vissza a főoldalra *  

From: Fáy Árpád - Sent: Friday, January 16, 2015 7:32 PM - To: 'Andrea Dr Hrabár' - Subject:

foglalkozni kellene az alkotmány kérdéseivel

és nem hagyni az értelmetlen ködösítéseket

 Kedves Andrea!

Geri Tibor alább is olvasható tévedése hajszál pontosan illeszkedik Orosházi Ferenc, a „zászlós” produkciójában elhangzó érveléssel a bíróságon.

Tévedésből. Bizonyára tévedésből.

Ez ellen még a sokat bírált Halász Jóska is kikelt magából.

A te leveledben pedig a kulcsmondat: „HÁNY ÉVSZÁZAD ) MAGYARSÁGA IZZADTA KI MAGÁBÓL ÉS PONTOSAN EZÉRT NEMESEDETT OLYAN ÉRTÉKKÉ, MINT MONDJUK A BRILLIÁNS,NEM MERNÉM AZT MONDANI, HOGY AZ ALKOTMÁNYOZÁS KIZÁRÓLAG CSAK A MAI MAGYAR NÉP TULAJDONA

Ezen mondatod értelme miatt volna a történelmi alkotmánytól való végleges elszakadás genocidium.

Nem állítható, hogy minden népnek van ilyen értékű, jellegű alkotmányos hagyománya folytonossága (esélye, lehetősége az alkotmányos folytonosságra), de az sem hogy csakis magyar kiváltság volna. A magyarság esetében azonban fennáll ez a helyzet.

A konkrét felsorolást az alkotmányos elvekről már esetlegesebbnek tartom a leveledben, de nem rossznak.

Geri úr (ha ez az igazi neve) ha ködösít vagy nem ködösít, de felületes. Ezzel szemben azt is határozottan írod, hogy „NEM MONDOK OLYAT, hogy 1943. 03. 19-E UTÁNI MINDEN SZERZŐDÉST ÉS JOGSZABÁLYT   K I  K E L L   DOBNI.  DE AZT MONDOM, HOGY 1943. 03. 19-E  UTÁNI  MINDEN  SZERZŐDÉST ÉS JOGSZABÁLYT   F E L Ü L    K E L L    V I Z S G Á L N  I,  M E G F E L E L N E K-E   E Z E K N E K  A Z    E L V E K N E K   ?  HA IGEN, MARADJANAK.  HA NEM, AKKOR  AZ ÉRINTETTEK  KÖZÖS MEGÁLLAPODÁSÁVAL    Ú J R A     K E L L    T Á R G Y A L N I   ÉS  ÚJRA   KELL   KÖTNI  PL.  A  SZERZŐDÉSEKET.

 A figyelem elterelő színjátékban pedig az a sajátos, hogy Geri Tibor Kolláth György alkotmányjogásszal vitázik. Úgy tudom egy csapatba valók – vagy összevesztek? Nem sok különbséget látok felfogásuk, törekvésük közt annak alapján, amit olvastam tőlük. Úgyhogy megy a kavarás, zajlik a kavarodás. Ha meg MSZP-s baloldali érdeklődésnek, párbeszédnek tekintem, amolyan nemzeti és alkotmányos szempontok értelmezési próbájának, akkor a Nemzeti Hírháló tehetne egy szerkesztői megjegyzést. Mert enélkül olyan aktuálpolitikai háttérmunkásnak fog tűnni, mint például a „polgári hírszemle”, amely választások idején feltámad régi címlistájával, egyébként szünetel. Vagy ebben a forgatagban, így báli (romantikusabban karneváli) időszakban ne is keressünk logikát az álarcok erdejében?

 szervusz

Árpád


From: Andrea Dr Hrabár - Sent: Friday, January 16, 2015 12:52 PM  - To: Fáy Árpád; mindenkinek.akit.erdekel@gmail.com

 Kedves Árpád !

Nem tudok elmenni a legutóbbi leveledhez mellékelt - minek is nevezzem : újságcikk volt ? - mellett, amelyet Geri Tibor jegyez.

Geri Úrnak szerintem komoly tévedései vannak , s ez valószínűleg arra vezethető vissza, hogy nem elég alaposan tájékozott abban a témában, amiről ír.

Ha elővesz egy valamennyire is tisztességesen megírt történelem könyvet ( ilyen történelem könyv feltalálására sajnos elég kevés az esély, hiszen a magyar történelmet Habsburg utasításra már több száz éve gátlástalanul hamisítják, méghozzá "államilag" ), akkor azt fogja tapasztalni, hogy az első Alkotmányunk - a mi ( és itt a MI-n téged is értelek Árpád, meg pl. az AJET-et is, és magamat is ) értelmezésünk szerint - a Vérszerződés volt, majd pedig mindazok a jogszabályok, törvénycikkek, törvények, statútumok, vagy bárhogyan is nevezett, alapvető életviszonyokat rendező szabályok, amelyek a hatalom gyakorlás módját, valamint az állam működésének rendjét, a Szentkorona tagjainak jogait és kötelezettségeit szabályozták. Mielőtt pedig a Szentkorona tagjainak fogalma kialakult volna, a magyar nép és a magyar nemzet ( tudatosan teszek e kettő között különbséget, mert e kettő nem azonos fogalom ) tagjainak jogait és kötelezettségeit szabályozta.

 Bár Geri Úr valami okból meg van állításáról győződve, nálunk SOHA NEM VOLT KIZÁRÓLAGOS HATALMA A NÉPNEK ! ROPPANT EGYSZERŰ OKBÓL NEM. PONTOSAN UGYANAZÉRT, AMIÉRT A KIRÁLYNAK SEM. A NÉPBŐL UGYANIS IGEN GYORSAN LEHET CSÜRHÉT CSINÁLNI !!! ELÉG GOODFRIEND ÚR ÉS MEGBÍZÓI KÖZELMÚLT TEVÉKENYSÉGÉT  FIGYELNI. Egyébként nemcsak a közel keleten, de ITT ÉS MOST NÁLUNK IS   E R R E  T Ö R E K S Z E N E K  !!!!!  Odafigyelve a történésekre, ez igen jól látható. 

NEM HISZEM, HOGY FENTI ÁLLÍTÁSOM VITATHATÓ LENNE.

UGYANÍGY, A KIRÁLY SEM  HIBÁTLAN ÉS TÖKÉLETES, HISZEN EMBER. EZÉRT KELLETT  ÉS KELL MA IS MEGOSZTANI  A FŐHATALMAT, A SZUVERENITÁST A  JELENLEGI  FELFOGÁS SZERINTI ÁLLAMELNÖK  ÉS A NÉP KÖZÖTT.  MIKÖZBEN szerintem MA IS INDOKOLT, HOGY A TELJES SZUVERENITÁS A SZENTKORONÁT ILLETI MEG !!!!

A történelmi magyar alkotmányfelfogásnak semmi köze a nagy francia elsötétedés, vagy a bolsevik "állameszme"  tanításaihoz, amikre hajaz Geri Úr véleménye. Bizonyára ezeket tanulta az iskolában, tehát nem tehet róla, hogy ezeket ismeri.

De ugyanígy idegen tőle a NY európai felfogás is.  NY Európában több olyan ország is van, ahol a hatalom birtokosa, a szuverén,  a király vagy mai szó-  ill. fogalom használattal az államelnök vagy köztársasági elnök.

Igen furcsa volt számomra azt is olvasni Geri Úrtól, ahogy magyarázta a hatalom birtokosainak és tulajdonosainak viszonyát, ill. azt, hogy a hatalom birtokosa el kívánja orozni az Alkotmányozás jogát a hatalom tulajdonosától. A MAGYAR ALKOTMÁNY ILL. ÁLLAMFELFOGÁS SZERINT A HATALOMNAK NINCS TULAJDONOSA.  MIVEL A MAGYAR ÁLLAMESZMÉT NEM 1-2 GENERÁCIÓ, HANEM SOK SOK ÉVSZÁZAD ( LEHET RAJTA VITATKOZNI, HOGY HÁNY ÉVSZÁZAD ) MAGYARSÁGA IZZADTA KI MAGÁBÓL ÉS PONTOSAN EZÉRT NEMESEDETT OLYAN ÉRTÉKKÉ, MINT MONDJUK A BRILLIÁNS, NEM MERNÉM AZT MONDANI, HOGY AZ ALKOTMÁNYOZÁS KIZÁRÓLAG CSAK A MAI MAGYAR NÉP TULAJDONA.  EZ UGYANIS TÖBB, MINT TISZTELETLENSÉG AZOKKAL A GENERÁCIÓKKAL SZEMBEN, AKIK AZ ALÁBBI ALKOTMÁNYOS ELVEKET  ALKALMAZTÁK-KIMONDTÁK-MEGÁLLAPÍTOTTÁK :

1) MAGYARORSZÁG ÖRÖKRE SZABAD,

2) JOGTALANSÁG JOGOT NEM ALAPÍT,

3) MINDAZ, AMI A MAGYAR FÖLDÖN, A FÖLD FELETT ÉS ALATT VAN, AZ A MAGYAR SZENTKORONÁÉ,

    ( vagyis Magyarországon CSAK A KORONA TULAJDONOS, MINDENKI MÁS BIRTOKOS )

4) EMBERI ÉS NEMZETISÉGI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

5) HATALMI ÁGAK MEGOSZTÁSA ( Már István Király Intelmeiben is részletezi )

6) MINDEN MAGYAR ÉRTÉK A MAGYAR ÉRDEKEKET SZOLGÁLJA

7) AZZAL, AKI MEGSÉRTI A SZENTKORONÁT VAGY ÉRTÉKRENDJÉT A SZENTKORONA TAGJÁNAK

    NEMCSAK JOGA, HANEM KÖTELESSÉGE IS ELLENÁLLNI ( AKÁR A KIRÁLLYAL, ELNÖKKEL

    VAGY BÁRKI MÁSSAL ) SZEMBEN IS !!!!!!

Vannak, akik 5, 7, 9, vagy még több pontban határozzák meg ezeket az elveket. Ezen is lehet vitatkozni.

Én azért ezekről írtam, mert szerintem talán ezek a legfontosabbak. Ezért emeltem ki ezeket.

EZEK OLYAN ELVEK, AMELYEK  szerintem NEMCSAK 1000 ÉVVEL EZELŐTT, HANEM MA IS  ZSINÓRMÉRTÉKÜL KELL, HOGY SZOLGÁLJANAK  A  HAZÁNK ÜGYEIBEN ÉS A NEMZETI LÉTÜNKBEN.

 NEM MONDOK OLYAT, hogy 1943. 03. 19-E UTÁNI MINDEN SZERZŐDÉST ÉS JOGSZABÁLYT   K I  K E L L   DOBNI.  DE AZT MONDOM, HOGY 1943. 03. 19-E  UTÁNI  MINDEN  SZERZŐDÉST ÉS  JOGSZABÁLYT   F E L Ü L    K E L L    V I Z S G Á L N  I,  M E G F E L E L N E K-E   E Z E K N E K  A Z    E L V E K N E K   ?  HA IGEN, MARADJANAK.  HA NEM, AKKOR  AZ ÉRINTETTEK  KÖZÖS  MEGÁLLAPODÁSÁVAL    Ú J R A     K E L L    T Á R G Y A L N I   ÉS  ÚJRA   KELL   KÖTNI    PL.  A  SZERZŐDÉSEKET.

 Azoknak, AKIK BOLONDOKNAK TARTJÁK A SZENTKORONA ALKOTMÁNY HÍVEIT, CSAK ANNYIT  MONDOK, SZERINTEM A BUTASÁG OTT VOLT, AMIKOR OLYAT MONDTAK ÉS ÉNEKELTEK AZ  EMBEREK, HOGY : "A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI"  KELL.  KÉRDEM :  NO UGYAN HOGY  LEHET A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI ?????  NEM ÉLT AZ APÁM, NAGYAPÁM, ÜKAPÁM,  SZÉPAPÁM ?????  NINCS  MÚLTJA  A VILÁGNAK,  AZ ORSZÁGNAK, A  NEMZETEKNEK  ?????

 IDEJE FELÜLVIZSGÁLNI AZT IS, MIT HOZOTT ÉS MIRE VOLT JÓ :

1) AZ ÚN. NAGY FRANCIA FORRADALOM ( szerintem NAGY FRANCIA ELSÖTÉTEDÉS ),

2) AZ ÚN. NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM ? ( Nem szocialista volt az, hanem   NAGY LONDONI ÉS SVÁJCI BANKMAFFIA HÁBORÚ ! Csak erről diszkréten hallgatnak ?   MIÉRT  is  ? )

 Szóval, vannak komoly tévedései Geri Úrnak. Nem baj, mindannyian tévedhetünk. Van rá gyógyszer.

Utána olvasni, utána járni dolgoknak. Ha a cikk előtt nem, legalább utána. ÚGY IS JÓ !

 Ennyi hozzáfűzni valóm volt.

                          Baráti szeretettel : Andrea.

 2015. január 16. 9:38 Fáy Árpád írta, 


From: Fáy Árpád - Sent: Friday, January 16, 2015 9:37 AM - To: 'Nemzeti Hirhalo'

Mintha káosz alakulna ki.

Zászlós becenevű meg ez a levélíró versengve hangoztatják, hogy a 49/XX. 1989-es változata volt az igazi magyar alkotmány (?!).

Nyomakodnak. És a higgadt szó nem az ő fegyverük. A korlát nélküli népszuverenitás nem a magyar alkotmányos hagyománnyal azonos. A nép főleg tömegként akár hülyeséget is tud határozni. És akkor a hülyeség az alkotmány? Zászlós és Geri mintha erre utaznának. Taktikának hatásos lehet, de célnak hátborzongató. Szögezzük le tehát, hogy az 1949/XX egyik változata sem volt azonos az ezer éves magyar állam alkotmányos rendjével, illetve nem volt annak része – amint azt az alábbi kiemelt mondat sugallja.

„De Önök szó nélkül hagyták, hogy megtörténjen, hogy a politikai elit kísérletet tegyen az évezredes magyar állam és annak alkotmányos rendje eltörlésére.”

Lehet, hogy a taktikai fordulatokat nem kísértem kellő figyelemmel, de önmagában ez a megközelítés, az 1949/XX-asra értelmezve ez a sárgával kiemelt mondat nem mást, mint az usa-ügyintéző újabb átkaroló hadmozdulata, vagy azzal szinkronban van.

Győzzenek meg, hogy ez miért nincsen így!Geri Tibor: Nyílt levél Kolláth György alkotmányjogásznak!

Nyílt levél Kolláth György alkotmányjogásznak!

Kolláth Úr! A saját Facebook oldalán, Ön, illetve ismerősei - egykor tisztelt újságíró, politikusok (és volt ismerőseim) - által elkövetett primitív megnyilvánulások nem érnek annyit, hogy miattuk nyílt levelet írjak. Nyílt levelet az az ALKOTMÁNYOS VÁLSÁG érdemel, amit a politikusok, Önök jogászok és újságírók hoztak össze, és amit olyan primitív jogi érvekkel próbálnak védeni, amit egy kezdő joghallgató is meg tud cáfolni. Akár EGYETLEN MONDATTAL is.

Az Önök jogi álláspontjának az az alapja, hogy az országgyűlési képviselőnek joga van új alkotmányt alkotni. Ez a jogi álláspont kétszeresen is hibás. Mert se a nemzetközi jogi alapelvekből, se a tételes magyar alkotmányjogból nem vezethető le.

Ha a törvényalkotásra választott országgyűlési képviselőknek kizárólagos joga LENNE az alkotmányozás - azaz ha "az alkotmányozó hatalom az Országgyűlés" LENNE(ahogy a jogvégzett képviselők egy része ezt a mondatot leírta) - akkor az JOGILAG AZT JELENTENÉ, hogy EGY BIRTOKOS (a hatalom ideiglenes birtokosa) DÖNT a TULAJDONOS (a nép) TULAJDONÁRÓL (a hatalomról). Egy mondatban: Egy BIRTOKOS DÖNT a TULAJDONOS TULAJDONÁRÓL.És Önök szerint, ha a birtokos úgy dönt, hogy a tulajdonost megfosztja a tulajdonától - ahogy az Országgyűlés az Alaptörvényben pont így döntött - az jogszerű és legitim. DE NINCS ÍGY!!! Se alapelvi, se tételes jog szintjén! És aki azt állítja, hogy ez így van, az vagy tudatlan, vagy szándékosan mellébeszél.Önről viszont sose állítottam, hogy ne értene a joghoz. Csak tudását 3 éve nem a nép, hanem a hatalom, a diktatúra szolgálatába állította.Ön tudja, hogy az Országgyűlés (a képviselők) NEMALKOTMÁNYOZÓ HATALOM!!! Mert amire Önök hivatkoznak - a képviselő kizárólagos alkotmányozó hatalma - az NINCS BENNE az 1989-ben Magyarország ideiglenes Alkotmányára módosított (Magyar Köztársaság Alkotmánya nevű) HATÁLYOS alkotmányban. Mert 89-ben a képviselők LEMONDTAK a NÉP JAVÁRA a népszuverenitásból eredő ÖSSZES JOG gyakorlásáról, és beleírták az alkotmányba, hogy "MINDEN hatalom a népé". Azaz 1989 óta Magyarországon az alkotmányozó hatalom 1848 után újra a NÉPÉ!!! És ebből jogilag le lehet vezetni, hogy az alkotmányozás alanya a nép (és minta nép része, a képviselők IS) de azt NEM LEHET levezetni belőle, hogy a nép NEM alkotmányozó hatalom, csak a képviselő. Mert az 2000 éves jogelvvel lenne ellentétes, mert az azt jelentené, hogy a birtokosnak JOGA VAN megfosztani a tulajdonost a tulajdonától. De csak "azt jelentené", mert NINCS ÍGY!!! A 89-es alkotmány CSAK a NÉPNEK ad alkotmányozó hatalmat!!!

Az egész magyar társadalomra - és különösen a jogász társadalomra, annak is az alkotmányjogász"elitjére" - SZÉGYEN, hogy egy ilyen átlátszó és egyszerűen cáfolható primitív és hazug mondattal védik a védhetetlen Alaptörvényt. És a nép tájékoztatásáért felelős újságíró társadalomra is szégyen, hogy ezt a primitívséget eltűri, sőt a saját hazugságaikkal támogatják a politikai és jogi elit hazugságát.

Kolláth Úr!

Önnek jogában áll, hogy a saját Facebook oldalán gúnyolódjon rajtam, aki a magyar alkotmányos rend védelmében szóvá teszem Önnek a kötelessége elmulasztását.

Az Ön szégyene is és tevékenységének következménye, hogy ez az ország, ez a nép a jogi ismeretei hiányában idáig jutott, hogy nem emel szót egy diktatúra ellen. Mert Önnek, Önöknek alkotmányjogászoknak kellett volna először megszólalniuk. Ez lett volna a kötelességük. Mert Önöknek szakmai tudásuk alapján azonnal látniuk kellett, hogy Salamon László szégyenteljes mondata után itt egy alkotmányellenes puccs készül. És Önöknek a nép mellé állva, a nép támogatását kérve kellett volna megakadályozni ezt a gazságot. De Önök szó nélkül hagyták, hogy megtörténjen, hogy a politikai elit kísérletet tegyen az évezredes magyar állam és annak alkotmányos rendje eltörlésére. És ma azokon gúnyolódnak, akik most, utólag tenni próbálnak ezen alkotmányellenes helyzet ellen. Ez szégyen....

Egykor tiszteltem Önt, de amit most tesz, azzal ÁRT a magyar népnek. És nemcsak Ön, hanem az alkotmányjogász elit többsége is, és ez elfogadhatatlan Önöktől. Mert ha a politikusok egy része nem is tudja, hogy mit szavaz meg, Önök pontosan tudják, hogy egy diktatúra létrehozásában és létrejöttében segédkeznek.És ebben vagy társtettesek, vagy bűnrészesek, azaz bűnösök.

Önök csak a puszta megszólalásukkal ezrek életét menthetnék meg, milliók nyomorán enyhíthetnének, és segíthetnének a diktatúra BÉKÉS lebontásában. A hallgatásukkal vagy 40 év újabb diktatúrájához asszisztálnak, vagy egy fegyveres szabadságharc kitörése irányába tolják a magyar társadalmat. Mert jogi érvek hiányában törvényszerűen a fegyvereké lesz a szó, és az tudjuk, mivel járna. Önök EZT tudnák megakadályozni. Önök megtehetik, hogy ignorálnak engem és azon néhányunkat, akik még meg merünk szólalni ez ellen a magyar történelemben példátlan gaztett ellen. Megtehetik, hogy jogi ellenérvek nélkül "alaptalannak" nevezik a jogi véleményünket, és olyannak minősítik, amire reagálni se érdemes. Megtehetik, hogy hazugságaikkal megtévesztik az Önökben bízó szerencsétleneket, akik Önöktől várják a diktatúraleleplezését és felszámolását. És újságíró barátaik segítségével megtehetik, hogy sehol ne jussunk a nyilvánosság tájékoztatásához elengedhetetlen sajtó és média nyilvánossághoz. De tudniuk kell, hogy a végtelenségig nem hazudhatnak, egyszer minden diktatúravéget ér, hiába hiszik azt, hogy ez most nem. Ez is véget fog érni, még az életükben. És akkor nem csak velem kell szembenézzenek, hanem az Önök által félrevezetett embereknek is bele kell nézzenek a szemébe. Mert ha idáig jutunk, akkor számon fogjuk kérni azt a felelősséget, amivel Önök segíthettek volna elkerülni, vagy békésen felszámolni a diktatúrát.

De ez is feltételezés, nem kell idáig eljussunk, változtathatnak a lehetséges jövőn.

A megszólalásukkal megakadályozhatják ezt a végkifejletet. Mert az nem csak Önre nézve szégyen, hanem az egész alkotmányjogász elitre, hogy csak az Egységfront egyesület tagjai állnak ki nyíltan a népszuverenitás elve mellett, védve az ideiglenes alkotmányt, kimondva az alaptörvény - a magyar állam közjoga szerinti - érvénytelenségét. Meg kell szólaljanak. Vagy meg kell cáfoljanak, vagy el kell fogadják a népszuverenitás elvét, annak minden következményével. Tovább nem lapíthatnak, mint gyáva nyúl a fűben.

Budapest, 2014. január 5.
Geri Tibor
Facebook

Kapcsolódó:
   Kolláth György: Bűnösök bűnök nélkül?
   Dr. Kolláth György alkotmányjogász önéletrajza

"A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek! Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása így kívánja."
(Alekszandr Szolzsenyicin)

 

   Vissza az oldal tetejére