vissza a főoldalra *   

From: Fáy Árpád [mailto:arpad.fay@gmail.com]  - Sent: Sunday, May 24, 2015 12:40 AM - To: 'György Csihák'
Subject:

Alaptörvény ügyében -

nem személyes megtámadtatásom miatt küldöm másoknak is,

hanem mert egyre szélesebb támadás indult azon jelmondattal kezdődő törvény ellen,

hogy: Isten áldd meg a magyart!

 Alaptörvény ügyében - nem személyes megtámadtatásom miatt küldöm másoknak is, hanem mert egyre szélesebb támadás indult azon törvény ellen, amely a magyar alkotmányos hagyomány tiszteletét teszi szóvá, valamint azon jelmondattal kezdődő törvény ellen, hogy: Isten áldd meg a magyart!

Az 1990 utáni magyar „polgárosodást”, akármilyen furcsán is hangzik Csihák György fülének: egy valódi alkotmányos szellemiséget felemlegető, célba vevő alaptörvény folyamatos javítása, csiszolása mentén tudom elképzelni – és nem annak kidobása árán. - FÁ


Kedves Csihák György!

Nem tudom megítélni munkásságodat egyebekben. Azt tudom, hogy alkotmányosság tekintetében eddig érdemben felém nem nyilvánultál meg, bár a laza levélváltó kapcsolatot tartottuk. Alábbi leveled ezért igen váratlanul ért. Tekintélyed nem akarom rombolni, de olyan sorba álltál be a jelek szerint, amelynek ha lehetősége nyílik rá (és erre készül egyre szélesebb körben) igen nagy kárt tud okozni.

Azt kell mondjam alábbi leveledre röviden, rosszul emlékezel.

Nekem tulajdonítod azt, amit mi magunk a 49/XX-ban évtizedig hibáztattunk. Nekünk megadatott, hogy meg tudtuk fogalmazni, hogy miért önkényuralmi a 49/XX-as, és melyik az a § benne, amelyik végig nem változott 1949-től így utólag már tudjuk 2011-ig, amelyik az önkényuralmi jelleget adta, amely szellemiségében sértetlenül képviselte a megszálló szovjet hatalmat egészen 2011-ig.

Hogy egészen pontos legyek:

71. § (1) Az Alkotmány a Magyar Népköztársaság alaptörvénye. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8365

Az eredeti változat bevezetője a következő volt

címe:1949. évi XX. törvény A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA

bevezetője: A nagy Szovjetunió fegyveres ereje felszabadította országunkat a német fasiszták igája alól, szétzúzta a földesurak és nagytőkések népellenes államhatalmát, megnyitotta dolgozó népünk előtt a demokratikus fejlődés útját. A régi rend urai és védelmezői ellen vívott kemény küzdelmekben hatalomra jutva, a magyar munkásosztály, szövetségben a dolgozó parasztsággal, a Szovjetunió önzetlen támogatásával újjáépítette háborúban elpusztult országunkat. Évtizedes harcokban megedződött munkásosztályunk vezetésével, az 1919. évi szocialista forradalom tapasztalataival gazdagodva, a Szovjetunióra támaszkodva népünk megkezdte a szocializmus alapjainak lerakását s országunk a népi demokrácia útján halad előre a szocializmus felé. E küzdelem és országépítő munka már megvalósult eredményeit, országunk gazdasági és társadalmi szerkezetében végbement alapvető változásokat fejezi ki és a további fejlődés útját jelöli meg: A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA.

77. § (1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye. http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/1949.pdf

két lábjegyzet:

kihirdetés napja: 1949. augusztus 20. A Magyar Közlöny 1990. évi 84. számában (1990. augusztus 24.) egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

Módosította a 2002. évi LXI. törvény 11. § (4) bekezdés f) pontja. Hatályos 2002.12.23.

címe: 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

bevezetője: A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés - hazánk új Alkotmányának elfogadásáig - Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:

Ami változott, az az önkényuralmi § sorszáma a 49/XX-as törvény változataiban. Meg kell jegyezni, hogy ha összevetem a címmel az önkényuralmi §-t, akkor a törvény címe pontosabb, mely szerint ezt a törvény tekintették megalkotói, a megszálló szovjet hatalom diktátuma szerint alkotmánynak. A törvényen belül az önkényuralmi § szövege nehezebben érthető, mert mechanikus rossz fordítás, magyartalanságát mindvégig meghagyták. Ha magyar anyanyelvű ember találta volna ki, akkor azt írta volna, hogy: „a Magyar Köztársaság alaptörvénye a magyar alkotmány” (a magyar alkotmányos hagyomány íratlan alkotmánya helyett). Tehát hogy az alaptörvényt kell alkotmánynak tekinteni. De a 62 évig használt mondat ugyanezt magyartalan szerkezetben tartalmazza: „Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye”. Szó szerint ez azt jelentené, hogy van a magyar alkotmány (az a bizonyos történelmi) és azt kell alaptörvénynek tekinteni (tehát az alaptörvény nem mondhat ellent a történelmi alkotmánynak). De tudjuk, hogy ezt a §-t nem a magyar nyelv szerint kell olvasni, mert csak rossz fordítás. Tehát a magyar alkotmányos kultúra, alkotmányos igény elfeledtetését szolgálta az akkori alaptörvény előírásaként. Az alaptörvény az alkotmány, annak mindig aktualizált változata, ez Rákosi pajtás és Sztalin elvtárs akarata. HA pedig így van – mondja Sólyom László, Vörös Imre, Orosházi Ferenc, Házik Zoltán, Csihák György és persze sok mindenki más - akkor ez nekik sokkal fontosabb, mint a tényleges alkotmányosság Magyarországon. De attól hogy mondják, attól még nincsen igazuk. Tehát nem az alaptörvény, nem egy megszavazott vagy kierőszakolt vagy véletlenszerűen formálódó papír, irat az alkotmány. Nem azért nincsen tehát igaza Sólyoméknak (veled, Csihák Györggyel együtt), mert mást mondanak mint az aktuális legális hatalom, hanem azért, mert butaságot, éretlenséget erőltetnek, kárt okozva, indokolatlan veszély helyzetet idézve elő (csak azért, mert a mostani kormány valamiért nem tetszik nekik). De és mi lesz ha másik kormány jön? Az alkotmány nem a kormányok papucsa. Új kormány, új alkotmány? Nem. Az alkotmány a nemzet, az ország államalkotó akarata, igénye, kultúrája, megítélési alapja. Tehát mindenféle alaptörvénnyel szemben feltehető, hogy az alkotmányos elveknek mennyiben felel meg? És ebből a szempontból egy áttörés, hogy a 2011-es alaptörvényt nem nevezik alkotmánynak, hanem benne van hogy az alkotmányt az alaptörvénynek is tisztelnie kell. Meg kellene érteni, mielőtt nekimentek.

Egy bármikor szavazással vagy megszálló hatalmi elvárással megváltoztatható törvényt nem lehet a magyar (történelmi) alkotmány helyébe tenni. Logikailag nem megy.

Akik ma is megkísérlik, azok népes táborának ideológusa és vezetője 2011 után Sólyom László volt köztársasági elnök, aki szerint a formai fegyelmet mindig az igazság fölé kell rendelni. A 2011-es alaptörvény első mondata: „Isten áldd meg a magyart!”. Istent nem tudod leszavazni, ezért hiányzik a megszavaztatható 1949/XX Isten nélkül? A magyar hagyomány szerint természetjoginak vagy isteninek mondott igazságok nélkül nincsen alkotmányosság, nincsen megőrzendő írott törvény vagy íratlan jogszokás. Ez ellen vagytok? Ez az indítás olyan társadalmi és alkotmányossági programot definiál, amelytől hajatok szála égnek áll?

Egy beosztott hivatalnok, aki nem illetékes felelős döntésekben és mellesleg nem tud mit kezdeni lelkiismeretével, az nyilatkozhat úgy, mint Sólyom László (meg az úgynevezett jogpozitivista felfogású bagázs, a proletárosító diktatúra értelmiségének utóvédje). Az egyszerűbb életben egy portás, egy tábornok is akár engedelmeskedhet különösebb kritika nélkül a parancsnak, vagy akár mechanikusan a formai előírásoknak. De már egy cipész, aki felel a maga boltjának sorsáért, az már nem. Sólyom László sosem érte fel ésszel-szívvel, hogy olyan méltóságokba került, ahol neki alkotmányos norma szerint nem a formai fegyelmet kellett volna megzenésíteni, hanem a legfőbb alkotmányos normákat alapul véve felelős, igazságra és eredményességre törekvő döntéseket hozni az ország, az ország alkotmányossága érdekében. Sólyom László tehát 2011-es alaptörvény meghozatala után közölte, hogy „ők” vannak olyan erősek, hogy ezt az alaptörvény elszabotálják. A jelek szerint például veled szövetkezve, kedves Csihák György! Ha nem tetszik a kormány, menjen vele az alkotmány is!? Csakhogy ha az alkotmányos hagyomány a nemzet, a nép, az ország akarata, akkor az alkotmánycsere genocidium! Mire készültök? Egyáltalán tudjátok miért lelkesedtek? Nem tudom, hogy volt-e MSZMP-s tagkönyved, de amit itt megpendítettél a 49/XX és alkotmány kapcsán, az a Magyar Dolgozók Pártját idézi (amely 1948. június 12-én alakult a a Szociáldemokrata Párt (SZDP) erőszakos felszámolásával és a Magyar Kommunista Párt-ba történő beolvasztásával), ami az MSZMP előtt volt, a megszállás legmélyebb időszakának kezdetén!

Sólyom László kissé poros érvelését hangszerelte, valósággal felújította Vörös Imre, szintén a korábbi alkotmánybíróság tagja. Vörös Imre valósággal büntetlenséget ígér a törvény ellen szegülőknek, mint a taxisblokádosoknak Göncz Árpád. Kb ugyanarról van szó. Vagy újabb nevén Kijev-projektről. Jól ki kell forgatni a dolgokat, és utána vehemensen felfordulást csinálni, majd később úgysem érdekel senkit, hogy milyen marhaságot mondtak azok, akik az embereket hamis jelszavakkal felizgatták (Orosházi Ferenc, Geri Tibor, Házik Zoltán a határon túlról, most te a határon túlról és még néhány szerencsétlen másik alak, aki a szemén ülő ködtől vagy szellemi-erkölcsi igénytelenségtől elkábítva nem válogatja meg eszközeit, hanem ha az Úristen a szőlőjét jéggel elverte, akkor kapát kap a kezébe, hogy had lássa, ők ketten, az Úristen meg ő a szőlősgazda együtt mire mennek. Minél rosszabb annál egyértelműbb alapon).

Ha nem tetszik a kormány, akkor ne az alaptörvényt akarjátok visszacsinálni a szovjet megszállókat idéző 49/XX-ba. Ha nem tetszik a kormány, akkor ne a Gellért hegyet akarjátok Dunába dönteni (csak mert Orbán egyszer arra sétált, vagy leült egy padra). Más a nemszeretem kormány és más az alkotmány kérdése (csak gondoljatok bele).

Ami a logikai lényeget illeti, az pedig az, hogy sikerült 180 fokkal visszájára fordítanotok a magyar alkotmányos hagyományban fontos szerepet betöltő ellenállási jogot/kötelességet. Az ugyanis az illegitim (az alkotmányos elvekkel szembehelyezkedő) hatalom legális rendelkezéseivel szemben veti fel a legitim alkotmányosság védelmében az ellenállást. De ti Sólyom-slepp a legitim hatalom iránti igényt megfogalmazó, magát alkotmánynak az 1949/XX-tól eltérően nem nevező 2011-es alaptörvényt akarjátok kiiktatni az embertelen, immár kipróbáltan embertelen sztalinista törvény visszahozatalával. Ti tehát a 2011-ben megnyilvánuló alkotmányos legitimációs igényt akarjátok az illegitim törtetők oldaláról a legális rendelkezések átgázolásával elgázolni. Magyarán ti az alkotmányosság ellen vagytok, az alkotmány felé elmozduló 2011-es alaptörvény hibáztatása révén, mert az szerintetek taktikailag Orbánéknak kedvez. Ez nektek elég minden elvi megfontolás nélkül. Elképesztő kommunista cinizmusra emlékeztető szókiforgatással érveltek hazafiasnak mondott egyre szélesebb mozgalmi körökben. És ennek keretében kezdeményezel velem levélváltást. - Saját elhatározásodból? 

Szóval az a helyzet, hogy alábbi leveledben kulcs-szavakat szépen egymás mellé tudtál rakni és indulati elemekkel felruházni, de már értelmesen összefűzni őket nem ment. Lehet, hogy ezt az apróságot sokan nem tudják kibogarászni és csak az érzelmekre reagálnak (a kéz Józsué, de hang nem mintájára az érzelmi lendület talán alkotmányos-nemzeti utánzat, de amit mondotok abban az égvilágon semmi alkotmányos nincsen). A devizahitelesek közt is sok szerencsétlen van, akiket a mostani kormány megbocsáthatatlan butaságból és részvétlenségből sorsukra hagyott. És köztük vannak majdan-hajlandóságúak is elkeseredettségükben. 

De mondjad, azok az őstörténeti tanulmányok, amiket ti ott kint rakásba hordtatok, azok is mind ilyen logikai erővel bírnak? Egyébként eddig mindig azt írtad, hogy az alkotmány nem a tevékenységetek fókuszában van. Most meg hirtelen úgy emlékezel, hogy vagy 10-15 éve, amikor találkoztunk, már akkor ki is oktattál? És ezt hordozod körbe a világon? Vagy ott is drága a gyógyszer felétek, és nem telik emlékezet javítóra? Vagy te is ama 50%-ba tartozol, akiket nem nagyon érdekelt a rendszerváltás, de 25 évig gyűjtötték a pozíciójukat, és most elérkezett az idő? 

Lehet, hogy lázálom, amiket írogatok itt, de az meg agyrém, amivel most előálltál – jól harmonizálva a többi Sólyom sleppessel. Mert az alkotmány keményebb dolog, mint hogy megint vissza dugdossátok az 1949-es szovjet megszálló hatalom ukázába. 

És ha nekem meg kell követnem téged azért amit itt írtam, akkor először kérjél bocsánatot, hogy beálltál Geriék mögé és ott jókorákat hazudoztál nagy butasággal keverten (lásd alábbi leveledet) –mert félreértés ne essék aki kvázi a magyar kultúra egyik fellegvárát szervezi, azzal szemben jogos az igényességet hiányoló kritika.  

Nem kellett volna elvakultan rögtön annak nekiesni, ami kis pozitív eshetőség teremtődött 2011-ben, hogy alkotmányosság irányába mehessen az ország gondolkodása, a legsötétebb vörös irtózat korszakából kikecmeregve. Esetleg a ti közreműködésetekkel. Az alkotmányosság nektek miért nem vonzó vízió egyébként? Mert ahhoz szív és értelem kellett volna, nem csak zombi gépiesség? Ti most bizonyára ki fogtok lépni a nyílt színre és jelvényt gyártotok, rajta a százmilliós felirattal, hogy százmillió milyen kevés, még többet! Kijevet, Majdant nekünk! - és ami még felelőtlenség eszetekbe tud jutni. 

HA fel akartál ingerelni, sikerült. Amúgy nem értem, miért volt olyan sietős ez a buta megszólalásod (ez nem leminősítés, csak olvassad el lassan, mit írtál, vagy Geri valamelyik hosszabb írását). Ha meg akartál akadályozni előadásom megtartásában, nem tudom sikerült-e. De megpróbálkoztál vele, az egyértelmű.

 Siklósi Andrásnál miért nem jelezted, ha kifogásod van személyem ellen? Mert valami kis békétlenség neked aranyat ér, bármi áron?

 Te legalábbis nem sötétben bujkáló ellenség vagy, hanem kidugod a fejed. Látlak, megláttalak. És el nem tudom képzelni, hogy mi vitt rá erre a jól célzott kis hazugságra (talányos első levélben megkérdezed, ami benne van a programban, hogy miről adok elő jövő szombaton, 30-án este (szittya konferencia Pesten a Szemmelweis utcában - 19,30-20  Fáy Árpád: Mi a különbség alkotmány és alaptörvény között? címmel). Az hiszem udvarias válaszom után jön egy valótlan és agresszív kijelentés tőled – amiről nem tudom milyen körben tetted ismertté). Írtak rólam már csuda dolgokat, de ritkábban olyanok, akiket több mint évtizedig tiszteltem meg leveleimmel, akiktől többször kérdeztem, hogy nem tudnának-e szellemi eszmecserére alkalmas személyt ajánlani a nagyvilágban – neked mindig az volt a válaszod, hogy nem, mert nem ilyen körökben mozogsz. Nem sértődtem meg, a leveleimet tovább küldözgettem, hátha mégis valami tantusz leesik. És akkor mi esett le idővel? Nem a tantusz, hanem ez a minek nevezzem leveled.

 Amire pedig most már halványan emlékezem találkozásunkról Gödöllőn méghozzá, az az, hogy igyekeztél beszélni indiánokról és egyebekről - de az alkotmányhoz érdemben nem szóltál hozzá (lehet hogy máskor igen, nem emlékezem rá, hiszen nem „kifejtetlen véleményed” miatt küldtem neked leveleimet, hanem mert kerestem az eszmecsere lehetőségét veled is és sokakkal másokkal, de veled nem találtam, sajnálom az elmaradt eszmecserét és a mostani fejleményeket is).

 Nem túl szívrepesve – talán az időjárás téged is megviselt

FÁ 


From: zmteuhvz@gmail.com [mailto:zmteuhvz@gmail.com] On Behalf Of György Csihák
Sent: Saturday, May 23, 2015 5:18 PM
To: Fáy Árpád
Subject: Re: Alaptörvény

 

Többször megkérdeztem a beszélgetések során, hogy alkotmányról beszélve miért mondtok mindég alaptörvényt, amire mindég az volt a válasz, hogy az alkotmány egy alaptörvény. Tiltakoztam ellene, mert noha az alkotmány valóban egy alaptörvény, de az alkotmány - az alkotmány. Ha egy országnak nincs alkotmánya, hanem alaptörvénye van helyette - az egy más helyzet. Most lett Magyarországnak alaptörvénye - ezért mindazok is felelősek, aki elhintették a téves magot.

  Üdv.  Cs. Gy.

 

2015. május 23. 1:19 Fáy Árpád írta, <arpad.fay@gmail.com>:

Kedves György!

Előadásom címe: Mi a különbség alkotmány és alaptörvény között?

Ez volt tevékenységünk lényege, eléggé határozott megfogalmazásban kb 2000 óta.

Nem emlékezem, hogy mikor beszéltél erről, de ha neked ismerős ez a felvetés, akkor érdekel a véleményed.

üdvözlettel

Fáy Árpád 


From: zmteuhvz@gmail.com [mailto:zmteuhvz@gmail.com] On Behalf Of György Csihák
Sent: Friday, May 22, 2015 9:04 PM
To: Fáy Árpád
Subject: Alaptörvény

 

Kedves Árpád, amikor Nálatok erről beszéltem - megmosolyogtatok. Most igazából érdekelne, hogy mit adsz elő erről?

  Üdv. Cs. Gy.


   Vissza az oldal tetejére