vissza a főoldalra *

From: Fáy Árpád [mailto:arpad.fay@gmail.com]
Sent: Wednesday, June 27, 2012 9:51 PM
To: 'mk@katolikus.hu'
Subject:

Minden gazdasági tevékenység
tartsa tiszteletben az emberi méltóságot! -
olvasói megjegyzéssel

 

Milyen érdekes ez a cím: Minden gazdasági tevékenység tartsa tiszteletben az emberi méltóságot!

Jó érzés, hogy ilyesmiről már olvasni lehet, egyre többet.

Mit lehet hozzáfűzni? Azt, hogy örüljünk, hogy formálódik egy vélemény a gazdaságról, annak (számomra a pontos megfogalmazással) ontológiai alapjairól.

De a lényeg több, mint ami a címben van. A gazdasági tevékenység ne tiszteletben tartsa az emberi méltóságot, hanem azt kell szolgálnia. Az emberi méltóság nélkül nincsen értelme a gazdasági tevékenységnek. Az ember az alanya, a felelős cselekvője a társadalmi tevékenységnek. A gazdaság csak emberi megnyilvánulás, eszközrendszer. „CSAK” - ebben a viszonyításban.

Ugyanazt mondom, mint a cikk? Hasonlót, de a lényeg gyökerének megnevezését szorgalmazom. Mert onnan tovább gondolva, újra gondolva juthatunk valós megoldásokhoz – például a gazdaságban.


Minden gazdasági tevékenység tartsa tiszteletben az emberi méltóságot!

2012. 06. 27. 10:47 -

Silvano Tomasi érsek, az ENSZ genfi székhelyű hivatalainál működő állandó szentszéki megfigyelő ezekben e napokban részt vesz a nemzetközi szervezet külföldi eladósodás és emberi jogok témájában megtartott ülésén Genfben.

http://www.magyarkurir.hu/sites/default/files/hirek/Judit/Judit3/ensz_0.JPGFelszólalásában Silvano Tomasi érsek hangsúlyozta: az emberi jogok, csakúgy, mint az igazságosság és az etika szabályai minden gazdasági és társadalmi kapcsolatra vonatkoznak, beleértve a külföldi eladósodást is.

Az emberi jogok szempontja fontos lehet a külföldi eladósodás megítélésében. A pusztán gazdasági, anyagi szempontok helyett az átfogó emberi fejlődést veszi alapul, amely minden ember és a teljes ember fejlődésére törekszik. Az emberközpontú etika számára az emberi méltóság jelenti minden jog alapját. Minden igazságos gazdasági tevékenység tiszteletben tartja az emberi méltóságot. Ha az igazságosság sérelmet szenved, akkor a gazdagság és az eladósodás a kizsákmányolás eszközévé válik, főleg a szegények és a peremre szorultak számára – emelte ki beszédében az érsek.

Hozzátette: a külföldi eladósodás annak a jele, hogy a tőkeáramlás nem az igazságosság tiszteletben tartásával történik a világban. Az eladósodás csak egy része annak az átfogóbb problémának, hogy továbbra is fennáll a szegénység, sőt egyes helyeken a nyomor, az egyenlőtlenség új formái jönnek létre a globalizációs folyamatban. Ezért a Szentszék olyan reformokat támogat, amelyek kiküszöbölik a múlt igazságtalanságait – ismertette Tomasi érsek.

Az egyes országok szuverén adósságát nem pusztán gazdasági problémaként kell kezelni, mivel az befolyással van a jövő nemzedékeire és azokra a társadalmi körülményekre, amelyek lehetővé teszik az emberi jogok élvezetét az egész emberi család szolidaritására jogosult sok-sok ember számára – mondta genfi felszólalásában Silvano Tomasi, az ENSZ állandó szentszéki megfigyelője.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

© Híreink „Magyar Kurír” forrásmegjelöléssel szabadon felhasználhatók.


üdvözlettel

Fáy Árpád

-------------------------------


 Vissza az oldal tetejére