vissza a főoldalra *    

From: Fáy Árpád [mailto:arpad.fay@gmail.com]  - Sent: Tuesday, October 29, 2013 7:39 PM - To: 'gm@gondoskodomagyarorszag.com' - Cc: 'vitéz Dr.Bene Gábor Lovag' - Subject: RE: RE: 2006 nem eladó! - sem a fogalmak logikája

 Tisztelt kedves Jóska!

Magam is beleestem a te hibádba.

Szem elől tévesztve a lényeget beszéltem oda-vissza, kerülve a lényeget.

2006 nem eladó! - sem a fogalmak logikája

Mi a kifogásod, keressed mindjárt a címben, a tartalom megjelölésében, ami éppenséggel pontos.

Köszönöm, hogy erre a címre ösztönzést adtál (egyébként semmi kifogást nem találok azon megjegyzésedben, hogy 2006 nem eladó, sőt – megtetézném azzal, hogy „sem a fogalmak logikája”).

jóéjszakát

 


From: Fáy Árpád [mailto:arpad.fay@gmail.com]  - Sent: Tuesday, October 29, 2013 7:26 PM - To: 'gm@gondoskodomagyarorszag.com' - Cc: 'vitéz Dr.Bene Gábor Lovag' - Subject: RE: RE:

2006 nem eladó! - sem a fogalmak logikája

Azt írod: „Szeretettel …. ilyen emberrel nincsen dolgom”.

Kedves Jóska!

Ezért óvakodok elkoptatni ilyen szavakat, minek őket átemelni oda, ahol a szeretet olyan nehezen értelmezhető?

Szóval kedves József!

Nem vagy egyedüli azok közt, akiknek a teljesítményét álmélkodva látom.

Viszont olyan területre léptél ki te is, ahol nem csupán az öregek foci csapatának drukkolok.

Ha nem volnál eleve ellene a szóváltásnak, és nem lett volna valóban kis gúny abban, amint a jogfolytonosságot említetted, akkor az is feltűnt volna, hogy quedlinburgságodat igenis értelmezni próbáltam. Sőt az a véleményem, hogy ha oda figyeltél volna soraimra, akkor az ősi értékrendre hivatkozásodat aktualizálhattad volna is némiképpen.

De nem kérhetem számon rajtad, hogy miket gondolsz. Szerintem a logikai alapokhoz közelítve olyan helyzetek állhatnak elő, amikor a legősibb és talán legjobb hagyományok csak inspirálhatnak, mert a végtelen tökéletesség felé tenni lépést ma is, a jövőben is mindenki előtt álló olyan lehetőség, amelyre az egyes konkrét egyén a maga helyzetében vagy képes vagy nem, amely lépés megtételére vagy sor kerül vagy sem, de amelynek elvi lehetősége mindig ott lesz – mint az emberi lény sajátja. És semmilyen nagy hagyomány értelmében te ezt nem nullázhatod le. Ennyit az alkotmányosságról, hogy az mindig csak a jelenben a jelen cselekvéseiben, álmaiban, ideáiban juthat érvényre – ez adja a hagyomány értelmét is (nem pedig, hogy a hagyományt állítsad a jelen kitakarására, a jelen felelősségének, szabadságának feledtetésére).

Lehet, hogy a te lelkedben, fejedben minden a helyén van, de amit mondasz, ahogyan érvelsz,abból egy szerfelett nagy türelmetlenséget érzek kb tízvalahány éve, amióta színre lépni láttalak. Tehát ha ennek ellenére keresem szavaidban az értelmet, a hidat ahhoz, amivel az emberek elé lépsz, akkor talán nemcsak a rossz szándék, de a teljes hasztalanság vélelme sem róható fel részedről (lassan legtöbbet reagáló hallgatód leszek).

S ha neked ez provokáció, akkor bizonyára orvosi diplomád is van, hogy szakszerűen használj olyan kifejezéseket, mint „A provokáció olyan tudatos viselkedésbeli, kommunikációs beavatkozás, melynek célja, hogy a másik félből egy konkrét (általában ösztönös, tudattalan) viselkedést váltson ki.” – ami alatt szokás érteni például immunreakciót, pedagógiai törekvés keretében jó reflex kialakulását stb - a politikai értelmezésen kívül.

Ha tehát nem kívánod, hogy reagáljak szavaidra, akkor vonjam vissza hogy meghallgattam videódat?

Egyébként kevesen vannak akik állítják, hogy fáradtságot nem kímélve azonosították, hogy én az alkotmányosságot miként értelmezem.

Sok egészséget és további tisztultabb fogalmazást az ősi civilizációs értékrendről.

Amit pedig a quedlinburgi hivatkozásodról mondottam, azt tartom, hogy „olyan távolinak érzem” amelyet azonosítani szinte kizárt, lehetetlennek tűnik – különösen amikor megélni kell az alkotmányosságot, alkotmányos módon, alkotmányosságra törekvően élni. Én tehát törekszem rá, és biztos vagyok, hogy mások helyett ezt nem tehetem, legfeljebb másokkal erről eszmét cserélhetek …….. a magam álláspontját is formálva.

...................................... 

Mondjad egyébként elvileg lehetségesnek tartasz olyan kijelentést, amely kételkedjen legalább az értelmezés erejéig szavaidban, de ne vegyed sértésnek?

Szűrjed ki a soraimból azokat a szavakat, amelyek nem ellenséget keresnek, hanem egy általam fontosnak tartott kérdésben próbálnak állást foglalni – mégha olykor személyes hangot megütve is.

üdvözlettel (ez amolyan szokásos formula mint a kedves a megszólításban, amelynek tudatossága mindig talány, mint minden formalizmus esetében  - ne gondold, hogy azzal alszom el, hogy milyen galádságot felejtettem el megtenni ellened, viszont amit írtam, tényleg nem értek egyet veled ebben-abban, és az embereknek, másoknak is meg kell emésztenie a quedlinburgi hivatkozást)

 


From: gm@gondoskodomagyarorszag.com [mailto:gm@gondoskodomagyarorszag.com]
Sent: Tuesday, October 29, 2013 4:07 PM
To: Fáy Árpád
Cc: vitéz Dr.Bene Gábor Lovag
Subject: Re: RE: 2006 nem eladó! - sem a fogalmak logikája

 Kedves Árpád!

 Nem magyarázok semmit, mert nincs okom a magyarázkodásra.

Ha mondandómból csak ennyi ragadt meg Benned, Árpád, akkor valami nagy kommunikációs zavar van.

Ezért nem hiszem, hogy foglalkoznom kellene provokációddal.

 Az, ahogyan az Isteni Iránymutatás az ősi civilizációs (Szent Korona) Értékredben a mai korhoz szól, minden elméleti okoskodást felülír.

Ez az Értékrend egyetemes, és bizony az alkotmányosságot nem a Te felfogásod szerint értelmezi.

 Bene Gábor írásodat feltette a Nemzeti Hírhálóra, bevezetővel ellátva. Ez a gesztus sportszerűtlen, hiszen nincs módom reagálni, mivel Kovács János engem onnan letiltott.

 Megbocsássatok mindketten, de nem foglalkozom tovább provokációitokkal, különösen nem, ha az író a 2011-es alaptörvényben nem látja meg a Lisszaboni Szerződés alkotmányos iránymutatását, vagy meglátja, de azt elfogadja. Ilyen személettel és ilyen emberrel nekem nincs dolgom.

 Szeretettel, Halász József


From: Fáy Árpád [mailto:arpad.fay@gmail.com]
Sent: Monday, October 28, 2013 11:48 PM
To: 'Halasz Jozsef'
Subject: RE: 2006 nem eladó! - sem a fogalmak logikája

 a jogfolytonosság komoly dolog, az élet megnyilvánulása

„Gyerekek, mi mindig gyerekek maradunk …?”

 

Halász Józseffel nem keresem a kapcsolatot, mert szerintem …..azaz nincsen rá energiám. – No de ez hosszú, és sokszor leírtam már.

Ellenben ettől még lehet tanulni tőle alkalomadtán.

A videó 7.54-es pontján olyasmit mond, hogy „… itt jogfolytonossági kérdést akart az Árpád beiktatni”. Kicsit lekezelően, mint afféle fantasztát említ meg (érdekes módon máskor nem említ sem ő sem más, csak ha fantasztaként utalhat rám, de nem ez a lényeg).

Sokszor felrémlett már bennem a kérdés, hogy mit fogalmazhatok rosszul, hogy oly nehezen értem a szót szinte bárkivel, hogy amolyan pusztába kiáltott szavakká válnak kérdéseim, megjegyzéseim. És itt valamire mintha rávilágított volna Halász József. Mintha egy alapvető filozófiai kérdést ő sem ismerne fel a jogfolytonosság fogalma mögött (vagy tőlem egészen különbözően értelmez).

Először is aki Quedlinburgot oly sűrűn emlegeti (mármint HJ), amivel vele jár egy nagyjából ezer éves megszakadás áthidalásának víziója a nemzet életében – szóval ő mint egy genetikai állományokat kutató és feltámasztani vágyó mamut-régész akar visszatérni ezer évvel ezelőtti állapothoz, nemlétezőnek, rossz káprázatnak, vadhajtásnak nyilvánítva mindent, ami utána volt (ebben különbözve a mamut-régésztől, aki a mamutok genetikai maradványait nem az elefántok kiiktatására akarja felhasználni) – szóval aki ilyen távlatok felvetésével foglalkozik, az ne beszéljen lekicsinylően a jogfolytonosság gondolatáról. Tehát kimondva vagy kimondatlanul a quedlinburgi frázis ha élő magyarságról értekezik, feltámadásról, akkor logikailag ezer éven keresztüli tetszhalottnak minősített állapotot akarhat áthidalni jogfolytonossággal. Ez a logikai konstrukciója. Nemcsak szent Istvánt, szent Lászlót és Halász Józsefet is kiiktatva a magyar létből, hanem a jogkiterjesztés időbeli folyamatát is, alkotmányos gondolkodásunk artikulálódását, amely ……….. Mit mondjak? Legalábbis nehezebb feladat kell legyen ezer évet áthidalni, mint 1944 március 19-ét szem előtt tartva keresni, szorgalmazni a jogfolytonosság, a jogkiterjesztés, a személyiség tiszteletére alapuló jogszemlélet szálához, fonalához való visszatérést.

Ugyanis az alkotmányosság, ha megkülönböztetem az írott jogtól, és az írott jogban az alkotmányos iratokban legfeljebb az alkotmányosság megnyilvánulását látom, akkor az alkotmányosság nem más, mint az élő nemzeti közösség megnyilvánulása, államalkotó szellemisége, életérzése, otthonosság-keresése (márpedig elválaszthatatlan egymástól az élő és az élő megnyilvánulása, tehát az élő nemzet és az alkotmányosság egymástól). Hogy erre, mármint az alkotmányos létre bármikor képes lesz-e még a magyarság nem tudom. De minden bizonnyal könnyebb 60-70 évet áthidalni, mint ezerpárat. Ez azonban csak a praktikum.

A logikai oldal viszont az, hogy a jogfolytonosság, tehát a magyar élet folyamatosságának kérdését leintő megjegyzésével Halász József mint számítógépes foglalkozású jelezte azt is, hogy a számítógéphasználat filozófiája nem igazán érdekli. Nem a jel-filozófia a szenvedélye vagy a működési területe. Mert ha az lett volna, akkor egy élő közösség élet-megnyilvánulásának tekinthető alkotmányosság folytonossága, tehát az élet folytonossága, jelen esetben a jogfolytonosság vetületében nem lehetne számára másodlagos kérdés sem 2006-ban sem korábban sem később. Ha tud valamit az 1944. március 19-i alkotmányosságal kapcsolatosan, amit korrigálni, javítani kell, akkor mondja, de ezer évre visszatolt igazodási pont az alkotmányosság ügyében nem más, mint a tényleges tájékozódás feladása.

Halász József tevékenységének megítélése nem az én feladatom, főleg nem folytonosan. Minden gúnyolódás nélkül tehát köszönetet kell mondjak neki, hogy alkalmat adott ezen megjegyzésre. Mert bizonyára nem csak az ő gondja, hogy az alkotmányosságot egy közösségi életszemléletnek tekintve (nem annak esetleges írott vetületével össze tévesztve) nem tudják a gondolatot folytatni, nevezetesen, hogy a közösségi élet folytonosságát fejezi ki a jogfolytonosság a társadalmi szerveződésben. A jogfolytonosság tehát a társadalom életmegnyilvánulásaként a tetszhalálból való feltámadásnak felel meg, ami semmiféle tetszhalált szenvedőnek nem lehet közömbös. Sőt, enélkül az alkotmányosság csak múzeumi csecse-becse. Mint a trófea a múzeumban, vagy valami használaton kívül került relikvia. Az alkotmányosság ezzel szemben minden korban az élet megkísértése, az élet vállalása, méghozzá egy kemény erkölcsiségű közösségi élet vallása, a természetjog és az úgymond isteni törvények tudomásul vételéhez illeszkedő élni akarás.

Sőt. Bármikor az idő sodrában, bármikor a történelemben az alkotmányosság tiszta világa olyan törekvés, amely lehet bármely nemzetnek, népnek, társadalomnak az eszménye quedlinburg előtt és után, 1944 március 19 előtt és után, tegnap, ma holnap. Én tehát amolyan javíthatatlanként ma is az alkotmányos jogfolytonosságra szavazok, azt szorgalmazom, abban hiszek. És ha ehhez valaki őstörténeti, ókori emlékek által inspirálva tud valami jót, hasznosat hozzá tenni, annak örülni kell. Nekem az aktuális életszerűség a mániám. Tehát nem kiokítom Halász Józsefet, hogy becsülje meg jobban és próbálja meg alaposabban értelmezni a jogfolytonosság fogalmát, meg egyáltalán az elmúlt ezer évünket annak minden küzdelmével és sikerével, bánatával és tragédiájával, hanem jelzem, hogy talán kicsit döcögősen az ő előadásából ennyire figyeltem fel, eszmecsere során erre tudok megjegyzést tenni: a jogfolytonosságot nem tartom sem kevésnek sem idősszerűtlennek, amint a 2011-es alaptörvényt is nagy lehetőségnek látom – amivel vagy tudunk élni vagy nem. Próbáljunk meg élni vele, és próbáljunk meg hozzá járulni kiteljesedéséhez, a valódi, teljesebb alkotmányosság felé vezető úton (amely úton a jogfolytonosság igényének felvállalása lényegi teendő, mert csak ettől válnak élessé, érthetővé és megválaszolhatóvá további kérdések az alkotmányosság mibenlétét illetően).


2006nemelado.jpg


 Vissza az oldal tetejére