vissza a főoldalra *     

From: Fáy Árpád [mailto:arpad.fay@gmail.com]  - Sent: Sunday, August 17, 2014 7:49 AM - To: 'Dr. Léhmann György' - Subject: RE: Kívánságom a gazemberek felé

 Tisztelt Ügyvéd Úr és Tisztelt Névtelet Levelező!

Érdekes olvasmány az alábbi levél, különösen a felsorolás, hogy mi minden tényállást merít ki a devizahitelnek nevezett csalás-kartell.

Mintha nem szerepelne a dőlt betűs felsorolásban, hogy ennek a csalásfélének eleve feltétele, hogy a kartellban az állami intézmények is részt vegyenek. A felsorolás körüli szövegben benne van, de explicit ha jól látom a felsorolásban nincsen benne.

És van még egy tétel, amit hiányolok, pedig az vezet tovább az okok megértéséhez, tömörebb megfogalmazásához: a bankok egyebek mellett „ellopták az oklistát”. A levélíró nem tudom hány oklistát olvasott el tüzetesen (oklista = a banki egyoldalú szerződés módosításra okot adó tények, körülmények listája).

Azért tartom hangsúlyozandónak, mert ez szerintem a vismajor jogintézmény kiforgatása. Nevezetesen az ügyfélnek a szerződés egyoldalú módosítási igényét megalapozó okok listáját biztos ami biztos a bankok oldalára tették, mint melléklet (munkanélküliség emelkedése, jelzáloggal terhelt ingatlanok általános áresése, piaci dekonjunktúra stb). Az oklista elnevezés tehát egy fontoskodó mellébeszélés, aminek a széles közvélemény jó alaposan felül mind a mai napig. A nemzeti bankról még nem hallottam, hogy vissza követelné az oklistát. Lehet mondani, hogy lényegében háttérben arrafelé halad, csak az magas pénzpolitika, de a tény az tény marad, hogy a látszat szerint ezt a logikai lépést senki sem tartja fontosnak. Pedig errefelé vezet az út, hogy betekintést nyerjünk a pénzügyletek közgazdasági tartalmába. Lényegében a pénzhasználat a szerződéses szabadság egy eszköze, tartozéka, kelléke. Mint a dátum. Tehát aki nem akarja megérteni, sajnálja rá a fáradtságot, hogy mit jelent a szerződéses szabadság és felelősség, és abban mi a vismajor jogintézmény szerepe, azt devizásan vagy másként nevezve, de ez a kartell amíg létezik, mindig át fogja vágni. Ráadásul a megtisztulási zarándokútnak itt nincsen vége. Mert ha tisztáztuk, hogy a szerződéses szabadság kelléke a pénz, akkor tisztulván a kép oda jutunk, hogy mi a hitelpénz. Mert egészen más a hitel az aranypénz világában mint a hitelpénz világában. Aki a dizelmotor tankjába zabot gyömöszöl, az nem jött rá, hogy ez a kocsi már nem szekér, ennek a lovai nem zabbal élnek. Hasonló a különbség az arany mennyiséghez kötött pénz és a hitelpénz között. Azért fontos ez, mert a mai hitelpénz világában sarkalatos kérdés, hogy ki kinek kölcsönöz. Arany alapú pénz korában a kölcsön arany fedezetét szegről-végről a betétesektől kellett beszerezni. Tehát a betétet, a betétes tulajdonát kölcsönözték tovább. És ez volt a jellemző. Van ilyen ma is, csak nem ez a jellemző, nem ez a domináns hitel. A domináns hiteltípus mögött ma nincsenek betétesek. De akkor ki a tulajdonosa a kölcsönzött pénznek? Közgazdasági tartalmát illetően, ha a hitelpénz technikát arra használnánk, amire való, akkor a devizás hitelek túlnyomó többségét „önhitelnek” kellene nevezni (valamilyen a társadalommal szemben vállalt feltétellel a kölcsön felvevő tulajdonának, vagy akár a társadalommal egyeztetett „önlizingjének”). Önhitelnek, hiszen lényegében a hitel forrása, fedezete az ügyfél vállalása. Hogy vállalkozást indít, működtet. Hogy tanulni akar, hogy életkörülményeit akarja javítani – és ennek eredményéből törleszteni. Tehát egy jövőbeni ön-tulajdon, az ügyfél jövőbeni tulajdona a hitel forrása. A közgazdasági tényleges fedezet tehát az ügyfél vállalása (és akárhogyan nevezzük, ez minden viharosan fejlődő társadalomban így van – mi nem vagyunk viharos fejlődési szakaszban, többek között éppen az értelmetlen jelzálogosdik miatt, az ügyfél oldali oklisták bankoknál hagyása miatt stb-stb lustaság, köz-érdektelenség miatt). A jelzálog ebben az esetben tehát diszfunkcionális elem. Nem tartozik hozzá. De mert évezredeken át a nemesfémhez kötött pénzformában ismert volt a jelzálog, tehát az emberek többségének jogérzéke (pénz-érzéke) nem tiltakozik ellene elementáris erővel – csalási eszközként működik teljes vértezetben (közjegyzők, ügyvédek, hatóságok, végrehajtók no és például bankok – mert a bankok csak a jéghegy csúcsa, a nagy közszolgáltatók ugyanezt teszik, és szinte mindenhol működik, ahol nagy az erőfölény bármi okból, emlékezzünk a lakásmaffiákra is). Működik a kartellcsalás a hatóságok aktív részvételével. Bankoknál biztos ami biztos, a hitelforrás mibenlétének, tulajdonának (igen rossz szóval a pénzteremtési jognak) az ügyféltől való ellopását (történelmileg szemlélve a hitelpénzzel járó ügyféloldali pénzkibocsátási jog elismerésének visszatartásával) a bank meg is tetézi, vagy éppen be is fejezi, komplexebbé teszi az úgynevezett oklista ellopásával. Ennek értelme tehát kizárólag a tartalom nélküli látszat vakolása. Ha pedig a devizahitel kartell csalásainak napfényre kerülése nem rengeti meg a devizahiteles kartellt, akkor kár mélyebbre ásni? Mert keseregni lehet már így is? Ha bejön hozzánk az ukrán módszer, akkor kit érdekel, hogy aki puskacső elé kerül, azzal a devizakertell hogyan packázott, amikor már lövi?

De mi van, ha nem következik be a puskacsöves közvetlen módszer? Mi van, ha a puskacsöves kartellmódszert esélyét csak növeli a mi gyámoltalanságunk, érdektelenségünk – hogy lehetne-e és ha igen miképpen rendbe tenni a pénzügyleteinket, pénzügyi szolgáltatásokat és intézményeket? Akár azon az áron is, hogy vállaljuk a helyi lelki-gulagszigetről való kilépést. Mert a Gulag, a koncentrációs tábor háborúban de főképpen a békébe belenőtt koncentrációs tábor tartóoszlopa a lélekben található (az öncenzúrát példázva a belső lelki szögesdrótoktól közrefogva). Ha a lélekben nem sikerül meggyökereztetni, fenntartani a Gulág, a koncentrációs tábor szöges drótjait, akkor minden a helyére kerülhet. A korábban sosemvolt technikájú mobil telefon is, internet is, meg a hitelpénz is, meg a hitelpénz rendszerben az önhitel, az ügyfél oldali oklista az ügyfél oldalán tulajdoni erővel elismerendő önhitel joga stb-stb. Az ország nagyobbik részét nem vitték el Gulagra, hanem berendeztek nekünk egy helybeli Gulágot vidám barakkal. Helybe jött a Gulag. Akármilyen felhatalmazással is, de Horn elvágta a vasfüggönyt, a szögesdrótot, akkor hátunk mögötti puskacső (tarkó mögötti puskacső) nélkül élni azt is jelenti egyúttal, hogy megértjük mi a fene az a mobiltelefon, internet meg hitelpénz, önhitel, vissza az oklistát kötelesség stb. Mert nem erőszak a disznótor. Meg a szabadság sem. Krisztus is csak megváltotta az embert, felelős szabadságára ébresztve. Amit el lehet utasítani is. Az elutasítás egyik módja, hogy az oklista marad a bankoknál, a saját forrású önhitelünkre, kölcsönösszegre elismerjük a bank tulajdonjogát és lehet folytatni. Karddal ma már a cigányok hadonásznak, tehát mi nem kardunkba dőlünk, hanem a devizás kartellt tartjuk a hátunkon.

üdvözlettel

kód: FÁ


From: Dr. Léhmann György [mailto:lehmann@invitel.hu]
Sent: Saturday, August 16, 2014 7:55 AM
To: Dr. Léhmann György
Subject: Kívánságom a gazemberek felé

 

 

 

DR. LÉHMANN GYÖRGY  (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176  és 06-20/49-39-85l)  ügyvéd irata    

================================================================

 

 

Fájdalom határok nélkül

 

 

Soós Imre egyik vizsgáján azt a feladatot kapta, hogy annak a bakternek viselkedését formálja meg, akinek kutyáját elüti az a vonat, melyet feladata szerint szalutálva üdvözölnie kell a bakternek.

 

Ennek a jelenetnek szemtanúi elmondták, hogy ilyet még nem láttak. Soós Imre arca kötelességteljesítése közben úgy omlott össze a fájdalomtól, hogy döbbenten nézte ezt a színészi bravúrt mindenki.

--------------------------

 

Én is láttam ilyet talán két-három hónappal ezelőtt egy méter távolságból nem színészi bravúrként egy édesanya arcán. Aki férjével együtt kért a kölcsönszerződésük tisztességtelen szerződési feltételei miatt perindításra irodámban, és miközben a keresetlevelet formáztam, szóba került az is, hogy három felnőtt korú fiú gyermekük közül a két nagyobb már Angliában él, dolgozik.

 

Majd kis szünet után azt is elmondták, hogy másnap reggel repül a nagyok után a legkisebb fiuk is. És ettől kezdve mindhárom fiúgyermekük itt hagyja őket örökre.

 

Kívánom azt azoknak a gazembereknek, akiknek magatartása miatt sokszázezer magyar embernek külföldre menekülése iszonyatos fájdalmat okoz sokmillió hozzátartozónak, vagy magyarságunkat féltő embernek, hogy naponta élje át azt kínt, fájdalmat amit az említett házaspárból az édesanya arcán láttam a másnap reggeli repülést emlegetve.

 

Egy könnycsepp sem volt, az arcon látható fájdalom feltehetőleg sokkal nagyobb volt annál, hogy könnyezzen. Vagy csak már elfogytak a könnyei.

-----------------------------

 

Hasonló helyzetben lévő édesapa írta nekem tegnapi napon az alábbi levelet.

 

Válaszolva írása utolsó soraiban feltett kérdésére, egyetlen lehetségesen értelmes megoldásnak tartom most is az egyéni peres eljárások megindítását a szerződések részbeni – tisztességtelen részei miatti – érvénytelenségének megállapítása iránt.

 

Mellékletben küldöm az Európai Bírósághoz intézett előzetes döntéshozatali kérelmemet ismételten azért, mert ebből állapítható meg az, hogy a július 4-i – XXXVIII tv. – törvényhozás több tekintetben is ellentétes tartalmú az Európai Uniós jogalkotással, és ennek folytán a magyar nemzeti bíróságoknak a július 4-i, vagy ezt követő hasonló törvény egyes rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával kell majd az egyéni perekben döntést hozni az uniós jogszabályok alapján.

 

Szerintem nem is arra gondolnak a július 4-i bankmentő törvényt szorgalmazók, hogy ezek alapján majd bírósági döntés fog az adósok által indított perben születni, hanem mindösszesen abban bíznak, hogy az időt tovább húzhatják az adósok kárára, valamint a megfáradt adósok egy részét sikerül vagy fenyegetésekkel, vagy ígérgetésekkel rávenni arra, hogy jogérvényesítése igényükről mondjanak le.

 

Siófokon 2014. augusztus 16.

Léhmann György

 

----------------------------------------

 

From: S…………….. [mailto:p………………..@freemail.hu]
Sent: Friday, August 15, 2014 2:07 PM
To: Dr. Léhmann György
Subject: Világos beszéd !

 

Tisztelt kedves Dr. Léhmann Úr!

 

Külföldre "űzött" egyetlen fiam és menyem - persze, hogy túl rövid - látogatásáról

hazatérve "Amit tudni... indokolt" és előző e havi leveleit egyaránt nagyon üdvözlöm

és köszönöm: karakán, világos beszéd, hazafihoz méltó és igaz.

 

Szinte nem találok, nincs jelző, kifejezés a kialakult, több mint drámai helyzetre:

Eláll a lélegzet, megáll az ész, megfagy a vér is ereinkben!

 

A gigantikus bankcsaláshoz kormányzati-parlamenti-politikusi-újságírói megtévesztő

és hazug kommunikáció, tétlenség és időnyújtó taktikázás, érdekeltek kizárása, stb., után

most még ráadásul felfüggesztett, letiltott perek is.

"Kóser" egy államunk lett, s már rég az sem kérdés, kinek az.

 

Hittük, "nemzeti" hatalom van uralmon, amelynek országlása a szoci "örökség" lépésenkénti

legyűrésével hazánknak-népünknek jó lesz, mint egy feudális autokrata, de igazságos 

"Mátyás király" idején, de mit kell látnunk:

A diktátorokat (csak az utóbbi pár évben) Sadam Hussein/Irak, Ghadaffi/Libia, Mursi/Egyiptom,

Juscsenkó/Ukraina, stb., stb., ellenségeik, vagy akár "barátaik", megbuktatták, elűzték, lelőtték,

és mi következett, mi maradt utánuk? Apokaliptikus anarchia.

Nálunk már most ez van, és még rosszabb vár ránk?

 

Semmi jogon nem kérhetem számon Öntől az elátkozott "devizaügy" ügy egyik s másik

gyökerének szem elől tévesztését, mivel belátom, hogy ebben az infernális káoszban

ugyanis az egyetlen, hogy nincs leragasztva a szánk, amit még megtehetünk, az az, hogy

"dumálunk", de egyebekben megkötözött kezekkel és lábakkal a padlóra kerültünk, csak

"költői" felvetésként foglalom össze a "súlypontok" megtartása érdekében, hogy: 

 

- nem hitel, hanem kölcsön volt (ami más!) - Varga I.

- carry trade jellegű ügylet volt - Makkos A.

- hiányos/hibás/megtévesztő előzetes tájékoztatás - sokan

- alkotmánysértő volt - több ügyvéd, Dr. Czirmes, Dr. Lázár, Dr. Léhmann

- nem volt deviza (csak "swap", amúgy 1 ezrelékért) - Varga I., Damm A. 

- nem volt átváltás szolgáltatás - Kúria (korábbi "volt mögötte" után, legutóbb)

- folyósítás árfolyam rés csalással és jogtalan levonással - Kúria, Hpt., stb.

- törlesztés szintén árfolyam rés csalással és jogtalan díj ellenében - Kúria, Hpt. 

- nyeresége a "kamat", ezért minden más külön terhelés/levonás jogtalan - Hpt.

- a kamatláb indokolt 1/10-re csökkentése helyetti indokolatlan emelése - sokan

- több feltétel egyoldalú/értesítés nélküli/jogtalan módosítása - sokan

- a számszerűen de facto messze a 30% kamat uzsora-küszöb felett - Kásler Á., Btk.

- a Ptk., Kúria PK, EU Bíróság, stb., több rendelkezésének megszámlálhatatlanszoros

megsértését - sokan, fel sem tudom sorolni...

 

És akkor még nem is szóltam egy közérdekű per éveken át elszabotálásáról az arra törvény, munkavállalásuk, posztjuk és adófizetőktől kapott fizetésük által is ("nem" választás lehetősége

nélkül! ) kötelezett, de törvényt és nemzetünket ignoráló állami alkalmazottaink részéről, és

hasonlóképpen a mindenki számára simán beigazolódott, indokolt büntetőeljárás elutasításáról

ill. megtagadásáról...  vagy az Ön által most szintén említett mozzanatról, hogy az éveken át folyt

uzsorás sanyargatásra nemcsak a pénzünk jár vissza kamatos kamattal, hanem + kártérítés is!

 

Engedje meg, hogy a katasztrófális állapotokról s ahhoz kormányunk és parlamentünk korábbi

semmit-érőjét követően mostanában intenzíve mímelt u.n. végleges "segítő-megmentő"

ügyködése kapcsán megismételjem a f. év július 1-i "RIADÓ" tárgyú levelem középső lényegi

részét (amely olvasásáról visszajelzést bokros teendői miatt emlékezetem szerint nem kaptam)

arról a nem mellékes körülményről, amit ott "moratórium"-nak neveztem, mert Ön ezt

 

"Egyébként fenti jogi helyzetet a bankvilág és az őket támogató hatalmi elit is jól tudja. Ezért

most következik a bankmentő akciónak az fejezete, hogy első a közérdek, és mivel mára a

forint/euro árfolyam 316 forint alá került, azért nem szabad a bankokat az adósoktól csalárd

módon elszedett pénznek visszafizetésére kötelezni, mert akkor összedől a világ." ,

 

továbbá a miniszterelnöknek címzett "egyezség" javaslatában (bár ott lemondással)

"ami a hitelt felvevőknél azért merült fel, mert a hitelezőnek korábbi, 1. pontban megjelölt szerződésből fakadó indokolatlan követelések elviselése a tényleges vagyoni kártól függetlenül életviszonyukban jelentős kárt okozott.",

és minden "visszajáró" a kölcsönös tartozás szabályai szerint nem jóváírandó, hanem kifizetendő lenne,

megfogalmazásaival legutóbbi levelében is alátámasztja:

 

Az utolsó csepp ebben a felismerésben a Pofátlan csalás Magyarországon - milliókkal

vertek át embereket Napi.hu mai hír: egy kis szélhámos csalással "begyűjtött" 85 milliót

civilektől...   Villámként csap le a kérdés: ...jó-jó, de mi van az ezer-milliárd-nyi csalásokkal?!

 

Mert egy pár dolog már véglegesen eldőlt, mindenképp többféle "tisztességtelenség" és

így törvénysértés, azaz nem jogszerű ill. csalás volt, egy nyilvánvalóan gigantikus bűnügy:

 

1. Immár Kúriai ítéletekkel is indokolhatóan lehet/kell ezermilliárd, nagyon nagy értékű,

több millió ember kárára, kartellszerű bűnszövetkezetben, előre megfontolt szándékkal,

erőfölénnyel súlyos visszaéléssel, jogtalan meggazdagodás céljából elkövetett csalás

százezerszeresen megalapozott gyanújával büntető feljelentést tenni ismeretlen tettes

felelősök ellen, akiknek munkahelye magyar(-országi) bankokban van...

 

2. Azonnali törlesztési moratóriumot mindenkinek !, mert a legpesszimistább esetben is

3-6, vagy annál is több havi törlesztőrészletnyi összeg jár vissza a túlnyomó többségben

már 6-7-8 éve tetemes túlfizetéssel törlesztő adósoknak (a "végleges rendezésre" még 6

hónapot deklarálnak, és azután a visszajáró "kiszámítás"-ára is mégegyszer 6 hónapot!!!),

hogy ebben a törvénytelenségben szószerint fuldokló tömegek ne kényszerüljenek az immár

világos alaphelyzetben (---> "volt"!, ha deviza nem is, de csalás igen!) és/vagy ennek ellenére

még minimum 1 teljes éven át további károkat és újabb katasztrófákat elszenvedni!

 

3. Egyáltalán, még mit, mennyit és mire fizessünk be olyan mind pénzügyileg, mind jogilag,

mind pedig erkölcsileg rongyosra feslett bankoknak = banditáknak, amelyekre rábízinyították,

hogy tartoznak nekünk(!) és amelyekről tudható - vezetőink ("Führer") számítanak rá és ezt ki is

mondják! - , hogy az u.n. "végleges rendezés" következtében "kivonulhatnak" az országból, azaz

elhagyják a tett helyszínt, akár végelszámolás, felszámolás, csőd révén, bezár a bazár, újabb-

további-még több hatalmas károkat, holttesteket hátrahagyva?!

 

Valamint még korábban felvetettem súlyos kifogásaimat azon arcátlan "kényszer" ellen is, hogy

ráadásul fel sem merült az elcsalt összegek direkt visszafizetése (akár kp., akár utalással) az

adósoknak) holott alig várják, hogy egy kis lélegzethez jussanak, és a törlesztő részleteiknek ilyen,

vagy olyan mértékben e nélkül is várhatóan/remélhetően csökkenniük kell

 

Említett levelemnek volt egy negyedik pontja is, amit teljesség kedvéért szintén ideillesztek:

 

4. Napnál is világosabb, hogy akinek nem adóssága, hanem pénze/betéte van ezeknél a "multi- nacionális" bűnbandáknál, az is jobban teszi, ha sürgősen menekül tőlük, befejezi velük a

kapcsolatát, - nemhogy még most is + pénzeinket tömjünk a torkukba!  Magyarán szólva:

- a még nem kifosztott betétesekkel szemben

- a már megnyomorított adósok pedig még fizessenek tovább

akár egy fillért is?!

 

(Megint máshol utaltam idén arra a meghökkentő tényre, hogy a - biztosíték nélkül! - banknak

átadott pénzeink már nem a mi tulajdonunkat képezik, hanem az jogszerint a banké(!), amit

ha kedve van és képes rá, visszaad nekünk, ha nincs, akkor nem...)

 

Hát igen. Magam sem voltam/vagyok a "liberalizmus" híve, ha az azt jelenti, hogy mindent szabad.

Dehát az "illiberalizmust" sem szeretném úgy érteni, hogy a polgárnak nincsenek jogai.

 

Végezetül külön nagy köszönet illeti Önt azért is, hogy kifejezetten közli készségét körlevelében

újabb ügyfelek vállalására - csak azt nem lehet tudni, hogy akkor most van értelme/lehetőség pert

indítani, vagy - még - nincs?

 

Köszönöm megtisztelő figyelmét és maradok

baráti üdvözlettel

Dr. A……………..

 

U.i. E levelem közzétételéhez - monogrammommal, email címem nélkül - hozzájárulok.

Melléklet: nincs

 

 

 


 Vissza az oldal tetejére