vissza a főoldalra *

Kedves Béla Bátyám!

"... az intellektuális elmélyülés bizonyos értelemben érdemdús cselekedet.
Ez a te zászlóleveled nem alkalmas rá.
Ki kellene állanod inkább a tisztességes politikát követelő
piros-fehér csíkos zászlósok, Kossuth tériek mellett..."

 


-----Original Message-----

From: Fáy Árpád [mailto:alkotmany@ngo.hu]

Sent: Monday, March 05, 2007 12:50 PM

To: Liptak Bela; Lobby@lists.hungaria.org

Subject: helytelenítve: [Lobby]LEVÉL ORBÁN VIKTORNAK, 2OO7 március 4

Kedves Béla Bátyám!

(egyszer ha jól emlékszem így írtad alá leveledet hozzám, korban utánad következő nemzedékbelihez, ami nem volt sértő, lekezelő, normálisnak éreztem)

Van ideje mindennek, a hallgatásnak és a szólásnak is, azt mondják. Másodszor pedig vannak, akik jól értik a módját, hogy mikor taktikus megszólalni és mikor nem. Én most különösebb fontolgatás nélkül válaszolok aláírás gyűjtő leveledre.

Úgy vélem, meglehet, hogy erősen túl van pörgetve a piros csíkos lobogó ügye, merthogy ilyen van az iraki, afganisztáni agresszornak is, aki a XX. században egyszerűen taccsra vágta Dél-Amerikát. Kéretlenül, agresszívan, rosszindulatúan, embertelenül, százmillióknak sok szenvedést okozva. Ehhez a Dél-Amerikát taccsra vágó akcióhoz például semmi köze senki magyarnak (ha jól tudom). És mi mégis csíkos lobogózunk? De legyen igazad. Mikor írtad meg az amerikai elnöknek, hogy ezekután ne cicózzanak annyit, hanem azonnal tiltsák be az usa nemzeti lobogóját, mert 10 valahány usányi embernek rossz közérzetet okoz a látványa? Avagy a technikai fejlődés túszejtőinek mindent szabad? Túszejtőnek áll a világ? Sejtem, hogy minden határon túl az inkorrekt politikai korrektség relativizmusával te sem értesz egyet. De ez a Dél-Amerikai taccsra vágás, ha jól meggondoljuk, nem volt egy erkölcsi diadal, mégha a XX. század nagy kiutat kereső óhatatlan tévelygéseinek a számlájára is írnád.

Hogy tehát ne végtelenül arcátlan provokációnak hasson a te alábbi leveled (kedves bátyám), mert nem tudom, hogy akik a csíkos lobogót itthon kézbe adták pár éve, azok akartak-e bármit vagy bárkit provokálni, vagy egyszerűen valami mély identitás-gyökerű szimbólumot kerestek, szóval hogy a te leveled, a felszólításod ne hasson képtelen és arcátlan megbotránkoztatásnak március 15 előtt, előtte kérlek légy szíves és írjál az indiai nagykövetnek ott Amerikában, hogy a svasztikát és a hatágú csillagot (amit utóbbi időben a zsidók használnak igen feltűnően, és eredeti jelentésétől teljesen megfosztva), szóval hogy Indiában tiltsák be ezt a két több ezer éve használt szimbólumot. A helyzet ugyanis tökéletesen analóg. Az indiaiakat nemhogy nem érdekli, hogy a furmányos nyugaton mi e jelek aktuális értelmezése, de jórészt tudomásul sem veszik a jelentés-innovációt, -deformációt, -plágiumot (és itt nem a denunciálás vezet, hanem hát hogyan fogalmaznád ezt a nagyon belemenős jelkép-adaptálást?).

De majd te kedves bátyám, mint sárga köpenyes környezetvédő ráébreszted őket (az indiaiakat), hogy fordított ipi-apaccsal annak van igaza mindenben, aki utólag mond valamit kellő erővel, eltökéltséggel, pimaszsággal, miegyébbel? Hagyomány, eredetiség, identitás, létezéshez való jog leszarva (nem tudom, hogy angolul ezt korrekten hogyan mondják?). Hát lehet, hogy van egy ilyen akció, nem hallottam róla.

Ugyanis mint egyesek hangoztatják, a kisebbet, az alárendeltet, a megszorultat, a zavarba jöttet ütni mindig nagy élvezet a - a szadistának, a perverznek, és célszerű a cinikusnak. Mint tudod, most Magyarország kisebbségnek érzi magát saját hazájában, mert 3-4000 ember birtokolja a földjének 80 %-át, mert magyar tulajdonú bank nincsen az országban, mert ipari termelését olyan tőkés világcégek adják, amelyeknek magyarországi alkalmazottai jobbára kommunista kötődésűek, akik most nem a kulákot igyekeznek tönkre tenni, hanem "a magyart". Ebben a helyzetben találtak egy szimbólumot maguknak a magyarságukat fontosnak tartók, amely 700 vagy 900 évvel korábbi, mint a bűzhödt XX. század egésze. S te kedves bátyám ezt a semmit, egy az elmúlt 16 év megaláztatásai után megmarkolható csíkos vászon darabot akarod kikapkodni a reménytelenül fuldoklók kezéből?

Szerinted is ilyen nagy lehet a különbség magyar és magyar között? Merthogy te magyarnak mondod magadat is, mint ez a kvázi miniszterelnök is, amikor anyanyelvét adja meg az életrajzában. De te ott kint az amerikai vízerőművek világánál olvasgatván esti újságjaidat te is neki adsz igazat, aki most már nyílt színen akarja sarokba szorítani az országot pár ezernyi hatalomittas volt szovjet kiszolgáló, örökös birodalmi hátteret kereső, a helyi társadalmi szolidaritás gondolatát is elutasító, a többséget bármi perverzió árán megtörni igyekvő pénz- és hatalom-gengszter érdekében?

És zárójelben megjegyzem: (nem a zsidókról beszélek, sem a cigányokról, akikre a paprikajancsi minden héten hivatkozik, amikor gazságainak újabb adagja kerül a felszínre, mert "a zsidók", „a cigányok” ugyanúgy túszai ennek a provokációs-zsaroló technikának).

Apropó zsidóság. Hallottad, hogy már balliberális történészek arról írnak, hogy Szálasi kamuból mentegette a zsidókat, hogy a háború után mellette tanúskodjanak? De hát ezt senki sem veszi be. Mert az érintetteknek, akik akkor meghaltak, az tragédia volt, a túlélőknek meg tragédia ez a sajnáltatás sártenger, ami elveszi a gyász, a megértés, a részvét, a szolidaritás érzelmét, hajlandóságát, amivel az európai értékrend sérül, irtódik ki lassan a magukat zsidóknak vallókból is. Ez az európai értékrend méltó sorsa? A csíkos lobogót választó magyarok nem akarják veszni hagyni az érzelmi-emberi kultúrát. Nehéz a helyzetük.

Ebbe a káoszba, botladozó útvesztésbe illik a te zászló tévelygésed is. Származástól függetlenül (a tiédtől, az enyémtől, mindenkiétől függetlenül).

De bizonyára sértő számodra, hogy arcátlanságról és provokációról és megbotránkoztatásról voltam bátor írni a kamu aláírásgyűjtő leveleddel kapcsolatban, mert te ezt kedves bátyám rögtön a te személyes belső lelki világodra fogod értelmezni. Holott bonyolultabb a világ. Te nem a magad lelki üzenetét küldted el nekünk, hanem egy közéleti kezdeményezésedet, amely mint ilyen közéleti állapotainktól el nem vonatkoztatható. És ebben a vonatkozásban nem túlzás "arcátlanságról és provokációról és megbotránkoztatásról" szót ejteni. Beálltál a gyurcsányisták mögé, akiknek a másik oldalon is van pokornista változata.

Tévednék? Szélsőségessé váltam volna? Ma már szélsőség az emberi minimum védelme? Az emberi személyiség tisztelete? Az emberi személyiségekből álló közösségért való aggodalom ma már szélsőség? Ilyen rosszul állunk? Vagy ilyen arcátlan hatalmi tévelygőknek vagyunk kitéve? Működik-e a veszély-érzetünk? Képesek vagyunk-e az önálló értékítéletre, hivatalos elvárásoktól, kényszerektől függetlenül (ami az európaiság egyik szegmense az oroszlánketrecek fenyegetésétől kezdődően).

Vigyázz, mert az a helyzet, hogy a tízmillós Magyarországot a tizenötmilliós magyarság elvileg középponti részét saját hazájában úgy leckéztetik, mint bizonyítottan valami bűnözőt, a saját honában. Kétségbe vonják, hogy közösségként joga volna létezni!

Az államelnök is (most van egy ember egy ilyen nevű tisztségben) például biztos ami biztos alapon zászló nélkül nyilatkozgat. Mert ugye abban is van piros meg fehér csík, ez pedig már 2/3-ában a csíkos! Kétharmados bűnrészesség vádja pedig ki tudja milyen veszedelmes, jobb elkerülni az ilyesmit zavaros időkben, és az ország zászlója nélkül dumálni államelnöki szerepléskor. Képzeljed el, hogy mi volna ha még egy likas változatot is odatenne magához!? Egy utószovjet garnitúra idején likas zászlót az államelnöki íróasztalon!? Még az elvtársak elvinnék.

De az érzékeny kisebbség meg olyan zászlót kultivál, amelynek becslésem szerint 80%-a fehér?! Ezt add össze. Újabb nagykövetség Washingtonban, ahova küldhetsz tiltakozást. Sokan adnák szignójukat hozzá, csak fejtsed ki, hogy gyűlöletre, rasszizmusra, erkölcstelenségre semmilyen összefüggésben, semmilyen indokkal, semmilyen háttérrel, és semmilyen alapon (stb) nem lehet mentséget találni. - Túl azon, hogy a zsidóság áldozataival szemben micsoda galádság az ilyen viselkedés, mint amit a kb 80%-ban fehér zászló alatt megengednek maguknak. Látod az ortodox rabbik iráni útja így már érthető, valószínű lelkiismereti kényszer is volt benne (a hatalomnál fontosabb lelki épség igénye).

De nem erről van szó, ez egy másik feneketlen nagy témakör. Csak arról van szó, hogy te kedves bátyám mi a fenének játszod el a spártait az otthon maradt helótákkal szemben?

Mert kutya dolog ez a bősi vízerőmű, nem kétlem. De sárga kabátos környezetvédő szimpatizánsaiddal szövetkezve a Kárpát-lavór peremén körben te meg szoktad szólítani a kormányokat, ipari létesítményeket, városokat, hogy minden szemetüket vízben, levegőben, keréken ne engedjék a lavór közepébe, mert ott ettől korábban halnak? A jelenlegi miniszterelnöknek szerveztél már tiltakozó petíciót a karsztvizekbe süllyesztett mérgező vegyszerek miatt? A mentális környezet védelméről már szót se ejtsek, mert alkotmányos megkeresésemet képes voltál teljes értetlenséggel úgy fogadni korábban, mint analfabéta a titkosírást. De hát nem vethető a szemedre, hogy kultúrökológiából halvány fogalmad sincsen a magyar létezés feltételeiről.

Még a gazdaság-ökológia sem hat meg téged, mert akkor ezen a szálon megint érdekesnek kellett volna érezzed az alkotmányos elvek kötelezőségét a gazdaságpolitikára.

No de te a posthumán vagy nonhumán vagy csak ember-nélküli természet védelmed röviden nem nevezhető antihumán szemléletnek?

Bizonyára felkapod a fejedet olvasva soraimat (remélem), mert már mindenem tele van az olyan környezetvédelemmel, amely az embert és az emberi közösséget szarja le csak nagy magasból (nem ismerem az angol megfelelőt, és már ilyen nyersen kezd fogalmazni mindenki, nekem is sikerült).

De hát elképesztő, hogy nem veszik észre magukat a környezetvédők itthon meg odaát sem, hogy a társadalom is érték. És egyesek anyanyelvében ezt nemzetnek mondják. Nem lehet 56-al mindent telibe ideologizálni, de gondolod, hogy 56 erényei egy nemzettudat nélkül meglettek volna? Nem hiszem. Hiszem viszont, hogy nagy szükség lenne a talpra álláshoz ma is a nemzeti önbecsülésre, tiszta önképre. S ez nem megy egymás vállalása nélkül, akár ősmagyar ősöket tart valaki számon, akár zsidót, cigányt, németet, tótot, szerbet, örményt, oláht, egyebet (jugoszláv ősökről még nem hallottam).

Aki pedig paprikajancsi módjára ebbe az ügybe ellenszélként bele keveri a zsidó tudatúak fenntartásait annak az embernek a zászlajára hivatkozva, akinek nyilatkozatát elolvasva a Terror múzeum falán, magasabb képesítés nélkül lehetetlen bármi különbséget felfedezni egy Rákosi nyilatkozathoz képest a diktátori és elvakultan-tévesen ideologizált munkásmozgalmi szóhasználatát tekintve (biztos olvastad Szálasi nyilatkozatát) - szóval aki ebben paprikajancsi módjára jár el, az bajt okoz, és nem követi sem az értelem, sem a tisztesség (megértés, szolidaritás stb) útjait.

Pofozógépnek lehet használni az otthoni (nekem itthoni, de ez nem érdem talán hanem sors kérdése) magyarokat, világszélesen koptatott frázisokba kapaszkodva-illeszkedve. De te talán, kedves bátyám nem ezért jársz haza. Te kedves bátyám, talán nem ezért szervezel egy magyar lobbi levelező listát, hogy mindez ne érdekeljen. Szerintem legközelebbi utadon hozzál a magyar államelnöknek egy lyukas nemzeti színű zászlót, hogy tegye már az íróasztala sarkára, önmagát is orientálva. Valamint kérjél egy magyarországi tüntetőtől egy tenyérnyi foltot a piros-fehér csíkos zászlójából. Olyat, ami ott volt a Kossuth téren, vagy valamelyik országúti figyelem-demonstrációnál, és vidd haza magadnak. Önmagadat is orientálva, hogy itthon most a magyarok kérdése van középpontban, akiket a paprikajancsi még óvatosságból sem akar kimenteni valami későbbi időszakra, önmagát mentegetendő, hanem nagyon rossz Xx. századi előképekre hajazva mint selejtet akar kiszorítani az élet peremére és ázsiaikat helyettük importálni (gondolom kínai kulikat és zsidó áttelepülőket és kevésbé határon túli európai magyarokat, vagy a magadfajtájú nyugatra szakadt emigráns magyarokat). Ez a szemétdomb effektus. Hogy kakas lehessen (az meg a szemétdomb ura), inkább szemétdombot csinál az egész országból. Ha hagyják, ha hagyjuk - ha hagyod.

Egyébként meg 1848-ban milyen séma szerint mentek a dolgok? Vagy akkor az volt az újdonság? Most már nem kell újdonság? Illetve tudod, hogy több mint 10 évig érlelgették a márciusi 12 pontot? Az ország reformkori nemzeti kaszinóiban lényegében hosszú évekig forogtak közkézen hasonló követelés listák. Volt mit elővennie a márciusi ifjaknak, nem kellett rögtönözniük A NAGY NAPON. Amit fél évszázaddal később kifejezetten ünneplési céllal fényesítettek ki úgy, ahogy ma ismered. Egy napra fókuszálták a reformkor reményeit, erőfeszítéseit az ünneplés-szervezők. Fél évvel 1848 március 15 után Széchenyi vagy Kossuth Bécsben még forradalom eshetőségével érvelt. Az orosz és francia forradalom értelmében nem volt forradalom. Tehát nem olyan egyszerű a márciusi fényes ünnep értelmezése sem, ha a mélyébe akarsz hatolni. De az intellektuális elmélyülés bizonyos értelemben érdemdús cselekedet. Ez a zászlólevél nem alkalmas rá. Ki kellene állanod inkább a tisztességes politikát követelő piros-fehér csíkos zászlósok, Kossuth tériek mellett.

'48-as honvédeink nem tudom, hogy mit tettek volna a kordonkomédiával, meg a gumibogyós rendőrrohammal. Mindenesetre nem a Rákóczi zászlókkal flangáltak volna "kölcsönös ünneplés" jelszóra.

A pártokkal minden bizonnyal baj van, de amikor március 15-re egy pártelnököt kérsz fel, hogy a nemzeti lelkiismeret zászlajaként kezelt piros csíkos lobogót tetesse el, akkor minimum, hogy tudathasadásosnak tekinthető a leveled. Ahelyett, hogy akciót indítanál, ahogy te mondod: "zsidó származású honfitársainkat" felvilágosítsad, amikor a lakosság túlnyomó többségének anyagi-lelki élete minimális lét-feltételéről van szó, akkor nem illendő (hülyeség nyersen szólva) a társadalom egyik legjobb körülmények közt élő, 1%-nyi hányadának lelki kényelmi igényeit minden más elé helyezni a társadalom egészének minimális önszervező képességéért küzdő politikában.

Végül pedig kikérem magamnak, mint párthoz nem kötődő magyar állampolgár, hogy amit a mostani kormány művel, egy nyilvánvalóan csaló választás utáni hatalombitorlás pozíciójából, azt te kedves bátyám mint símán demokratikus többpárti jelenséget tárgyaljad, aminek elfogadására a magyar társadalom még nem egészen érett. Ezt a mondatot a gyurcsányista titkosszolgálat is finanszírozhatta volna. Jó reggelt Béla bátyám! Itthon nem olyan símák az ügyek, mint onnan látni véled. Nézz körül! Másrészt meg el tudom képzelni, hogy odakint az itthoni dolgokat furcsa perspektívába lehet helyezni. A szókimondás kvázi öngyilkosság számba mehet. Azért nagy divat a mimikri. Esetleg aláírással hitelesítve. Csak a végén legyen, aki eligazodik.

Sok egyéb dolgodért tisztelettel
ezért a levélért aggódó figyelmeztetéssel

Fáy Árpád

 


-----Original Message-----

From: lobby-bounces@lists.hungaria.org

[mailto:lobby-bounces@lists.hungaria.org]On Behalf Of Liptak Bela

Sent: Sunday, March 04, 2007 9:00 PM

To: Lobby@lists.hungaria.org

Subject: [Lobby]LEVÉL ORBÁN VIKTORNAK, 2OO7 március 4

LEVÉL ORBÁN VIKTORNAK, 2OO7 március 4

[2007-03-04]

Megköszönöm a sok, Orván Viktornak küldött levél másolatát. Örülök, hogy az HL túlnyomó többsége a pártérdekek fölé helyezi a nemzetét és velünk együtt kiván dolgozni nemzeti ünnepeink méltóságának megörzéséért és a magyar társadalom megosztottságának csökkentéséért. A magyar lobbi több résztvevöjének kérésére újra mellékelem az Orbán Viktornak irott akció-levelünk szövegét és e kéréseknek megfelelöen a levelet követöen mellékelem az ?Árpád-sávos lobogó?-val kapcsolatos történelmi tények részletes ismertetését is. LB


Dr. Orbán Viktor úrnak

Fidesz Központi Hivatal

1089 Budapest,

Visi Imre u. 6.

HUNGARY

TO: fidesz@fidesz.hu

Tisztelt Orbán Úr!

Úgy értesültem, hogy Gyurcsány miniszterelök úr szerint hazafinak lenni nem modern dolog. Talán ezért történhetett, hogy kokárda helyett simaszkot viseltek az ö "modern" rendörei és gondolom a vasrácsot is "modernizálás" céljából állitották az ország népe és az ország háza közé.

Ugyanakkor arról is értesültem, hogy a nemzeti érzésü magyarság egy része viszont még nem látta be, hogy az "árpádsávos" zászlók nem valóak a március 15.-i ünnepélyekre. Ezért megkérem, igyekezzen felvilágositani a magyar társadalmat arról, hogy ezt a zászlót 1848-ban nem használták, annak használata félreérthetö és ezért káros. Tudom, egy ilyen nyilatkozattal talán elveszit pár szavazatot, de azt is tudom, hogy az ilyen tettek különböztetik meg az államférfit a politikustól.

A jelen helyzet szempontjából az sem fontos, hogy Árpád vezér törzsének volt-e zászlaja (nem volt) és az sem, hogy a nyilasok zászlaján kivül fellelhetöek-e ezek a fehér-piros sávok (ezüst-piros szinekben)másutt is. Az számit, hogy Szálasiék is ezeket a sávokat használták zászlajukban. Bármi is történt évszázadokkal korábban, ma ez a fontos. Ez a fontos, mert zsidó származású honfitársainkat ezek a sávok a nácikra emlékeztetik és ez a fontos azért is mert a nyugati világ, - még ha tévesen is -, de amikor ezeket a lobogókat látja, azt hiheti, hogy fiataljaink a fajgyülölök zászlaját lengetik!

Tisztelettel kérem, világositsa fel erröl a magyar társadalmat és kérje meg az ünneplöket, hogy március 15.-ére, a hazaszeretet ünnepére csak a nemzeti szinü lobogóikat hozzák magukkal.

Én persze annak örülnék a legjobban, ha a pártok nem külön ünnepelnének, hanem - mondjuk az öt nagy egyházunk közös rendezésésében - a politikai oldalaktól független egységben emlékezne az egész nemzet. De, ha erre még nem is érrett meg a társadalom, akkor legalább azt szeretném, ha azok a zászlók lobognának március 15.-én melyekre 1848-9-ben felesküdtek

honvédeink.

 

Tisztelettel,

AZ ÖN NEVE ÉS ALÁIRÁSA

PS: Alább mellékelek egy összefoglaló irást zászlainkról, cimereinkröl.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Az alábbi irás tájékoztató jellegü, a szerzö azt nem vitainditó, csak felvilágositó céllal adta közre. Mivel a mi körünk akciók végrehajtására született, ezért vitát ezen a fórumon nem folytatunk, a témát lezárjuk.)

Megjegyzesek az ?Arpad-savos lobogo?-val kapcsolatos vitarol

Az utobbi honapok esemenyei eloterbe hoztak az u.n. ?Arpad-savos lobogo? kerdeset. Annak hasznaloi  --  es a hasznalok elvbaratai  --  hirtelen felfedeztek, hogy ez egy osi magyar szimbolum: egyesek szerint mar Arpad csapatai is ezt lobogtatva jottek at a vereckei hagon. Ugyanakkor a magyar sajto altalaban arra mutat ra, hogy ez tulajdonkepen a nyilaskeresztes part zaszlajanak volt egy resze es onnan asta ki a magyar szelsojobb.

Amikor jozan eszuek igyekeztek objektiven leirni az u.n., Arpad savok eredetet, hirtelen tucatjaval repkedtek az e-mail rendszerben a tiltakozo valaszok, lepocskondiazva azokat, akik probalnak jozan esszel valaszolni a kerdesre, es a legfinomabb kifejezes, amellyel a zaszlo tendenciozus hasznalatat kifogasolokat illetik az, hogy ok ?karogo honfitarsak.? Az ?Arpad-savos zaszlo? mellett agitalok szerint az ?szent es serthetetlen,? Es azt el nem fogadni mint nemzeti multunk jelkepet olyan mintha valakit arra kernenk, hogy ?tagadd meg nemzo atyadat es szuloanyadat, aki a vilagra hozott.?

Azzal teljesen tisztaban vagyok, hogy azoknak, akik ilyen felfogast kepviselnek, teljesen lehetetlen tenyekre hivatkozni, mert ok a maguk ertek-rendszeret allitottak fel, es attol nem fognak elterni. Megis megprobalok objektiven foglalkozni a kerdessel. Elobb azonban egy rovid bevezetes szukseges.

***

A magyar multtal kapcsolatban a legnagyobb problema (es valoszinu ez mas nemzeteknel is igy van a sajat tortenelmukkel kapcsolatban), hogy sokan (a) legendakat valo tenykent vesznek, es kora-kozepkori kodexeinket, amelyek ezeket a legendakat rogzitettek le, mint komoly objektiv, abszolút tortenelem-irasokat ertelmezik, es (b) a modern fogalmakat, felfogasokat a jelenlegi ertelemben vetitik vissza arra a korra, amikor azok mint olyanok nem leteztek. Ezeket a hibakat mar a kozepkori kodexeink is elkovettek: a magyar ostortenet nagyresze ilyen legendakon alapult a harom legfontosabb kodexben (Anonymus Gesta Hungarorum-ja 1200 korul; Kezai Simon kronikaja az1280-as evekbol; es a Kepes Kronika 1360-70-bol) es mindegyikben maskepen van megemlitve, az iro koranak iranyzata szerint. Hasonloan a Kepes Kronika illusztracioiban az osi magyarok a 14.szazad vegen hasznalt ruhakat viselik.

Ezt a hibat egyebkent a Renaissance olasz festoi is kivetel nelkul elkovettek: a bibliai jeleneteket abrazolo kepeiken a szentek es a katonak a 15-16. szazadban viselt ruhakat hordjak.

Mi volt Attila es Arpad zaszloja es cimere?

Az elso kerdes, amit a vita levelei erintenek: mi volt Attila es Arpad cimere, es milyen zaszlot hasznaltak a hadaik?

A valasz erre igen egyszeru: nem volt a mai ertelemben vett ?zaszlojuk? es nem volt ?cimeruk? sem, mert abban az idoben cimerek meg nem leteztek. Tehat nem lengett a vezer mellett egy nagy selyem lobogo, amelyre egy turulmadar volt festve vagy himezve.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a csapatoknak nem volt valami jelkepuk. Mar az egyiptomi katonak is hasznaltak valami jelkepet, es pl. a romai legioknal ez rendszeres volt. Ezeken a vexillumokon (nincsen rajuk magyar kifejezes) altalaban egy sas szobra, vagy valami hasonlo, vagy pl. egy tabla felirassal, volt egy rudra erositve, es azt vitte a ?zaszlotarto? az illeto szakasz vagy szazad elejen. Dzsingisz kan hadai is hasznaltak ilyen jelkepet, pl. ha jol emlekszem, lofarkat. Itt mindjart meg kell emlitenunk, hogy a hunok ill. a Honfoglalas-kori magyarok abban is kulonboztek a romai legioktol, hogy míg az utobbiak foleg gyalog-csapatok voltak, a hunok es a magyarok harcosai lovasok voltak, es ebbol kovetkezik, hogy masfajta jelvenyt kellett, hogy hasznaljanak, mint a romaiak, vagy meg korabban az egyiptomiak, mert a romai gyalogos legiok jelvenyeit egy lovas nem tudta volna vagtatva vinni! Ez a jelveny lehetett egy stilizalt turul, vagy mas madar, de itt megint vigyaznunk kell: ha a kora-kozepkori kodexeink ilyent emlitenek, az nem jelenti, hogy ezek valoban leteztek: ez csupan azt jelenti, hogy a kodex iroja a sajat kora szokasait es mondait alkalmazta a 2-300 evvel azelotti korokra, es miutan valoszinu leteztek legendak a turul-madarrol, termeszetesen azt valasztotta a ?zaszlo? jelkepeul.

Es voltak cimereik?

A nyugati tarsadalomban a szemelyes jelvenyek (?cimerek?) kb a 11.szazad vegen -12.szazad elejen kezdettek elterjedni, foleg a lovasok panceljainak elterjedesevel: miutan a sisak elfedte az illeto arcat, kellett valami modon identifikalni az egyeni harcosokat. Igy keletkeztek a cimerek, amelyeket az illeto pajzsara festettek (mert hiszen abban az idoben a legtobb katonanak volt egy pajzsa magat megvedeni). Ezek altalaban geometriai jelekbol vagy valami allat (sas, oroszlan, farkas, stb.) stilizalt kepebol alltak, es ezt a jelkepet sokszor a sisakon is viseltek. A kovetkezo lepes volt aztan, hogy az illeto lovag altal vezetett csapat is identifikalta magat egy jelvennyel, ami egyre inkabb zaszlo alakot vett fel, es amelyen az illeto lovag cimerenek a jelkepet hasznaltak. Ez a fejlodes a nyugateuropai orszagokban elobb tortent, mint Magyarorszagon, foleg azert, mert a magyar lovassag altalaban gyorsan-mozgo, konnyu lovassag (?huszarsag?) volt. Pancelos lovagok foleg kulfoldiek voltak, akik vagy a kiralyi csalad egyik tagjanak kulfoldrol hozott menyasszonya kisereteben jottek Magyarorszagra, vagy egyenileg vandoroltak be, felajanlva az uralkodonak szolgalatukat. Peldaul tudjuk, hogy Szent Istvan Koppany vezert ilyen bevandorolt nemet lovagok segitsegevel verte le.

Fontos megemliteni, hogy ezek a cimerek ill. ?zaszlok? lenyegeben egyeniek voltak, egy fonemes vagy uralkodo szemelyes jelvenyei. ?Orszag-cimerrol? vagy ?orszag-zaszlorol? meg sokaig nem beszelhetunk, ezek gyakorlatilag csak a kozepkor vegen lettek fokozatosan bevezetve, es foleg a tengerrel hataros allamokban, mert igen fontos volt a hajokon jelezni, hogy az hova tartozik.

Igy alakult ki pl. a holland vagy angol zaszlo; de pl. a spanyol vagy francia hajok meg sokaig az uralkodohaz jelvenyet hordoztak: a francia orszagzaszlot csak a francia forradalom alatt vezettek be, addig a Bourbon uralkodok jelvenye volt a hajok es a csapatok zaszlojan, es Columbus hajojanak zaszlojara a spanyol uralkodo-par (egyesitett) cimere volt festve.

Mindezt azert hangsulyozom, hogy megertsuk: a kozepkorban es meg azutan is egeszen a 17-18. szazadik mai ertelemben vett magyar nemzeti zaszlorol vagy cimerrol nem lehet beszelni: az uralkodok a sajat csaladi cimeruket hasznaltak. Ezenkivul az Arpad haz kiralyai is csak a 12.szazad vegen kezdtek csaladi cimerrel rendelkezni.

A magyar cimer eredete

A magyar cimer ket reszbol all: a nyolc piros-feher (?hivatalosan? voros-ezust) savbol a cimer baloldalan, es a harom halmon nyitott koronabol kinovo kettos keresztbol a jobboldalon. Minden legenda ellenere, mindketto a 12. szazad legvegerol szarmazik, es mindkettot kulfoldi hatasra vezettek be a magyar kiralyok.

Kezdjuk a kettos kereszttel: ezt III. Bela kiraly (1172-1196) hasznalta eloszor. Bela a bizanci csaszari udvarban nevelkedett es eredetileg o volt kiszemelve arra, hogy Manuel bizanci csaszar (1141-1180)  --  aki Szt. Laszlo magyar kiraly unokaja volt!  --  utodja legyen. Azonban 1169-ben a mar oregedo Manuelnek varatlanul fia szuletett es igy az lett a bizanci tron varomanyosa: Bela visszament Magyarorszagra mint magyar tronorokos, es az uralkodo (III. Istvan, Bela batyja) halala utan ot koronaztak meg magyar kirallya. Bela Bizancbol hozta magaval a kettos keresztet mint az uralkodoi hatalom jelvenyet, es hasznalta azt mint olyant. A kettos kereszt eredetileg onmagaban volt egy pajzsban, a harom halom es a kozepso halmon levo nyitott korona nelkul. A lassan kialakulo magyar heraldika egyik sajatossaga volt, hogy nem szerettek valamit a pajzsban ?lebegni? minden alapozas nelkul, es igy lett aztan a kettos kereszt fokozatosan harom halomra, illetve a kozepso halmon levo nyitott koronara helyezve. (Az persze mese, hogy a harom halom a Tatra-Fatra-Matra hegyeket jelkepezne.) A zold harmas halmat eloszor Bajor Otto magyar kiraly (1305-1308) cimereben hasznaltak, mig a kozepso halmon levo nyitott korona eloszor Ulaszlo kiraly (1440-1444) alatt tunt fel a cimerben.

En tudom, hogy a koztudatban a kettos kereszt Szt. Istvannal van kapcsolatba hozva, a legenda szerint a papa kuldotte azt neki egy koronaval. Senkisem vonja ketsegbe, hogy a papa kuldott egy koronat Istvan kiralynak (de nem a mai ?szentkoronat?!), es az irott adatok szerint egy arany(ozott) landzsat kuldott vele a kiralyi hatalom jelvenyekent. Ez a landzsa aztan idovel elkallodott, nem tudunk tobbet rola.

A voros-ezust savos cimert Bela fia, Imre vezette be, aki Bela halala utan utoda lett de aranylag rovid ideig uralkodott csak (1196-1204). (Frigyesy Agnes az Orban Eva konyverol szolo ismerteteseben Imret kovetkezetesen Szt. Imrenek nevezi, ami persze abszurd: ?csupan? 170 evvel tevedett.) Imre meg tronorokos koraban Alfonz aragoniai kiraly lanyat vette el felesegul, es abban az idoben Nyugat-Europaban mar altalanos volt a cimerek hasznalata: igy az aragoniai kiralyi csaladnak is volt cimere a 12.szazad kozepe ota. Az megsem illett, hogy a menyasz-szonynak legyen cimere, de a volegenynek nem, es ezert Imrenek is gyorsan terveztek egy cimert. Az aragoniai cimer (meg ma is hasznaljak Spanyolorszagban) valtakozo fuggoleges voros-arany savokbol allt, es az egyszeruseg kedveert Imre csaladi cimeret is ennek alapjan terveztek meg azzal a kulonbseggel, hogy a savok vizszintesek es nem fuggolegesek voltak, es szinuk voros-ezust es nem voros-arany; ezenkivul az ezust savokba ket-ket oroszlant rajzoltak. A kovetkezo szaz evben aztan az Arpad-haz tagjai ezt hasznaltak csaladi cimerul.

(A ?hetszer vagott pajzs? nem Passuth Laszlo koltoi megfogalmazasa, hanem a magyar heraldika nyelvenek felel meg es nyolc csikot jelent. Ha kilenc csik lenne, akkor a pajzs ?nyolcszor vagott? lenne.)

Imre cimereben negy voros es negy ezust sav valtakozott, tehat vorossel kezdodott es ezusttel fejezodott be, de ez nem volt mindig kovetkezetes, volt olyan eset is, hogy osszesen kilenc sav volt a cimerben, valoszinu egyszeruen azert, hogy a cimer egy szines savval fejezodjon be.

Az uj cimer korabeli legszebb peldanya az 1222-es Aranybulla nagypecsetjen lathato. Mint ismeretes, ezt az okmanyt  --  ami aztan evszazadokig a magyar torvenyek alapjat kepezte  --  II. Endre kiraly (1205-1235) (Imre testvere) hirdette ki. A nagypecset elso oldala a tronon ulo Endret mutatja, mig a hatso oldala a savos cimer, ket-ket oroszlannal az ezust savokban.

Az Aranybulla is mutatja, hogy Imretol kezdve az Arpad-hazi kiralyok a voros-ezust savos cimert csaladi cimerkent hasznaltak. (Az oroszlanok fokozatosan eltuntek a cimerbol; valoszinu nehez volt a keskeny savba belerajzolni ezeket.) As elso vilaghaboru utan aztan, miutan Magyarorszag onallo lett, ezt a cimert altalanossagban hasznaltak az Arpad-hazi kiralyok jellemzesere, fuggetlenul attol, hogy Imre elott vagy utan uralkodtak-e. Erre a legjobb pelda pl. az 1930-ban Szt. Imre halalanak ezer eves evfordulojara kiadott belyegsorozat. Ennek harom belyege Szt. Imret, Szt. Istvant es feleseget, Gizella kiralynet, illetve Szt. Laszlot abrazolja, es mindegyik belyegen ket cimer lathato: a voros-ezust savos csaladi cimer, es a kettoskeresztet tartalmazo kiralyi hatalmi cimer. Hasonlokepen hasznaltak a voros-ezust savos cimert az 1972-ben Szekesfehervar alapitasanak ezer eves evforduloja alkalmaval kiadott belyegsoron is, jelkepezve, hogy Szekesfehervar az Arpad-hazi kiralyok varosa volt. Persze ez a 20. szazadi alkalmazas nem jelenti, hogy mar Szt. Istvan vagy Szt. Laszlo is hasznalta volna a savos cimert: mint emlitettem, az o idejukben cimerek meg nem leteztek.

A magyar cimer tovabbi fejlodese

Az Arpad-haz 1301-ben kihalt es a csalad leanyagi leszarmazottjai foglaltak el a magyar tront. Egy hat eves bizonytalansag utan aztan 1307-ben a napolyi Anjou csalad tagja, I. (Robert) Karoly (1307-1342), majd a halala utan a fia I (Nagy) Lajos (1342-1382) kerult a magyar tronra. Az o uralkodasuk volt Magyarorszag fenykora, ezert is nevezzuk Lajos kiralyt ?nagy?-nak.

Az Arpad-haz kihalasaval a csaladi cimeruk, alig 100 evi hasznalat utan, megszuntnek lett volna tekintheto. Azonban az elso evekben I. Karolynak nehezsegei voltak abban, hogy a magyar nemesek elfogadjak uralkodonak; ezert az uj kiralyi csaladnak fontos volt dokumentalni az Arpad-hazzal valo kozvetlen rokonsagot. Ennek a kulso jeleul az akkori nyugati szokasok szerint egyesitettek a csaladi cimeruket (arany liliomok kek mezoben) az Arpad-haz cimerevel. Ezt az egyesitett cimert lathatjuk mar Karoly penzein, valamint sok magyar varos cimereben (pl. Kassa), amelyek a kivaltsagukat Nagy Lajostol kaptak. Igy aztan fokozatosan a voros-ezust savos cimer is tulnott a csaladi cimer jelentosegen, es az orszag jelkepeve valt. Ettol kezdve aztan a magyar uralkodok mindig kombinalt cimereket hasznaltak, amelyben a voros-ezust savok, sajat csaladi cimeruk, es mas orszagok cimerei (ahol szinten uralkodtak) voltak osszefoglalva. Peldaul Matyas kiraly sokfele cimert hasznalt, de mindegyikbe belevette a savos cimert. A hires imakonyveben lathato egyesitett cimer a ket magyar cimer (a savos es a kettos- keresztes) mellett Csehorszag ketfarku oroszlanjat es Dalmacia harom oroszlanfejet, valamint a Hunyadi csalad gyurut tarto hollojat tartalmazza; mas alkalommal a voros-ezust savos cimert (a kettoskereszt nelkul) Csehorszag cimerevel , valamint a hollos csaladi cimerevel kombinalva hasznalta, de van olyan elrendezes is, ahol a tarsorszagok cimerei, beleertve a magyar cimereket is, korben helyezkedtek el a Hunyadi cimer korul. Az elso eset amikor a mai cimer­nek megfelelo ?egyesitett? rajz onmagaban lathato 1526-bol szarmazik: I. (Habsburg) Ferdinand (1526-1564) es felesege, Anna, II. Lajos magyar kiraly testvere, kettos arckepen Anna kepe alatt a mai magyar cimernek megfelelo cimer van festve. Ezt a hasznalatot azonban meg vagy ketszaz evig nem lathatjuk ujra.

A Habsburg uralkodok komplikalt 20-25 kulonbozo cimerbol egyesitett nagy-cimereket hasznaltak, es egy-egy politikai egyseg cimerei altalaban egy csoportot kepeztek az ossz-cimeren belul. Igy a ket magyar cimer (a savos es a kettoskeresztes) altalaban egy csoportban volt Dalmacia, Horvatorszag es Szlavonia cimereivel. Legjobb tudomasom szerint Maria Terezia magyar kiralyno (1740-1780) alatt hasznaltak eloszor az 1945 elotti magyar nagycimerhez hasonlo kulon jelkepet, fuggetlenul a tobbi Habsburg tartomanytol: ezen a szivpajzsban volt az egyesitett magyar cimer, korulveve Horvatorszag, Dalmacia, Szlavonia, Bosznia es Rama, Halics es Lodomeria, valamint Bulgarorszag cimereivel.

Azonban Maria Terezia halala utan utodai megint a Habsburg birodalmak egyesitett cimeret hasznaltak, amelyen belul a ket magyar cimer a tarsorszagok cimereivel egyutt kepezett egy egyseget.

Az 1848-as marciusi forradalom utan is eloszor Maria Tereziahoz hasonloan, egy kombinalt cimert terveztek: ez lathato Than Mor 1848-ban keszult belyegterven, ahol a kettos cimert Erdely, Dalmacia, Horvatorszag es Szlavonia cimerei veszik korul. Ezt kovette aztan az u.n. Kossuth cimer, majd a kiegyezes utan a ma is hasznalatos cimer.

Resze volt-e a korona a cimernek?

Az Arpad-savos lobogoval kapcsolatos vitaban egyesek megemlitik a cimerpajzson levo koronat, igazolva ezzel, hogy a szentkorona is egyike osi jelvenyunknek. Az teljesen igaz, hogy a szentkorona egy osi magyar jelkep es a 13. szazadtol kezdve dokumentalhatoan ezzel koronaztak a magyar

kiralyokat. Azonban ez a korona csak 1990 ota hivatalos resze a magyar allam cimerenek. Termeszetesen koronat mar regota talalunk a cimerpajzson mint kiralyi jelvenyt, de pl. Anna, I. Ferdinand felesege 1526-os cimeren egy nyitott korona van, nem a koronazasnal hasznalt korona, es a Habsburgok

alatt az egyesitett cimeren altalaban egy csaszari korona volt. Lassan aztan az egyesitett cimer egyes csoportjain is volt egy-egy korona, es igy a magyar reszen egy a magyar koronahoz hasonlo zart korona, azonban a szentkorona hites rajzat csak 1867 ota hasznaljak a cimerpajzson, de az nem volt a cimer szerves resze: lathatunk korona nelkuli cimert is.

Bar ez altalanosan ismeretes, erdemes megemliteni, hogy a szentkorona nem azonos a Szt. Istvannak 1001-ben kuldott koronaval. A szentkorona ket reszbol all: az also resz az u.n. corona graeca gorog eredetu es a gorog csaszar kuldotte a magyar uralkodonak (vagy a felesegenek?) a 12. szazadban; a ket felso pant az u.n. corona latina minden bizonnyal Szt. Istvan kori, de eredetileg nem volt egy korona resze: a ket reszt valoszinuleg a 13.szazad masodik feleben illesztettek ossze egy zart koronava.

Mi az ?Arpad-savos lobogo? eredete?

Az u.n. Arpad-savos lobogo eredetisege mellett kardoskodok altalaban a Kepes Kronika illusztracioira hivatkoznak, ahol tobb helyen lathato ez a zaszlo korai Arpad-kori esemenyek abrazolasaban.

A Kepes Kronikat 1350-1370 kozott keszitettek, tehat Nagy Lajor uralkodasa alatt. Ismeretes, hogy az anjou uralkodok napolyi (nyugat-europai) mintara modernizaltak Magyarorszag politikai es gazdasagi rendszeret: pl. jo, egyseges penzt verettek es azt forintnak neveztek, es ok szerveztek at a magyar katonai rendszert is, eloirva, hogy a fonemesek es fopapok, valamint az egyes varmegyek allitsanak fel csapatokat szukseg eseten, es ezek az illeto fonemes ill. megye zaszloja alatt harcoljanak. A zaszlo olasz neve bandiera, es innen szarmazik a hadsereg egyes reszeit jellemzo banderium kifejezes. (Arany Janos Toldi Szerelme c. eposzanak van egy gyonyoru resze, ahol a kolto leirja a Nagy Lajos napolyi hadjaratara felvonulo sereget, az ott hasznalt rengeteg zaszlot, mindegyiken egy-egy fonemes ill. varmegye cimerevel. Azonban ez nagyreszt a sajat fantaziajan alapult: az dokumentalva volt, hogy mely fonemesek vettek reszt a hadjaratban, es Arany a cimeruk allatjait emliti a koltemenyben.) Ez a szokas mar termeszetes volt a Kepes Kronika illusztraciojat keszito muvesznek, es igy amikor valami tortenelmi esemenyt abrazolt, termeszetszeruen adott a rajta abrazoltak kezebe egy zaszlot, mert az o koraban igy illett! Miutan tudta, hogy az Arpad-hazi kiralyok cimere voros-ezust savos volt (mint hangsulyoztam, az anjou uralkodok is hasznaltak ezt bizonyitva az Arpadhazzal valo kozvetlen rokonsagukat), abbol tervezett egy zaszlot. Hogy ezt a cimert csak Imre kiraly ota hasznaljak, arrol termeszetesen a muvesznek fogalma sem volt. En ket abrarol tudok a Kepes Kronikaban, ahol az Arpad-savos zaszlo lathato: az 1074-es mogyorodi csata abrazolasa, ahol Geza herceg, a kesobbi I. Geza kiraly (1074-1077), es a tronkovetelo Salamon utkozott meg, es III. Bela kepe, ahol o egy Arpad-savos zaszlot tart. Mindket hasznalat anakronizmus: I. Geza alatt nem letezett a savos cimer es igy nem letezhetett a savos zaszlo sem, es III. Bela sem hasznalhatta ezt a ?zaszlot,? miutan a savos cimert csak a fia vezette be csaladi jelkepul.

Egyebkent kozvetve konnyen bizonyithato, hogy az ?Arpad-savos lobogo? Nem letezett az Arpadok alatt: csak az 1938-as nem-hasznalatra kell hivatkozni. Mint ismeretes 1938-ban Magyarorszagon hatalmas orszagos unnepsegekkel emlekeztek meg Szt. Istvan halalanak ezer eves evfordulojarol, es az esemenyek fenypontja az augusztus 19-en Szekesfehervarra osszehivott orszaggyules volt, ahol Szt. Istvan emleket torvenybe iktattak. En nagyon jol emlekszem az unnepsegekrol keszult kepekre, mindenutt a voros-ezust savos cimert hasznaltak dekoracionak, de nem emlekszem egy olyan kepre sem, ahol az ?Arpadsavos lobogot? hasznaltak volna, egyszeruen azert, mert a rendezok (Homan Balint tortenesz vezetesevel) jol tudtak, hogy ilyen nem letezett.

Az egyik level hivatkozik az 1981-ben a Magyar Posta altal kiadott, a tortenelmi magyar zaszlokat bemutatott belyegsorozatra, ahol az elso belyeg az Arpad-savos zaszlot mutatja. Ez a sorozat azonban erosen pontatlan, altalaban egyik zaszlo sem letezett a megrajzolt formaban, azok a muvesz fantaziajat bizonyitjak. (Peldaul II. Rakoczi Ferencnek tobb zaszlojarol tudunk, de a belyegen bemutatott zaszlot sehol sem lattam.) En hallottam olyan megjegyzest is, hogy ezt a belyegsorozatot az utolso belyeg miatt adtak ki: az az 1919-es Tanacskoztarsasag egyik zaszlojat abrazolja (idealizalt formaban), es a sorozattal a Tanacskoztarsasag Voros Hadseregenek az ezereves magyar hadi tortenelemmel valo szerves kapcsolatat akartak szimbolizalni.

A nyilas zaszlo kerdese

Azt a tenyt azt hiszem mindenki elismeri, hogy az 1944 oktober 15 utani nyilas uralomban a nyilasok az ?Arpad-savos zaszlot? hasznaltak karszalagnak amin a nyilaskereszt volt zold mezoben. Ez a karszalag gyakorlatilag azonos volt a nemet horogkeresztes karszalaggal: van egy fenykep Szalasi latogatasarol Hitlernel, Hitler a horogkeresztes, Szalasi pedig az Arpad-savos, nyilaskeresztes karszalagot hordja. A haboru befejezesekor nemzetkozi szerzodesekkel eltiltottak az u.n. volt fasiszta jelkepek hasznalatat, tehat a horogkeresztet es a horogkeresztes zaszlot, a nyilas zaszlot, es Mussolini fasces-et; ez egy teny, es ezek a szerzodesek ma is ervenyben vannak. Amit ma Magyarorszagon mondanak az az, hogy ujabban a magyar szelso-jobboldal, miutan torvenyileg nem hasznalhatja a nyilaskeresztet, hirtelen felfedezte az Arpad-savot mint a nyilas zaszlo reszet, es azt hasznalja jelkepkent. Hogy ez igy van-e vagy nem, azt en nem tudom, de teny, hogy az Arpad-savos zaszlot csakis az utobbi idoben kezdtek hasznalni, es csak a szelsojobb hasznalja.

A levelezesben tobben fejezik ki azt a velemenyuket, hogy ha valaki egy jelvenyt helytelenul alkalmaz (?nemtelen celokra hasznalva ideiglenesen visszaeltek vele ordas eszmek hordozoi?) azzal meg nem teszi lehetetlenne a jelvenyt (?annak eredeti jelentoseget nem annulalhatja senki ember fia-lanya?). Azonban, mint az elozo bekezdesben ismertettem, a fasiszta jelvenyek hasznalatat nemzetkozi szerzodesek es ha jol tudom, magyar torveny is tiltja: igy tehat itt nem arrol van szo, hogy valaki szereti-e vagy nem szereti az Arpad-savos zaszlot, hanem egy­szeruen egy nemzetkozi megallapodas betartasarol.

A levelezesben arra is hivatkoznak, hogy az Arpad-savos zaszlo tortenelmi ereklye, es egy rovid ideig valo helytelen hasznalata nem jelenti azt, hogy tole meg kell szabadulnunk. De eloszor is, ahogyan az elozo oldalakon megmagyaraztam, az Arpad-savos zaszlo nem tortenelmi ereklye (a cimer az, es az ma is megbecsult resze a magyar allam cimerenek!); de emellett pl. az olasz fasces is egy tortenelmi ereklye (az volt a romaiak alatt a hatalom jelkepe) es megis le van tiltva a hasznalata.

Egyesek azt is megemlitik, hogy hogyan lehet, hogy amig ?egyes tereinken vagy temetoinkben? az otagu voros csillag es a Szovjetunio cimere lathato, az Arpad-savos zaszlot be akarjak tiltani. En ugy tudom, hogy ma Magyarorszagon torveny tiltja az otagu voros csillag hasznalatat, kiveve a II. vilaghaborus szovjet sirokat es egyes szovjet hosi emlekmuveket (pl. a Szabadsag teren), amelyek vedelmet a magyar kormany a szovjet csapatok kivonulasakor kotott egyezmenyben garantalta, es ez az egyetlen oka annak, hogy egyes helyeken meg mindig ott vannak. De ez egy magyar belugy, ha meg akarjak valtoztatni, erre torvenyes lehetoseg van, ezen nem az utcan kell a valtoztatast kieroszakolni.

Remelem, hogy ez az osszefoglalas objektiven ismertette az Arpad-savos zaszloval kapcsolatos kerdeseket.


  Vissza az oldal tetejére