Vissza a főoldalra 

 

Levélrészlet - nyilvánosságnak szánva

2005.10.15.

".... Nyilván észrevetted ... A lényeg, hogy 1848-ig ugyan csak a nemesség, de 1848-tól minden állampolgár a Szent Korona testének tagja, és mint ilyen a szuverenitás hordozója. (Hosszú évszázadokon keresztül a nemesség sokkal nagyobb hányadát képezte a lakosságnak, a politikai jogok hordozójaként, mint bármely más európai országban.) Ez a világ legdemokratikusabb állameszméje. ...élő valóságnak kellene tekinteni, nem valami elavult tannak....

Persze abból, hogy Magyarország földje a Szent Korona tulajdona, következnék a földjáradék beszedése a közköltségek fedezésére"

Ravasz Károly

 


 

Megjegyzés a záró mondathoz:

A terület-érték alapú adózás javaslata (ami alapvetően különbözik a terület-érték-emelkedési adótól!) kevéssé ismeretes a mai közvélemény előtt. Ehhez hasonlatos adóztatási megoldás tudomásom szerint nem volt ismeretes a történelmi alkotmányt alapul vevő Magyarországon. Magát a modern formában ismeretes terület-érték alapú adózási javaslatot Henry George dolgozta ki  az USA-ban a XIX. század második felében. Eddig nem indult szélesebb körben gondolkodás arról, hogy miként volna a történelmi alkotmány alapelveivel egyeztethető. A lehetséges illesztés gondolatát Ravasz Károlytól és a már elhunyt Kónya Balázstól hallhattam először a '90-es évek közepén. Számos tekintetben nem tűnik kétségesnek, hogy a szentkorona állameszmének és a terület-érték alapú adózás javaslatának alapértékei igen közel esnek egymáshoz.

A földjáradék beszedése (legalább valamilyen mértékben) azt eredményezné, hogy az ország csomóponti, legmagasabb helyértékű városi-ipari-stb telkeinek járadékát az egész ország előtt kellene elszámolni, hogy milyen közköltségekre fordítják őket, hiszen például egy főhivatal épülete melletti terület attól is értékes, hogy az nem valami elhagyatott, infrastruktúra nélküli lakatlan helyen található - közvetve tehát a főhivatal melletti terület relatíve magas értékét a távol levő elhagyatott területeknek is köszönheti (hogy azok a főhivatalt "átengedték" a központnak). Azaz az évszázadok óta kiemelten fejlesztett területek, körzetek értéknövekedéséből valamit el kell ismerni azok javára is, akik korábban a kiemelt fejlesztés költségeit viselték befizetésekkel, vagy a fejlesztésért folyó versenyben való elmaradásukkal. A földjáradék elvonása egy antimonopolista típusú, a spekulációt fékező hatású, a közösség életképességét erősítő adónem (szöges ellentétben a fogyasztási és termelési típusú adóterhekkel - ami már egy valódi olyan adózáselméleti kérdés, melyre zaklatott korunkban a politika és a tudomány nem szán időt-energiát, érdeklődést). - FÁ

 


 Vissza az oldal tetejére