vissza a főoldalra *

Az ábra értelmezését, bővebb kifejtését lásd: Alkotmányos piacgazdaságot II. (Lehetőségünk a történelmi alkotmány) c kötet

30. ábra

------------------------------

lábjegyzetként:

Lassan évekről beszélhetek, hogy a "szabályozás ontológiája" kifejezésre jutottam. Sokan kifogásolták. Ha körülnézek, az ontológia kifejezést sokan sokféleképpen használják. Egyesek leegyszerűsítik, és a körültekintő definíció értelmében használják - lásd a wikipédia működtető szoftverének ontológiáját (alapjait).

Mások a klasszikus filozófiai értelmezést tekintik használandónak. Erről éppen a wikipedián található ONTOLÓGIA szócikkben a következő olvasható ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Ontol%C3%B3gia#A_l.C3.A9t_fogalma ):

".... A létezők léte [szerkesztés]

A klasszikus görög filozófia és a metafizika azt a valóság teljességét nevezi létnek, amihez minden hozzátarozik, amennyiben lét illeti meg. Létezőnek nevezzük mindazt, aminek lehatárolt lét-tartományon belül kijár a lét. A létezőnek ezért és annyiban jár ki a lét, amiért és amilyen mértékben részesedik a létből.

A lét fogalma [szerkesztés]

Létfogalomnak nevezzük azt a gondolati tartalmat, melynek segítségével a létezőt megjelenítjük. A létfogalom teszi lehetővé, hogy egyáltalán létezőről beszéljünk, vagy gondolkozzunk. Mivel a létfogalom a mindent átfogó valóság valamennyi tárgyát magába foglalja, ebből az következik, hogy a létfogalomnál nincs általánosabb fogalom. Mivel a létfogalom a tárgyi dolgok valóságtartományának valamennyi különbözőségét magában foglalja, és egyben felül is múlja (latinul: transcendere), ezért azt mondjuk, hogy a létfogalom transzcendens.

A fogalmak meghatározása a legközelebbi nemfogalom (genus) és a megkülönböztető jegy (differencia specifica) által történik. A létfogalom esetében ez a megkülönböztetés lehetetlen, mivel a létfogalom a legegyetemesebb valóságot kifejező fogalom. ...."

A "szabályozás " ontológiája kifejezést tehát

 FÁ

 

 Vissza az oldal tetejére