vissza a főoldalra *   

From: Fáy Árpád <arpad.fay@gmail.com>  - Sent: Wednesday, July 24, 2019 8:16 AM - To: 'Bokor Levente' <lbokor2@t-online.hu>; ' stb - Subject:

mellékutak és a fontosnak tartott saját vágány

 Kedves Levente!

Csupa érdekes dologgal foglalkoztok leveleitekben.

Nehéz megállni, hogy az ember ne kapcsolódjon hozzájuk, mint valami jó társalgásba.

Megértheted (megérthetitek) azonban, hogy mivel engem a személy fogalma érdekel, a személy fogalmára támaszkodó rendszermodellek lehetősége, ezért nem látok különösen izgalmas dolgot ama monoteista vallásokban, amelyeknek egyáltalán nincs fogalma, semmi mondanivalója a személy mivoltáról (túllépve néhány igazán helytelen, hamis szótári megfeleltetésen).

Ami engem érdekel, arra pedig mintha nektek nem lenne kedvetek, amit meg kell érteni részemről, és amit talán túlzás is szóvá tennem ebben a rekkenő de még inkább párával teli nyári időben.

Tehát amit fontosnak érzek például:

·         létezik-e („létező”-e) a személy és ha igen, akkor milyen vonatkoztatási rendszerben?

o   a világmindenséget közrefogó végső ok és végső cél rendszerében, fogalmi sablonjában értelmezve az isteni vagy az emberi személyt,

o   illetve az emberi fogantatás és halál közti „fázis” fogalmi sablonjában értelmezve ugyancsak az isteni vagy az emberi személyt

o   (nyilvánvaló, hogy a két személytípus egészen másként értelmezhető mindkét fogalmi sablonban)

·         mi a jelentősége a személy „létezésének” a közgazdasági modellezés szempontjából?

·         a személy „létezése” egy lételméleti, ontológiai kérdés?

o   megfelelő definíció-e a lételméletre a következő?

§  az arisztoteleszi fogalmi sablonban lételmélet témakörei, szempontjai, módszerbeli eszközei = forma +anyag, potencia + aktus … + okság, szubsztancia és akcidensek?

§  mert a szokásos válaszok mintha kikerülnék egy érdemi meghatározás lehetőségét, amikor a legabsztraktabb végső titkokról tesznek említést, ami lényegében véve talán a skolasztika óta vagy Arisztotelesz óta egyfolytában misztikus ha éppen nem ezoterikus válaszokat csempésznek bele a filozófiába hol metafizika hol meg transzcendencia hol meg ontológia néven.

Ha ehhez a kérdéshez lehet valamit hozzátenni bármely nem-európai kutúrkör vagy vallásfilozófia talajáról az érdekes lenne, de mert a modern civilizáció, technika, egyre bonyadékosabb és eltökéltebb társadalom átszervező törekvések és vonulatok és ki tudja minek köszönhető folyamatok az európai vagy ha úgy tetszik az arisztoteliánus fogalmi sablonból gyökereznek gondolati, fogalmi alapjaikat tekintve – ezért a forrásként megnevezhető arisztoteleszi fogalmi sablont kiemelkedően fontosnak, aktuálisnak tartom – és megoldatlannak vélem a személy fogalmának aktuális értelmezését, kezelését általánosságban (vagy az általam belátható régióban, rész-rendszerben).

 

Tehát ha az arisztoteleszi fogalmi sablon értelmezésében tudnátok valamit hozzátenni válasz, kérdés, töprengés formában, az nagyon jó lenne.

 

amúgy jó lubickolást a Balatonban, valami kellemes tengerben vagy árnyékos fürdőkádban.