Vissza a főoldalra * 

Történelmi alkotmányunkért

 Alkotmányossági Fórumunk résztvevőiként megállapítjuk, hogy

 ·        az az ősi gyökerű, de legalább 1000 éves alkotmányos hagyomány, melynek középpontjában a Magyar Szent Korona áll, a magyarság számára – az anyanyelvéhez, népi kultúrájához, művelődéstörténeti örökségéhez mérhető – nemzeti érték, mely ugyanakkor alapvető európai érték, mint a kontinens alkotmányos rendjének legősibb foglalata;

·        a Magyarországon 1949-ben erőszakosan megszakított alkotmányozás folyamatával a törvénytelenség korszaka köszöntött nemzetünkre és elvetette az azóta bármikor, bárhol, gerjeszthető, legitimációs válság veszedelmes magvait;

·        a diktatúra megszűnésével a szovjet rendszerből ránk erőltetett alaptörvény többszörösen érvényét veszítette, de a törvényalkotás megfelelő szabályozása azóta sem állt helyre, viszont számos visszaélésre kínált lehetőséget;

·        annak ellenére, hogy az alkotmányos hagyomány nemzetünk tudatában máig elevenen él, az ősi alkotmányosságunknak sem erkölcsi, sem szakmai elismeréséről, sem történelmi folytonosságáról nem beszélhetünk napjaink közéletében;

·        az 1989-hez kapcsolt ún. „rendszerváltás” nem csökkentette, vagy szüntette meg az alkotmányos válságot, hanem elmélyítette, s nem volt kitapintható, számottevő politikai akarat, mely a magyar alkotmányos hagyományok messzemenő figyelembe vételével kívánta volna helyreállítani a törvényalkotás megfelelő szabályozását;

·        az egymást váltó hatalmi tényezőket kiszolgáló média nem adott a kérdés jelentőségének megfelelő teret a hazai nyilvánosságban, s nem annak lett az eszköze, hogy közel hozza a tényleges megoldást, hanem inkább annak, hogy az elérhetetlen távolságba kerüljön;

·        ma, amikor hazánk, szinte tehetetlenül sodródik a nemzetközi erőviszonyok idegen érdekű partjai között, naponta növekszik az ősi, alkotmányos örökségünk elsikkasztásának, végleges fölszámolásának és élve-eltemetésének a kockázata!

EZÉRT,

FELHÍVÁSSAL FORDULUNK MINDEN MAGYARHOZ:

-         tudatosítsuk valamennyi rendelkezésünkre álló eszközzel azt, hogy alkotmányos hagyományunk a nemzet akaratán kívül, idegen nyomásra került mai helyzetébe, ahol a sorsa megpecsételődik,

-         nyilatkozatainkkal tegyük kézzel foghatóvá a sztálinista alaptörvény átírásának és magyar alkotmánnyá minősítésének az elutasítását, valamint kiállásunkat az egyedül érvényesnek tekinthető, magyar hagyományú, szentkorona-tanra épülő alkotmányunk mellett;

-         felszólítunk minden hazai és külföldi politikai tisztségviselőt, hogy ne vállalják az ősi magyar alkotmányos hagyomány pusztulásával járó, bűnös értékpazarlás és jogtiprás ódiumát, de tegyenek meg mindent azért, hogy megteremthessük közösen, történelmi alkotmányunk erkölcsi és szakmai elismertetésének és érvényesítésének feltételeit!

Sárospataki Konzervatív Kör

 Alkotmányossági Fóruma

Sárospatak, 2003. Szent András havának 10-12. napján.

Vissza az oldal tetejére