3.)

 

 

 

37.

I. Adózás előtti eredmény (B-/1-F./1)+-H/2

 

 

 

38.

J. Fizetendő társasági adó

 

 

 

39.

K. Tárgyévi eredmény

 

 

 

40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

-114

 

-46

41.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-I)

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

42.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

 

43.

1. Bérköltség

 

44.

Ebből: - megbízási díjak

 

45.

            - tiszteletdíjak

 

46.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

47.

3. Bérjárulékok

 

48.

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

 

49.

C. Értékcsökkenési leírás

 

50.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

146

51.

E. A szervezet által nyújtott támogatások ( pénzügyileg rendezett )

 

52.

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

 

II.                AZ EGYESÜLET 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A 2005. év az egyesület életében nagyfokú passzivitásban telt a korábbi évekhez képest. Ami aktivitást a tagok mégis folytattak az egyesület alapfeladatának tekintett alkotmányosság elméleti munkában, az jobbára más szervezetekkel együttműködve tették úgy, hogy az alkotmányossági Műhely könyvelésében nem jelent meg.

  1. Tagságunk jelentősen lecsökkent, az aktivitást nem tanúsító, de az egyesület ügyével egyetértő személyek tiszteletbeli taggá váltak
  2. Több rendezvénynek voltunk a társ-szervezői, de az anyagiakat nem az egyesületünk könyvelte, sem kiadásunk, sem bevételünk nem származott belőle.
  3. A honlap működtetése elszámolható költséggel nem járt.
  4. Egy kiadvány készült, ami a Balaton Akadémia kiadásában és magánszemélyek támogatásával valósult meg, kis példányszámban. Egyesületünk nem szerepel a megnevezett szponzorok között. Bankszámlánkra befizetett 100.000,- Ft. támogatásból finanszíroztuk a kiadvány szerkesztési és egyéb költségeit.
  5. Új bankszámlát nyitottunk, melynek nincsenek forgalomhiányos időben rezsi költsége ( az előző számlát megszűntettük ).

Budapest 2006. május 30.

Vissza az oldal tetejére