vissza a főoldalra *

"2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.

(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki JOGOSULT ÉS EGYBEN KÖTELES fellépni."

Most éppen a 2.§ (3) ellen tettél.

-----Original Message-----

From: Fáy Árpád [mailto:fay@ngo.hu]

Sent: Wednesday, March 07, 2007 8:29 PM

To: csepeligyorgynet@yahoo.com

Subject: egy felháborodott levélíró Csepeli György közszerepléséről

dr Csepeli György részére

Tisztelt Professzor úr!

Néztem a tv-szereplésedet a jogászbizottság vezetőjével http://napkelte.wildom.hu/naptv/naptv.visszanezo.page?visszanezomusor=parbaj#  címen.

Két professzor, bevallottan homlok egyenest ellenkező véleménnyel.

A meglepő az volt, hogy miként történhet meg ez a legnehezebb kádári időkre jellemező mellébeszélés. Behúztátok a csőbe a riporterrel a jogászbizottság képviselőjét. Ő szerényen csak a hatalmi terrort akarja feltárni, és fékezni a nyilvánosság erejével. Ti meg sodortátok az egyre szűkebb horizontú részkérdések felé. Minél többet beszélni az adásidő minél nagyobb hányadában minél apróbb részletekről. Az összefüggéseket láthatatlanná tenni a perspektíva eltorzításával. A nagymamája kedvenc süteményeiről nem hangzott el kérdés a záros határidejű riportban.

Adva van egy beismerten csalással hatalomra került kormány. A kormány távozását követelik tüntetők a törvényességet igényelve.

Ezután professzori teljesítmény: a tüntetők miben vétettek a törvény ellen? De a kiváltó ok érdektelen: a hatalombitorlás. Cinkos aki néma meg hasonlók - az olcsó irodalom? Vagy csak a szocializmus ellenségei ellen voltak értelmezhetőek? Meg a tüntetőket a járdáról szemlélő tömeggel szemben?

Nem ismerem a demokráciáról vallott esetlegesen mégoly lesújtó véleményedet. Szociológusként mély szkepszised lehet a társadalmi önrendelkezésről és az alulról építkező társadalomról, akár mint gondolkodási sémáról, normáról is.

De hogy kiállj a nagy nyilvánosság elé, és szakmai súlyoddal a hatalombitorlót úgy védjed, hogy a tüntetők voltak a törvénytelenek, az hihetetlen. Érthetetlen. Gondolom ha kérek tőled címet, akkor kedvenc könyveid között lehetnek olyasmik, mint A labanc etika fényei, Miért volt igaza Haynaunak, Szeretem Kun Bélát, A diktatúra előnyei, A szabadság komolytalansága stb.

Gondolom valaki lehet a gazdasági, pénzügyi, politikai vagy fegyveres diktatúra híve, de mi szükség van arra, hogy ezt a törvényesség átlátszó, nyilvánvalóan hamis függönyével öltöztessed? Csak nincsen Nevessünk a törvényeken című kis könyvecske is az éjjeli szekrényeden?

A scenárió és narratíva relativisztikus műszavakkal a modern értelmiség egy része kikerüli a politikai állásfoglalást. A jognak békés állapotokat, folyamatokat kell biztosítania - mondod. És a jognak (meg a jogi szerepvállalásnak, meggyőződésnek) el kell fogadnia a csalárd hatalom gyakorlást?

Tv-vitádban a szakértő irodalomban használatos lincselés kifejezést is előhoztad úgymond az aktív mag helyett. A hatalombitorlást, választási csalást milyen műszóval ecsetelnéd a szakirodalom alapján? Ha nem akarsz politizálni, akkor miért állasz ki erre a vitára, a csalárd politika védelmében? Hogyan lehet szakértő módon védeni egy csalásra épülő hatalmi állapotot tiltakozás ellen (lekezelő, pejoratív, törvénytelennek minősítő megjegyzésekkel fűszerezve)? Miért nem minősíted a hatalmi tébolyában azonosító jel nélkül dúvadként viselkedő fegyvereseket? A szakirodalom talán Szicília- vagy Nápoly-szindrómát emlegetne? Esetleg Chikago-hatósági maffia-bűnpártolási hatalomtechnikát? Uganda-Idi-Amin-idill jelenséget kellene mondani? Hát van még néhány minta, amit beszédesen lehet említeni. A szovjet típusú kommunista államterror rügyecskéiről is beszélhetünk. Arra azt lehet mondani, hogy bennünk van végső soron. Mint a nátha vírusa. És máris kész a megoldás, aki a hatalombitorlás ellen van, az maga ellen küzd, tehát le kell fogni, mert önveszélyes, ami átválthat közveszélyesbe...

Antall szerint nem tetszettünk forradalmat csinálni, teszerinted pedig nem tetszettünk mukk nélkül elfogadni...

Van kalapja vagy nincs kalapja bűnhődjön ez az ország?

Alapvetően alaptörvényt, választási törvényt, emberi jóérzést, jogi és politikai alapértékeket sértő módon, és minden jogalap nélkül itt garázdálkodó regimet miért nem minősíted szociológiai vizsgálataidra támaszkodva? Mert hogy bizonyára nem a zsiványbecsület köt ezekhez a rendőrfőnökökhöz meg a miniszterelnöki szerepet erőltető Gyurcsányhoz és őt fent tartókhoz.

Tisztelt professzor úr!

Mi az értelmiség árulása? Az, amikor a bűnös miniszterelnököt elfogadó parlamentet, államapparátust, államelnököt azzal mentegeted, hogy a közvélemény megoszlik a történtek megítélésében? Minek akkor jogász, ügyész, alkotmánybíró, egyetemi tanár? Minek professzor? Ha a nyers hatalmi erő dönt? Ha szó nélkül hagyod, hogy a törvényhozás a tüntetőknek tiltja a védőmellényt, de a gumilövedéket meg minden létező dzsiádzsó jelmezt az azonosító nélküli verőlegényeknek nem tilt (ünneplő tömeggel szemben), hanem milliárdokért bevásárol nekik?

Ma már ki lehet mondani, hogy társadalmi politikai reform programja a társadalmi alapok méltányos és kielégítően működő újrarendezésére a magyar rendszerváltásban senkinek sem volt. De nemcsak programja nem volt, hanem talán megfelelő reflexe sem. Csak rozsdás hazug álteóriák vannak az erőszak-állam ölési monopóliumáról és az állam jogáról arra, hogy állampolgárát kifossza (társadalmi rétegek mértékben), hogy a társadalmi struktúrák újra élesztése helyett a legnyersebb erózióban lássa a kiutat a fölébe tornyosuló problémák ellen. Csakhogy ez a politika, amelynek nem megbízója a nép, hanem kijátszható, közömbösíthető bizonytalansági tényezője, ez a politika nem a népért, választókért dolgozik a jelek szerint, hanem kommunista módon lavíroz mint valami kalandor-portyázó élcsapat a maga értelmiségi kísérőivel együtt.

Nem egy hatalomtámogató cinkos szófacsarási pilótajáték ez a szakértő mellébeszélés, amibe most magad is bocsátkoztál széles nagyközönség előtt? Te már túl vagy a tanszéki marakodásokon, miért teszed?

Azt a törvényi helyet hogyan kommentálod az események fényében, hogy:

"2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.

(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki JOGOSULT ÉS EGYBEN KÖTELES fellépni."

Most éppen a 2.§ (3) ellen tettél. Magadnak milyen penitenciát tartanál megfelelőnek? Hogyan minősítené az általad meghivatkozható szakirodalom a hatalombitorlás pártolását?

Vagy pedagógusként, mint valami tornatanár edzőmérkőzésre hívtad ki a fiatal kolleginát? Ide üss, felkínálom magamat, had okuljon a sok egyetemista ebből a demonstrációból alapon, osszál ki amennyire tőled telik?

Látod, ezt a levelet kiváltottad. Most majd bizonyára elemzed, karaktert számolsz és indulatszavakat, érzelmi hullámzást vizsgálsz, racionális meg mentális elemeket választasz szét, majd megvonod a mérleged, hogy a csaló hatalom demonstratív támogatásával milyen reflexeket tudtál kiváltani - és megy az irat valami dossziéba, papucsba vagy lefűzős gyűjtőbe....

Szóval kinek drukkolsz? Ellene vagy-e az alkotmányosságnak és törvényességnek, vagy mellette (akár a köznapi életből, akár a szakirodalomból vett szavakkal)? Milyen fajta törvényesség az, amely úgy szól, hogy aki merész és bátor, az úgy hazudik, csal, lop ahogy kedve tartja, számon rajta semmi nem kérhető, fő hogy rendőrökkel meg tudja magát védeni?

Fáy Árpád

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Alkotmányossági Műhely és Fórum Egyesület

www.alkotmany.ngo.hu

a levél nyilvános eszmecsere részére íródott

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.... A társadalmi cselekvés, a társadalmi lét alanya az élő emberi személyiség valamint annak közösségei, ...

... a szervezeti keret pedig csak az eszköze (tulajdona) lehet a személyes létnek (tehát az olyan szervezeti eszköz mint a jogi személy vállalat, állam vagy mint a jogi személy nemzetközi szervezet - mint szervezet - közvetlen alanya nem lehet a társadalmi létnek), ha alkotmányos evidenciák felől szemléljük a társadalmat ....

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

  Vissza az oldal tetejére