vissza a főoldalra *  


-----Original Message-----
From: Fáy Árpád [mailto:fay@ngo.hu]
Sent: Tuesday, May 01, 2007 12:25 PM
To: Euro-Ombudsman
Subject: RE: panasz 1158/2007/DK

Koblencz Dániel

Jogi előadó

Európai Ombudsman Hivatala

Köszönöm válaszát.

Sajnos az eredeti levél címzett másolatát nem találom (számítógéppel volt problémánk).

Levelemet megismételtem, ezúttal csak magyarul (korábban német nyelven is elküldtük emlékem szerint, de most ezt nem ismételem meg). A megismételt levél címzett másolatát itt alul csatoltam.

Amennyiben korábbi levelünk nem kerül elő, kérem ezt vegyék alapul.

Üdvözlettel

Fáy Árpád


-----Original Message-----
From: Fáy Árpád [mailto:fay@ngo.hu]
Sent: Tuesday, May 01, 2007 12:19 PM
To: sg-web-president@ec.europa.eu
Subject: korábbi levél megismétlése

Tisztelt Elnök Úr!

Alábbi levelemet elmúlt évben küldtem el e-mailben.

Válasz nem érkezett.

Akkori levélküldésemet igazolni nem tudom, mert számítógépem időközben sérült.

Ezért most megismétlem, a szöveg változatása nélkül.

A levél aktualitását nem vesztette el. A sajnálatos útról nem tért le a magyarországi hatalom gyakorlás, és ahogy látom, az unió vagy Ön sem jelentette ki, hogy elutasítanák a csalásra épülő hatalmi önkényt, amely az uniót és személy szerint annak elnökét használja legitimitása egyik támasztékaként.

Egyúttal Jelzem, hogy "Európai Ombudsman Hivatalához" is küldtem egy levelet, melyben a történtek helyesbítése ügyében a következőket írtam, a kérdés-sablonokra válaszolva:

4. Mi az, amit Ön szerint az Európai Uniós (EU) intézmény vagy szerv rosszul csinált? #

Az unió vezető tisztségviselője a politikai megfélemlítést nem támogathatja. Akkor sem,

- ha csupán vétlen emberek ellen vezényelnek lovasrohamot, lövik ki emberek szemét - és nem borítják holtakkal az utcákat,

- ha a sortüzeket nem gépfegyverből adták le, hanem "csak" gumilövedékkel,

- ha csak politikai foglyokat ítélnek el politikailag rendelt perekben és nem építenek koncentrációs táborokat, ha nem ásnak tömegsírokat.

Ezek az események nem utcai rendbontók elleni fellépést jelentettek, hanem a rendszerváltás megítélését tolták a békés átmenet illúziójából a nyílt utcai rendőrterrorral megerősített hatalmi önkény félelmet kelteni szándékozó működése felé - az unió vezetőjének támogató nyilatkozatával hitelesítve. Az utóbbi 17 év legalitása vált kérdésessé.

5. Ön szerint mit kellene az érintett intézménynek vagy szervnek tennie a visszásság orvoslására? #

1) Barroso úr válaszoljon levelünkre.

2) Levelünktől függetlenül is Barroso úr vonja vissza a csaló hatalomgyakorlókkal való szolidáris nyilatkozatát - amint azt itt mellékelt levelünkben is indokoljuk

3) kövesse meg 1956 emlékét, amelyre való megemlékezést a mostani kormányzat fegyveres erővel akadályozta meg Magyarország fővárosában - a világ számos vezetőjét kompromittálva, és utólag Barroso úr támogató nyilatkozatára hivatkozva. 1956-ban a Nyugat-európai politikusok másként viselkedtek, számos tüntetésen miniszterek és állami vezetők fejezték ki tiltakozásukat a magyarországi politikai terrorral szemben.

4) követelje a politikai foglyok szabadon engedését, a máig tartó hajtóvadászat megállítását, a további letartóztatások megakadályozását.

 Fáy Árpád, Magyarország
ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^
Alkotmányossági Műhely és Fórum Egyesület
www.alkotmany.ngo.hu
ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^
.... A társadalmi cselekvés, a társadalmi lét alanya az élő emberi személyiség valamint annak közösségei, ...
... a szervezeti keret pedig csak az eszköze (tulajdona) lehet az élő személyes létnek, a társadalmi cselekvés alanyának a kezében (tehát az olyan szervezeti eszköz mint a jogi személy vállalat, állam vagy mint a jogi személy nemzetközi szervezet - mint szervezet - közvetlen alanya nem lehet a társadalmi létnek, a sok generációs, sajátos kultúrával és szolidaritásban élő társadalmi közösség helyett, vagy azzal szemben) - ha alkotmányos evidenciák felől szemléljük a társadalmat ....
ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^ˇ^


Az eredeti, 2006 október végi levél:

José Manuel Barroso az Európai Bizottság elnöke részére

Tisztelt Barroso Úr!

Olvastuk nyilatkozatát, miszerint Ön a magyar kormány vendégeként járt nálunk az 1956-os forradalom évfordulóján. Reméljük, hogy jól érezte magát.

Úgy tudjuk, hogy arra a kérdésre, miszerint milyen választ kell vagy lehet adni a legfrissebb magyarországi eseményekre az unióban, például az október 23-i állami utcai terrorra, Ön azt találta mondani, hogy Ön a hivatalban levő magyar kormány vendége volt, tehát nem állhat az ellene tiltakozók oldalára.

Egy dologban azonban tájékoztatni szeretnénk. A mostani reformígéretekbe takarózó kormány nem a választások jogán van hatalmon a mostani parlamenttel együtt, hanem az erőszak egy sajátos posztszovjet változatának köszönhetően - amely keveri a hazugságot, a törvényi garanciák felszámolását és a nyílt utcai rendőrterror megfélemlítő hatását.

Egyértelmű, hogy a jelenlegi hatalmon lévők a választók megtévesztésével nyerték meg a tavaszi választásokat, tehát jogilag semmis az ő mandátumuk. Hogy mégis ők kormányoznak, az kizárólag a jogállamban elvárható törvényi garanciák működésképtelenségének köszönhető.

Ezt az információt megismerve úgy gondoljuk, hogy Ön nem maradhat korábbi álláspontján, mert mégse lehet kijelenteni, hogy az unió is egy ugyanilyen csalásra, jogfosztásra, erőszakra épülő rendszer. Ha pedig az unió nem egy csalásra, jogfosztásra, erőszakra épülő rendszer, akkor Önök a mai magyar kormánnyal nem lehetnek szolidárisak a magyar néppel szemben. Az Ön számára is felháborítónak kell lennie annak a színjátéknak, amikor Önökkel zárt falak mögött ünnepeltek a posztszovjet hatalombitorlók, miközben válogatás nélkül fegyverrel kergették a még élő 56-os hősöket, gyereküket sétáltató kismamákat vagy éppen fehérbotos vakokat a minden azonosítási jel nélküli állami kommandósok a pesti utcákon.

Tisztelt Barroso Úr!

A szolidaritását kérjük a tényekről szóló információk alapján, mert nekünk nagyon nehéz dolgunk van. Még nem tudjuk, merre vezet a kiút abból az erkölcsi, politikai, közjogi, alkotmányos válságból, amelyet a mi 56-os önbecsülésünk tolvajainak, az Ön vendéglátóinak köszönhetünk. A magunk részéről olyan jogállamot szeretnénk, amelyben semmilyen közjogi méltóság, közjogi hatalmi intézmény a mai állapotokat nem hitelesítheti a "rossz törvényekre" hivatkozva! - mert ez történt Magyarországon sorozatban az utóbbi hónapokban, és ezzel mélyült el a válság.

Kérjük tehát szolidaritási támogatását úgy Öntől, mint és minden jóérzésű, az alkotmányos kultúra evidenicái iránt elkötelezett személytől és közösségtől, intézménytől és egyesülettől az unióban és a nagyvilágban, hogy a csalásra, jogfosztásra, erőszakra válaszul a mai válságból alkotmányos kiutat találjunk

Tisztelettel

a Kossuth téri tüntetők, akiktől a tüntetési helyszínt hadászati, hadműveleti kifejezésekkel élve vonta meg a budapesti rendőrség, mert itt tüntetni azzal jár, hogy az állami terrort hívjuk ki magunk ellen.

Alkotmányossági Műhely és Fórum Társaság,

Szabad Magyarországért Mozgalom,

_ _ _ _ _ _

(elmaradt a szélesebb körűnek szánt aláírók csatlakozása - sok hasonló levél követte)


A feladóvevény illetve a feladás pontos dátuma és e-mailes címzését én sem találtam,
de sajnos a másik aláírónál, a Szabad Magyarország Mozgalom nevű egyesület vezetőjénél sem található
- válaszolta kérdésemre 2007 április végén. - FÁ


-----Original Message-----
From: Euro-Ombudsman [mailto:EO@ombudsman.europa.eu]
Sent: Friday, April 27, 2007 10:57 AM
To: fay@ngo.hu
Subject: panasz 1158/2007/DK

Tisztelt Fáy úr!

Ön 2007. április 23-án panaszt küldött az Európai Ombudsman Hivatalához e-mailben. Panaszában azt sérelmezi, hogy az Európai Bizottság elmulasztott válaszolni az Ön levelére, amelyet szintén e-mailben küldött meg. A panaszához csatolt levélből kitűnik ugyan, hogy az az Európai Bizottság elnökéhez, Barroso úrhoz szól, azonban az e-mail fejléce arra utal, hogy azt a Polgári Hírszemle címére küldte el ("To: Polgári Hírszemle).

Amennyiben panaszát fenn kívánja tartani, kérem, hogy küldje meg a Hivatalhoz annak a levélnek (e-mailnek) a másolatát, amelyből kitűnik, hogy azt mikor és milyen címre küldte meg Barroso úrnak.

A levél másolatát megküldheti e-mailben a fenti e-mail címre; postai úton az alábbi címre:

Az Európai Ombudsman

1 Avenue du Président Robert Schuman

B.P. 403

FR - 67001 Strasbourg Cedex

FRANCIAORSZÁG

illetve faxon a következő számra: +33 (0)3 88 17 90 62.

Kérem, hogy válaszában tüntesse fel panaszának hivatkozási számát: 1158/2007/DK.

Várom szíves válaszát.

Üdvözlettel:

Koblencz Dániel

Jogi előadó

Európai Ombudsman Hivatala

Rue Wiertz

B-1047 Brussels

Tel: +32 2284 3831


 

-----Original Message-----

From: polgari-hirszemle@yahoogroups.com

[mailto:polgari-hirszemle@yahoogroups.com]On Behalf Of polgari hírszemle

Sent: Monday, October 30, 2006 5:29 AM

To: Polgari Hírszemle

Subject: [polgari hirszemle] José Manuel Barroso az Európai Bizottság

elnöke részére

José Manuel Barroso az Európai Bizottság elnöke részére

Tisztelt Barroso Úr!

Olvastuk nyilatkozatát, miszerint Ön a magyar kormány vendégeként járt nálunk az 1956-os forradalom évfordulóján. Reméljük, hogy jól érezte magát.

Úgy tudjuk, hogy arra a kérdésre, miszerint milyen választ kell vagy lehet adni a legfrissebb magyarországi eseményekre az unióban, például az október 23-i állami utcai terrorra, Ön azt találta mondani, hogy Ön a hivatalban levő magyar kormány vendége volt, tehát nem állhat az ellene tiltakozók oldalára.

Egy dologban azonban tájékoztatni szeretnénk. A mostani reformígéretekbe takarózó kormány nem a választások jogán van hatalmon a mostani parlamenttel együtt, hanem az erőszak egy sajátos posztszovjet változatának köszönhetően - amely keveri a hazugságot, a törvényi garanciák felszámolását és a nyílt utcai rendőrterror megfélemlítő hatását.

Egyértelmű, hogy a jelenlegi hatalmon lévők a választók megtévesztésével nyerték meg a tavaszi választásokat, tehát jogilag semmis az ő mandátumuk. Hogy mégis ők kormányoznak, az kizárólag a jogállamban elvárható törvényi garanciák működésképtelenségének köszönhető.

Ezt az információt megismerve úgy gondoljuk, hogy Ön nem maradhat korábbi álláspontján, mert mégse lehet kijelenteni, hogy az unió is egy ugyanilyen csalásra, jogfosztásra, erőszakra épülő rendszer. Ha pedig az unió nem egy csalásra, jogfosztásra, erőszakra épülő rendszer, akkor Önök a mai magyar kormánnyal nem lehet szolidárisak a magyar néppel szemben. Az Ön számára is felháborítónak kell lennie annak a színjátéknak, amikor Önökkel zárt falak mögött ünnepeltek a posztszovjet hatalombitorlók, miközben válogatás nélkül fegyverrel kergették a még élő 56-os hősöket, gyereküket sétáltató kismamákat vagy éppen fehérbotos vakokat a minden azonosítási jel nélküli állami kommandósok a pesti utcákon.

Tisztelt Barroso Úr!

A szolidaritását kérjük a tényekről szóló információk alapján, mert nekünk nagyon nehéz dolgunk van. Még nem tudjuk, merre vezet a kiút abból az erkölcsi, politikai, közjogi, alkotmányos válságból, amelyet a mi 56-os önbecsülésünk tolvajainak, az Ön vendéglátóinak köszönhetünk. A magunk részéről olyan jogállamot szeretnénk, amelyben semmilyen közjogi méltóság, közjogi hatalmi intézmény a mai állapotokat nem hitelesítheti a "rossz törvényekre" hivatkozva! - mert ez történt Magyarországon sorozatban az utóbbi hónapokban, és ezzel mélyült el a válság.

Kérjük tehát szolidaritási támogatását úgy Öntől, mint és minden jóérzésű, az alkotmányos kultúra evidenicái iránt elkötelezett személytől és közösségtől, intézménytől és egyesülettől az unióban és a nagyvilágban, hogy a csalásra, jogfosztásra, erőszakra válaszul a mai válságból alkotmányos kiutat találjunk

Tisztelettel

a Kossuth téri tüntetők, akiktől a tüntetési helyszínt hadászati, hadműveleti kifejezésekkel élve vonta meg a budapesti rendőrség, mert itt tüntetni azzal jár, hogy az állami terrort hívjuk ki magunk ellen.

Alkotmányossági Műhely és Fórum Társaság,

Szabad Magyarországért Mozgalom,

_ _ _ _ _ _

(elmaradt a szélesebb körűnek szánt aláírók csatlakozása - sok hasonló levél követte)

Vissza az oldal tetejére