vissza a főoldalra *   

(a valószínű igazság pedig: http://mandiner.hu/cikk/20151214_bencsik_gabor_angela_merkel_arulasa?honnan=Nemzeti_Hirhalo )

eszerint Németország nem egyszerűen agyelszívó, hanem már olyan gyarmatosító,

amely a gyarmatosítandókat nagy tömegben behívja a határain belülre,

és ezzel német lélek, német kultúra, német nemzet számára érdektelenek

a belgyarmati haszon reményében - "más világ"

From: Fáy Árpád [mailto:arpad.fay@gmail.com]  - Sent: Monday, October 19, 2015 10:53 PM - Subject: levél Angela Merkelnek a hozzánk intézett üzenetére válaszolva - német követségi honlap ablakon át magyarul elküldtem
(
https://budapest.diplo.de/Vertretung/budapest/hu/Kontakt.html )

 "de az nem lehet, hogy az emberi méltóság
csak azt illeti meg, aki keresztény
"

– fogalmazott Angela Merkel, hozzátéve:
az emberi méltóság "egy muzulmánt is megillet,
és igen szerencsétlen, hogy ezt muszáj külön elmondani"

 Tisztelt Elnök (Kancellár) Asszony!

Az Ön magas hivatalát egy másik ország egyszerű polgáraként mindenképpen nagyra tartom.

Ami az utóbbi hónapokban történik, azt viszont elképedéssel látom. Nehéz megérteni az Önök viselkedését az unió élén. Önök ugyanis Európát igyekeznek megszüntetni, felszámolni. Amolyan balladai hévvel, amikor a szőlősgazda a viharkárt látván maga is kapához kap, hogy segítsen az Úristennek, és tényleg semmi se maradjon a szőlejéből.

Az egyértelmű, hogy engem erről nem kérdeztek meg. Tehát az én nevemben ezt nem tehetik. Ettől függetlenül amit nyilatkozott, ahhoz hozzá szeretnék szólni.

Nem írhatom, hogy mindketten, mert mi nem vagyunk egy társaságban, de Ön is a szocialista időszakban és táborban volt fiatal, ahogyan én is. Engem igen nyomasztott, hogy rengeteg fiatalkori kérdésre nem kaptam választ, mindig a sorok között kellett kutakodnom, beszélgetőtársaim legtöbbször az öncenzúra bódulatában éltek. Ma már tudom, hogy az akkori hatalom célzatosan próbálta fogalmainkat, az európai kultúrkörhöz tartozó fogalmi világunkat tönkre tenni, össze zavarni, nehogy hatalmi monopóliumát veszélyeztessük. Az ütközést kerülendő általános volt az emberek viselkedésében az öncenzúra. Az öncenzúrában az a legveszélyesebb, hogy a végén amikor már az oka esetleg megszűnik, az ember gondolatai az öncenzúra mentén deformálódtak. És nehéz a visszaút, a regeneráció. Nemcsak az egyes embereknek, hanem egy fél kontinensnek is, meg az egésznek is.

Ezért tűnt fel két dolog az Ön üzeneteiben, amelyeket az utóbbi időben küldözgetett felénk.

Az egyik, ami meglepett, hogy Kelet-Európa, vagy Közép-Európa, tehát a volt szovjet blokk országai valamiféle hálával tartoznának az uniónak, Németországnak azért, hogy bevették őket az európai unióba. Azért lepett meg ez az üzenete, mert tudomásom szerint ilyen választás előtt ezek az országok nem voltak. Azon Málta mellett horgonyzó hadihajó fedélzetén erről fejük felett döntött az amerikai és a szovjet vezető. Hálával tehát az uniós tagságért nem igen értem, miért kellene tartoznunk.

Hab a tortán, hogy a mindennapi sajtóban eddig úgy lehetett olvasni, hogy szintén egy magasabb szereposztásnak köszönhetően Magyarországnak például hasznos szerepe lehetett a két Németország egyesülésében. Annyit mondhatunk, hogy ezt a szerepet Magyarország szívesen teljesítette. Örült neki. És különösebb hálát a mindennapi életben ezért amint Orbán Viktor mondta, nem vártunk el, de tudtommal nem is nagyon kaptunk. Van köztünk egy sorsközösség talán, de ennél többet nem kaptunk.

Most viszont kiderül, hogy valamiért mi tartozunk Önöknek. Nem értem, és bizonyára ezzel mások is így vannak.

Ez volt ami feltűnt, de ezért még nem írtam volna, tudják ezt nagyon sokan rajtam kívül is.

Hanem Ön azt is kijelentette, hogy „az nem lehet, hogy az emberi méltóság csak azt illeti meg, aki keresztény”.

Olvastam, hogy Ön keresztény neveltetésű és természettudományos végzettségű. A természettudományos végzettség jó, mert a logikus gondolkodás erős iskolája. Egy nagylelkű kijelentést tett, mint természettudós, mint társadalomtudománnyal foglalkozó természettudós (az nem lehet, hogy az emberi méltóság csak azt illeti meg, aki keresztény”). De azt hiszem, hogy ez az első pillanatra oly nagyszerű kijelentés önmagában mint teljesség nem lehet az európai politika iránytűje. Több okból:

·         Számunkra Magyarországon és más Közép-európai országokban mint uniós zsarolás jelenik meg, hogy menekültnek nevezett bevándorlókat parancsszóra kvótában fogadjunk be. De miért? Magyarország története például úgy alakult, hogy nem voltak tengeren túli gyarmatai sehol. Szlovákiának sem meg még néhányunknak nem. A gyarmatosítás felelőssége tehát semmiképpen nem akasztható a nyakunkba. Márpedig ez a népvándorlási hullám elsősorban a gyarmatosítási történet egyik epizódjának tűnik – amit éppenséggel USA váltott ki (az utolsó csepp mindenképpen az övé volt). Miért kell akkor nekünk ingyen és bérmentve engedelmeskedve feladni identitásunkat az Ön egy szavára (nem mellesleg a menekültügyi egyezményekkel homlokegyenest ütközve)?

·         Másrészt ami azt a bizonyos mondatot illeti, ha tüzetesen megvizsgáljuk („az nem lehet, hogy az emberi méltóság csak azt illeti meg, aki keresztény), veszedelmes féligazság. Mert a világpolitika szintjén, ha a nyers erőszakot nem tekintem (ami fontos tényező, de Ön nem arra hivatkozott), az emberi méltóság fogalma nem egy bányakincs, nem az emberi történelemtől, az emberi gondolkodás történetétől függetlenül kialakult idea, nem is természettudományos állandó. Az európai történelem azt kitermelte magából. Nézessen utána. Az európaiak ezt az ideát évezredeken át élesztgették, formálták, vitatták, szerették majd kiábrándultak belőle majd ismét komolyan kívánták venni. Aki az emberi méltóságot nem becsüli, azt nem illeti meg, mert nem is érti …. Biztosan volt filozófus, aki erről cizelláltan beszélt, én csak a dolgok logikáját figyelem. Megilleti a muszlimot is az emberi méltóság, hogyne. Csak komolyan kellene vegye, gyermekeinek féltett kincsként kellene tovább adja, államaikban elsődleges kincsként kellene bábáskodjanak felette. Mint a keresztények például. Gondolja, hogy a nem-keresztények, ha felajánlja nekik az emberi méltóságot, akkor azért elhagyják évezredes meggyőződésüket, éppen az emberi méltóságot kétségbe vonó nézetüket? Ugyanis tudomásom szerint szavuk sem igen van rá. Az emberi méltóság a személyt illeti meg. A világ nagy nyelveinek többségében az európai értelemben filozófikus jelentésű személy fogalmát annyira nem értik, hogy nincsen rá szavuk sem. A semita nyelveknek sem. A kínainak sem stb.

Az Ön emberi méltóság fogalma mélyen keresztény gyökerű. Egyetértek vele. De nem az ablakon kell kidobni, nem politikai taktikai zsarolásra való. Ön komolyan veszi? Mert nyilatkozataiban nyoma sincsen annak, hogy egyik nemzedék a másiknak milyen feltételekkel adhatja át mint ideát. Nyoma sincsen annak, hogy milyen életmódbeli, pontosabban meggyőződésbeli feltétele van annak, hogy az emberi méltóságot bárki komolyan vehesse. Megérthesse. Mert a megértés az előfeltétele a vállalásnak, igenlésnek vagy az elutasításnak is.

Bennünk olyanokat akarna zsarolni e kijelentésével, akiknek az drága kincs, de a világpolitika ismert útja miatt a jogunkat örökösen megkérdőjelezik az események, a sors, a politikusok, Ön is a mi esetünkben például, amikor tápászkodásunkat nemlétezőnek tekintve ukázokat küld nekünk. És akkor is, amikor elvitatja embermillióktól, hogy hagyományaik szerint élhessenek, és emésztetlenül közli velük, hogy bármit tehetnek emberi méltóságból – amiről úgy közvetlenül a nemkeresztények nemigen tudhatják mi fán terem. Tehát kijelentése, kijelentéseiből következő törekvése erőszakot sejtet velünk szemben is meg a népvándorlás-szerűen özönlőkkel szemben is. Úgyhogy annak nem sok köze lehet emberi méltósághoz sem – és igen szerencsétlen dolog, hogy ezt Önnel szemben egy átlagembernek kell szóvá tennie (nem kizárólag, nem egyetlenként, hanem többek között).

Kissé zavarban, de reménykedve hogy ha nem is miattam, de előbb-utóbb elgondolkodik azon, hogy az emberi méltóság ezen összefüggéseiből kiragadott, aktuálpolitikai erőszakos meghivatkozása az egyik módja az emberi méltóság felszámolásának – eredetileg keresztény kultúrkörű országokban is.

üdvözlettel

Fáy Árpád

utóirat

Természetesen ha valaki veszi a fáradtságot és e levelet jól lefordítva eljuttatja a címzetthez, azt köszönöm.

De a mai reálpolitikai helyzetben legalább magunk okulására fogalmaztam, hogy ne tévesszen meg minket a politikai taktikából átpolitizált filozófikus kijelentés hamissága.


 

   Vissza az oldal tetejére