vissza a főoldalra *   

From: Fáy Árpád <arpad.fay@gmail.com> - Sent: Saturday, June 29, 2019 9:41 AM - To: 'Bokor Levente' <lbokor2@t-online.hu> - Subject: RE: Személy és valóság J. --- KI MIT KERES, az feltétlen befolyásolja

 

Kedves Levente (és a Többiek)!

Az előbb beszéltem Tálos Gézával és elgondolkodtatott sok félreértő megjegyzés.

Tehát én valamit keresek. Egy a kérdéseimre választ közelebb hozó képet keresek a filozófiáról, a filozófia mibenlétéről, eredményeiről, a filozófiai eredmények mindennapokba beépültségéről – a mi kultúrkörünkben.

Érdeklődésem mozgatórugója gyerekkorom élménye, hogy Európában két világháború és 56  véres napjai rendezték át a társadalmat. De mi volt a cél? Miért kellett ehhez fegyveres összetűzés? Miért nem lehet az ilyet megbeszélni? Mi a gátja a vértelenebb fejlesztésnek?

Így kerültem a közgazdaság közelébe, ahol szépen beleharaptam a felületes, szándékosan vagy csak ügyefogyottságból össze-vissza közgazdasági irodalomba. De mi a közgazdasági elméleti káosz oka, és mi a rendezés elvi lehetősége? A rendező értékek vezettek az alkotmány kérdéséhez. A rendezési módszer pedig a rendszerelmélethez, amiből csak sormintákat találtam egyébként nagynevű hazai közgazdászok írásaiban. És időnként az egész keresésből elegem lett, abbahagytam többször is. Majd az események azt sugallták, hogy legalább a magam részéről folytatni kellene, legalább a magam számára átlátható módon tisztázni kellene az alapokat.

Így került előtérbe tehát az alkotmány intézménye. Nem alkotmányelméleti tekintély akartam lenni, hanem bele akartam tekinteni az alkotmányos kérdésbe annak ellenére, hogy alkotmány és gazdaság akkoriban mindenki szerint két egymással nem érintkező kérdéskör volt, annak ellenére, hogy bizonyos tiltási rendszer tovább működött a 90-es meg a 2000-es években is.

Megint elegem lett mindenből, amikor jöttek a 2011 utáni évek. ÉS ismét nem hagyott nyugton, hogy ha az alkotmányos értékeket ismerem, abból az egyik legfontosabbat a személy fogalmát ki tudom emelni, hogyan lehet áttekinthetően rendezni személy és közgazdaság, személy és gazdasági struktúra viszonyát? ………………….

Nos ha Hegellel nem tudok mit kezdeni, akkor az azért van, mert Hegel homályossága és egyáltalán misztikus hajlama engem gátolna. Nem misztikát keresek, illetve a misztikát a személy fogalmába sűrítve tudom elképzelni. Hegel világszelleme önmagában ehhez képest a totális megsemmisülés. Az ember mint személy ideának a lenullázása. Amire nem is nagyon vagyok kíváncsi. Nem nézem élvezettel halottak fotóit. Nem gondolok semmiféle elégtétellel a két világháború poklára, mint a hegeli világszellem görcsölésére. Olyan jövő elvi lehetőségét keresem, ahol a globális struktúrák realitása mellett érvényesül az egyén mint személy gondolata, kultusza. Az egyének lelkében is. A következő generációk lelkében is. A racionális gondolatok érzelmi alapjaiban is.

És ezen az úton azt hiszem Hegel és még sokan nem segítenek. Tévednék? Ki lehet tárgyalni ha valakinek kedve van hozzá.

Többet kellene filozófiából tudnom? Keresem ma is, hogy mit tanulhatok – de nem a világégés lelkiismereti gátjait feloldó világszellemi eszmefuttatások megalapozójának fenséges miszticizmusából.