vissza a főoldalra * Vissza Százak Tanácsa előlaphoz

 

Sodródás helyett

A Százak Tanácsa

ajánlásai a politikának

2006

A KÖTET ÁRA: 1200 Ft 

 

 

Könyvbemutatók 

>>> ARCVONAL IRODALMI KÁVÉHÁZ <<<

Budapest V., Harris köz 3

2006 február 6.-án,

hétfőn 17.00

 

>>> VASZARY KÉPTÁR  <<<

Kaposvár, Fő u. 12

2006 február 10.

péntek 16.00

 

>>> Balaton Akadémia <<<

Helikon Kastélymúzeum

Keszthely

2006 február 18-án,

szombaton 1100

 

>>> <<<

Pécs

2006 február

 

>>> CSEMADOK KÖZPONT <<<

Pozsony

2006 március

 

>>> BÁNFFY KULTURÁLIS KÖZPONT <<<

 Lendva

2006 március

 

Tervezünk  további pécsi, gödöllői és több fővárosi bemutatót is a 2006-os évben.

 

 

A kötet írásaiból …

 

Mit kellene tennie a pártpolitikának, a társadalomnak a nemzeti megmaradásért, a magyarság jövőjéért? - …itt van az ideje annak, hogy “vissza-magyarosodjunk!”
 ~ (Csoóri Sándort idézve) a szerkesztő Szijártó István

A diplomáciainak mondott óvatosság, személyes sérthetetlenségünk mindenek felettisége, a pozíciók és kitüntetés-várományok elvesztési félelme: a mai apokalypszisben halálosan vakmerő gyávaságnak bizonyul. ~ Hegedűs Lóránt

… érték a szó és a tett egysége, ami vissza-vezethető a második isteni személy megtestesülésére, hiszen a Logos testté lett, hús-testté, emberré, és közöttünk lakozék ~ Bolberitz Pá

Nem, én azt mondom, hogy nem az ember, hanem Isten alkotta ezt a világot. ~ Papp Lajos

…három millió nyomorban élő ember van Magyar-országon és három millió szegény ~ Kozma Imre

Az elvénülő társadalom közéletét sűrűn átszövik a közelgő elmúlás érdekviszonyai. Eltompul az új iránti érzék, kevés a hajlandóság az áldozatra, s a távlati érdekek, a jövő gondjai, szükségletei fokozatosan háttérbe szorulnak. ~Fekete Gyula

…el kell érni, hogy legyen elég gyerek! A második legfontosabb program, hogy a gyermekek lelkében küldött isteni ajándék, a tehetségük a lehető leghatékonyabban legyen kiművelve. ~ Kellermayer Miklós

A nemzetért felelősséget érző tehetség szükségállapotának idejét éljük…. ~ Mózsi Ferenc

A Szentkorona-tagság …az országlakosi magatartásban a mellérendelés és nem az alárendelés elvének az érvényesülését segítette elő ~ Kocsis István

A társadalom: nem egyenlő (¹) az állammal!
Az alkotmány: sem egyenlő (
¹) az alaptörvénnyel!
És a társadalmasítás sem volt egyenlő (
¹) az államosítással. ~ Fáy Árpád

Egy régi, sokatmondó meghatározáshoz nyúlok vissza, amely szerint “a nemzet a kultúrában kons-tituálja magát”. Konstituálja, azaz határozza meg, alkotja meg magát. Régen a konstitució ’alkotmányt’ is jelentett, tehát a fenti meghatározás tiszta magyar szóra fordítva a következőképpen hangzik: a kultúra a nemzet alkotmánya. ~ Albert Gábor

“A barlanglakó ősember kultúrlény volt, a technikai civilizáció embere nem szükségképpen az, csak, mert rendelkezik a civilizáció eszközeivel.” ~ (Kodolányit idézve) Czakó Gábor

Az élet nehéz! Ettől érdemes komolyan venni. (Hol van már a régi virtus?) ~ Kisida Elek

1989 - A magyaros hang lényegében Kodály és Bartók művészetében is egyre inkább bűnnek és árulásnak minősült. ~ Balassa Sándor

Az ember egészsége, testi és szellemi jóléte a társadalmi, gazdasági haladás alapvető tényezője. ~ Mikola István

A mindenki számára kötelező iskolai egészségtan oktatás lehetne az, amelynek keretében a tanulók az egészséges életmódot… az alapvető erkölcsi normákat megismernék. ~ Andrasofszky Barna

A magyar társadalom érdeke és EU-s tagsága egyaránt megköveteli a betegellátás szakmai színvonalának  és az egészségügyi társadalom etikai tekintélyének a helyreállítását. ~ Bene Éva

Aki a sportpályán megtanulta a küzdést, a szabályok betartásának fontosságát, az ellenfél tiszteletét, a bírói döntések elfogadását, az megtanult veszteni és nyerni. ~ Schulek Ágosotn

A fejlettebb EU-s országoknak pedig éppen az az érdeke, hogy minél tovább használhassanak bennünket olcsó, pótlólagos erőforrásként. Nem véletlen, hogy Schröder kancellár rögtön a csatlakozás után odavághatta az újonnan belépők képébe, hogy  „az EU nem azért van, hogy őket felzárkóztassa”! ~ Csath Magdolna

Egy éve gyarmatként Egy esztendeje vagyunk az Európai Unió tagja. ~ Györffy László

… egyre világosabb:  a magyar föld ügyében elkerülhetetlen a perújrafelvétel, ha egyáltalán van még rá mód. ~ Somodi István

A lényeg azonban az, hogy a banktőke mindent megtett a föld megszerzése, illetve a parasztok cseléddé változtatása érdekében. ~ Práczki István

…ami ma … a mezőgazdasággal és a vidékkel történik, az ellentétes a magyar társadatom, a nemzet érdekeivel, a józan ésszel, de még az EU agrár- és vidékpolitikájával is. ~ Ángyán József

Földosztás helyett újabb föld(től) fosztás Magyarországon ~ Tanka Endre

Mitterand francia elnök ”mocskos döntésnek” nevezte a trianoni döntést ~ Vigh Károly

De hová lett a magyarság? ~ Bartis Ferenc

II. János Pál pápa könyvének címével szólva átléphetünk a remény küszöbén mi is… az írek példája is mutatja: szerencsétlen sorsú ország is fordíthat történelmén. ~ Kindler József

Ha létrejönne a nemzet alkotmányjogi fogalommá tétele, akkor már össznemzeti alapon lesz kezelhető a nemzetegyesítés bármely kérdése ~ Csapó Endre

Soha át nem élt érzés volt egy népet szabadnak látni. Látni, ahogy árad, hömpölyög az utcákon. Huszonnégy óra alatt olyat árult el magáról, aminek az előjeleit nem látta senki. (’56) ~ Csoóri Sándor

A magyar állam és a magyarság szálláshelyei különváltak, de a történelem és a kultúra közös maradt. ~ Pozsgay Imre

Itt élned kell! Itt az idő, a magyar nemzet újraformálásának ideje. ~ Dobos László

A rendszerváltozás után derült ki igazán, hogy mit jelent a cinkosságon alapuló “társadalmi szerződés”. Mert az új rendszerben is működőképes maradt. ~ Duray Miklós

Cselekvő nemzetpolitikát ~ Bába Iván

Az alkotmány a nemzet államalkotó akarata, az állampolgárság a modern világ elfogadott eszköze, hogy kifejezze az összetartozást. ~ Százak Tanácsa

 

 Vissza az oldal tetejére