Vissza a főoldalra * vissza a közhasznúsági előlapra

Közhasznúsági jelentés

Az Alkotmányossági Műhely és Fórum
Kiemelten Közhasznú Egyesület
2007.évi gazdálkodásáról

2007. év december hó 31-i állapotnak
megfelelően

Készítette: Alkotmányossági Műhely és Fórum Társaság

                    kiemelten közhasznú szervezet

                    1141 Budapest, Ürmény u. 17.

Tartalomjegyzék

I.         Számviteli beszámoló a 2007. évről            

II.        Költségvetési támogatás felhasználása

III.      A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

IV.       A cél szerinti juttatások kimutatása

V.        A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi

            önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
           önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és   mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke

VI.       A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve      összege

VII.     A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 

I. Számviteli beszámoló

Az Egyesület 2007. évben január 01-től – december 31-ig bevételt nem realizált.

Az Egyesület 2007.évben 24.000 Ft költséget számolt el, mely egy scenner program beszerzését tartalmazza.

A számadatok összevetéséből megállapítható, hogy az Egyesület a 2007. évben – 24.000 Ft eredményt ( veszteséget ) ért el.

A kimutatásban szereplő adatok a könyvelőiroda részére átadott és lekönyvelt bizonylatok alapján kerültek kimutatásra.

Pénzeszközök alakulása

2007. december 31-én meglévő pénzösszeg:

                                                                       -          Pénztár:                             46.194 Ft

                                                                       -          Elszámolási számla:                  10 Ft

                                                                       ----------------------------------------------------

                                                                                  Összesen:                         46.204 Ft 

II.        Költségvetési támogatás felhasználása:

Az Egyesület a 2007. évben költségvetési támogatásban nem részesült.

III.      A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az Egyesület vagyona a 2007. évben nem gyarapodott. Az egyesület befektetett eszközökkel nem rendelkezik.

IV.       A célszerinti juttatások kimutatása:

Az Egyesület a 2007. évben célszerinti juttatásban nem részesült illetve nem nyújtott.

V.        A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi

            önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési  
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és   mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke.

Az Egyesület 2007. évben a helyi önkormányzattól feladatainak ellátásához pénzbeli juttatásban nem részesült.

VI.       A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Az Egyesület, mint közhasznú szervezet munkáinak irányítását egy fő társadalmi munkában díjazás nélkül végzi.

VII.    A közhasznú tevékenység rövid ismertetése:

Szervezetünk általános célja az alkotmányosság vizsgálata, az alkotmányosság elméleti kérdéseinek megvitatása a törvényi szabályozással összhangban.

Szervezetünk 2007.évben alkotmányossági kérdésben nem vizsgálódott felülvizsgálati kérelem nem került benyújtásra.

Budapest, 2008. május 30.

                                                                       Készítette:

                                                                                              Kiss László

                                                                                              Főkönyvelő

Az Alkotmányossági Műhely és Fórum Társaság kiemelkedően közhasznú szervezet 2007.évi közhasznúsági jelentésében foglaltakat a szervezet  elnöksége részéről elfogadom és jóváhagyom ~ a következő kiegészítéssel, amelyre a könyvelésből nem lehetett rálátás (-FÁ):

-         A 2007. év az egyesület életében nagyfokú passzivitásban telt a korábbi évekhez képest. Ami aktivitást a tagok mégis folytattak az egyesület alapfeladatának tekintett alkotmányosság elméleti munkában, azt jobbára önállóan illetve más szervezetekkel együttműködve tették úgy, hogy az Alkotmányossági Műhely könyvelésében nem jelent meg.

-         A honlap működtetése a szerver váltás miatt 2008-tól kedvező áron, de évi költséggel fog járni. A honlappal kapcsolatos egyéb költségek és feladatok (digitalizálás, kezelés) az elnök vállalta személyesen.

-         Új bankszámlát nyitottunk, melynek nincsenek forgalomhiányos időben rezsi költsége (az előző számlát megszűntettük).

Budapest, 2008. .május 30.

                                                                                              Fáy Árpád

                                                                                              Az Egyesület elnöke

Vissza az oldal tetejére