vissza a főoldalra * Vissza Százak Tanácsa  előlaphoz

Reagálás a Százak Tanácsának indítványára.

Véleményem szerint a népszavazást megelőzően a Gyucsányféle kormány súlyosan megsértette az Alkotmánynak mondott alaptörvényünket:

1.      Csak pártoknak van joga a népakarat kialakításában részt venni. Gyurcsány miniszterelnöki minőségben kampányolt a nemek mellett. Mivel a kormány állami szerv így megsértette az alaptörvény 3.§ (2) bekezdését.

2.      Azzal, hogy közvetlenül (minisztériumok kampánycélra történő felhasználása) és közvetett módon (médián keresztül) a hatalom (döntésjog) kizárólagos birtoklására törekedett - erre vonatkozóan (iraki katonai szerepünk vonatkozásában) még ráutaló kijelentést is tett, ezért vélelmezhető, hogy hatalmi, diktatórikus ambícióit lopakodva kívánja kielégíteni.

Ennek a folyamatnak magállítására nem csak a Szent Korona eszmén alapuló ezeréves alkotmányunk, hanem a jelenlegi is felhatalmazza /2.§ (3)/ a társadalom politikailag aktív és felelős rétegét.

Mivel a magyarnépnek csak elviekben van meg a joga fellépni az ilyen diktátorok ellen, ezért e probléma megoldására az alábbi közjogi megáldások jöhetnek szóba:

§         Gyurcsány Ferenc lemond.

§         Az Országgyűlés konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal él ellene.

§         Az országgyűlés feloszlatja magát.

§         Az ellenzék obstrukciós magatartást folytat mindaddig, amíg a társadalom által elvárt helyzet nem áll elő.

§         A köztársasági elnök értékelve a belpolitikai helyzetet bejelenti lemondást.


 1949. évi XX. törvény („alkotmány”)

Általános rendelkezések

2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.

(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselõi útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

 (3) A társadalom egyetlen szervezetének, egyetlen állami szervnek vagy állampolgárnak a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erõszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetõleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.

 3.§. (2) A pártok közremûködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.

5. § A Magyar Köztársaság állama védi a nép szabadságát és hatalmát, az ország függetlenségét és területi épségét, valamint a nemzetközi szerzõdésekben rögzített határait.

6. §  (3) A Magyar Köztársaság felelõsséget érez a határain kívül élõ magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.

28. § (1) Az Országgyûlés megbízatása az alakuló ülésével kezdõdik.

(2) Az Országgyûlés kimondhatja feloszlását megbízatásának lejárta elõtt is.

From: SZMM [mailto:szmm@axelero.hu]

Vissza az oldal tetejére