vissza a főoldalra * http://erdely.ma/dokumentum.php?id=19195

 

A Székely Nemzeti Tanács szeptember 2-i közleménye

 [ 2006-09-04 - 10:36:17 ]

  2006. szeptember 2-án Sepsiszentgyörgyön ülést tartott a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága. Az ülésen meghívottként részt vettek a széki tanácsok elnökei.

K Ö Z L E M É NY

Tekintettel arra, hogy az SZNT közakaratból közképviselettel felruházott testület, amelynek egyetlen hatásköre a székelység autonómia-törekvéseinek képviselete, Székelyföld autonómiájának törvény általi szavatolása, az Állandó Bizottság elhatározta, hogy továbbra is ragaszkodik a következő alapelvekhez:

- az SZNT nem fogadhat el alárendeltséget, sem egyén, sem testület részéről;

- az SZNT nem teheti politikai alku tárgyává a székely nép autonómiához való jogát, illetve Székelyföld autonómiáját;

- az SZNT mindazoknak egyenrangú partnere, akik támogatják Székelyföld autonómiájának elnyerését, a székely nép önrendelkezését;

- az SZNT a székelyföldi autonómia-törekvések egyedüli hiteles közképviselete;

- az SZNT, ha önállóságát feladja, a székely nép autonómia-törekvéseinek hiteles közképviseletét szünteti meg.

Az Állandó Bizottság kijelenti, hogy a Székelyföld autonómiájáért folytatott küzdelemben az önálló és határozott közképviseletet az önrendelkezés-önkormányzás használható eszközeivel gyakorolja, esetenként partnerségre törekedve más testületekkel és intézményekkel.

Az Állandó Bizottság, a ditrói Székely Nemzetgyűlés Határozatának szellemében, kezdeményezi a székelyföldi népszavazás kiírását Székelyföld autonómiaigényének tárgyában, amelyet még Románia Európai Unióhoz való csatlakozása előtt szükséges lebonyolítani. Javasolja, hogy a Székely Nemzeti Tanács 2006. szeptember 30-i ülésének napirendje a székelyföldi népszavazás előkészítése és megszervezése legyen.

A népszavazás sikere érdekében az Állandó Bizottság partneri kapcsolatra törekszik a történelmi magyar egyházakkal, a székelyföldi önkormányzatokkal, Székelyföld autonómiáját támogató szervezetekkel és intézményekkel, társadalmi szervezetekkel.

Üdvözöljük az RMDSZ elnöke azon kezdeményezését, hogy a magyar politikai szervezetek és a nemzeti tanácsok közösen szervezzenek megemlékezést Agyagfalván és javasoljuk, hogy ennek kapcsán haladéktalanul kezdjük meg a konkrét egyeztetést.

Az SZNT részt vesz az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke által kezdeményezett egyeztető kerekasztalon. Az Erdélyi Magyar Állandó Értekezlet létrehozására vonatkozó javaslattal kapcsolatban az SZNT ÁB úgy véli, hogy a testületnek az erdélyi magyar szervezetek és intézmények fórumának kell lennie, és nem döntéshozatallal felhatalmazott szerveződésként kell működnie.

 Dr. Csapó I. József

A Székely Nemzeti Tanács elnöke

2006. szeptember 3. 

Vissza az oldal tetejére