vissza a főoldalra *  

 From: Fáy Árpád [mailto:arpad.fay@gmail.com]  - Sent: Sunday, September 01, 2013 8:37 PM - To: 'mindenkinek.akit.erdekel@gmail.com' - Subject:

az oklista ellopása a hitelhez való alanyi joghoz vezet

 Tisztelt Érdekvédő, Politikus és Tisztelt Károsult!

Tudom, hogy mindenre Önöknek sincsen energiája, lehetősége, és hogy a közvetlen veszedelem elhárításán túl a bajok legmélyebb gyökereivel nem áll módjukban küzdeni.

1.       Ennek ellenére illetve ezzel együtt Önöknek, legfőképpen talán a devizás érdekvédőnek ki kellene alakítania egy olyan jelmondatot, amiből megérthetné mindenki, hogy tisztában vannak a ténnyel, hogy az oklista ellopása, amelyet minden devizás hitel mellékletében a bűnelkövető önkéntes megvallásában, írásos vállalásában tetten lehet érni, ez az oklista a legkülönfélébb bűntettek nagy halmazát jelenti, amelyekből egyért is a halandó évekre rács mögé kerül (például bevallott adóáthárítás az ügyfelekre csaló szerződések révén, minden plusz teljesítmény nyújtása nélkül). Az oklistában nem csupán a mérték a kérdés (hogy csökken a svájci frank kamatláb, de növekszik a törlesztési teher, hanem hogy mireföl vannak benne a tételek, mértéküktől függetlenül is!?

2.       ….Továbbá ennek ellenére illetve ezzel együtt Önöknek, legfőképpen talán a többi devizás érdekvédőnek ki kellene alakítania egy olyan jelmondatot, amiből megérthetné mindenki, hogy tisztában vannak a ténnyel, hogy évszázaddal a hitelpénz általánossá válása után, egy devizahiteles katasztrófa kellős közepén szembe kell nézni azzal, hogy a hitelhez való jog nem a bankké (amelyből ő szakmai és egyéb megfontolások alapján esetleg osztogat). A bank csak egy szolgáltató cég, mint a víz-szerelő, a csatorna szerelő, a villanyszerelő. Mireföl lehet a bank olyan köz-szolgáltató, amelyik eldönti, hogy az ügyfélnek ad-e vizet, villanyt, szennyvizét elvezeti-e stb? Képtelenség, amire nincsen magyarázat – legfeljebb az, hogy kultúrálisan és erkölcsileg még mindig szinte reménytelenül a proletár diktatúra hatása alatt vagyunk mindannyian ügyfelek, politikusok, pénzügyi hatóságok és nem utolsó sorban a bankok (amelyek ennek a proletárosító diktatúra ködnek a tudatában vetemedtek a devizás sikkasztásra).

tisztelettel

PÉLDAKÉNT EGY LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATI

 

1. számú melléklet

 

A Bank általi, egyoldalúan történő, az Adós számára kedvezőtlen

kamat-, díj- vagy költségmódosítás okai

a 2009. augusztus 1. előtt jelzáloglevéllel nem finanszírozott kölcsönügyletek esetében

 

a)     jogi, szabályozói környezet változása<<<Nem stimmel, mert a bank nem az állam vagy az adóhivatal megnyújtott karja, tehát a lakosságot az állam nem a bankon keresztül terheli – illetve az államnak az efféle oklistával szemben az állampolgárt meg kellene védenie (hiszen nekem se engedi meg, hogy adófizetés idején átsétáljak a szomszédomhoz és követeljem tőle az adóm kifizetését (mert engem az adózás nem kötelez jelszóval) - FÁ>>>

-          a bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás vagy a bankra kötelező egyéb szabályozók megváltozása,

-          a tőkemegfelelési előírások változása

-          a Jegybank, ill. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott új vagy módosított rendelkezések ajánlások

-          a hitelező közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének változása,

-          a kötelező tartalékolási szabályok változása,

-          a lakáscélú állami kamattámogatások változása és/vagy megszűnése,

 

b)    pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása <<<Ha az ügylettel közvetlen és előre definiált, ellenőrizhető, kalkulálható kapcsolatban van, akkor talán - de bármi okból a bank helyzetének nehezülését mi alapon terheli az ügyfélre előre nem látható módon – hacsak nem tekinti az ügyfelet a bank társtulajdonosának? – FÁ>>>

-          a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása

-          a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása,

-          az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése,

-          a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása

-          a bankközi hitelkamatok változása,

-          a bank forrásköltségeinek változása,

-          a bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának emelkedése,

-          az UniCredit Jelzálogbank Zrt. által kibocsátott jelzáloglevél hozamának emelkedése, illetve a kibocsátás költségeinek emelkedése

-          az országkockázati költségek változása

-         a likviditási költségek változása <<< Általános piaci változás esetén éppenséggel talán kizárólag az ügyfél oklistájában kaphatna helyet !!!-FÁ>>>

-         a KSH által közzétett hivatalos fogyasztói árindex változása, <<< Általános piaci változás esetén éppenséggel talán kizárólag az ügyfél oklistájában kaphatna helyet !!!-FÁ>>>

-          FXSWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása,

-         munkanélküliségi ráta emelkedése <<< Általános piaci változás esetén éppenséggel talán kizárólag az ügyfél oklistájában kaphatna helyet !!!-FÁ>>>

-         személyi költségek emelkedése <<< Általános piaci változás esetén éppenséggel talán kizárólag az ügyfél oklistájában kaphatna helyet !!!-FÁ>>>

 

c)     banki működési feltételek megváltozása

-         banki üzletpolitika versenyhelyzetnek megfelelő változása <<<Esetleg ez is az ügyfelet kellene feljogosítsa a bank iránti bizalom gyengülése miatt egyoldalú lépésre?! - FÁ>>>

-          a bank általános, működési, üzemeltetési költségeinek változása

-         az adósért vállalt kockázat tényezőinek – a bank szakmai megítélése szerinti – változása, ideértve az adós hitelképességének változását, és a biztosítékok értékében bekövetkezett csökkenést vagy növekedést is, <<<Általános piaci változás esetén éppenséggel talán kizárólag az ügyfél oklistájában kaphatna helyet (az ügyfél vagy az ügyfél oldali érdekvédelem szakmai megítélése szerint) !!!-FÁ>>>

 


 Vissza az oldal tetejére