vissza a főoldalra *

Tisztelt AEB! --- Élek a felkínált lehetőséggel és észrevételeimet megküldöm Önöknek lehetőség szerint szíves figyelembe vételre - korábban közzétett más (többnyire felkért) hozzászólásokhoz fűzött közbeszúrt megjegyzések formájában. - Önálló tanulmánnyal illetve szövegszerű javaslattal nem tudok szolgálni (ilyen jellegű munkát az elmúlt 10 évben végeztünk egyesületi keretben majd tucat kiadvánnyal, de azt a hivatalos fórumok máig nem tekintik létezőnek – különben felkérték volna a résztvevőket hozzászólásra). - Jelen észrevételeimet az alkotmányossági Műhely és Fórum tevékenységére alapozom, amely interneten hozzáférhető. http://www.alkotmanyossagi-muhely.hu/ - Célom a figyelem felhívása volt bizonyos elhanyagolt összefüggésekre és lehetőségekre. - A megfogalmazásban nem törekedtem a szokásos „tudományos” megfogalmazásra, hisz Önök sem törekedtek az alkotmányos problémák alapjainak döntés előkészítés jelleggel az elfogulatlan és elegendően körültekintő felmutatására. - Remélem észrevételeimet haszonnal olvassák. - Amennyiben közzétennék levelemet, azzal egyetértenék. - Szívük és lelkiismeretük szerinti, képességeik legjavát érvényre juttató munkát kívánok. --- üdvözlettel - Fáy Árpád

Courier betűkkel és szaggatott aláhúzással közbeszúrt megjegyzéseket tettem a szöveg végéig. -FÁ>>--

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék Tanszékvezető: Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár

Dr. Salamon László Országgyűlési Képviselő

KDNP frakció Alkotmány előkészítő Bizottság Elnöke

részére

Tisztelt Képviselő Úr!

A Karunkhoz érkezett felkérés alapján a Polgári Jogi Tanszék nevében a következő javaslatot teszem a család fogalmának és védelmének meghatározására az új Alkotmányban:

„A család egy férfi és egy nő házasságon alapuló, gyermekükkel- vagy gyermekeikkel alkotott életközössége. A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme, és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére."

Indokolás

Az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata /1948. New York Magyarország hatályba léptette az 1976. évi 8. tvr.-el, tartalmazza/ á fenti meghatározásban szereplő második mondatot. A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezség Okmánya /1976/ részletes szabályokat tartalmaz 10. cikkében a család védelmére. Úgyszintén a hatályos magyar Alkotmány 15§ kimondja, hogy a „Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét."

Ennek ellenére egyetlen hatályos magyar jogszabály jelenleg nem tartalmazza a család fogalmát. /Csit, Ptk./ A fogalom az előző parlament által elfogadott Ptk-ban sem szerepel, és a „Vékás féle" bizottság egyik tervezetében sem.

Ezért kiemelkedően fontosnak tartom, hogy az Alkotmány az egész jogrendszer számára egységesen határozza meg a család fogalmát.

 Budapest, 2010. szeptember 23.

Őszinte tisztelettel:

Dr Jobbágyi Gábor

 --<< Ez tanáros levél. Amit közöl, az pontos, kiérlelt. Csak a megjelölt részkérdéssel foglalkozik, az alkotmányozás problémáját nem érinti. Szövegszerű javaslatot tett egy pontra az alaptörvény főszövegébe. A preambulum alkotmányos hagyományt, tehát a tulajdonképpeni alkotmányos kérdést érintő részével nem foglalkozik. -FÁ>>--


 Vissza az oldal tetejére