vissza a főoldalra *

From: Fáy Árpád [mailto:arpad.fay@gmail.com]
Sent: Monday, December 19, 2011 10:33 PM
Subject: FW:

jelölő – jel – jelzett

 

Közel az ontológiai sarokponthoz:
jelölő – jel – jelzett
alkotó – eszköz – alkotás
szabályozó – szabály - szabályozott
alany – eszköz – tárgy
(és mi, a pénz, meg a gazdaság stb)

 

Az „alkotmány” fogalmat nem lehet óvatlanul besorolni a fenti fogalmi hármasokba -> az „alkotmány” ugyanis a sok nemzedéknyi nemzet lelki-közösségi „alkotása”, hagyományozott elvek mentén való megnyilvánulása, az önnön államalkotó identitásának a vállalására, képviseletére, kifejezésére --- a megélésére. Tehát a közösségi alany attribútuma. A fenti fogalmi hármasokban az alkotmány a jelölő, az alkotó, a szabályozó, tehát az alany közösségi létezési-, élet-normája, az alkotmányosság a közösségi élet-módja (amelynek egyik központi tényezője, hogy az egyéni személy szabadságában felelős az alkotmányos közösség felelős szabadságáért, valamint az alkotmányos közösség szabadságában felelős az egyéni személyek felelős szabadságáért).

 

A pénz mint szigorúan szabályozott jelölési eszköz használata tehát nem sértheti az egyéni személy és az alkotmányos közösség felelősségét, szabadságát – az egyéni személy vagy közösség alanyiságát sértő erőszak, megtévesztés, gondatlanság bárki részéről, aki hozzáférhetett a szigorúan szabályozott jelölési eszköz, a pénz vagy a pénzrendszer szabályozó szerepéhez, és azt az alkotmányosság sérelmére teszi, a személyi és közösségi szabadság, felelősség elleni bűnt követ el, és felelősségre vonandó (bele értve a felelőtlen, gondatlan politikust, pénzügyi és gazdasági vezetőt vagy akár csak hanyag, elégtelen tudású kutatót, oktatót).

 

A rossz, alkalmatlan szabályokkal nem lehet szentesíteni bármilyen igazságtalanságot, bűnt vagy akár csak nemtörődömséget.

 

Nem lehet az egészet rendbe tenni kizárólag a részt gondozva, az egész belső összefüggéseit figyelmen kívül hagyva. Az tiszta értelem és szív világáért felelősséget érző alkotmányosságra törekvőknek kezelniük kell tudni:

a jelölő – jel – jelzett, 
az alkotó – eszköz – alkotás
a szabályozó – szabály - szabályozott
az alany – eszköz – tárgy
(az ember ontológiai volta, mibenlévősége – a jogrendszer – mindennapi életünk)

által együttesen alkotott rendszert,

és képesnek kell lenniük az egész összefüggéseiben gondolkodni akkor is, ha csak valamely résszel foglalkoznak.

Vannak, akik ezt úgy mondják, hogy az Isten azért adott nekünk szívet és értelmet, hogy a teremtés által elnyert létünket megbecsülhessük – az összefüggő teljes rendszerekben való gondolkodással és abban az ember saját felelős szabadságának, alanyi kötelességének megértésével, elfogadásával, vállalásával, szívünk és értelmünk szerinti lehető érvényesítésével.

üdvözlettel

Fáy Árpád

-------------------------------

(A korábbi e-mail címem "fay@tvnetwork.hu" és a fay@ngo.hu azóta megszűnt szerverhez tartozott)


 Vissza az oldal tetejére