vissza a főoldalra * 

From: Bakos Batu [mailto:batu.rita@t-online.hu]
Sent: Tuesday, March 15, 2011 10:22 PM
Subject: Felhívás a Magyarsághoz

FELHÍVÁS  A  MAGYARSÁGHOZ   

és a  hatalmat  jelenleg alkotmányellenesen  gyakorlókhoz – mert hatalmi helyzetük  megszállásból  és  „ a magyar  alkotmányosságon  alapuló”  törvényesség  helyre  nem  állításából  ered,   valamint  az Országgyülés  képviselőihez !

 l.      Az  alkotmányosság  elkötelezett  híveiként  nagy  örömmel  üdvözöljük,  hogy végre felmerült  Magyarországon az  Ősi Történelmi Alkotmányhoz  való visszatérés  gondolata,  történelmünk  sajnálatos  alakulása  miatt  az egyébként  illegitim  országgyűlés  köreiben is.

2.       Hat és fél évtized  alkotmányosan  törvénytelen  hatalomgyakorlását  követően  várjuk, hogy a  súlyos Törvényességi  válság  feloldása  érdekében a mai  hatalmat  gyakorlók  ismerjék  el -  feltehetően  jószándékú, ám a  megszállásban  gyökerező, s ezért  lényegében  korlátozott hatalmuk -  illegitim voltát.

 Felhívjuk   Mindannyiukat,  hogy a „ Törvénytelenség  jogot nem  alapít „  elv alapján  vonják  vissza, ezen -  hat és fél évtizedes korszak -  joganyagát,  lehetővé  téve ezzel a  Szent Korona  legfőbb  hatalmi szerepének és a  jogfolytonosságnak  visszaállítását. 

3.       A  visszavonás  után  elkezdődhet a  törvényeknek a  hatálytalaníthatatlan  magyar alkotmányhoz igazítási  folyamata,  azaz  az  alkotmányosság tényleges  helyreállítása. 

4.      Ez  a cselekedet olyan történelmi tett lehet, ami a „ magyar alkotmány” kifejezésnek visszaadná  a „nemzet  államalkotó akarata” értelmét.  Lehetővé  tenné  a  nemzeti  léten alapuló állami élet  felújítását, és  korunk  hazai  valamint  nemzetközi  kihívásaira  adandó tényleges élettel  teli  alkotmányos  válaszaink  kialakítását. 

5.      A  jelenlegi  országgyűlés  történelmi  felelőssége  e  folyamat  elindítása, ami  megtétele esetén megindítóinak  dicsőségére, elmaradása  esetén  pedig  örök  szégyenére  lesz.

A   fentieket  aláírásunkkal  hitelesítjük  és  kérünk  mindenkit,  hogy  csatlakozzék  felhívásunkhoz.

Egyben  kijelentjük, hogy minden  hasonló  kezdeményezést  mint a  magyar  alkotmányért  tett  őszinte és eltökélt  erőfeszítést, üdvözlünk.

Kelt: Magyarországon, 2011 március 13-án.

dr Bakos Batu  magam és a Szentkorona Lovagrend nevében

dr Balogh Sándor

Fáy Árpád magam és az Alkotmányossági Műhely nevében

Fetzer János

dr Gyarmati Péter

Ludányi Horváth Attila

Dr Varga Tibor magam és a Szentkorona Alapítvány nevében

Vajta Dénes


 Vissza az oldal tetejére