vissza a főoldalra *    

From: Fáy Árpád [mailto:arpad.fay@gmail.com]  - Sent: Wednesday, May 07, 2014 4:06 PM - To: 'mindenkinek.akit.erdekel@gmail.com' - Subject: megjegyzésként

rossz fogalmi trükk

- az önkényes fogalom-átpolitizálás -

civil internetes video-nézőként szeretném jelezni, hogy a „faj” szó jelentésére tessék oda figyelni.

Fajta, féleség értelemben a csoportosítást jelöli.

Egy időközben fellépett speciális biológián belüli jelentése is van a fajnak, de ez latin szónak keresett megfelelésként terminus-technikus, amely szerepre magyarban a faj szó alkalmas volt, nem volt értelemzavaró kizáró ok a használata ellen „species” értelemben. De nem a legáltalánosabb értelemben, tehát nem más tudományok és főleg nem időben visszafelé definiálhatja át a magyar nyelvet, minősítheti át a biológia a faj szó használatát.

Nézzük a szabatos, biológiai besorolási használatot (http://hu.wikipedia.org/wiki/Faj 17-es illetve 9-es skála egy-egy elemeként):

A fő kategóriákat félkövér, az alkategóriákat a normál betű jelöli.

§  alfaj (subspecies)

·         rassz (convarietas)

o    változatcsoport (provarietas)

§  változat (varietas)

§  alváltozat(subvarietas)

§  forma, alak (forma)

§  alforma, alalak (subforma)

§  fajta, termesztett fajoknál (cultivar)

§  alfajta, termesztett fajoknál (subcultivar)

A faj elhelyezkedése az állatok rendszertani felosztásában

Szükség esetén az állatok osztályozásánál a magasabb fajkomplexum, valamint az alacsonyabb alfaj, fajta és alfajta alkategóriák is felhasználhatók.

A fő kategóriákat félkövér, az alkategóriákat a normál betű jelöli.

A szabatos kategorizálás régi eredetű, amiről az idézett cikk is tesz említést:

„A fajfogalom filozófiai értelmezését Arisztotelész kezdte használni és alkalmazni az élőlényekre, Carl von Linné és más tudósok később tökéletesítették használatát és pontosították értelmezését.”

 

Azonban az átpolitizálás jelensége (egyes szavaknak erőszakos, önkényes politikai értelmezése) a politikai visszaélés egyik módjaként a proletár diktatúrából vagy máshonnan itt rekedt, mert például vannak népcsoportok, amelyek fenntartják a jogot, hogy ők magukat különálló fajnak nevezzék - a politika oldaláról közelítve tehát átpolitizálják a biológiában definiált (egyébként szinte emberöltőnként újra definiált, pontosított) terminus-technikus faj fogalmat. De ugyanezt a játékot vitapartnereiknek „nem kívánják megengedni”,  mert vitapartnereiktől elvárnák, hogy a szakszóra hivatkozva átértelmezett közszót csak akkor és úgy használják, amikor ez a csoport kívánja….. Magyarán egyes köz-szavakat szinte felszámolnának, kiszorítanának a beszédből. …… Abban az európai keresztény kultúrában (vagy annak a romjain), amely kultúrának jellemzője volt, hogy az embert mint társadalmi alanyt elsősorban belső, lelki létezőként, de legalábbis lelki-személyi mivoltától elszakíthatatlan testi létezőnek tekintsen. A testi-lelki lény fogalmának szétszakítása gondolatainkban testi és külön lelki létezővé vagy a csak testi létezőként való elismerés végső soron az emberi mivoltot szorítja ki az emberiség önképéből. Olyan faji megkülönböztetés tiltásának ürügyén, amely a tiltás alá eső európaiakra eleve nem jellemző, mert a görög-keresztény kultúra fogalmilag zárja ki, ugyanakkor a faji elkülönítést ez a népcsoport mint politikai önmeghatározást (mint másoknak letiltott politikai önmeghatározást) alkalmazza. És mert lényegét tekintve a politikai önmeghatározás nem biológiai kérdés, tehát a biológiai faj fogalom biológiailag diszfunkcionális politikai kódként (etimológiailag tehát üres kódként, rejtjelezett megnevezésként) való használata eredményesnek tűnik – önmaga politikai elkülönítési eszközeként…...


 Vissza az oldal tetejére