Beszéljünk egy hiányzó könyvről, amelynek például

„AXIÓMATÖRTÉNETI  H I Á N Y” lehetne a címe.

 

·         témája lenne az axiomatika története és mibenléte

·         a deduktív és induktív axiomatika nagy fejezetekkel

·         bevezetőként a történeti kezdetekről megfelelne Szabó Árpád cikke Az matematika alapjainak euklideszi terminusai c. tanulmánya vagy annak kivonata

·         lényegi mondanivalója, önálló fejezete lehetne a deduktív rendszerelmélet és annak a személy mint alapfogalma, axiómája (amely nem írható felül a rá épülő fogalmi rendszer konzisztencia szempontja)

Hiányzik ez a mű

·         amiről a középiskolában már hírt kellene adni az érdeklődőbbeknek

·         amit a főiskolákon, egyetemeken évente pár órában meg kellene említeni és aminek választható ismeretelméleti tantárgynak kellene lennie minden szakon

·         ami be kellene épüljün a tudományos munkák háttéranyagai, hivatkozásai közé

·         ami ismert kellene legyen úgy a mikrofizikában mint egyéb témakörökben igénnyel vitatkozók előtt

·         hogy a személy alapfogalmára épülő deduktív rendszerelmélet input lehessen a közgazdaságelméleti modellezés számára

·         valamint evidenciaként indokolhassa, magyarázhassa az alkotmány és alaptörvény műfaji különbségét és egymásra utaltságának mikéntjét