vissza a főoldalra *

Kiegészítő megjegyzés: A közagazdaság (vagy pontosabban a politikai gazdaság) alaptételei:

De jelenleg az alapvető társadalmi normák, evidenciák rendszerét tárgyalni tabu, mert
egyetlen egy eszmerendszerben találunk ilyen szintű absztrakciókat,
az pedig a magyar alkotmányos hagyomány ismeretanyaga, norma rendszere szentkorona tan néven.

Akkor hát ne ejtsük ki ezeket a szavakat.

A természetes és a jogi személyek
a makroökonómiai szektor-modellben


 

A társadalmi (ezúttal főleg gazdasági) szabályrendszerek

Alanya

A szabályok formálásának alanya

A szabályok szerinti cselekvés alanya

Szabad és felelős… alanya

Eszköze

Tárgya

Az ember-természet és ember-ember viszonylatokban a gazdasági folyamatok alakítása

természetes személyek és élő közösségeik tagozódása

A makro ökonómiai modell
 „szektor-szereplői”

 

Egyén

Természetes személy

~

 

Család

Természetes személyek
 alapszintű közössége

Háztartás

a „végső fogyasztó” és „tulajdonos”,
 a természetes személy tulajdonságaival, annak megnevezését kerülve, ami a modell
 alapvető hibája.

Ugyanis
 csak természetes személy (és közössége) lehet végső tulajdonos,
vagy
végső fogyasztó,

tehát valójában a „Háztartás” a természetes személyek szerepkört tölti be a makroökonómia ma használatos szektormodelljében,
így is kezelem a továbbiakban.

 

Munka megosztás

Természetes személyek
közre működésével

nagyon polarizált szerepekkel

Vállalat

- Jogi személy -

 

Nemzet

Kvázi természetes személy,
 a természetes személyek tartós, sok nemzedéket felölelő kultúrálisan és politikailag hagyományozott és szolidáris, közös cselekvésre, önkormányzásra alkalmas közössége

Állam

- Jogi személy -

 

„Külföld közösség”

Kvázi természetes személyek

amorf halmaza”

 

Nemzetközi intézmények

- Jogi személy -

 

 


 

A nyilak EXPLORER keresőben látszanak! 

A kétszektoros modell legegyszerűbb változata

 

 

 

Háztartás

élő, természetes személy és végső fogyasztó

 

Vállalat

jogi személy

 

 

 

 

Kiadás

Bevétel

 

Kiadás

Bevétel

 

 

É

ï

C

Y*

Ü

Y* º Y*
Y*

Y

ï

Å

ò

 

C º Y*

 

Y* º Y

 

ñ

ò

 

 

 

 

 

ñ

ò

 

 

 

 

 

 

 

ñ

ò

 

 

 

 

 

 

 

ñ

Ä

ð

ð

ð

C º Y

ð

ð

ð

È

 

Összkibocsátás

Y

Yield (hozam)

A vállalatok piacra kerülő össztermelése

Összjövedelem

Y*

 

A vállalatok összes kifizetése a háztartások felé

Fogyasztás

C

Consumption (fogyasztás)

Háztartások árupiacon elköltött fogyasztása

 

A kétszektoros modell az árupiac mechanizmusával

 

 

 

Háztartás

élő, természetes személy és végső fogyasztó

 

Vállalat

jogi személy

 

 

 

 

Kiadás

Bevétel

 

Kiadás

Bevétel

 

 

É

ï

C

Y*

Ü

Y* º Y*

Y*

Y

ï

Å

ò

 

C º Y*

 

Y* º Y

 

ñ

ò

 

 

 

 

 

ñ

Ä

ð

ð

ð

ð

ð

Ê

 

ñ

 

 

 

 

 

 

ò

 

ñ

 

 

 

Árupiac

 

ò

 

ñ

 

É

ï

Kiadás

Bevétel

ï

Ã

 

ñ

 

ò

 

Y
C

 

 

 

ñ

 

ò

 

C º Y

 

 

 

ñ

 

ò

 

 

 

 

 

 

ñ

 

Ä

ð

ð

ð

ð

ð

ð

È

 

A kétszektoros modell az árupiac mellett a tőkepiac jelölésével

(A jövedelem áramlását jelölő nyilak bonyolulttá tennék az ábrát)

 

Háztartás

élő, természetes személy és végső fogyasztó

 

Vállalat

jogi személy

Kiadás

Bevétel

 

Kiadás

Bevétel

C

Y*

 

Y*

Y

S

 

 

 

 

C + S º Y*

 

Y* º Y

 

 

 

 

 

Tőkepiac

 

Árupiac

Kiadás

Bevétel

 

Kiadás

Bevétel

I

S

 

Y

C

 

 

 

 

I

I º S

 

Y º C + I

 

 

Összkibocsátás

Y

Yield (hozam)

A hazai vállalatok piacra kerülő össztermelése

Összjövedelem

Y*

 

A vállalatok összes kifizetése a háztartások felé

Fogyasztás

C

Consumption (fogyasztás)

Háztartások árupiacon elköltött fogyasztása

Beruházási kiadások

I

Investment (beruházás)

Árupiacon elköltött beruházási kiadások

Nem azonos, csak azonos alakú a fogyasztók nominál jövedelmének jelével; (I - Income)

Megtakarítás 

S

Saving (megtakarítás)

Tőkepiacon elköltött megtakarítások

 

A pénz útja a tőkepiac és árupiac feltüntetésével

 

 

 

 

 

Háztartás

élő, természetes személy és végső fogyasztó

 

Vállalat

jogi személy

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadás

Bevétel

 

Kiadás

Bevétel

 

 

 

 

É

ï

ï

ï

C

Y*

Ü

Y*

Y

ï

ï

ï

Å

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ò

 

É

ï

S

 

Y* º Y*

 

 

 

 

 

ñ

ò

 

ò

 

C + S º Y*

 

Y* º Y

 

 

 

ñ

ò

 

ò

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ñ

ò

 

Ä

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

Ê

 

ñ

ò

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ò

 

ñ

Ä

ð

ð

ð

ð

Ê

 

 

 

 

ò

 

ñ

 

 

 

 

 

 ò

 

 

 

 

 ò

 

ñ

 

 

Árupiac

 

ò

 

 

 

 

ò

 

ñ

 

 

Kiadás

Bevétel

 

ò

 

Tőkepiac

 

ò

 

ñ

É
ï
Y
C
ï

Ã

 

Kiadás

Bevétel

 

ò

 

ñ

ò

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ò

 

ñ

ò

 

 

I

ï

ï

ï

I

S

ï

Ã

 

ñ

ò

 

Y º C + I

 

 

 

I º S

 

 

 

ñ

ò

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ñ

Ä

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

È

 

Miféle jövedelmek áramlanak a vállalattól a háztartás felé?

Az úgynevezett termelési tényezők jövedelmei

A háztartás a végső fogyasztó, a természetes személyek, egyének világának jelölése

 

 

Háztartás [I.]

élő, természetes személy és végső fogyasztó

 

Vállalat [II.]

jogi személy

Kiadás

Bevétel

 

Kiadás

Bevétel

C

 

 

 

Y

S

 

Y*

 

 

 

Y*1föld bére”
 = természeti erőforrások bére

t

Y*1föld bére”
 = természeti erőforrások bére

 

 

Y*2  munka bére

t

Y*2 munka bére

 

 

Y*3  tőkejavak bére =
a korábbi munka eredménye, gépek, épületek, stb (ún holt munka)

t

Y*3 tőkejavak bére =
a korábbi munka eredménye, gépek, épületek, stb (ún holt munka)

 

 

Y*4 kamat (S)
= kamatláb x megtakarítás

t

Y*4 kamat (I)
 
= kamatláb x megtakarítás

 

 

Y*5 profit

t

Y*5 profit

 

 

 

 

 

 

C + S º 

”föld bére” + munka bére + tőkejavak bére +kamat + profit

 

”föld bére” + munka bére + tőkejavak bére +kamat + profit

  º Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tőkepiac

 

Árupiac

Kiadás

Bevétel

 

Kiadás

Bevétel

I

S

 

Y

C

 

 

 

 

I

I º S

 

Y º C + I

             

 

 

Az úgynevezett háromszektoros modellben jelenik meg az állam

Ebben az ábrában a vállalat mintájára jelenik meg egy közösségi funkció jelölése,

 

Háztartás [I.]

élő, természetes személy és végső fogyasztó

t

Vállalat [II.]

jogi személy

 

Állam [III.]

jogi személy

Kiadás

Bevétel

 

Kiadás

Bevétel

 

Kiadás

Bevétel

C

Y*

 

Y*

Y

 

G

TaxH

S

TRH

 

 

 

 

TRH

 

TaxH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C+S+TaxH º Y* + TRH

 

Y* º Y

 

G + TRH º T

 

 

 

 

 

 

 

 

Tőkepiac

 

Árupiac

 

 

Kiadás

Bevétel

 

Kiadás

Bevétel

 

 

 

I

S

 

Y

C

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I º S

 

Y º C + I + G

 

 

 

 

… Ebben az ábrában a vállalat mintájára jelenik meg egy közösségi funkció jelölése,

De nem jelenik meg ennek a közösségi funkciónak az alanya, maga a közösség

A közösség hasonlatos sok mindenben a háztartáshoz (társadalom, nemzeti közösség):

-        Közösségi léte, közreműködése nélkül nem működhet az állam (jövedelmi jogcím)

-        A közjavaknak ő a tulajdonosa (jövedelmi jogcím)

-        Végső fogyasztó (fogyasztása nélkül az állam funkciója a levegőben lebeg)

-        A közösség az állami funkcióknak értelmet adó alanya, mint megrendelője (amint a vállalti funkcióknak is a háztartás a végső alanya mint a vállalati funkcióknak értelmet adó megrendelő, végső fogyasztó)

 

 

Összkibocsátás

Y

Yield (hozam)

A hazai vállalatok piacra kerülő össztermelése

Összjövedelem

Y*

 

A vállalatok összes kifizetése a háztartások felé

Fogyasztás

C

Consumption (fogyasztás)

Háztartások árupiacon elköltött fogyasztása

Beruházási kiadások

I

Investment (beruházás)

Árupiacon elköltött beruházási kiadások

Nem azonos, csak azonos alakú a fogyasztók nominál jövedelmének jelével; (I - Income)

Megtakarítás 

S

Saving (megtakarítás)

Tőkepiacon elköltött megtakarítások

Adófizetés

T

Tax (adó)

 

Állami támogatás, „transzfer”

TR

Transzefer

Jövedelem átcsoportosítás

Kormányzati áruvásárlás

G

Government (kormányzat)

 

 

A makroökonómia szektor-modelljét tovább kellene fejleszteni

Az áru és tőkepiac külön jelölését elhagyva

 

Háztartás
[I.]

élő, természetes személy és végső fogyasztó

t

Vállalat
[II.]

jogi személy

 

Közösség [III.]

élő, "kvázi"  természetes személy és végső fogyasztó

t

Állam

[IV.]

jogi személy

Kiadás

Bevétel

 

Kiadás

Bevétel

 

Kiadás

Bevétel

 

Kiadás

Bevétel

 

Y*1

 

Y*1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y*2

 

 

 

Y*2

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR1

 

 

 

 

 

 

 

TR1

 

 

 

 

 

 

 

 

TR2

 

TR2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

 

 

 

 

 

C2

 

 

 

 

S1

 

 

 

 

 

S2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tax1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tax1

 

 

 

 

 

 

Tax2

 

 

 

Tax2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1+S1+T1
 
º
 Y*1 + TR1

 

Y* º Y

 

Y º C + I + G

 

C º C1 + C2

 

I º S º S1 + S2

 

G º ???

 

C2 + S2 + Tax2
 
º
Y*2+TR2

 

G + TR1 + TR2
 
º
Tax1 + Tax2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez az elrendezés egy kezdő felvetés. Csak jelezni szerettem volna, hogy lehetséges. A részleteket jól át kellene gondolni.

Lényeges, hogy az állam itt a vállalthoz hasonlóan egy szervezési-menedzselési funkció szervezeti eszköze, és az államélet közösségi alanya külön megjeleníthető.

Ha tehát a föld elsődlegesen mint természeti erőforrás közösségi tulajdon, és magánszemély vagy a háztartások csak birtokolhatják, de ez a birtoklás tőlük nem vonható el, viszont a birtoklás szabályainak az alkotmányos elvekkel illeszkednie kell, akkor végső soron a természeti erőforrások és így a föld jövedelme a közösség egészét is illeti (Y*2). Ez a jövedelem nem az államé, de az állam kezeli. Külön érdekesség, hogy az államnak itt a közösség akarata, életszükséglete szerint kell tagolódnia, tehát a területi és funkcionális önkormányzatok közösségi tulajdoni jogát a természeti és társadalmi erőforrásokhoz a kezelő állam nem vonhatja el (mert nem alanya az állam e közösségi tulajdoni jogoknak).

 

A társadalmi szerveződés alanyi és eszközi tagolódása tovább vihető a külföldre is (követve a makroökonómiai modell alapsémáját)

 

 

Háztartás
[I.]

élő, természetes személy és végső fogyasztó

 

t

Vállalat
[II.]

jogi személy

 

Közösség

[III.]

élő, "kvázi"  természetes személy és végső fogyasztó

 

t

Állam
[IV.]

jogi személy

 

„Kölföld”

közösség

[V.]

élő, "kvázi"  természetes személy és végső fogyasztó

 

t

Külföld szervezetek

[VI.]

jogi személy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vállalat végül is a háztartás mint végső fogyasztó (mint alany) termelési szervezete

Az állam végül is a közösség mint végső fogyasztó (mint alany) önirányító szervezete – helyi önkormányzati és állami szinten egyaránt

A nemzetközi (külföldi) szervezetek végül is a „külföld” (mint alany) struktúrái – ebben a hierarchikus birodalom vagy a nemzetközi közösség egyaránt érthető

 

Ez az ábra jól kiegészíthető további „kettős sémákkal”

 

 


A „természetes személy” (egyén és a kvázi természetes személy közösség) alanyi elsődleges volta (a végső fogyasztó jellege) kifejezhető a közgazdasági makroökonómiai modellekben - az eszköz jellegű „jogi személyként kezelt” szervezeti rendszerekkel szemben

ð és innentől kezdődően végig vihető „az alkotmányossági szempont” a közgazdaság egészén a tulajdonrendszertől kezdve a pénzrendszeren át legkülönfélébb területekig.


 

Tehát megfogalmazható a gazdasági diktatúra ellenes elméleti rendszer az alkotmányos elveknek megfelelően, nem csak a jogi-politikai tiltás – és éppen a szentkorona tan ontológiai jelentőségének elismerésével, tehát a jogi rendszer fölé emelésével.

És mert ez az alkotmányos elvekhez való illeszkedés a makroökonómiai modellben is megtehető, ezért ez a gazdasági hatékonyságot nem gyengíti, nincsen ellene, nem ütköznek.


  

Bp 2007 január 6

Fáy Árpád

Vissza az oldal tetejére