Vissza a főoldalra * 

A honlap létrehozója, finanszírozója és gondozója, szerkesztője Fáy Árpád,

az Alkotmányossági Műhely egyesületi keretet nyújt a honlapon figyelemmel kísérhető tevékenységhez,

a honlap megjeleníti az Alkotmányossági Műhely tevékenységét is,

de fentmaradása nincsen az egyesülethez kötve

a szerkesztő levélcíme: (alkotmany@ngo.hu megszűnt) helyette arpad.fay(a)gmail.com 
 

A szerkesztő írásainak listája

(időben visszafelé haladva)

Irodalomjegyzék

2019 09 27

Levelező, kalandozó gondolatok a személyről, "arisztoteleszi fogalmi sablonról", jelenkorról - 30 oldalban

2019

Arisztoteleszi fogalmi sablonról vitatkozó levelekből - Vívódások 2019 

2019

A személy fogalma klasszikus metafizikától napjainkig
2019 Vívódások - filozófia, személy témakörben 2019

2019 02 25

Matematika-tudománytörténeti (axiomatika-történeti) gondolatok

2018

perlekedő-töprengő vitaírások, levelek Vívódások 2018 címen

2018

Új felfedezés a pénzről vagy a cenzúra változása? (publikációk elemzése a pénzteremtő hitelről)

2018

Problémafelvetés Pénzhasználat és szerződés elmélet elvi alapjai körében

2018

Előadásvázlat - Alkotmányosság és közgazdaság és a személy

2017

perlekedő-töprengő vitaírások, levelek Vívódások 2017 címen

2017

Személy és közgazdaság - és alkotmány c. problémafelvetés fejezetei (http://www.alkotmanyossagi-muhely.hu/ ):

 

 

1) ... PROBLÉMA FELVETÉS

 

I. ismeretelméleti megfontolások

2) ... LOGIKA  fogalmi feltételei - az axiomatikus tárgyalásmód fogalmi talapzata.doc

3) ... A  SZEMÉLY  FOGALMÁRÓL

4) ... A  RENDSZER  fogalmáról

 

II. közgazdasági, társadalomelméleti kérdések

5) ... KÖZGAZDASÁGRÓL 1. - ember-közgazdaság-természet, a termelési tényezők

6) ... KÖZGAZDASÁGRÓL 2. - a személy fogalmának használhatóságáról

7) ... ALKOTMÁNY  és személy és gazdaság - és alkotmány

 

mellékletek

8) ... OLVASÓNAPLÓ 1 melléklet - Szász Gábor axiomatikáról szóló 1972-es könyvéről

9) ... OLVASÓNAPLÓ 2 melléklet - Dobó Andor Euklidesz (axiomatika) hatásáról a tudományban

10)   OLVASÓNAPLÓ 3 melléklet - Várkonyi Hildebrand Az indukció filozófiája (1938)

11)   OLVASÓNAPLÓ 4 melléklet - Csiha Csaba Rendszerelméleti fogalmak c. 1989-es kötetéről

12)   OLVASÓNAPLÓ 5 melléklet - Szabó Árpád A mat. alapjainak Eeuklideszi terminusai I. (1960)

13)   OLVASÓNAPLÓ 6 melléklet - Szabó Árpád A mat. alapjainak Eeuklideszi terminusai II. (1961)

2016 márc

személy és közgazdaság (és alkotmány) problémafelvetés első vázlatai

2016

perlekedő-töprengő vitaírások, levelek Vívódások 2016 címen

2015

perlekedő-töprengő vitaírások, levelek Vívódások 2015 címen

2014

perlekedő-töprengő vitaírások, levelek Vívódások 2014 címen

2013

perlekedő-töprengő vitaírások, levelek Vívódások 2013 címen

2013

Adósságpénz vagy hitelpénz? - a megnevezésben vélelmezhetően megnyilvánuló, egymástól gyökeresen eltérő szemlélet, lelkiség, távlatosság, irányultság

2013

Alkotmányos piacgazdaságot - a hitelhez való alkotmányos jog

(a hitelhez való jog gondolata 100 éves, a hitelpénzzel egyidős)

2013

Az oklisták ellopásától kezdve - tudatlanság és mulasztás pénz általi elszámolások dolgában

2013

vázlat: rendszerváltó társadalmi alapkérdés az öncsőd vagy magáncsőd

2013 febr

keresetlevél stílusában vázlat a föld nem tőke ügyben

2012

perlekedő-töprengő vitaírások, levelek Vívódások 2012 alcímen

2011

Olvasó napló a történelmi alkotmányról (Zétényi Zsolt Magyarország ősi alkotmánya c. kötetének inspirációjára) - internetes közlésű áttekintés (nem fejeződött be)

2011

A jelenlegi hatalom és a történelmi alkotmány viszonyáról 3 felhívás (szövegajánlás, amit nyilvánosságra hoztam, aláírásra felkért szervezetek viszont nem fogadtak el)

2011

Észrevételek táblázatosan - a 2011-es alaptörvényhez és az abban nevesített sarkalatos törvényekhez - azokat Magyarország alkotmányos állapotba jutásához vezető folyamat korai állomásaként remélve, értelmezve

2011

Alkotmányosan a munka legyen az önszervezésből, annak szűkítéseként származtatva (átengedve önirányítási felelősséget és jogot az alkalmazónak) - A munkához való jog alkotmányos alapjai, ontológiai teljességben

2010-2011

perlekedő-töprengő vitaírások, levelek a http://www.alkotmanyossagi-muhely.hu/ címen, Vívódások 2010-11 alcímen

2010

alkotmányos önrendelkezés és szabadság "szerkezeti" feltételei - gondolatfelvetés internetes honlapon

2009

"természetes-portfólió" gondolatának felvetése (makroökonómiai szektormodell háztartás és társadalmi közösség szektoraiban)

2008

Miért nem része a jognak az alkotmány!? - internetes közlés

2008

A természetes és a jogi személyek a makroökonómiai szektor-modellben - internetes közlés - explorerben egyértelmű ábrákkal

2008

Alkotmány elméleti tételek II: Vitairat az alkotmányos hagyomány természetjogi talpköveiről - internetes megjelenés

2008

Lovas életmód az egészségért feltételei és szolgáltatásai  2008 - második, rövidített változat - másoddiplomás szakdolgozat elfogadott rövidített változata

2008

Lovas életmód ...- tagolás (előszó-bevezetés) - I. rész (fogalmi alapok) - II. rész (kentaur főrész) - III. rész (torzó) - másoddiplomás szakdolgozat elutasított első, terjedelmes változata (konzulenst nem találtam)

2007-2009

perlekedő-töprengő vitaírások, levelek Vívódások '07-'09 címen

2007 01 28

ÚJ FŐVÁROS vagy ORSZÁG-KAMARA illesztése a fővárosi közgyűléshez?

2007

Százak - Az alkotmány a nemzet államalkotó akarata - a megjelentetett nyilatkozat elkészültében való részvétel

2006 dec

ünnepek és a makro-ökonómiai modell - pénzelméleti és termelési tényezők története áttekintés explorerben egyértelmű ábrákkal

2006 10 31

Alkotmányelméleti  tételek címmel válogatás saját és mások írásaiból

2006 őszi

perlekedő-töprengő vitaírások, levelek őszi vívódások '06 címen

2006 okt 31

Alkotmány elméleti tételek - gyűjtemény

http://www.alkotmanyossagi-muhely.hu/alk_elm_tetelek_2006_nov.htm

2006

A természetes és a jogi személyek a makro-ökonómiai szektor modellben - (egy táblázatos áttekintés, szöveges értelmezés nélkül)

2006.01.04.

Korrekció - Szent Korona c. lapban sajtóhibával megjelent írás korrekciója, átszerkesztett szöveggel 5 oldal

2005.12.20.

Olvasói levél Zlinszky János: Alkotmányos értékek és a politika c. székfoglaló előadásához. - Olvasói vitatkozó jegyzetek  Zlinszky János székfoglalójához - közbeszúrt jegyzetek 32 oldalon át

2005.12.

Pénz és a sátán dolgáról „egyszerűen” - levélrészlet, 2 oldal

2005. 11.

Palackposta (Nemzeti politikát! - közjogi, gazdasági békeállapot követelése) - tanulmány, 32 oldal A/4 méretben

2005 10 20

Lényegi korrekció (egy írás utóélete)

2005.10.20.

Mi a történelmi alkotmány aktuális jelentősége? - hozzászólás Szent Korona c. havilapban írás, 5 gépelt oldal

2005.09.

Gazdasági konzultáció (Hozzászólás az Új magyar gazdasági modell c. kérdéshez) - 15 oldal A/4-es méretben

2005. 08.

Elismerés és kritika (A szent István terv olvasói elemzése) – A/4 méretben 12 oldal

2005.05.17.

Levél a lakiteleki nyilatkozatok szerzőihez – A/4-es méretben 6 oldal

2005.04.06.

Az alkotmányosságról (nemzeti kérdés: élet vagy halál struktúrái) – előadás melléklet, 23 A/4 oldalon

 http://www.alkotmanyossagi-muhely.hu/szazak_tanacsa_fay_2005apr.htm

2005.03.02.

„Tizenöt év a rováson” – vitaindítónak szánt írás A/4 méretben 11 oldalon

2005.02.

Alkotmányos piacgazdaságot II. (Lehetőségünk a történelmi alkotmány alcímmel) c. kötet  - Balaton Akadémia kötetek sorozat 61. köteteként, A/5-nél keskenyebb, 160 oldal

2005.02.

Egyetemi évek (estis hallgatói érdekvédelmi emlékek összeválogatva) - A/4 méretben, 77 oldal, fénymásolat

2004 03

Megjegyzések alkotmányosságról - Csekey István könyvét olvasva, megjegyzésekkel ellátva

2004.

Előtanulmányok (Alkotmányos piacgazdaságot II. kötethez), konferencia-vázlatok, internetes viták, levelek

2003 október

A történelmi alkotmányunk jogán, uniós csapdában - kötet - Tájékoztató válogatás az alkotmányosság kérdésről, annak 1200-as évekre visszamenő gyökereiről, mai aktualitásáról (Alkotmányossági Műhely és Szabad Magyarország közös kiadása, Bp, B/5 méretű kötet140 oldal terjedelem, a kötet szerkesztése, irányadó írások szerzése, a címlap tervezése)

2003

Alkotmányos tények, evidenciák - vita-indító

2002-2003

Vitaírások, rádió és tv interjúk, internetes honlap gondozás a történelmi alkotmányosság aktualitásáról

2002.11.

Alkotmányról az EU kapujában - tanulmány, amelynek előszavában az alkotmány és a közgazdasági ismeretek kapcsolatáról van szó, mint olyan kérdésről, amelynek tárgyalhatóságát tette lehetővé a 2002 évben megfogalmazódott alkotmány-koncepció, és amelynek részletesebb kifejtése lehet a tevékenység folytatásának egyik ága.

2002.10

Alkotmányról az Európai Unió kapujában c. konferencia kötet: szerkesztése és a vitaindító tanulmány írása (Alkotmányossági Műhely és Püski könyvesház kiadásában A/5-ös kötet, 362 oldal összterjedelem, vitaindító a 17-64. oldalakon)

2002.9.
13-14.

Alkotmányról az Európai Unió kapujában konferencia szervezése és vitaindító előadása

2002.8.6.

Alaptörvény és az alkotmány elvi különbsége konferencia vitaindító, http://www.alkotmany.ngo.hu/alaptorveny_alkotmany.htm

2002.6.24.

A földről és az EU-ról - kiskapukról és a lényegről: a föld nem tőkejószág, http://www.alkotmany.ngo.hu/fold_es_eu_valamint_lenyeg_es_kiskapuk.htm

2002.5.6.

Ontológia és alkotmány - vitaindító írás, http://www.alkotmany.ngo.hu/ontologia_es_alkotmany.htm

2002-ben

Internetes fórumokon vitacikkek

1999-2002

Cseppek a mocsárból - a rendszerváltás alakulását elemző, sajtónak szánt írások, csak interneten lehetett őket e-mailben közölni.

2001.12.15.

Az alkotmányosság korunk kihívása - konferencia vitaindító (rendezők voltak Alkotmányossági Műhely, POFOSZ és további 16 szervezet)

2001.11.15.

Értetlen szomorúsággal - a HIX internetes vitafórumon

2001.11.13.

A szabad akarat mint a fejlődés egyik eredménye és onnantól kezdve egyik felelős irányítója előadás vázlata a Filozófiai Vitakörben

2001.11.12.

Az egyedfejlődés evolúciója és a törzsfejlődés gradiációja különbségének értelmezése a társadalomban - a Filozófiai Vitakörben Detre Csaba előadásához e-mail hozzászólás

2001.10.20

1956 jelentősége a magyar alkotmányosságban előadás Balatonőszödön a Balaton Akadémia megemlékezésén

2001. 10.

Alkotmányos örökségünk - emlékek ősidőktől máig 12 hónapos falinaptár, Alkotmányossági Műhely és Duál kft kiadása, a naptár összeállítása, szervezése

2001.első félév

Az évezred köszöntése - alkotmányosság reményében felhívás ünnepi megemlékező feles törvényre az alkotmányos evidenciákról, emlékekről c. kötet szerkesztése és részben írása, Alkotmányossági Műhely kiadása, 126 oldal A/5-ös méretben

kb 2001

a www.alkotmnyossagi-muhely.hu nyitó oldalának tetején általános alkotmányosságot megalapozó filozófiai, szervezési gondolatok ábrák, diaképek keretében

2000.12.

Búcsú az évezredtől - alkotmányosság reményében válogatás az Alkotmányossági Műhely előadásaiból, szerkesztése és egyes részek írása, MVSZ, A/5-ös kötet, 160 oldalas 

2000.05-09-

Vitairatok és elemzések sorozata a Magyarok Világszövetségének megújításáról.

2000.04.22.

Melléklet A Magyarok V. Világkongresszusának Alkotmányos műhely c. szekciójának munkájához - szerkesztés és több tanulmány írása. Ennek az összeállításnak kiinduló alapja volt az 1999. december 10-i összeállítás és a munkacsoport elmúlt évi munkája, amelyhez kapcsolódott még az Utószóként a nemzet és alkotmány vitanaphoz című írás a 111-114. oldalon, valamint a Vitairat nemzet és alkotmány összefüggéseiről című írás a 140-150. oldalon

2000.08.10.

Világ-köztestület - Magyar Demokrata, 2000/8. (vitacikk a Magyarok Világszövetségéről)

2000.01-04.

Hírlevél I-IV. - a Magyarok V. Világkongresszusa előkészítését segítő hírlevelek szerkesztése

2000.

A megújulásért c. kötet szerkesztése Szijártó István útmutatásával, nyomdai előkészítése (A/5 méret, 80 oldal, a bővített változat 160 oldal), benne négy saját vitairattal

1999

Alkotmányos piacgazdaságot - Püski, Budapest, 1999, 146 oldal (függelékek: Az alkotmány hagyománya és filozófiai sémák rajzokban, illetve Az aktív érdekeltségű vállalkozás-szolgáltatási infrastruktúráról)

1999.12.10.

Alkotmányosságról az ezredfordulón (c. konferencia füzetének szerkesztése és abban Alkotmány szintű kérdések az ezredfordulón címmel a 38-48. oldalon, valamint A történelmi közjogi elvek aktualitásáról címmel a 74-78. oldalon szereplő. tanulmányok írása; az MVSZ Alkotmányossági Műhely és Fórum szervezésében és sokszorosításában)

1999.11-12.

Nitsch a figyelmeztető vagy a meggondolatlan időutazó? - Kapu, 1999/11-12. 75-78. oldal

1999.08.

Társalgás - gondolkodás - Hitel, 1999/8. 35-43. oldal

1999.07.16.

A földtulajdon védelmet nyújt - Magyar Nemzet, 12-ik oldalon (rövidítve jelent meg)

1999.06.18.

Ahogy a bőrünkön érezzük (... a XX. századot és keservesen tapasztaljuk egy csomó felelőtlenül kidobott érték hiányát) - előadás melléklet, kézirat

1999.06.17.

Legyünk, ha lehet, intelligensebbek - Demokrata 1999/24. 20-22. oldal

1999.04.

Alkotmányos piacgazdaságot! 1-3. - Kapu, 99/4. 19-20. oldal

1998. Tél

Kiüresedett hagyomány vagy a hagyomány reménye? (Gondolatok egyházról, alkotmányról, emberi jogokról) - Kovász 1998/4. téli szám, 25-33. oldal

1998/11-12

Beszámoló és kérés (A történelmi magyar közjogtól az alkotmányos piacgazdaságig c. előadás kapcsán) - Magyar Figyelő, 3-5. old

1998.05.

Oda-vissza, jobbra-balra az "időben" (Idő és fejlődés c. konferencián Filozófia Vitaköri előadás melléklet, kézirat) - megjelent 2000-ben, Filozófiai évkönyv, a Filozófiai Vitakör Tudományos Egyesület Tokaj-Hegyaljai Munkacsoportjának "Fény és árnyék c kiadványában, Szerencs, 2000. a 22-24. oldalon

1998/38.

Kalózok a szabályozásban (mezőgazdasági szabályozásról) - Demokrata

1998.10.19.

Emberjog (a jog és az emberi józanság az oktatási rendszerben) - Napi Magyarország

1998. 08.24.

Alkotmány reformra várva (reagálás Pokol Béla cikkére) - Napi Magyarország

1998.

Alkotmányos piacgazdaságot! - Magyar Jövőképek 2. c. Kapu tanulmánykötetben 246-288. old

1998.

Köszöntő levél Pokorni Zoltánnak oktatási miniszterré kinevezése alkalmából - válaszában jelezte, hogy ha oktatási reform lesz, akkor szülői kérdésekben számít véleményemre, de ilyen reform nem következett be

1997.

Az alkotmányosság alapkérdés (hozzászólás a Jövőképek Európáról c. 1997-es konferenciához) - Arisztotelesz Stúdium Bt, 208-213. old

1997.

Alkotmány és gazdaság (66 nyomtatott oldal, vitairat)

1997/11.

Az emberiség, a nemzet piaci erői és a monopoljáradék- Valóság -

1997.10.28.

A földtulajdonlás felveti az alaptörvény újra gondolását (hetedik éve az elrontott rendszerváltás nyomasztó tudatában)- Új Magyarország

1997.10.02.

A családi gazdaságokra építhető a hazai agrárium jövője, (Csak árat emelne a külföldi tőke) - az eredeti cím "Föld dilemma" lett volna, a megjelent címet a szerkesztőség választotta, a szerkesztőség adta cím nem adja vissza a cikk tartalmát. - Új Magyarország,

1997/10.

Rendszerváltás és gazdaság - Kapu

1997/9.

Rendszerváltás és alkotmányosság - Kapu

1997/8-98/7.

Rendszerváltás - alkotmány és gazdaság I-X. - Havi Magyar Fórum

1997.04.24.

Megbarátkozni az igazságtalansággal? - Magyar Hírlap (a leadott kézirat a szerkesztőségben megfésülve)

1997.01-02.

Rendszerváltás - Alkotmány és Gazdaság - kézirat a KDNP 1996-os program nyilatkozatára reagálva, 66 nyomtatott oldal

1997.

Fogalmi alapok a társadalmi szabályozási rendszerről való gondolkodásban (a fogalmak evolúciója a század közepi információ elmélettől, kibernetikán keresztül a sajátosan emberi dimenziók század végi kereséséig) - megjelent Filozófiai évkönyv, A Filozófiai Vitakör Tudományos Egyesület Tokaj-Hegyaljai Munkacsoportjának kiadásában, Szerencs, 2000. a 28-42. oldalon

1997.

Kritikai észrevétel Samuelson kötetének egy címszavára - a területérték adóról (Tévesztés, felületesség vagy a monopolstruktúra álcázó védelme - a "tudományban"?!)

1996.10.11.

A rendszerváltás bűvös kockája - Magyar Hírlap (megfésülve)

1996.10.03

Javaslat a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény módosításához (az önkormányzati adózás törvényének kiegészítésére a beépített ingatlanok telekérték adójának választható lehetőségére) - készült a Magyar Henry George Társaság keretében, a törvény módosítása nem került a parlament elé

1996.06.07.

Egzakt - kézirat, az 1983-as tanulmány átszerkesztett változata

1996.05.07.

Még nem ment el a rendszerváltás vonata (szabadság és egymás iránti szolidaritás) - Magyar Hírlap

1996 03

Szülő és iskola kapcsolat - az oktatási segédkönyveket kiadó RAABE kiadónak, amelyik közölte, hogy tartalma miatt nem közölheti -

1996.02.09.

Van-e célja a fejlődésnek? (természetesen van - természetesen nincs)- Filozófia Vitaköri előadás melléklet, kézirat

1996.01.23.

A király meztelen (a felelősen liberális társadalomszemléletről) - Magyar Hírlap

1995.12.14.

Nagy kaliberű közgazdász volt (Liska Tiborra emlékezve) - Magyar Nemzet

1995.10.24.

Javaslat eredményből részesedő, kockáztatva finanszírozott vállalkozás szolgáltatások rendszerére, vállalkozási infrastruktúrára - OMFB-BVK-PHAR "Innovációs tanulmány pályázat"

1995.10.18.

Mit jelent a szó: nemzeti ? - Magyar Nemzet

1995.09.29.

Rögzítse alkotmány a változásokat - Magyar Nemzet

1995.09.07.

Diplomaadó a tandíj helyett? (Egyetemfinanszírozási alternatívák) - Népszabadság

1995.08.22.

Milyen jövő elé nézünk? (átok, "külföldi adósság" a neved) - Magyar Nemzet

1995.05.16.

Erő kell a reformokhoz (telekértékadó gondolathoz) - Magyar Nemzet

1995.

Az igazságosság rejtélye (délibáb vagy lehetséges megoldás? - közkiadások fedezése adókból vagy elvont monopol járadékból?) - Henry George (1839-1897) c. tanulmány, 18 nyomtatott oldal, készült a FEFA III.1142 sz. pályázat keretében.

1995.

Szülői Évköny 1994 szerkesztése és elméleti fejezeteinek írása (B/5 formátum, 244 oldal, Szülői Kamara nevű egyesület)

1994.

A járadéktermelő monopóliumok és a területfejlesztési törekvések (A területfejlesztés és a területhasználat árának, adójának meghatározása c. 1994 novemberi győri konferencia kötetének 44-52. oldala, a konferenciát az MTA RK Észak-dunántúli Osztálya és a Magyar Henry George Társaság rendezte)

1993.05.25.

Vélemény az oktatási törvénytervezetről parlamenti képviselőknek c. ajánlás szerkesztése és fogalmazása - Szülői Kamara egyesület nevében és összejöveteleinek tanulságait felhasználva, 41 nyomtatott old.

1993.

A gyermek két tűz között címmel 350 oldalas tanulmány és magyarra fordításának megszervezése (Glasgow-i egyetem Neveléstudományi tanszéke, 1981.), valamint A szülők bevonása, hatékony szülő - pedagógus viszony címmel Alastair Macbeth 300 oldalas tanulmánya magyarra fordításának megszervezése külső anyagi segítség nélkül, az oktatási minisztérium akadályozása ellenére, egyesületi keretben, végül kértek egy-egy példányt, de nem fizettek érte.

1993.

Szülői Évkönyv 1993. írása és szerkesztése - kiadó Szülői Kamara egyesület

1993.

Megalakul-e a szülői Köztestület? (Önarcképek civil szervezetekről, MKM kiadásában,  105-116. old. a szülők és az oktatási rendszer kapcsolatának szervezési kérdéseiről, lehetőségeiről)

1992-1994.

Érdekvédelmi és elméleti írások a szülő-iskola kapcsolatról napi és hetilapokban, Köznevelésben, konferencia-anyagokban - kiemelendő a szülők oktatási képviseletének köztestületi szabályzására tett kidolgozott javaslatot.

1992.01.30.

"Előnyben a tanítók testületi joga, a tanuláshoz való személyes joggal szemben?" (kritikai hozzászólás az oktatási törvénytervezetekhez) - HVG

1992 05

A fogalmi evolúcióról - filozófiai vitaköri előadás

1992.

Paradigmaváltás az oktatási rendszer felfogásában, finanszírozásában  Szakdolgozat, BKE pénzügy szakon, 113 nyomtatott old.

1991.04.25

Kárpótlást vagy hagyatéki eljárást? - Pesti Hírlap, vitacikk

1992.02.

Logikus, hogy nem volt Big-Bang - Pesti Hírlap, interjú Fazekas Zoltán mérnökkel

1990.04.02.

Közös apa vagy közös rabló? (vitairat a röpiratról) - Népszabadság

1991.

Szerkesztői ajánlás - Sós Aladár: Szabadság és gazdaság c. posztumusz kötet 333-336. old.

1990.10.

Az egyetemi hallgató és oktató közötti érdekeltségről - vitaírás A/3-as szórólapon, az Esti Kék mellékleteként

1990.

Esti Kék címmel nem-nappalis hallgatói érdekvédelmi újság szerkesztése, írása, szervezése (többezer címre postázva, kérdőívekkel, hirdetési díjból fedezett költségekkel, levelezői és tény-rovatokkal, 16 oldal A/4 terjedelemben, stencilezett majd nyomdai kivitelben, kb 5-6-szori megjelenéssel, az egyetem kiadásában)

1990.

Elmosódó tények?  - hova lett a népi részvény program? - Beszélő 2. évfolyam, 33. szám, Visszabeszélő, Bauer Tamás 27. számban megjelent  Elmélkedés egy vereségről c. cikkével szemben

1990.05.06.

Hozzászólás a Síklaky-Laki vitához - a népi részvény gondolatot Lakinak nem gúnyolni kellene - Beszélő 2. évfolyam, 21. szám, Visszabeszélő az április 21-i számban megjelent íráshoz

1989.03.03.

Autodidakták kíméljenek!? (Én egyetem vagyok) – estis TDK dolgozat

1989.03.

Önálló tanulás? (a "Tanulás informatikája") - 3o gépelt oldal, vizsgadolgozat

1989

"Elmondhatom?" címmel 4 gépelt oldalas okfejtés az egyetemi analízis tankönyv lehetséges didaktikai tökéletesítéséről - kézirat

1988-1991.

Estis hallgatói érdekvédelem - rendszeresen megjelenő cikkek több éven át a közgazdasági egyetemi Közgazdász c. újságban (lásd 2005 februárban Egyetemi évek című összeállítást)

1987.

Ellenvélemény és ajánlás az innovációs parkokról

Innováció és vállalkozás - eljuthatunk az élvonalba? c. könyv fejezete 137-153.old, Előtte a Külgazdaság c. folyóiratban is megjelent egy rövidebb változat.

Az Innováció és vállalkozás - eljuthatunk az élvonalba? c. könyv, az 1987. február 2-5-i gödöllői innovációs parki konferencia anyagának szerkesztése (kiadó a Göncöl társaság)

1987.

Innivációs parkokról február 2-5-én háromnapos konferencia szervezése, lebonyolítása, és finanszírozása belépő jegyekből.

1986.06.

Javaslat és indoklás (közművelődési intézmények fejlesztésére - közművelődési vállalkozó infrastruktúraként) - ezután gyorsan megszűnt a munkaviszonyom, majd a privatizációban a népművelési ingatlanállományt szinte nyom nélkül, elsőként számolták fel, hiába házaltam a közművelődési illetve oktatási ingatlan-alap gondolatával 1998-99-ben

1986

Közművelődési innovációs park - vásári füzet

1986

Mikro-klub – mikro-vállalkozás - vitairat, Népművelési Intézetnek

1985.10.

Védjegy-vállalkozási koncepció - vitairat, Népművelési Intézetnek

1985.07.

Személymenedzselés - vitairat, Népművelési Intézetnek

1984

Egészségmenedzselés - kézirat több változatban, megjelent a Magyar Ifjúság hátoldalán

1983.

Az egzakt, kísérleti, tudományos közgazdasági kutatás lehetősége - tanulmány, Lisa Tibor vezette MTA-MKKE-VKCS, 220 gépelt oldal, 50 példány fénymásolva

Az ábrák kivonata http://www.alkotmanyossagi-muhely.hu/1983-bol.htm

1982.

Van róla fogalmad? Kézirat, a tudományos fogalomhasználat jellegzetességeiről, 35 oldal

1979.08.

"Fizikaoktatás" a műszaki főiskolákon - Fizikai Szemle 1979.08., Vélemények sorozatban - http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz7908/tart7908.html , szövege http://www.alkotmanyossagi-muhely.hu/szerkeszti.htm oldal alján

1979 előtt

Iskolai dolgozatok, kiterjedt levelezés

Pályázati dolgozatok (például a Petőfi évfordulón, Illyés Gyula helyeslő válaszával egy levelező lapon) - a dolgozat arról szólt, hogy képtelenség a frázis, miszerint Petőfi éppen a legjobbkor halt meg, mert mit kezdtünk volna vele a bukott szabadságharc után?! Hiszen egy a vereség után is fejét felemelni képes költő felbecsülhetetlen kincs a népének.

Gépeléssel előállított 5-10 példányos film-klub újságok (film elemzések, kritikák kiállításokról, monológok)

Amatőr film-forgatókönyv vázlatok, színdarab szövegek, átírások (amelyeket a főiskolai színjátszókör éveken át elő is adott általános megelégedésre a Kandó főiskola erősáramú karán)

1977-ben sok tucat szociológiai kérdőívhez kapcsolódó kérdezőbiztosként készített környezettanulmány

 


a valóban lényeges, alapvető ismeretek helyett
csupán az azokból levont konzekvenciákat oktatják

Fáy Árpád: Fizikaoktatás műszaki főiskolákon (hátsó borító) - Fizikai Szemle 1979/8. 29. évf. 8. sz. - 1979. augusztus

Nemrég került a kezembe a Fizikai Szemle '78/10-es száma. Ennek hátoldalán olvastam egy felhívást a fizikaoktatással kapcsolatos észrevételek megírására.

Villamosipari főiskolát végeztem, és az ott szerzett élményeim alapján a következőket szeretném elmondani.

A szemléletes modelleknek fontos szerepük van a tanulásban, azonban kellő elővigyázatossággal kell őket kezelni. Pl. az a megfogalmazás, amely a feszültséghez viszonyítva az áram késéséről, illetve sietéséről beszél váltakozóáramú hálózaton, szemléletes, mert az idődiagrammon a szinusgörbék csúcsai valóban nem mindig vannak 'szinkronban'. Ennél többet azonban nem jelent a 'siet' és 'késik' kifejezés. Baj van, amint a fizikai tartalomra kerül a sor. Végzős főiskolások sem tudnák világosan elmagyarázni, hogy pontosan milyen folyamat megy végbe, ha az áram-csúcs megelőzi a feszültség csúcsot [v. fordítva]. Viszont azt fel tudják sorolni, hogy mikor, milyen áramköri elem használata esetén következik be ez a jelenség, mert memorizálták, „bemagolták", szerintem felesleges erőfeszítéssel. A kapacitások és induktivitások sokszor és sokat előfordulnak, sok nehézséget okoznak.

Azt hiszem, hogy még a főiskolai 3. évben sem ártana elismételni, hogy a villamos feszültség és villamos töltés egymást feltételező fogalmak (a villamos áram csupán a villamos töltések áramlása). Ha tehát a feszültség és áram fázisviszonyának fizikai tartalmát akarom megvilágítani, akkor feszültséget és abszolút töltésmennyiséget, feszültség különbséget és relatív töltésmennyiséget; avagy a töltésmennyiség változását a feszültségváltozás függvényében kellene vizsgálnom először, hogy aztán a félreértés legkisebb lehetősége nélkül beszélhessek a feszültség és az áram fázisviszonyáról. Mindezt egyszer ugyan elmagyarázzák, de csak egyszer. Később sohasem hivatkoznak rá, amikor a 'késés' és 'sietés' fogalmakat kellene egy-egy konkrét esetben nagy biztonsággal kezelni. Végül is a 'késés' és 'sietés' kifejezéssel egy differenciálási műveletet jelölök (pl. ic = du/dt), amelynek a tartalma egy közvetett fizikai összefüggés. Így talán természetesebbnek, kevésbé misztikusnak tűnhet az a jelenség, hogy az áram és az őt 'létrehozó' feszültség nincsenek mindig 'fázisban'.

Most egy kiragadott példát hoztam fel, amelyhez számtalan hasonlót lehetne elmondani. A lényeg, hogy a sokszor hangoztatott fizikai tartalmat a fizikaoktatásban körültekintőbben kellene megmutatni óráról órára az éppen tárgyalt anyagban. Azt hiszem általános jelenség a tudományban nagyon régen kialakult, jól elhatárolt fogalomkörök, tudományterületek szükségtelen egybemosása az oktatásban.

Pl. matematikában a matematikai logika és a számítási algoritmus megkülönböztetésének hiánya nemzedékekkel utáltathatja meg a matematikát. Az integrálszámítás oktatásában örökké az egyre kisebb szakaszokra való felbontás technikáját magyarázzák, holott azt kéne gyakorolni, hogy milyen természetű feladatok megoldására lehet alkalmas ez a számítási módszer. Az örökösen túlzásba vitt számolás, számítási technika elvonja a figyelmet a lényegről, és akadályává válhat a tanulásnak, a matematika megértésének. Lényegében két külön tantárggyá lehetne szétválasztani a számítástant és a matematikát. --<<az oktatásban a számítás az elméletnek, a megértésnek a kontrollja. Az elméletet fizikában az induktív tények felülírhatják, de az kutatási fázis. Ami ugyan mindenkinek szabad pálya, de a tanterv szerinti rutin foglalkozás nem alkalmas a kutatás szimulálására, mert a tágabb ismeretelméleti, lételméleti összefüggések ismeretlenek maradnak (azaz a tágabb ismeretelméleti, lételméleti összefüggések elhanyagolása esetén az induktív tények abszolutizálása értelmetlenséghez vezet, tudati torzuláshoz.). És robottá alakul egy értelmetlen relativitási reflex miatt a tanulás is meg az utána következő munka is. -FÁ, 2015-ben>>--

Másik példa. Másfél éven át tanulunk villamos gépeket, és hozzátehetném, hogy feleslegesen. A kudarc a vizsgaeredményekben is tükröződött. Itt sem volt szétválasztva a villamos gép elve, fizikai alapja a szerkezeti kialakítástól, a konkrét számításoktól. Sőt. Állandóan sin-t és cos-t magoltunk, különféle görög betűk garmadáját anélkül, hogy tisztáztuk volna, hogy pl. a forgó villamos gépeknél álló és forgórész között kizárólag mágneses úton valósul meg az erőátvitel. Magában az erőátvitelben villamos mennyiség nem szerepel. Csupán a mágneses erőterek létrehozását valósítom meg villamos úton — de ez technológiai kérdés.

Furcsa: dolog, hogy a túlterheléstől való féltés ürügyén a valóban lényeges, alapvető ismeretek helyett csupán az azokból levont konzekvenciákat oktatják mint egyszerűbb, jobban megérthető, kisebb intelligenciát kívánó ismereteket, amelyeknek ,,közvetlen kapcsolata van a mindennapi tapasztalattal". Holott éppen az ilyen anyagot a legnehezebb megérteni az alapvető összefüggések hiányában,

És hadd térjek vissza a legfontosabbra, A matematika nem egyszerűen számítástechnika ezt talán a modern, gépesített számítástechnika napjainkban mind egyértelműbbé teszi. És ugyanígy a fizika sem kizárólag a fizikai jelenségek egzakt leírására, számítására alkalmazott számítástechnika, hanem elsősorban elmélet - amely határos a filozófiával, amelynek a kísérlet valamint az alkalmazás, a technika a próbaköve — de csak próbaköve!

Ha hozzászólásomat hasznosítani tudnák, annak igazán örülnék.


A Fizikai Szemle szerkesztő bizottsága az 1972. évben meghirdetett Vélemények sorozatát az olvasók kérésére tovább folytatja ez évben is A szerkesztő bizottság állásfoglalása alapja, „a Fizikai Szemle feladatául vállalja el, hogy teret nyit a fizikai kutatás és a fizika oktatására vonatkozó véleményeknek, ha azok értékes gondolatokat tartalmaznak és építőszándékúak, függetlenül attól, hogy egyeznek-e a lap szerkesztőinek nézetévei, vagy sem". Ennek szellemében várjuk továbbra is olvasóinknak, várjuk a magyar fizikusoknak leveleit.

A szerkesztésért felel: Turiné Frank Zsuzsa

Szerkesztőség; Budapest V., Anker köz 1, Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Távbeszélő- 227-040

A kiadásért felelős: Siklósi Norbert igazgató

Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9-11. Levél5ini: 1906; postafiók 223. Távbeszélő: 281-293

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál

közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 815-96162 pénzforgalmi jelzőszámlára

Előfizetés egy évre 144,-Ft; egyes szám ára 12,-Ft. Megjelenik havonta

79.7084 Akadémiai Nyomda, Budapest V., Gerlóczy utca 2.  — Felelős vezető: Bernát György

Index: 25.289

HU ISSN 0015—3257   j


 

Vissza az oldal tetejére