Tanulmányok, könyvek:

(rendezés alatt!)

 az alkotmányról _

 Más fórumok

*A honlap a vitákat  követve bővül*

 Mikro-makro-ökonómia (2002-2003)

Levelek

 Beszélgetés - rádióinterjú 2003 április 11

dr Darai Lajos Mihály: Friedrich Hayek alkalmazott nevelésfilozófiája 

dr Kellermayer Miklós: "Oh áldott, boldog Magyarország! Csak ne hagyja magát félre vezetni már"

dr Tóth Zoltán József: A Szentkorona-tan és a természetjog

Bokor Levente: Interregnum és legitimáció

Kossuth Lajos: "Alkotmányterv"

(Javaslat Magyar Ország jövő politicai szervezetét illetőleg 

- tekintettel a nemzetiségi kérdés megoldásaira - 1851, Kutahia)

Dr Zétényi Zsolt: A Szentkorona-eszme mai értelme  

(Püski kiadó, 1997)

Dr Kónya Balázs: Henry George élete és filozófiája

(Kézirat)

Fáy Árpád: Alkotmányos piacgazdaságot

(Püski kiadó, 1999.)

Síklaky István: Silvio Gesell pénzelmélete  

(kiadás előtti kézirat)

Alkotmányossági Műhely: Búcsú az évezredtől

(2000 december) szerkesztette Fáy Árpád

Kocsis István: Indokoló megjegyzések a felhíváshoz

Fáy Árpád: Az emberiség, a nemzet piaci erői és a monopoljáradék

(Valóság, 1997/11)

Fáy Árpád: Samuelson

(Tévesztés, felületesség vagy a monopolstruktúra álcázó védelme - a "tudományban"?!, 1997. )

Fáy Árpád: Szülő és iskola kapcsolat (1996 március)
- az oktatási segédkönyveket kiadó RAABE kiadónak, amelyik közölte, hogy tartalma miatt nem közölheti -

Szülői Évköny 94-95 - szerkesztette és részben írta Fáy Árpád

A fogalmi evolúcióról - filozófiai vitaköri előadás (1992 július 31)

Fáy Árpád: Szakdolgozat, paradigma váltás az oktatás finanszírozásában (1992 május)

FÁ: játékok 2006 körül

FÁ - Lovas életmód az egészségért feltételei és szolgáltatásai  2008 - második, rövidített változat

- tagolás (előszó-bevezetés) - I. rész (fogalmi alapok) - II. rész (kentaur főrész) - III. rész (torzó) - első, terjedelmes változat

( munkapéldány 2008-I.munkapéldány 2008-II. * munkapéldány 2008-III. )

…a sort később folytatni kívánjuk…