From: Fáy Árpád <arpad.fay@gmail.com>
Sent: Friday, December 13, 2019 1:55 AM
Subject: fogalmi struktúra - és közismeretek

 

fogalmi struktúra - és közismeretek

Levente is emlegeti, hogy a fogalmak eszközeink.

Vannak benne szabványok, amelyeket bizonyos körben figyelembe vesznek (mint például a műszaki életben a csavarszabványokat).

Vannak a fogalmi eszközök között speciálisak (mint a balmenetes, egyedi menetemelkedésű csavarok bizonyos gépekhez, mint a balmenetes propán-bután gázpalack zárókupakja stb) – és vannak általánosan használtak, mint a jobbmenetes anyacsavaros, hatlapfejű megoldások.

Vannak a fogalmi eszközökben is olyanok, amelyekhez speciális eszközök, tanultság, célok stb feltételek kellenek, és vannak amelyeket szinte az utcán lehet össze söpörni, felemelni a földről, bárhol találkozni vele.

Amit én „személynek” nevezek vagy arisztoteleszi fogalmi sablonnak (amibe a személy később bele illeszthetővé vált), az egy olyan általános fogalmi eszköznek tekinthető a fentiek alapján, mint a hatlapfejű anyás csavar (hogy a csudába nevezik az „apacsavart”?).

Van ezernyi másfajta megoldás, szabvány, egyedi megoldás ami napjainkban használatos, és vannak kortörténeti emlékek.

Nem tudom a hatlapfejű anyás csavar esetében van-e valami sajátosság, ami amolyan technológiai tehetetlenség miatt marad meg viszonylag korszerűtlen változatában (erre példaként gyerekkoromban az iskolában a vonatok párosan felesleges, túlbiztosított ütközőjét emlegették tanáraim, amit azért nem állítanak át egyetlen ütközővé, mert akkor a meglevő kocsipark egészén azt kellene tenni, ami egymagában kifizethetetlen – hiába lenne hosszú távon összességében sokkal olcsóbb).

Szóval járnak a fejemben ezek a párhuzamok.

De mint fogalomhasználati logikai séma, amelyben a fogalom használó alany függése fogalmi szerszám eszközeitől igen szembetűnő – hogy egyáltalán mi tekinthető a kijelentés valódi tartalmának …. és akkor messze nem a minket körülvevő „valóságról” van még szó (tehát hogy nincsenek velünk született fogalmak, legalábbis filozófiai alapfogalmaink nem azok) --- >>> nos ezt a sajátos függést fogalmi eszközeinktől azt hiszem jól érzékelteti az általam sejtett arisztoteleszi fogalmi sablon.

 

Más szóval vannak hagyományozott, az európai kultúrkörre jellemző fogalmi „közös képzeteink” (hagymahéjszerűen vagy másként rétegződve kultúrköri sajátosságon belül), amiket ha tudományos pontosságú, tudományosan egyértelműen dekódolható fogalmazásról beszélünk, axiómáknak nevezhetünk. Az axióma mindig a ráépülő, az őt alapelemként használó axiomatikus rendszer függvényében kap jelentőséget.

Hogy etimológiailag és fogalomtörténetileg milyen iskolák, irányzatok alakultak ki egymást követően vagy egymással párhuzamosan, ugyanazon célra vagy egymás mellett különböző célokra, az igen érdekes lehet mind az arisztoteleszi fogalmi sablon mint például a személy fogalmát illetően.

 

De a birtokba veendő kiindulópont a fogalmi sablon léte, hatása, figyelembe vehetősége és figyelembe veendősége.

Nem k ötelezően.

Aki tehát a tényekből indul ki, az lemond a fogalmi eszközrendszer elemzéséről. Az nem készít csavarokat, nem is válogat köztük, hanem turkál a csavaros dobozban és keres valamit amivel a bicikli sárhányó rögzíthető. Ez az élet, a mindennapi életvitelhez közeli viszonyulás. Ideális, spaciális célú csavarok, kötőelemek kiötlése, elgondolása, elkészítése vagy felhajtása már egy egészen más típusú tevékenység.

 

Nem lehet tetszés szerint használni a csavaranyákat. Ami jobbmenetes, azt nem lehet balmenetesként használni. ez a fogalmi vitákban is megnyilvánul. Az arisztotleszi fogalmi sablon éppen a közös képzeteket célozza, a közös képzetek sablonját kínálja. Amíg esztétikai jellege van a csavaranyák használatának vagy levélnehezéknek használjuk őket, addig érdektelen hogy jobb vagy balmenetesek, hogy milyen a menetemelkedés, milyen a menetek kiképzése. Tehát a felhasználási cél, mód sokat jelent. Ha valaki azt elemzi, hogy a fogalmaink végső soron közös képzetekre alapulnak, akkor nem nagyon mélyedhet el egy vitában, ami kialakult fogalmi konstrukciókat igényel valami konkrét kérdés tárgyalhatóságában. Tehát ha bicikli csomagtartót szerelnék, és valaki segít nekem, akkor nem leckéztethetem, hogy a csavaros doboz egyvelegében vajon hány fokon edzették a rozsdás választékot (már amennyiben a szerelés a közvetlen cél).

 

Merthogy Mikulásról nem volt szó.

Ilyesmit találtam a puttonyában.