vissza a főoldalra *   

 From: Fáy Árpád [mailto:arpad.fay@gmail.com]  - Sent: Thursday, February 12, 2015 10:05 PM - To: 'tajekoztatas@mkab.hu' - Cc: 'miniszter@im.gov.hu' - Subject: FW: Alkotmánybíróság részére észrevétel - kérem jelezzék vissza a levél megérkezését - FÁ

 a 2014 novemberi alkotmánybíróságnak írt levélre
továbbra is válasz kérése

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alábbi levelemre nem kaptam választ.

Amint a (1) 488 3100 telefonszámon velem ma közölték, észrevételem fogalmazásakor ne a formai előírásokra koncentráljak, hanem küldjem el a lényegi észrevételt, kifogást, és ha az kiváltja az alkotmánybíróság érdeklődését, akkor lehet előírt megfelelő formában tenni.” (2014 nov 11.)

Bizonyára lehetett volna ügyesebben is fogalmaznom. ami a tartalmat illeti azonban, úgy képzelem eléggé fontos és aktuális, nyitott kérdésekről van szó 2014 novemberi levelemben, amelyekre a válaszok sürgetőek lennének.

·         az alkotmányosságbíróságnak mi a véleménye arról, hogy pénzügyi szerződéses kellékekbe, általában a szerződések mellékletének mellékletébe csomagolva a hitelezés, a jelzáloghitelezés, a vismajor és a biztosítás intézményeit forgatja ki, teszi összehangolt visszaélés eszközévé? – a deviza elszámolású hitelezés (röviden a devizahitelezés) gyakorlata, módszere

·         a tartalomtól elszakadt jogi megítélés pénzügyi visszaélésre ad lehetőséget – általánosságban fogalmazva minden területen visszaélésre ad lehetőséget a jogszabályozás elszakadása a szabályozás tárgyától, de itt, ebben a levélben kiemelten a pénzügyi szabályozás elszakadásáról van szó a közgazdasági tartalomtól, valamint a pénzhasználati alanyi jogtól (ami ha nincsen nevesítve a ptk-ban, akkor mielőbb meg kell tenni)

·         pénzteremtés, pénztulajdonlás és sok egyéb kifejezés helyett talán a pénzhasználati jog lenne az az alapvető kifejezés, amiből ki lehetne indulni. Filozófiailag ez a szerződéskötési szabadsághoz, azon túl a szabad önrendelkezéshez köthető probléma. A pénzkezelési jog tehát tartalmaz egyfajta „önhitelhez” való jogot.

·         Az önhitel és hitelpénz szakmai rejtélyeinek kibogozása nélkül is érzékeltethető, hogy a jelzálognak a mai formájában a hitelbiztosítékok egy kisebb %-át kellene kitennie. Mert hol marad az a bizonyos pénzkezelési alapjogból származó hányad (aminek elvonásában az egyik eszköz éppen a mostani banki oldali oklista!)?

·         „Lehet jó döntést hozni a logikai összefüggések figyelembevétele nélkül?”

Talán nem a megszokott jogi nyelvezetben fogalmaztam (sőt biztos), de úgy gondolom hogy olyan nemzeti tragédia idején, mint a jelen korban a devizahitelek banki visszaélései, valóban át kellene lépni az egyébként sok tekintetben a diktatúra, szovjet megszállás időszakát idéző jogszokásokon, jogi formalizmusokon, jogi szakmai rutinokon. És a jog tulajdonképpeni szerepére koncentrálva kellene a jogi szabályozási funkciót érvényesíteni – a szabályozott ügyeken, jelen esetben a pénzhasználati jog, az önhitel jogának kibontásában, néven nevezésében. A visszaható jogértelmezés béklyóját óvatosan kezelve, ugyanis nem tételes jogról van szó elsősorban, hanem természetjogi evidenciákról – amelyek esetében az időtlenséget, az időtlen érvényességet tudomásul kell venni (tehát a múltbeli jogszabályi ellentmondások nem adnak felmentést, főleg nem a jogalkotás, jogszabályozás cselekvő erői számára).

Kinek másnak lehetne írni e sorokat, amikor a szűken értelmezett, a tulajdonképpen funkciójához, a természetjogi alapok tiszteletéhez visszatérni nem tudott jogot használják fel „a fél ország” kiforgatásához, nincstelenné tételéhez, reménytelenné tételéhez, elűzéséhez, a jog iránti kevés bizalom további felszámolásához? Azt hiszem, hogy Önök értik miről beszélek, és azt hiszem, az Önök felelőssége is, hogy következő nemzedékek joggal élők legyenek, és árnyaltabban tudjanak fogalmazni, szakszerűbben, a természetjogi evidenciák figyelembe vételének (önmaguk emberként való értelmezésének) feladása nélkül.

Válaszukat továbbra is várva tisztelettel

Fáy Árpád


From: Fáy Árpád [mailto:arpad.fay@gmail.com]  - Sent: Tuesday, November 11, 2014 8:50 PM - To: 'tajekoztatas@mkab.hu' - Subject: Alkotmánybíróság részére észrevétel - kérem jelezzék vissza a levél megérkezését - FÁ

 Alkotmánybíróság részére

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Olvasom a sajtóhíreket devizahiteles ügyben hozott véleményükről.

http://mno.hu/belfold/alkotmanybirosag-tisztessegtelen-az-egyoldalu-szerzodesmodositas-1257844

Ebben a cím a következő: „Nem ütközik alaptörvénybe a devizahiteles banki kölcsönszerződéseket egyoldalúan módosító tisztességtelen kikötések következményeit meghatározó törvény, amely alapján az állam és a pénzintézetek közti ezzel kapcsolatos perek folynak – mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab) kedden.”

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy bizonyára van olyan jogelv, hogy a vizsgált jelenség, bűntett, szerződés stb teljességét kell vizsgálni, és nem összefüggéséből kiragadott részletet, de nem is az összefüggéstől eltekintve megítélhető a részletet (tehát nem kiragadva az ismert tágabb összefüggésből, hanem fel sem tárva a tágabb összefüggést – különösen ha annak, a tágabb összefüggésnek számos jele ismert).


I.

A devizahiteles szerződésekkel a legnagyobb baj, hogy tudtommal mindezidáig egy igen lényeges szempontot nem vizsgáltak a perekben. Ez pedig az oklista közgazdasági tartalma. Azt már kiderítették a nyilvánosság számára is, hogy nem volt benne deviza. De ennél sokkal mélyebb dologról van szó. Most előkerült, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelen-e. Nagy lépés, de nincsen vége. Az egyoldalú szerződésmódosítási okok listáját (az oklistát magát) is meg kellene vizsgálni. Mégpedig a tartalmát illetően.

Miféle okok vannak itt túlnyomó többségben? Kiderülne, hogy ezek elvileg nem bank oldali, hanem éppen ügyfél oldali okok. Méghozzá az ügyfél oldali vismajor okok listái. Az ügyfélnek elháríthatatlan, váratlan, az ügyfelet ellehetetlenítő stb vismajor okok. Tehát nem az a kérdés, hogy az árfolyam emelkedés váratlan volt-e az ügyfél részére (meg a CHF és € kamat csökkenést figyelmen kívül hagyó törlesztés növekedés), nem is a banki egyoldalú szerződés változtatás kiszámítható mértéke, hanem eleve olyan volt a bankok által összehangoltan előkészített konstrukció (annak a bizonyos devizahiteles banki kartellnek a konstrukciója), hogy abban számos az ügyfél számára fontos esetleges vismajor okot (infláció emelkedése, munkanélküliség emelkedése, zálogjavak árának csökkenése stb) az ügyfél oldal helyett banki oldali oklistába foglaltak bele. Mint egy nagy vadászaton, csak itt nem az erdei vadakat, hanem az ügyfeleket terelték az ügyfelek oklistájának banki oldalra átállításával.

A vismajor jogintézmény a polgári vagy piaci társadalom jogrendszerének egyik fontos része. A vismajor jogintézményhez társítható nem közvetlenül, de az összefüggések révén feltétlenül a biztosítások sokféle változatával. Felelősségbiztosítások, egyéb kárbiztosítások, betegségbiztosítások stb. A devizahitelekhez például azért nem volt árfolyambiztosítás, mert 2005 táján azt kivonták belőle. Az OTP-nek 2005-ben egy gyors elbírálású szabad felhasználású devizás-jelzáloghitele még árfolyambiztosítással volt meghirdetve. Majd mire aláírásra került a sor, már vissza vonták az ajánlatból az árfolyambiztosítást. Tehát a stratégia jellege a bankok részéről egyértelmű volt.

Gondolom nem az a legfontosabb, hogy az OTP meghatározó hitelpolitikai vezetői mennyire voltak 2005-ben tisztában az árfolyam-biztosítási ajánlat visszavonása jelentőségének. A lényeg az, hogy a polgári, piaci jogrendszerben a vismajor egy alapintézmény, a különféle biztosítások is (gondoljunk a buszjegyhez 50 évvel ezelőtt is hozzákapcsolt biztosításokra). És itt egyrészt a biztosításokat másrészt a vismajor listát egyaránt kikapcsolták. Ilyen körülmények közt a polgári, piaci társadalom nem működőképes. Mintha a vízcsapok szivattyúit visszafordították volna és a lakásokból elszívták volna a vizet.

Erre fölmerül a kérdés az átlagemberben is, hogy hová jutnánk, ha a banki hitel felvevő ügyfél vismajorra tudna hivatkozni. Először is lényegében, működési logikája szerint  minden váratlan eseményre vonatkozó biztosítás lényegében vismajor biztosítás, mégha nem is szoktuk nevén nevezni. A kamatnak tartalmaznia kellene az efféle biztosítási költségeket – gondolom én. Vagy külön kellene felszámolni, de nem megszüntetni például az árfolyambiztosítást az oklista banki oldalra áttevésével együtt.

Összefoglalóan: ha nem teszi vizsgálat tárgyává az alkotmánybíróság, hogy a banki kartell devizhaitel konstrukciójának vannak szerkezeti, az eddig vizsgáltakon túlmutató sajátságai, méghozzá a jogrendünk alapvető intézményeit kiiktató sajátságai, akkor nem töltheti be funkcióját az alkotmánybíróság sem. Másként fogalmazva az alkotmányosság illetve az alaptörvényre hivatkozva a törvényesség őreként az alkotmányosságbíróságnak mi a véleménye arról, hogy pénzügyi szerződéses kellékekbe, általában a szerződések mellékletének mellékletébe csomagolva a hitelezés, a jelzáloghitelezés, a vismajor és a biztosítás intézményeit forgatja ki, teszi összehangolt visszaélés eszközévé?

 II.

A jelenségnek van egyéb következménye is. Felhívhatja a figyelmet arra, hogy néhány alapvető pénzelméleti dolgot tisztázni kellene. Például a hitelpénznek nevezett pénzhasználati módot be kellene azonosítani, mivel is jár az? A jelenség nagyjából hasonló a devizahitelezés oklistájához. A probléma itt is az absztrakció nem megfelelő mélységéből adódik.

A hitelpénz mibenléte tulajdonképpen könyvelési előírásokból, módszerekből kikövetkeztethető. De egy átlagos vagy annál jobb könyvelő is visszahőköl, ha arról esik szó, hogy a pénzhasználattal, például hitelezéssel kapcsolatos könyvelési előírások oly mértékig felületesek, hogy a gazdaság egészének eredményességét fogják vissza. Mert megszokott képzetekről van szó. Például hogy a hitelt a betétekből folyósítják. Csakhogy nem hiánytalanul. Éppen az a hitelmennyiség a legfontosabb egy gazdaság számára, amit nem átirányított, közvetített betétekből folyósítanak. Az aranyfedezetű és a hitelpénz rendszer között a lényegi különbség például éppen abban érhető tetten, hogy az aranypénz fedezetű pénzrendszerben legalábbis minden ügyletet a betétekhez viszonyítanak (a hitelezett pénzről el lehet mondani, hogy mögötte valaki másnak a betét tulajdona van) – ezzel szemben a hitelpénz rendszerében ez legfeljebb fegyelmező, kényelmes, a tájékozatlan közönség előtt használható hivatkozás. Van a hitelpénz rendszerben is betét azzal a funkcióval, hogy a tartalékolt pénzeket ellenőrizni, csatornázni lehessen, de nem ez a rendszer titka.

A hitelpénzrendszerben a hitel legfőbb biztosítéka nem a hitel felvevő zálogosított jószága, amelyből a betétest, az elveszett pénz tulajdonképpeni tulajdonosát adott esetben ki lehet elégíteni, hanem a hitel felvevőjének igyekezete. Hihetetlenül hangzik első pillanatban, de tessék utána nézni. Most nem az a kérdés, hogy melyik jobb és melyik rosszabb a két pénzrendszer közül, nem is az a kérdés, hogy a két pénzrendszer szabályozási eszközei mennyiben térnek el egymástól, hanem az, hogy a tartalomtól elszakadt jogi megítélés pénzügyi visszaélésre ad lehetőséget. Ha lehet nagyobbra, mint a vismajort és biztosítást hatástalanító oklista.

A hiteleket ma legnagyobb részt (és elsősorban tekintsük a devizahiteleket) úgy állították szembe a hitelek mértékénél nagyobb értékű zálogjavakkal, hogy a legfontosabb zálogot, fedezetet, a hitel felvevő célját, cselekvési programját, az általa menetközben létrehozott értéket nem is veszik tekintetbe. Ez viszont nem banki döntéstől kellene függjön, mert a bank például konkrétan a devizahitelekben megnyilvánuló eljárásával (amiben a mai jogszabályok is „egyetértenek a bankokkal”) tömegméretekben, országos szinten olyan féket tesz a gazdasági cselekvés nyakába (téves és az ország egésze által kikerülhetetlen visszacsatolásként), amit az nem viselhet el.

Az aranyfedezetű és a hitelpénz közti különbség elhanyagolása a társadalom gazdasági kibontakozását mint béklyó fogja vissza, terheli meg – értelmetlenül.

Az általunk használt szavakkal átlagembernek illetve a mai közvélemény előtt (bele értve az átlagos jogi, közgazdasági, államigazgatási, banki ügyféli sőt átlagos banki munkatársi kört is) elég nehezen kezelhető problémáról van szó. De nemhogy igazságszolgáltatásról, de a ptk-ban és egyebütt definiált jogszolgáltatásról (mármint következetes jogszolgáltatásról) sem lehet szó az alapfogalmak, alapvető összefüggések egyértelmű beazonosítása nélkül.

Tehát pénzteremtés, pénztulajdonlás és sok egyéb kifejezés helyett talán a pénzhasználati jog lenne az az alapvető kifejezés, amiből ki lehetne indulni. Filozófiailag ez a szerződéskötési szabadsághoz, azon túl a szabad önrendelkezéshez köthető probléma. A pénzkezelési jog tehát tartalmaz egyfajta „önhitelhez” való jogot.

Az önhitel és hitelpénz szakmai rejtélyeinek kibogozása nélkül is érzékeltethető, hogy a jelzálognak a mai formájában a hitelbiztosítékok egy kisebb %-át kellene kitennie. Mert hol marad az a bizonyos pénzkezelési alapjogból származó hányad (aminek elvonásában az egyik eszköz éppen a mostani banki oldali oklista!)?

Szokatlan a gondolat, de gondoljunk arra, hogy éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk – nem a pénzhasználati jogok érvényesülését. Trükkös megoldásokkal (árfolyam biztosítás elvonása, kedvezően csökkenő referencia kamat figyelmen kívül hagyása, az ügyfél oldali vismajor tételek átfordítása banki oldali oklistába) jogi garanciák nélkül működő végrehajtók lépnek fel a zálogjavak elkobzóiként. Ezáltal a banki intézmény szolgáltató funkciója vész el, és helyette az ügyfelével szemben ellenérdekelt …. (valamivé, amire nehéz a logikailag pontos kifejezést megtalálni) válik.

Kiforgatott jogi alapintézmény, elvont közgazdasági alapvető biztosítások mellett. Miért? Mert immár a száz éve a világ fejlődését lehetővé tevő hitelpénz működési logikáját nemhogy a laikus közvélemény, de az úgymond szakmai elitek sem ismerik (hacsak nem a banki műveletek elvi irányítóira gondolunk, akiknek trükkjeire próbálom felhívni az alkotmánybíróság figyelmét).

Lehet jó döntést hozni a logikai összefüggések figyelembevétele nélkül? Ráadásul az egész társadalomra különösen veszélyes következmények esetén?

Levelemnek ezzel a második, pénzelméleti kérdéseket felvető részével azt kívánom nyomatékosítani, hogy mennyire fontos legalább a mai jog szerint is átlátható oklista-vismajor-biztosítás összefüggést megvizsgálni, és annak eredményeit felhasználni a devizahitelhez kötődő alkotmánybírósági értékelésekben.


Amint a (1) 488 3100 telefonszámon velem ma közölték, észrevételem fogalmazásakor ne a formai előírásokra koncentráljak, hanem küldjem el a lényegi észrevételt, kifogást, és ha az kiváltja az alkotmánybíróság érdeklődését, akkor lehet előírt megfelelő formában tenni.

válaszukat várva

Fáy Árpád


   Vissza az oldal tetejére