vissza a főoldalra *   

-----Original Message-----

From: megujulás [mailto:megujulas@ngo.hu]

Sent: Sunday, June 24, 2007 12:14 PM

To: magyar_oktober@yahoogroups.com; trianon@yahoogroups.com

Subject: RE: [magyar_oktober] A Szent Koronávalé kapcsolatban Fáy Árpádnak

Jóska nem szabadna, hogy tovább haladj a mindent te találtál ki úton.

Kifogásaimat sosem cáfoltad, most is megkerülted.

" minden hazugság-minősítésedet korábban cáfoltam"

A vitát mindig kerülted. Rossz, ármányos technika olyasmit állítani, ami a lényegről eltereli a figyelmet.

Tekintéllyel és kvázi kabalás számmisztikával ne kívánjad pótolni a megértést, az önálló gondolkodásra bírást.

De nem vagyok sem a gyámod sem egyéb felügyelőd. Nem lehetek ott minden sarkon, ahol megszólalsz.

"Bocsáss meg, hogy elrontottam játékotokat."

Játéknak nevezni azt, hogy a hamisítás ellen szót emelek (első találkozásunk óta sokszor), kártétel a témakörnek.

Hasonlóan kifogásoltam, hogy a nemzetgyűlés nem vicc, azt nem lehet csak úgy összehivogatni az utcán arra tévedt emberekkel.

Sokan győzködtek téged róla, hogy ne csinálj happaninget belőle. Hosszú sorozatban szerveztél nemzetgyűlésnek elkeresztelt találkozókat.

"bemutatva, hogy VOLT egy értékünk"

Hát vegyed elő azokat a könyveket (Történelmi alkotmányunk jogán stb - egyik sem a múltról szól, mindegyik a jövő lehetőségeiről - lapozz beléjük).

Egyetlen kifogásod lehet levelem ellen: Komolyan vettem.

De ezzel a kétellyel sokan vagyunk sokunk iránti érzületünkben.

 


-----Original Message-----

From: magyar_oktober@yahoogroups.com [mailto:magyar_oktober@yahoogroups.com]On Behalf Of Halász József dr.

Sent: Sunday, June 24, 2007 11:13 AM

To: magyar_oktober@yahoogroups.com; trianon@yahoogroups.com

Subject: [magyar_oktober] A Szent Koronávalé kapcsolatban Fáy Árpádnak

Kedves Árpád!

Bocsáss meg, hogy elrontottam játékotokat.

A Tiédet és mindazokét, akik gyönyörű beszédeket tartanak és még szebb könyveket írnak a Szent Koronáról, akár a Tanról, akár a szakrális tárgyról, bemutatva, hogy VOLT egy értékünk.

Én azt mondom – az általad elítélt és hazugságnak tartott gondolatokkal -, hogy A SZENT KORONA ÉL és tettre készteti minden tagját.

Az érték és az erő karanténba kényszerítését éppúgy árulásnak tartom, mint azt, hogy alapmeghatározás nélkül próbáljunk kilábalni ebből a helyzetből.

Nem tartom tovább élhetőnek a judeokeresztény gondolkodást éppúgy, mint a társadalom pártrendszerrel történő megosztását.

Miután levelem nem egy hirtelen felbukkant ötlet, hanem évek óta tartó folyamat egyik összegző pontja, minden hazugság-minősítésedet korábban cáfoltam és – megbocsáss – most sem időm, sem felesleges erőm nincs ahhoz, hogy Veled – korábbiakat ismétlő - vitába szálljak.

Köszönöm Neked, hogy a listán elindítottál egy érdeklődést a Szent Korona iránt, amit most a listán a fotelforradalmárok ellenem fordításával felélénkítettél, és azt is, hogy a Kossuth téri három cél meghatározásánál együtt tudtunk gondolkodni 2006. szeptember 22-én.

Szeretettel, Halász József

Úgy látszik, hogy valami nem stimmel (talán nálam sem hogy higgadt nem maradtam?) - FÁ.

Egyre ingerültebbnek érzem magam.

Miért rohantam ki olyan erőteljesen az előző levelemben? Megérdemelték az ott említettek vagy sem?

Halász Józsefnek sokszor róttam fel, hogy ne legyen eszközeiben felelőtlen. A nemzetgyűlés gondolatát valósággal kigyengítette örökös 1-fős, 2-fős, párezer fős nemzetgyűlés tartás igényével a valós megoldások helyett. Komolytalanná vált, és ezzel az általa szorgalmazott megoldások is vesztettek súlyukból, aktualitásukból - sokak szemében. Lehet, hogy a Böszme belenavigálja még mindennek ellenére az országot egy újabb, még szélesebb körű felháborodásba játszadozó társaival együtt, de mintha az elmúlt év felelős kezelésében nem csak a kormánynak lehetne mit felróni.

Azt hiszem, hogy a hatásvadász megfogalmazások nem segítenek a valóságos problémák átgondolásában - bár a figyelem felhívás egyik módja a "mindegy miért, csak figyeljenek rá" módszere, amelybe még olyanabb dolgok is beleférnek, mint hogy Halász József a saját találmányát először örök igazságnak, szent hagyománynak tünteti föl, majd miután mérsékelt elfogadást nyert, akkor közli, hogy ez tulajdonképpen a saját alkotása, szerzői jogával terhelten. A vitát, megbeszélést a lehető legjobb gondolatáról is lehetetleníti.

Vihar egy kanál vízben? Menjen csak a PR küzdelem a politikai nagypályán kívül is, de azért egy megjegyzést tegyünk meg (aztán nem lehet mindennap ismételgetni): Nem volt 5-ös tételbe rendezett megfogalmazása sosem a szentkorona tannak, mert az a számmisztikával határos lenne, a szentkorona tan pedig ennél sokkal komolyabb dolog. Nem volt kanonizálva a magyar alkotmányos hagyomány megfogalmazása, sem §-okba szedve nem volt. Sokan írtak róla, volt néhány sokat idézett kitétel vele kapcsolatban (mint például „törvényszegés jogot nem alapít”, magyarul és latinul is), de szent szöveg formát sosem öltött. Nem hiszem, hogy Halász Jóska cselvetése jó dologra vezetne, ha el is fogadják. A nemzeti oldalnak nem az vezet a megerősödésére, ha a lényeg megértését megkerülve másodlagos kézből vett álrégi rendszerezést alapul véve próbálja szuggerálni, hogy de a szentkorona megment minket, csak a hülye Gyurcsányi helyett rá kell szavaznunk! Nem, a szentkorona helyettünk nem dolgozik. És nincsen formás kis bekezdésekbe sem rögzítve. A szentkorona eszmeisége csak a mi elménk, kritikus és felelős mérlegelésünk, szolidaritásunk, igazsághoz való ragaszkodásunk által lehet a mai csődből való kijutás útja. A szentkorona tannak (más szóval hagyományozott alkotmányos szemléletnek, életformának, közösségi élet felfogásnak, eszmeiségnek) az ötös bűvszámhoz az ég világon semmi köze nincsen, sem Halász József szerzői jogával sem anélkül. A dolog még elképesztőbb, amikor bukaresti koldus mintájára szinte hasra esik az imitált alázattól "Az alábbiakat a Szent Korona szolgálójaként írom, aki már nemcsak érzi, hanem tudja, hogy csak egy porszem a Teremtő Rend Szerében". Dühítő ezek után olvasni, hogy amit kitalált, és ravaszul elénk csent hagyományként, az az ő ügyességét dicsérje néhány sorral arrább.

Ugyanakkor meg kell hagyni, hogy nem érdektelen dologról van szó. Ezért is írom meg a második levelemet ez ügyben. Tehát nem arról van szó, hogy a magyar alkotmányos hagyomány dolgát szeretném gyengíteni. Vegyük sorra a pontokba szedett megállapításokat.

1)     a társadalmi együttélés alapértékrendjeként a Szent Korona eszme” – idézhető az első pont. Csak a szövegkörnyezettel van baj, amit „Forog a gyomrom az álbölcselőktől” címmel az imént külön levében vitattam.

2)     A második bekezdésben szerepel a „Gondoskodó Magyarországban” kifejezés. Ebben az alkotmányos összefüggésben nem tartom jónak, mert hamis képzetet kelt. Az élni nem akarókról Magyarország nem tud gondoskodni. Csak a mi mindannyiunk élni akarásának, közösségben élni akarásának esetében jelenthet megoldást a szentkorona eszmevilága (tana). A kettő egymással való szembe állítása újabb baklövés, korábbi értelmezéssel szemben álló. Az eszme és tan megkülönböztetése mint íratlan hagyomány és írott alaptörvény valósággal fogalmi káoszhoz vezet a kérdéssel ismerkedők körében. Már-már a hamisítás határát súrolja. Ugyanakkor a „a Szent Korona természetes Önigazgatási Rendszerének jelentőségét” említve újabb lényegi kérdéskör kerül elő.

3)     a Szent Korona tagság és az állampolgárság összefüggéseinek elemzése” újabb fontos kérdés. Furcsán válik aktuálpolitikaivá ez a bekezdés, mert a „második december 5-i” népszavazás értelmetlenségét bizonygatja, amiben bizonyára igaza van. De azt hiszem, hogy a szentkorona nem az államot, hanem a nemzetet, az együttélő, belső szolidaritást és közös alkotmányos értékrendet vállaló társadalmat jelenti. Tehát a szentkorona tagja és az állampolgár minőségileg két különböző dolgot jelent. A szentkorona tagja alkotmányos szinten a politikai cselekvés alanya mint egyén és mint közösség, az állam viszont ennek a politikai cselekvésnek egyik eszköze, struktúrája, amelynek rendszerében az egyéneket mint állampolgárokat tartják számon. A különbségtevés a nemzet és az állam határainak különbségéből adódóan is fontos.

4)     Igen dicséretes lépés volt „Amikor feljelentést tettem az MSZP ellen választási bűncselekmény elkövetése miatt a választási program és a kormányprogram közötti alapvető különbséggel bizonyítva9 és rákényszerítettem a Legfőbb Ügyészséget arra, hogy leírja: Magyarországon nem demokrácia, hanem parlamenti diktatúra van”. De ez akkoriban nem példa nélkül álló cselekedet volt, hanem az egyik feljelentés. Talán úgy is kellene fogalmazni, az indító hamis fogalmazás után, különben az egész gondolatmenet hitelét, súlyát veszik el az elfogadhatatlan személyes megállapítások.

5)     Amikor azt mondtam, hogy az EU csatlakozást feltétel nélkül kell elutasítani, még a „legradikálisabb” emberek is csak azt mondták: „Így nem!” – A kerek és látványos fogalmazás kedvéért sem szabad a féligazságokkal mindent kiüresíteni. Az „így nem” azt jelentette sokak részéről, hogy alkotmányos biztosítékok nélkül nem szabad és legitim módon nem is lehet tágabb politikai formációba csatlakozni. Mert a teljes elzárkózásról sem lehet szó, hiszen marad a méterrendszer, marad az időjárási műholdak közös használata, stb-stb. Itt a magyarság politikai alanyiságának megtartásáról van szó – a saját hagyományának értékeire támaszkodva.

6)     A „a négy liberális alapelv hatása” dolgában talán rossz volt a fogalmazás. A túlságos kisarkítás miatt a közösen megtárgyalható dolgok nem kerülnek terítékre. Miért fontos a négy alapelv hibáját említeni? Mert az a politikai kérdések helyett gazdaságszabályozási technikai megoldásokat emel magas polcra, amelyek ráadásul mérhetetlenül kiszolgáltatottá tehetik az emberek tömegeit. Ilyen „az áru, a munkaerő, a tőke szabad áramlása”. Ami a munkaerő szabad kergethetőségét is jelentheti, ha nincsen tisztázva a munkaerőt jelentő emberek politikai alanyiságának joga, és ebből következően a természeti erőforrásokhoz való közösség általi joga (más szóval a természeti erőforrások magántulajdonának a tilalma). Tehát ha az emberi természetből indulunk ki, akkor egyes szabad forgalmúnak kikiáltott javak magántulajdonának éppen nem a szabadságához, hanem a tilalmához jutunk. De ezt Halász József nem tudja kifejteni. Amit nem róható senkinek sem fel, ha valamit nem tud – hacsak nem burkolja azt valami szakrálisnak álcázott homályos fogalmazásba, amelyre viszont kvázi szerzői jogi igényét hangoztatja.

7)     Amikor azt mondtam, hogy be kell fejezni azt a munkát, amit XXIII. János Pápa elkezdett a II. Vatikáni Zsinaton20, és a szeretetet követő egyistenhívő embereknek az egyházszakadás millenniumára egyesülniük kell, ismét ellenállásba ütköztem” – Kár ezért a fogalmazásért. Az összefüggések kétségtelenek. De a hév mindent megforgat, és elfogadhatatlanná tehet. Eszerint a mondat szerint ugyanis van másfél milliárd (vagy több) keresztény, és ők egységesen nem hajlandók követni Halász József tanácsait? Elvileg lehetséges egy ilyen helyzet, de nem ez a helyzet. A fikcióba tolja fel Halász József a fogalmazási módjával a legfontosabb társadalmi-rendszerváltási kérdést, az alkotmányosságot.

A paradigmaváltás kifejezését már nem akarom körbe járni, mert szőrszálhasogatássá válhatna (szerintem azért nem a legszerencsésebb  kifejezés, mert bár mutatós, de lényege szerint olyan váltást jelent, amely divatszerűen következik be, és nem azért, mert választani kell igazság és hamisság, élet és halál között – de ez már nagyon finom megkülönböztetés).

Nem lehet elfogadni a liberális-kapitalista rendszer jellemzőit (hiszen ezek okozták a jelenlegi helyzetet). Ezeket elfogadva lehet másként szervezni az egészségügyet, az oktatási rendszert is lehet más formára átalakítani, a mezőgazdaság támogatási- és termékszerkezeti rendszerét is lehet másként alakítani, lehet mindent másként csinálni, csak egyet nem lehet: Magyarországot megmenteni, mert nem az okot, hanem csak a következményeket szűntetjük meg, és az ok újratermeli azokat!” - A feladat azonban sokkal nagyobb, mint megtévesztésre tápot adó ötös varázs-számokba zsúfolni az alkotmányosság alapelveit. A talán túl sokat emlegetett szakralitás nem azonos a meg nem vitatható trükkökkel.

És ugyanakkor zavarba ejtően magára van hagyatva Halász József az ugyan mániákus, de mégis a témakörnél maradó erőlködő küzdelmével.

Nem kellene összetéveszteni a népszerűsítést, egyszerű megfogalmazást a sajátos indoklások trükkös elfogadtatásával - először maga a hagyomány, utána saját találmány amely viszont már elfogadott - tehát vitatkozni nincsen helye sem a múltban (akkor hagyomány), sem a jelenben vagy jövőben (mert már elfogadott).


-----Original Message-----

From: ensznepszavazasterdelyben@yahoogroups.com

[mailto:ensznepszavazasterdelyben@yahoogroups.com]On Behalf Of megujulás

Sent: Saturday, June 23, 2007 9:40 PM

To: trianon@yahoogroups.com; magyar_oktober@yahoogroups.com

Subject: [EnszNepszavazastErdelyben] Felelőtlen játszadozók

 

-----Original Message-----

From: megujulás [mailto:megujulas@ngo.hu]

Sent: Saturday, June 23, 2007 9:40 PM

To: trianon@yahoogroups.com; magyar_oktober@yahoogroups.com

Subject: Felelőtlen játszadozók

Forog a gyomrom az álbölcselőktől

Nézzük csak Halász doktor önvallomását:

"Amikor a társadalmi együttélés alapértékrendjeként a Szent Korona eszme öt alapelvét meghirdettem, senki nem fogadta el. "

<<<<Ez hazugság volt kedves Halász József, mert azt hírdetted, hogy mindig ez az öt alapelv létezett, hogy ezek a pogány korból eredő, a magyarság szent ötös szával magyarázható tagolással maradtak ránk! - FÁ>>>>

"Mára igen sok ember számára vált magától értetődővé (evidenciává) a háromszintű jogrendszer, aminek alapja (Alkotmánya) a Szent Korona eszme, amire a Szent Korona Tan részei Alaptörvényként épülnek2. "

<<<<Hazudsz másodszor is, mert ezt mástól olvastad, és nem te találtad ki, viszont úgy tünteted fel, és az eredeti racionális (természetes) változatot összekuszáltad! - FÁ>>>>

"Akik néhány évvel ezelőtt még „anakronisztikus őskövületnek” tartották a Szent Koronát, ma teljes meggyőződéssel és bizalommal (vagyis hittel) vallják a világ fejlődése örökkévaló meghatározójának"

<<<<Hülyeséget írsz itt is, mert nem tőlünk független, hanem egy gondolkodási séma, amit vagy tudunk használni vagy nem, de nem ezoterikus totem, amint te is kezeled. Nem meghatározza a világ fejlődését, hanem egy lehetséges, emberséges útját jelenti. - FÁ>>>>

"Ugrásszerűen megnőtt az elfogadottság és általánossá válás a Szent Korona eszme, mint a Szabadság Alkotmánya és az amerikai Egyesült Államok népének Függetlenségi Nyilatkozata3 közötti azonosság bemutatása óta („Igazmondás ideje” – ld. 1. vj.). (Az más kérdés, hogy a másolat miért ismertebb az eredetinél?) . "

<<<<<És téged ezen látlak élősködni, mint egyik dicső, magát a kérdésbe becserkésző szívbsebészünket és nagyhajú-bajszú segédjét jóságos khmmögésével. Alázatot nem ismertek, mint valami elszabadult feleződésű gondolatcsibészek a _ _ _ - FÁ>>>>

Most jön veletek a merülés.

Rettenetes a hasalásotok és a visszaélésetek

Felelőtlen játszadozók vagytok

A zavaros virágaivá lettetek, mint a Hősök terén a huszárokat megfuttató politikai szélhámosok.


-----Original Message-----

From: magyar_oktober@yahoogroups.com [mailto:magyar_oktober@yahoogroups.com]On Behalf Of Halász József dr.

Sent: Thursday, June 21, 2007 12:24 AM

To: magyar_oktober@yahoogroups.com; trianon@yahoogroups.com

Subject: [magyar_oktober] Kérlek, hallgass meg és hallgass rám! - Kérése m alapja

Kérlek, hallgass meg és hallgass rám!

Kérésem alapja

Az alábbiakat a Szent Korona szolgálójaként írom, aki már nemcsak érzi, hanem tudja, hogy csak egy porszem a Teremtő Rend Szerében. Ezért szeretettel és a Teremtő iránti alázattal kérlek arra, hogy fogadd el: az alábbiak nem öncélú és önérdekű megnyilvánulások, hanem a tények következetes elemzésének tárgyilagos eredményei.

Most van ideje annak, hogy kérjelek: hallgass meg és hallgass rám, mert nemcsak a magyarság, hanem az emberiség sorsfordulóját éljük, és olyan események történnek, amelyek az előzményekkel összefüggésben történő elemzése azokra a következtetésekre vezet, amelyek sokak számára elképzelhetetlenek, realitást nélkülözőek, bekövetkezésük mégis rövid időn belüli törvényszerű.

Mától sorozatot írok ezzel a címmel, mindig egy-egy témával kapcsolatban. Az a célom, hogy minél többen tegyék magukévá a Szent Korona eszmére épülő gondolkodási módot, aminek tetté válása jelenti azt a küldetést, amely megmenti a magyarságon keresztül az emberiséget.

Kérlek, tisztelj meg azzal, hogy visszamenőleg is olvasd el leveleim végjegyzeteiben hivatkozott írásokat is, mert azok tartalmazzák azokat az előzményeket (premisszákat), amelyek a levelekben szereplő következtetésekhez (konklúziókhoz) vezetnek. A törvényszerűen kialakult több lehetséges következmény közül az egyetlen helyes kiválasztásához mindannyiunkat a Szent Korona által kapott transzcendentális premissza segít.

Miközben írok, hallgatom azokat a hangfelvételeket, amelyeket magyarság-erősítőnek tartok. Kérlek, tégy egy próbát: írásaim olvasása előtt hívd be a Gyurcsánynak és Orbánnak írt nyílt levelem mellékletét1 és olvasás közben hallgasd arról ugyanezeket a felvételeket!

__________________

Kérésem alapja:

1. Amikor a társadalmi együttélés alapértékrendjeként a Szent Korona eszme öt alapelvét meghirdettem, senki nem fogadta el. Mára igen sok ember számára vált magától értetődővé (evidenciává) a háromszintű jogrendszer, aminek alapja (Alkotmánya) a Szent Korona eszme, amire a Szent Korona Tan részei Alaptörvényként épülnek2. Akik néhány évvel ezelőtt még anakronisztikus őskövületnek tartották a Szent Koronát, ma teljes meggyőződéssel és bizalommal (vagyis hittel) vallják a világ fejlődése örökkévaló meghatározójának. Ugrásszerűen megnőtt az elfogadottság és általánossá válás a Szent Korona eszme, mint a Szabadság Alkotmánya és az amerikai Egyesült Államok népének Függetlenségi Nyilatkozata3 közötti azonosság bemutatása óta (Igazmondás ideje ld. 1. vj.). (Az más kérdés, hogy a másolat miért ismertebb az eredetinél?)

2. Amikor kifejtettem a Szent Koronából eredő szabadság értékrendjének a társadalom különböző csoportjaira összhangban (a Rend Szerében) vonatkozó - feltételeit és megnyilvánulási formáit a Gondoskodó Magyarországban4, akkor azt pártprogramként akarták sablonba húzni. Most jutottunk el addig, hogy a Szent Korona természetes Önigazgatási Rendszerének5 jelentőségét és ezzel a pártnélküliség természetességét - egyre többen értik és érzik (elsősorban még mindig nem a pártrendszer helyébe lépő követ-rendszeren, hanem az önellátáson keresztül).

Bizonyítva a Rend elsődlegességét, ez alapján megírtam a pártprogram-szerű programpontokat6.

3. Amikor a Szent Korona tagság és az állampolgárság összefüggéseinek elemzése során arra a következtetésre jutottam, hogy az állampolgársági népszavazást törvényszerűen meg fogják buktatni a diktatúra helytartói, mert az államalapító magyar nemzet tagjainak Szent Korona tagságával lenne azonos az állampolgárság, aminek törvényszerű továbbgondolási következményei lennének. Ugyanis, értékrend-vállalást jelent az államalkotó nemzetté minősülés, amit a zsidóság vezetői a MAZSIHISZ gőgös és felsőbbrendűségtől mételyezett szemlélete mereven elutasít (ezt bizonyította 2005. októberében az európai rabbik budapesti összejövetele7). Ezért a feltételek hiányában - nem magyarság-bizonyítás, hanem egy megalapozatlan és értelmetlen önbuktatásba hajszolást jelent a második állampolgársági népszavazás. A tragikus december 5-e igazolta következtetésemet8.

4. Amikor feljelentést tettem az MSZP ellen választási bűncselekmény elkövetése miatt a választási program és a kormányprogram közötti alapvető különbséggel bizonyítva9 és rákényszerítettem a Legfőbb Ügyészséget arra, hogy leírja: Magyarországon nem demokrácia, hanem parlamenti diktatúra van10, ennek közzétételéhez sem kértem nagy nevek társságát és ők sem kerestek meg ennek igényével.

5. Amikor azt mondtam, hogy az EU csatlakozást feltétel nélkül kell elutasítani, még a legradikálisabb emberek is csak azt mondták: Így nem! A legfájdalmasabb élmény ehhez fűződik: érveimet egy parasztember így utasította el: Csak nem tösznek velünk ilyet! Most már saját magán érzi, hogy nemcsak ilyet, de még ilyenebbet is tösznek vele.

Csupán remélhetem, hogy az EU Nem! Sehogysem!11 c. könyvem és a 2002-2003-as országjárásom néhány embert jelentett a 600 ezer közül, akik a nemzet öngyilkosságával azonos EU csatlakozás népszavazásán nemet mondtak.

6. Amikor megismerve az EU joganyagát és tapasztalva a csatlakozás előkészítő idejének eseményeit (pl. privatizálás, a négy liberális alapelv hatása) - azt mondtam, hogy az az embertelenség, amelyet az EU Alkotmány tartalmaz, nem léphet hatályba. Mindenkinek az volt a véleménye, hogy már megint nem a földön járok. Alig akadt valaki, aki ne tartott volna őrültnek, amikor 2003. szeptember 29-én aláírásgyűjtés engedélyeztetését kértem az EU Alkotmány népszavazással történő elfogadtatására, amit akkor elutasított az OVB12. Ismételt kérelmemet13 az OVB ismét elutasította14, de a jogi lehetőségét az Alkotmánybíróság elismerte15 - igaz, akkor, amikor már idejétmúlt volt16. Senki nem állt mellém azok közül, akiknek neve van, legalább azt elérni, hogy felhívjuk a figyelmet a közelgő katasztrófára (ami azóta bekövetkezett) és elkezdhessük az egységbe szerveződést a Nemzet megmentéséért.

2005. május 29-e17 engem igazolt. Hullává vált az EU Alkotmány, és hullamérgezés áldozatai vagyunk, ugyanis paragrafusainak célja és tárgya védett, ellene nem lehet törvényt hozni18 (az más kérdés, hogy a parlament akarna-e). Kértem a megerősítő határozat hatályon kívül helyezését19, amit természetesen elutasítottak, de ismét egyedül tettem ezt, nem kértem senkit társnak, és senki nem akart (ebben sem) önmagától társam lenni.

7. Amikor azt mondtam, hogy be kell fejezni azt a munkát, amit XXIII. János Pápa elkezdett a II. Vatikáni Zsinaton20, és a szeretetet követő egyistenhívő embereknek az egyházszakadás millenniumára egyesülniük kell, ismét ellenállásba ütköztem. A judeizmus keresztény vallásba történő áthallásának megszűntetése, a kiválasztott nép szentistváni értelmezése21 lassan, nagyon lassan válik ismertté és ez által érzetté.

Az elmúlt három hónap ezen a téren lényeges áttörést jelentett. Ennek egyedül az az oka, hogy nem az én koppányi stílusommal, hanem társaim sokkal diplomatikusabb módszerével szolgálják ezt az alapkérdést jelentő ügyet22.

____________________

Ha ezek figyelembe vételével meghallgatsz és hallgatsz rám, vagyis vállalod társságomat, akkor kérlek hallgass arra a következtetésre, amit a jelenlegi helyzet megoldásával kapcsolatban írtam le a Mit jelent a paradigmaváltás?, Az igazmondás ideje és A gondolkodási mód (paradigma) váltás összefüggései c. írásaimban.

Nem az a lényeg, hogy ki mondja, hanem az, hogy nem szabad megismétlődne az előző néhány év együttműködés hiányából adódó kudarcának!

__________________

Magyarországot csak új gondolkodási móddal (paradigmaváltással) lehet megmenteni!

Nem lehet a megszokott módszereket alkalmazni (pártrendszerben gondolkodni, részek egymástól független izolált halmazaként programot fércelni). Ezekkel a módszerekkel be lehet jutni a parlamentbe, lehet ígérni ez alapján bárkinek bármit, csak egyet nem lehet: rendszert váltani, vagyis a célt elérni: levenni a magyarság válláról a szenvedhetetlen igát.

Nem lehet elfogadni a liberális-kapitalista rendszer jellemzőit23 (hiszen ezek okozták a jelenlegi helyzetet). Ezeket elfogadva lehet másként szervezni az egészségügyet, az oktatási rendszert is lehet más formára átalakítani, a mezőgazdaság támogatási- és termékszerkezeti rendszerét is lehet másként alakítani, lehet mindent másként csinálni, csak egyet nem lehet: Magyarországot megmenteni, mert nem az okot, hanem csak a következményeket szűntetjük meg, és az ok újratermeli azokat24!

A társság elfogadását kérem Tőled, ami után azonnal elkezdjük a porszemek fényesítését.

Ehhez kérem a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét.

Úgy lesz.

Kelt Szegeden, 2007. június 20-án.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona szolgálója


1 Vitaanyag - http://62.112.194.95/hirlevel/Diak/index.html

2 Mit jelent a paradigmaváltás? - http://62.112.194.95/hirlevel/070429.html ,

Az igazmondás ideje - http://62.112.194.95/hirlevel/07051801.html és

A gondolkodási mód (paradigma) váltás összefüggései - http://62.112.194.95/hirlevel/070607.html

3 Az amerikai Egyesült Államok népének Függetlenségi nyilatkozata - http://62.112.194.95/hirlevel/fuggetlenseginyilatkozat.doc

4 Gondoskodó Magarország - http://62.112.194.95/hirlevel/program.doc

5 A "demokráciánál" magasabb minőség: Szent Korona Önigazgatási rendszere - http://62.112.194.95/hirlevel/07032202.doc

6 Gondoskodó Magyarország programpontjai - http://62.112.194.95/hirlevel/pgpontok.doc

7 Nemzetiség legyen-e a zsidóság? - Népszabadság Czene Gábor   2005. november 8. - http://www.nol.hu/cikk/383353/ (biztonsági cím: http://62.112.194.95/hirlevel/05110801_01.doc)

8 Eredménytelen a kettős népszavazás index.hu 2004. december 5., vasárnap 23:10 - http://index.hu/politika/belfold/nszvs1205/ (biztonsági cím: http://62.112.194.95/hirlevel/07062001.doc)

9 Feljelentés választási bűncselekmény elkövetése miatt - http://62.112.194.95/hirlevel/06061301_01.doc

10 Központi Nyomozó Főügyészség Nyom. 44/2007. sz. határozata - http://62.112.194.95/hirlevel/lu070308.doc

11 Az EU NEM! SEHOGYSEM! c. könyv video-változata 2004-ből - http://62.112.194.95/hirlevel/cdeunem/index.html

12 Az Országos Választási Bizottság 121/2003. (X. 27.) határozata - http://62.112.194.95/hirlevel/07062004.doc

13 Ügydöntő népszavazás kezdeményezése - http://62.112.194.95/hirlevel/07062002.doc

14 Az Országos Választási Bizottság 107/2004. (VII. 20.) határozata - http://62.112.194.95/hirlevel/07062003.doc

15 58/2004. (XII. 14.) AB határozat - http://62.112.194.95/hirlevel/07060801.doc

16 90/H/2005. AB határozat - http://62.112.194.95/hirlevel/07060802.doc

17 Mely tagországokban ratifikálták az Alkotmányt? - http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=985

18 Az állam által már megerősített, de hatályba még nem lépett nemzetközi szerződés tárgyát és célját is védelemben részesíti a Bécsi Egyezmény: a 18. Cikk b) pontja alapján az állam a szerződés hatályba lépéséig is tartózkodni köteles mindazon cselekményektől, amelyek ezeket meghiúsítanák. (90/H/2005. AB határozat - http://62.112.194.95/hirlevel/07060802.doc)

19 Felkérés Szili Katalinnak a 133/2004. (XII. 23.) OGY határozat megsemmisítésére - http://62.112.194.95/hirlevel/07060805.doc

Felkérés Sólyom Lászlónak a 133/2004. (XII. 23.) OGY határozat megsemmisítésére - http://62.112.194.95/hirlevel/07060806.doc

20 Kivonat XXIII. János Pápa beszédeib?l - http://62.112.194.95/hirlevel/06032501_10.doc

21 Szent István király intelmei Imre herceghez - http://62.112.194.95/hirlevel/07060601.doc

22 Novákfalvi bizonyságtétel - http://62.112.194.95/hirlevel/novbizt1.doc

23 Bibó István: A kapitalista liberalizmus és a szocializmus-kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte - http://62.112.194.95/hirlevel/07061001.doc

24 Bibó István: Az európai társadalomfejl?dés értelme - http://62.112.194.95/hirlevel/07061010.doc

 Vissza az oldal tetejére