vissza a főoldalra *

Nem közölték le a „Nemzeti Hírhálóban”


-----Original Message-----
From: Fáy Árpád [mailto:fay@ngo.hu]
Sent: Saturday, July 08, 2006 7:13 PM
To: Nemzeti Hirhalo
Subject: RE: [Norton AntiSpam] [Dokumentum] Van e kiút?

Tisztelt Dr. Horkovics-Kováts János !

Szép dolog, amit alább olvashatunk

Egy megállapítást kivéve, miszerint az MVSZ alkalmas-méltó volna mai állapotában ezen eszmeiség képviseletére, anélkül, hogy nehezéke, Patrubány elnök akár egyetlenegy embertől is, meg a nemzettől is bocsánatot kérne dolgaiért. Úgy küzd ő a hazáért, hogy az nagyon sokaknak elviselhetetlen. Ezért van körülötte a burok, a légüres tér. Ezt ha nem értitek meg, kedves János, akkor ti ugyanolyan erőszakosak lesztek, csak a megfelelő módon kisebb stillel, mint a FIDESZ, amely alapvető dolgok tudomása vétele nélkül akarja bolsevik módon ránk erőszakolni általános nemzeti-népi-polgári mivoltát, pártként. Na de ők útkeresők, fél nemzedékkel fiatalabbak nálatoknál.

Persze a történelmi távlatban nem számítanak a kis részletek, egy-két szempont adja meg az emlékezés kiváltságát. Arra számíttok, hogy a Patrubány-féle harcmodor megússza, nem fognak rá emlékezni? Sem arra, hogy miképpen vágta el a lehetőségét is annak, hogy az uniós csatlakozás előtt központi kérdéssé válhasson az alkotmány? Mert nem Csoóriék kértek békaperspektívában hemperegve személyes garanciákat, értve ez alatt a Patrubány személyéhez fűzött garancákat minden alkotmányos alapérték tiszteletét megelőzve! S akkor most mi van? Rájött, hogy tévedett? Hogy kiverte mások kezéből alkalmas időben a lehetőséget? Hol volt még a FIDESZ szavazása Románia csatlakozása ügyében, hol volt még a december 5-i népszavazásra elutasító kormány propaganda? Sehol! De Patrubány elvtárs biztos ami biztos mindent szétvert maga körül, csak hogy úgy billeghessen az elnöki székben, mint valami útkaparó brigád nagy hatalmú vezetője: tőle függjön minden útkaparó két kilométerkő között! Na ettől a bűzös létől nem tud kiegyezni magyar a magyarral. Mert ő útkaparó brigádvezetősége sose kíván leemelt kalappal nemzetet szolgálni, és bárkit is valóban megkövetni! Legfeljebb intrikából (tényleg Csoóri Sándornak hogy esett, amikor a pesti Vigadóban ezer ember előtt, könnyeivel küzdve nyílt színen lesmárolta őt Patrubány, a színpadon 2000-ben?). Másnap pedig nem-hirtelen jött indulatból rá fröcsögött mindenre, amit Csoóri elnök nevében maga Patrubány elnökhelyettes csinált hosszú évek során. Hogy miért nem kapott két nagy taslit azon melegében, azt nem tudom. Nem értem. De azt tudom, hogy a színleg Csoórihoz húzó mandátumvizsgálókból volt olyan, aki tettével nyíltan támogatta a "kétségtelen választási csalásokat", és utólag is mindig csak úgy forgott, hogy hatásos ne legyen a fellebbezés. Meg a Csoórit sem értem, hogy minek rakta a szervezet nyakába Patrubányt. Nem tudom, hogy meddig terjed a színjáték, de ti János, nagy lendülettel kívánjátok babérjait learatni.

Láncot lehet húzni az országház köré, hat évvel azután, hogy az alkotmány dolgában illetéktelenné tették (szemléletesebben kiherélték) az általuk megszerzett MVSZ-t (látható pesti politikai támogatással).

Neked vajon milyen a szád íze, amikor minderről nagyon is pontosan tudsz? A SZENT_EMBER? És az alkotmányt, a szentkorona tant tisztelők gyomra sem számít? Rátelepedni az emberek lelkére és zsarolni őket, hogy aki nem szereti a Patrubány féle egyesületet, az hazaáruló? Miféle balkáni módszer ez? Szerencsétlen Romhányitól tanultátok? Vagy a már sehol sem lévő balos Nemzetgyűlés egyesülettől? Talán nem tudod, hogy Patrubány személye miatt nem kaptok állami támogatást? KIZÁRÓLAG? Hány embert akartok még megtéveszteni? Miféle slájmot akartok becsempészni a nemzeti eszmélésbe? Koloncot a nemzet nyakába? Olyan ember mögé felsorakoztatni ezreket, milliókat reményeitekben, aki még arra sem képes, hogy kimondja: "bocsánat, de tévedtem, sőt kárt okoztam"? Növeli a bajt, ki nemhogy elhallgatná, de úgy tesz, olyan nincsen is, sőt megpróbálja más lelkébe átplántálni a lelki-furdalást, mintha nem Patrubány és csapata okozhatná, hogy a világszövetség lekésett történelmi szerepéről, hanem annak külső okai lennének, hogy a hazával szembehelyezkedve sokan nem szeretik őket? Nem voltak külső okai a kormányzati támogatás elmaradásának, ha Patrubány nem tekinthető annak, valamint a többiek puhasága, akik szőnyeget tettek eléje, hogy aztán kirúgja őket (neked meddig szól a stallumod - hetekre vagy még több hónapra?). Egyik oka lettetek a nemzeti összefogás kitolódásának. Immár te magad is. És levehetitek a csillagot is az égről, elmehettek ázsiai testvéreinkhez, lelkünk legtitkosabb mélyeit szólíthatjátok meg, ezer székely kaput állíthattok, magát Tündér Ilonát is ide hozhatjátok mint mvsz alelnököt, mindez csalárd marad, mérgezett, amíg nem néztek szembe a kis apró szeplőitekkel (mert most már a tietek is, akik mögéje álltatok).

Ahogyan a gyilkosságot nem lehet letudni egy szál virággal az árváknak, vagy a hanyag ügyészek kirúgásával, ha az illető idővel az ügyészek főnökévé válik, úgy szívfacsaró minden hasonló felhívásotokat olvasni, mert az nem tűnik másnak, mint Bertolt Brecht kolduskirálya újabb belépőjének (amit időnként komoly marketingbe próbáltok csavarászni).

 


-----Original Message-----
From: Nemzeti Hirhalo [mailto:pksz@fw.hu]
Sent: Wednesday, July 05, 2006 8:51 PM
To: Fáy Árpád
Subject: [Norton AntiSpam] [Dokumentum] Van e kiút?
 

 Van e kiút?
1.
Elemzés

Magyarság a kipusztulás útján

Hazánknak jelenleg akár egy 60-80 milliós népességű erős európai nagyhatalom lehetne, ha a történelmünk során nem követünk el sorozatos politikai baklövést. Kezdve a csökönyös judeo-keresztény védelemmel a tatárjárás idején, amikor Dzsingisz kán többször is felszólította a testvérnek tartott magyar népet a csatlakozáshoz. Mi nem mértük fel reálisan az erőhelyzetet, vakon nekifogtunk egy vallásfilozófiai elv értelmében hazánk és nyugat védelmébe, ami az országunk lakosságának közel 80-90%-ának az elvesztéséhez vezetett. Vajon megérte e? Mindenki által tudott történelmi tény, hogy a nyugat nem először és nem utoljára hagyta cserben az országot.
Még alig tudott hazánk ebből a népirtásból magához térni, ránk támadt a Török.

Itt már az idegenszívű Habsburgok is kitettek magukért. Felváltva marcangolták népünket, irtva lakosságunkat, lopva javainkat.
A törökök több százezer rabszolgát is elhurcoltak területeinkről, tovább gyengítve hazánkat.
A török idő beteljesülését a Habsburgok tehetségükhöz méltán betetézték különböző ellenséges érzelmű nép betelepítésével, illetve nagy német kolóniák kialakításával a Kárpátmedencében.
Készen ált Nagy-Boldogasszony-Országának teljes gyarmatosításának előfeltétele. Pedig volt idő, amikor a Kárpát-medence lakossága 98% magyar volt és lakosságának száma megegyezett Anglia lakosságával.

A megmaradt magyar nemesség saját nyelvét elfeledve németül társalog, és felhígíttatik idegen betelepült állarisztokráciával, akik biztosan nem a magyar hazáért végzett szolgálatért nyerték el a kutyabőrt.
A nagyhatalmi érdekek és a magyarokról céltudatosan terjesztett hazug propaganda következtében a trianoni ország-marcangolás feltétele készen ált. A Trianoni diktátum után hazánk egy végső szívdöfést kapott, amit azóta sem tudott kiheverni.

Elvesztettük területeink 2/3-át, lakosságunk felét. Magyar etnikumunk 1/3-át. Ennek a szétmarcangolásnak nem csak a magyarság issza mai napig a levét, de a lecsatolt területek más nemzetiségei is. Az egész terület szegénységben vesztegel. A Kárpát-medence Európa egyik leggazdagabb természeti területe. Hazánk év századokig kontinensünk egyik leggazdagabb országa volt. Ezen csak az idegen érzelmű államvezetők tudtak a történelem folyamán változtatni.

A belső erők felforgácsolásához a kommunista ideológia és a nacionalizmus ideológiája is hozzájárultak. Így lehetett a most már sok nemzetiségű Kárpát-medencét a biztos felaprózódás felé vezetni.
A világpolitikai törekvéseiket követő nagyhatalmak közti feszültségek eredményekét át kellet élnünk az első és a második világháborút is. A történelmi könyveket mindig a győztesek írják, így tehát a valóságban sok minden teljesen másként zajlott le, mind azt a tankönyveink hirdetik.
A második VH. utáni helyzet kialakulását nem akarom itt taglalni, csupán az ,,úgynevezett" rendszerváltás idejétől eltelt idő az, ami ennek az írásnak a fő mondanivalója. A kommunista ideológia fő célja a megszerzett országok értelmiségének legyilkolása illetve társadalmi, és gazdasági szinten való ellehetetlenítése volt, amihez magasztos eszmék segítségével megszerzi a proletár rétegek támogatását is. Ez nyitott utat adott a széles tömegek teljes fokú manipulálásához és a nemzet elproletarizálásához. Ez alapul szolgált a társadalom teljes átrendezéséhez. Ennek a folyamatnak a gyümölcseit még a középkorú kortársainknak is még szerencséje volt megtapasztalni.
Egy nagy különbség volt a kommunista országok vezetői között. A környező országok kommunista vezetői a kifelé mutató internacionalista máz alatt mind nacionalista, soviniszta politikát végeztek. Lásd pl. a Benes dekrétumokat, vagy a Szovjetunióban és Romániában való nagyszabású nem orosz, illetve nem román lakosságú népirtásokat. Egyetlen kivétel volt a lecsonkított hazánk kommunista képviselete. Itt pontosan ellenkezőleg folyik az internacionalizmus bevezetése. A nemzetvédő tendenciákat minden szinten irtják.

Miért volt ez így? Egyszerű a magyarázat. Magyarországon a kommunista ideológia nagyon megfelelt a saját internacionalista elméletével azoknak, akiknek ez az ország nem jelentet ősi hazát, hanem csak egy lehetőséget és teret az érdekeik mint teljesebb kihasználásához.
Sajnos az effajta etnikumból az utóbbi 200 évben sokan költöztek hozzánk területére. Ebben a Habsburgoknak is komoly szerepük volt.
Ezen etnikum nem a haza érdekén keresztül fogadta el a kommunizmus filozófiáját, hanem a saját érdekeinek a megvalósítása miatt.
Ez persze a emberellenesség mellet, még nemzetellenességként is jelentkezett.
Ezen népnek a képviselői nagyszámban beépültek az úgynevezett mindenható párt berkeibe és a háború után eltelt évtizedek alatt, sikeresen átvették az ország gyakorlatilag összes fontos területének az irányítását.
A hetvenes évek vége felé már világos volt a kommunista vezető gárdának, hogy a hozzáférhető és átvett hatalmat jobban tudják kisajátítani a kapitalizmusra alapuló társadalmi rendszerben, így hát megindultak szépen a struktúrák átépítéséhez.
Persze ezt nagyon gondosan előkészítették. Ők voltak a vezető helyeken, ők tudták a gazdaság kulcs-fontosságú helyeinek a központjait, így nem volt nehéz dolguk abban, hogy úgy helyezkedjenek, hogy gyakorlatilag az egész állam tulajdonát a saját zsebükbe játsszák. Persze csak azt a részt, amihez érdekük fűződött.
Az úgynevezett rendszerváltás kapcsán végig kellet játszaniuk azt a színházat ami az úgynevezett demokrácia elvárásainak megfelel.
Kiosztották maguk között a politikai funkciókat. Előre kidolgozott terv szerint kialakították a szélső jobb oldaltól kezdve a szélső balig az egész politikai platformot. Gondosan ügyelve arra, hogy a vezető gyeplőket egyetlen párton belül se engedjék ki a kezükből. Véghezvitték az ördögi programot, amit a népünk szépen be is kapott.
Az úgynevezett rendszerváltás kapcsán először az Antal kormány veszi át az irányítást, aki szemrebbenés nélkül engedi, ( hisz az előre eltervezett program szerint történnek a dolgok ), az egész kommunista maffia struktúra átmentését a hatalomba. Egy kisujjnyit sem tesznek a társadalmi igazságosság érvényesülése irányába.
A körülötte levő vezetők jól megszedik magukat, persze vigyázva arra, hogy a látszólag ellenzéket képviselő pártok is kellően tölthessék pénztárcájukat. Ezt követi az úgynevezett Horn-kormány, ahol ugyanez megy zöldben. Gyakorlatilag megy tovább az ország szétrablása.
Ezt követi egy furcsa jelenség. A lassan kiöregedőben levő kommunisták színpadra löknek egy fiatal gárdát, amit a Soros alapítványon keresztül pénzelnek, nyugaton tanítatnak és nagy csintadrattával a politika középpontjába dobnak. Vagy talán el tudja valaki képzelni, hogy nagy nyilvánosság előtt, olyan embernek adják át a mikrofont, aki nem az ő saját érdekeiket szolgálja. Megalakul az úgynevezett FIDESZ. Eleinte még nem tudnak teljesen kifordulni bőrükből, amit jól látni a parlamentben megjátszott trianoni megemlékezés kapcsán, ahol tüntetőleg kivonulnak a parlamentből. Hisz őket nem érinti gyászosan az ország-csonkítás ténye.
Egy dologra viszont rájöttek, mégpedig arra, hogy a nagyon lassan, gyakorlatilag a fajfenntartási ösztönét is elvesztett nép mégiscsak ébredezni kezd. Ezt a tény kihasználva, úgy próbáltak a kormányrúd mellet maradni, hogy felvettek egy nemzeti köpenyeget.
Ez persze lehetőséget adott nekik, hogy egy néppárttá nőjék ki magukat.
Megszerkesztenek egy csomó törvényt, belepakolva egy nemzeti mázba, hogy könnyű legyen az elfogathatóságát elérni, de a rablás folyik tovább.
Megszerkesztenek egy úgynevezett státusztörvényt, ami természetesen ezt az agyonkínzott népet bizakodással tölti el.
Már, már hinni kezdi a nép, hogy valós nemzeti érdekek kerülnek a politikumba. Tévedtek. A státus törvény tele volt olyan jogi bukfenccel,
ami szinte előreláthatóan bukásnak ítélte az egész kezdeményezést. Meg is bukott. De politikai színjátéknak csodálatosan működött.
A második pillanat amikor a FIDESZ kimutatja fehér fogait az a MVSZ anyagi kiherélése volt. Ugyanis miután egy csoda útján valóban demokratikus választások következtében Patrubány Miklós megnyeri a választást, végre egy olyan ember kerül a szervezet élére, aki a magyar érdekeket komolyan veszi. Azonnal megszüntetik a legnagyobb magyar civil szervezet anyagi támogatását, remélkedve a szervezet összeomlásában. Itt szerencsére tévedtek.

A MVSZ nem csak hogy nem ment tönkre, hanem újjászületett. Kikoptak belőle a hazaáruló beépített kompromittáló elemek, és egyre jobban jelentkeztek olyanok, akik ennek a szervezetnek a felvirágzásán dolgoztak, akár saját anyagi ráfordítás útján is. A MVSZ idáig elért eredményei magukért beszélnek. Sajnos az egyetlen szervezett, mely világkapcsolatokkal rendelkezik, és a valós magyar érdekeket képviseli. A Fidesz legutólsó megnyílvánulása szept 26-án az igen szavazataival a Székely Nemzeti Tanács elnökségének kifejezett kérése ellenére cselekedett. Így az erdélyi magyarságot meghazudtolva mindenki előtt bizonyossá tette az álnemzeti mázukat. Idáig még nem beszéltünk a többi politikai palettát befedő pártokról. Az úgynevezett szélsőjobb oldalt képviseli a III/III-as múltú Csurka István pártja, aki abban tetszelegteti magát, hogy ö egy radikális nemzeti párt. Miben radikális? A politizálása során egyetlen radikális intézkedése sem volt. Egy biztos. Nagy tehetséggel maga k örül gyűjti a nemzetileg elkötelezett érzelmű emberek tömegeit és gondosan ügyel arra, hogy ez a nem is olyan jelentéktelen tömeg valamilyen nemzeti érdeket valóban meg is valósítson. Aki elemezi a MIEP párt tevékenységét az nem is nagy megerőltetéssel felfedheti a turpisságok sorozatát. Egy másik nemzeti párt, mely komoly hagyományokkal rendelkezett a Kisgazda párt volt. Itt egy demagóg ügyvédet tettek a mozgalom nyakába, aki igazán nagy tehetséggel elérte, hogy ez a nemzetileg megint csak elkötelezett társadalmi réteg a vesztőbe kerüljön. Persze ő maga nem vonult ki a pályáról anyagi vesztesként, csupán a nép, már kitudja hanyadszor.
Egy érdekes figura az SZDSZ is. Mindenki által tudott tény, hogy ez a párt a Magyarországon élő zsidóság érdekképviselete. Hogy ne legyen ez annyira kifelé nyilvánvaló dolog az élére egy szász származású szócsövet tesznek, aki természetesen úgy táncol, ahogy azok fütyülnek. Talán ezt nem is veszi a szerencsétlen észre. Ez itt a liberális elemek gyűjtőhelye. Miért fontos ezeknek annyira a liberalizmus. Ezeknek az embereknek ez az ország nem jelenti az ősi szülőhazát, nincs hozzá érzelmi kötödésük, nem fekszenek őseik a több mind ezer éves sírjainkban, és nem ontottak annyi drága vért apáik ezért a földért.

Ennél fogva számukra ez az ország csupán az érvénysülésük terepe, amit meg is próbálnak teljességgel a javukra kihasználni. Az ősi nép kategóriával, illetve a népért érzett felelőség kategóriájával nem tudnak mit kezdeni. Nem véletlen, hogy ebből a körből hangzott el olyasmi mint: svájci sapka - értve a Szent Koronát, vagy hús cafat - értve a Szent Jobbat. Mivel ezen nép szét van szóródva a világban és az összetartásuk a vallásuknak köszönhetően jelentős, természetszerűen az internacionalista, határokon átívelő kapcsolatokban érdekeltek. Mai nap ez a fogalom átváltozott globalizmusba. A tartalom nem sokat változott. Ezektől nem is várható, hogy ha a haza komoly veszélybe kerülne, pl. háború esetén, hogy akár az életüket is áldozva védjék azt. Számukra az ilyesmi csupán nevetséges hősködés. Nem egészen így működik ez Izraelben. Ott érzik a haza jelentőségének a parancsát.
Mindenesetre a politikumban annak ellenére, hogy csak nagyon kis százalékkal képviseltetik magukat, mégis nagyon ügyes lobbizás útján az adok-veszek elv alapján elérték azt, hogy olyan fontos tárcákhoz jussanak, mellyel a népet könnyen lehet manipulálni. Ez pedig az oktatási minisztérium.

Itt a másik csodás lehetőség a média hatalma mellet, hogyan lehet manipulálni már akár a kisgyermekkortól a társadalmat. Történelemhamisítás, elhallgatás, számukra fontos adatok kiemelése stb.
Ez a folyamat jelenleg is folyik, nem elfelejtkezve a tankönyvek nyomtatásának a privatizációjáról. Itt megint csak nem magyar gyökerű és érdekű csoportok kezébe kerül a könyveink tartalmának a kialakítása és ezáltal a gyermekeink félrenevelése.
Kezükben van, mint a történelem során már nem egyszer kiderült, a magyarság identitásrombolásának a legjobb módszere.
Meg kell még említeni a jelenlegi kormány pártját is. Ez már szinte egy ország vezetésének a karikatúrája.
A kommunisták, kik zsírosra lopták magukat az orosz megszállás alatt, KGB- s ügynökök, Ávó-s martalócok és nemzetárulók kezében van az ország. Milliárdos bankárok baloldali köpenyegben. Ez már viccnek is rossz. Itt teljesen nyíltan, már nem is törekedve a saját korrupt maffia hálózatos tevékenységük eltakarására, rabolják tovább a nemzeti vagyont. A mindenkori nagyhatalmaknak földig hajbókolva, megalázkodva, kiszolgáltatják hazánkat, ezáltal remélve a jelenlegi helyzet bebetonozását és pozícióik állandósulását. A korrupt pénzmosó barátaikat az államvezetőségi elithez tartozó korrupt ügyvédek védik az úgynevezett ,,rendőrség" asszisztálásával. Eljutottunk egy teljesen kiárult tönkretett, kirabolt országhoz, melyben a káosz uralkodik és melynek népe már kihalóban van. A nép lezüllesztése odáig vezetett, hogy ezt már fel sem fogja, sőt, képes saját maga is ennek az öngyilkos folyamatnak asszisztálni.
Jó éjszakát 40 000 éves kultúra, jó éjszakát Magyarország.
Remélem az örök álmod békés és nyugodt lesz!
Vagy van mégis remény és feltámadás?
Van erőnk egy újrakezdéshez?

Van! Sosem feledjük el, hogy van egy olyan jogrendszerünk, mely képes volt országunkat és népünket több mind ezer évig életben tartani.
Az évszázadok folyamán népünk tehetséges politikusai kikristályosodott jogrendszert tettek a nemzet asztalára, mely nem csak a magyarságot mentette át a hosszú évszázadokon át, hanem a betelepült népeknek is békés egymásmellet élést garantált. Arra is képes volt, hogy országunkat nagy csapások idején segítse ujjászervezni, talpra állítani. Összehasonlítva a környezetben levő országok életszínvonalához, bizony meg kell állapítani, hogy magas kulturális és anyagi jólétet is biztosított a Kárpát-medence népeinek, legalábbis addig, még az országért felelőséget érző nemzeti uralkodók gyakorolták.
A Szent Korona jogrendszerről van szó.
A földgolyónk országainak államszervezeteit összehasonlítva, meg kell állapítanunk egy döbbenetes tényt. A Szent Korona jogrendszer elüt az összes többitől. Az alapjai különböznek a világ többi jogrendszerével.
Miről is van szó? Miből áll az a nagy különbség?
Hát nézzük. Bármely alkotmányt megtekintünk, azonnal feltűnik a következő. Az államszervezet egy hatalmi piramist képez. A csúcson foglal helyet egy király, maharadzsa, szultán, vagy elnök. A lényeg ugyanaz.
Itt egy fölülről lefelé terjedő parancsolati hálózaton keresztül, hatalmi szóval kormányozzák az ország dolgait. Kiszolgálva az ország hatalmi csúcsának az elvárásait, anyagi elképzeléseit.
Ezen az alapon működik jelenleg akár nyugat Európa, akár kelet, illetve távol kelet összes országa. Magyarországon is most ez a helyzet.
Ettől teljesen elüt a magyar Szent Korona jogrendszer felépítése.
Itt nem a hatalmi csúcs diktál az érdekeinek megfelelően. Nem, itt egy eszmei érték az, ami az ország csúcsára helyeztetik. Ezt az eszmei értéket, jelen esetben a Szent Koronát szolgálja a nemzet összes tagja, függetlenül a társadalmi ranglétrán elfoglalt helyétől.
Ebben a rendszerben a becsület, az erkölcsi tisztaság a szeretett, de mindenek előtt az ország és a nemzet érdeke, szolgálata és tisztelete az, ami ezt a felépítményt mozgatja. Ebben benne foglaltatik sok olyan tényező, mely nélkül nem lehet huzamosabban úgy szolgálni a hazát és a népet, hogy ne legyünk egyben összhangban a természettel és ne tudjunk felelőséggel a gyermekeink szemébe nézni. A mi apáink által kidolgozott államszervezet képes volt az emberekben az egyenjogúság érzését kialakítani. Felelőséget embertársaink, környezetünk és a jövőnk iránt biztosítani.
Ezen értékrendszertől való eltávolodás indította el a hazánk és nemzetünk pusztulását. Amikor a második világháború után elvitték tőlünk
Államiságunkat, illetve félrelökték jogrendszerünket, nem kérdezték meg a népet, hogy ezzel egyet ért e! Egy nagyhatalmi terror kényszeríttet minket egy olyan államszervezet átvételére, mely az összes demokratikus jellemzőt hiányolta. Országunk egy illegitim állapotba került.
Ezt a zűrzavaros időszakot használták ki a mindenkori nagyhatalmak talpnyalói, akiknek édes mindegy a haza és a nemzet sorsa. Kiépítették saját hatalmi struktúráikat. Ebben a káoszban eltelt annyi idő, midőn felnőtt legalább három generáció. A hatalmat magukhoz ragadók persze mindent megtettek és mai napig megtesznek azért, hogy a nép elfelejtse ősi nemzetfenntartó eszmerendszerét.
Tehát hazánk mai napig illegitim állapotban van !
Eredménye: a nemzet gyorsuló pusztulása, erkölcstelenség, korrupció elhatalmasodása, nemzeti javaink elvesztése, közömbösség, kábítószer és hanyatlás.
Ebből való kiút csak egyféle képen lehetséges!
Vissza kell helyeznünk ,,életben maradásunk garanciáját"
a Szent Korona jogrendszert!
Hogyan fogjunk hozzá.
Válasszunk minden tanyán, faluban, községben és városban párttól függetlenül olyan becsületre méltó megbízható erkölcsös honfitársakat, kiket ismerünk, kikről tudjuk, hogy képesek érdekeinket becsülettel képviselni.
Ezek a fedhetetlen erkölcsű, tiszta emberek azok, akik képesek lesznek egy alkotmányozó nemzetgyűlés lebonyolításához és ezáltal megteremtik a jogi lehetőséget a Szent Korona jogrendszer visszahelyezésére. Ez az alapja a további nemzetmegtartó intézkedések elindulásához. De ezt már a nemzetért felelőséget érző becsületes magyar emberek könnyűszerrel elvégzik. Szerencsére már most is van egy olyan szervezet, mely a nemzet szolgálatáért elkötelezte magát, ezáltal a Szent Korona eszmeiségét hűen követi és szolgálja, ez - a Magyarok Világszövetsége.

Ott megtalálhatók azok a tisztségviselők, akik képesek lesznek ennek az alkotmánygyűlésnek a lebonyolításához. Csak kezdjük végre hozzá!
Isten áldja Magyarországot !

Dr. Horkovics-Kováts János

Vissza az oldal tetejére