vissza a főoldalra *      

Az úgynevezett „nemzeti politizálás” változatai

nemzeti politikai hívószavak értelmezhetősége

Politikai test

Referencia és életmegnyilvánulás

A hatalmi viszonyulás

Magyarországi politikai álláspontok 1990 után

a nemzetekre való emlékezet régészek és történészek módjára

Levéltári elemek,

Minden élő referencia nélkül.

Külső: kedvező esetben kegyelet

Például SZDSZ

a nemzeti elmúlás kíméletes formájának segítése a valóságtól elszakított kultúra - elemek („hungaricumok”) bazári kínálatával

Minden politikai erő, befolyásolás nélkül

Élő („túlélt”) referenciák, valaha volt  nemzeti „politikai test”, erő maradványaként

Külső: kedvező esetben kíméletesség

Például MSZP, KDNP, FIDESZ

a nemzeti maradványok konzerválása (legalább mi ne pusztítsunk tovább tevőlegesen)

Erélytelen politikai tevékenységű, taktikával túlélni kívánó, de egyes szegmensekben a fennmaradás illúziójával, koncepciójával nemzedéket váltó, a maga szegmensbe illő kiválóságáról meggyőződött tudat

Aktuálisan létező, megnyilvánulni képes politikai test, amely saját autonómiáját kivívni csak szerencsével képes, latens búvópatakként próbálja fenntartani magát egy rajta túlnőtt világban (vagy éppen egy őt magát tágabb keretek közé növesztő világban)

Amolyan politikai segélycsapat, egy a tarka sokaságból, maximális programja lehetne az autonómia, de önerejéből passzivitása miatt idáig nem jut el.

Belső értékekre támaszkodhat, sérülékeny közösség, nem tudja kiküzdeni egyedül önállóságát, autonómiáját, működő önkormányzó politikai test eszközrendszerét, státuszát és helyzetét

Időlegesen egyes kisgazdák, MIÉP

a nemzeti újraéledés vágya-programja, útkeresése

A programja a teljes értékű önálló nemzeti létet kell megcélozza autonómia vagy önálló államiság keretében, képesnek kell lennie önkorrekcióra, saját erőforrások mozgósítására, identitásáért való küzdelemre

Élő, aktív, kezdeményezni képes politikai testet tételez fel, a politikai lét teljességére törekvő érzelemmel, akarattal, elszánással, megvalósítási képességgel – a belső motivációra építő szolidáris közösségi erőfeszítések eredményességéhez szükséges módszeres, szívós erőfeszítésekkel.

Belső igénytől mozgatva: a nemzeti közösség élő politikai testként autonómiát vagy államiságot kell kiküzdjön magának, a hozzá való természeti és társadalmi erőforrások megszerzésével (esetünkben vissza szerzésével a mai határokon belül is – legalább az ENSZ alapelvek erejéig)

Parlamentben nem volt ilyen politikai erő

Holott ezzel a programmal kellene beilleszkedni a nagyvilág új átfogó struktúráiba, folyamataiba

- mint önálló, létező, életképes, tagjaival szolidáris, jövőre készülő, tagjainak személyes és társas életét tisztelő, valódi, a generációk sorát magába ölelő társadalmi közösség

- nemzet

Életerős nemzeti létezés és fennmaradás programja

Általános vélemény szerint ennek híjával vagyunk mint ténynek

Szélesebb nyilvánossághoz jutó egyes kisebb csoportok úgy tesznek, mintha csak ki kellene mondani.

 

   Vissza az oldal tetejére