vissza a főoldalra *

 

helyi pénz és pénzdefiníció

 

·         A pénz elszámolási eszköz

·         szokásos a marxi és ki tudja milyen más gyökerű pénzfunkció lista használata a definíció helyett

o   forgalmi eszköz, értékmérő stb

o   a helyi pénz egyik lehetősége, hogy ezen pénzfunkciókat megszűri, és a szabályozás eszközével a kibocsátó és a használók törekvésének megfelelően válogatja őket szét vagy éppen társítja őket

o   helyi pénzek esetében például a kincsképzést kerülni szokták

·         a pénzhasználat „körfolyamata” illetve láncolata végtelenített a modern gondolkodásban

o   speciális kérdésként kezelik hogy a pénzhasználat láncolata hol/hogyan kezdődik és végződik

o   holott ha ez nincsen tisztázva a mindennapokban ellenőrizhető mértékig a közvélemény, a pénzhasználók közössége előtt, akkor a legnagyobb visszaélések, a meghamisított elszámolások eszközévé válhat a pénz

§  a pénz értéke például egy rátétes, közvetett (bár nagyon fontos) kérdés

§  a pénz értékét az előzményeit figyelmen kívül hagyva úgy is a középpontba lehet állítani, hogy abból próbálnak alapvető pénzügyi dilemmákat megválaszolni --- és olyan hamis eredményekre jutnak hosszú távon kikerülhetetlenül, amelyekben a következményből próbálják az okot magyarázni (a tényleges okság ellenében), miáltal a valósághoz kötődő viszonyunk, abban cselekvési felelősségünk ellehetetlenül

§  A pénzhasználat láncolatának első és utolsó fázisa akkor válik szembeötlően tárgyalhatóvá, ha például különféle pénzrendszereket próbálunk egymáshoz viszonyítani

·         a modern nagy pénzek kibocsátói kerülik a nyilvánosságot, titokzatos varázslóként igyekeznek a közjó letéteményesének látszani (hogy a kritika, a felelősség, az elemzés lehető legkisebb esélyét is elkerüljék)

·         egy városi vagy inkább vidéki körzeti pénz kibocsátása esetén felmerül a kibocsátó személyének és a pénz forgalomból való kivonásának illetékese

·         tehát helyi pénz esetében a legkönnyebb helyi adóztató hatóságnak kijelenteni, hogy maga áll a kibocsátás élére – teheti ezt azért, mert ha adóként elfogadja a kibocsátott pénzt, akkor az forgalomképes, elfogadni való lesz az adózók körében --- akik ezzel a láncolat befejező fázisát működtetik

·         a kibocsátási fázist nem csak a hatóság indíthatja el, azt a hatósági szabályozás keretei között mások is megtehetik – úgy egyének, mint közösségek

·          

 


 Vissza az oldal tetejére