vissza a főoldalra *

 

Tisztelt Fáy Úr!

Köszönöm sorait az öszi kötet számára. Mellékletemböl kitünik, hogy röviden próbáltam megfogalmazni azokat az értékeket amik 1956 maradandóvá tett a nemzet lelkében. Csak ki kell mondani és alkalmazni a hétköznap gyakorlatában.

Szivélyes üdvözlettel

vitéz Berkovits Tivadar

az I.C.O.C. által elismert egyetlen lovagrend,

A Vitézi Rend

Europa és Afrika törzskapitánya

A Vitézi Szék tagja

 


Az 56-os forradalom és szabadságharc szellemi értékei.

(vitéz.Berkovits Tivadar 2006.januar)

Az 1956-os magyar forradalom ès szabadsàgharc öt évtized tàvlatàbòl tekintve is maradandó, örök èrtèkeket hagyott nemzedèkünkre. Örök èrtèkek, melyek àpolàsa, fenntartàsa ès jövõbeni alkalmazàsa meghatàrozò szerepet kell, hogy jàtszon a magyar nemzet törtènelmènek formàlàsàban. Mik ezek az èrtèkek melyek ennyi èvtized tàvlatàbòl is èrvènyesnek ès felhasznàlhatònak mutatkoznak?

-        Az emberi szabadsàg alapvető igènylèse,

-        A màskèp gondolkodòk felè irànyulò tolerancia biztosìtàsa,

-        Az egymàsközti szolidarìtàs àpolàsa ès fejlesztèse,

-        A nemzet önmegvalòsìtàsànak biztosìtàsa nyìlt tàrsadalmi keretek között,

-        Az euròpai kulturhagyományok àpolàsa, ennek tovàbbfejlesztèse, kölönös tekintettel a magyar identitàsunkra ès a közös euròpai sors èpìtèsèben valò aktìv rèszvètelre.

Az emberi szabadsàg alapvetö igènylèse.

Az egyèni ès tàrsulàsi szabadsàg biztosìtàsa az ENSz Emberijogi Nyilatkozatàban ès az Emberijogok Euròpai Konvenciòjàban lefektetett elvek alapjàn

A màskèp gondolkodòk felè irànyulò tolerancia biztosìtàsa.

Ez elv szerint minden màskèp gondolkodàsnak helyet ès lehetösèget kell biztosìtani addig amig ezek a gondolatok nem sèrtik a köz ès a közbe tömörült

egyènek demokratikus uton biztosìtott jogait ès èrdekeit.

Az egymàsközti szolidarìtàs àpolàsa ès fejlesztèse.

A nyìlt tàrsadalomban felelősègteljesen dolgozni csak akkor lehet ha a szolidaritàs, ès nem csak az elkötelezettsèg lesz az egymàsközti kapcsolatok ès a közös munka indìtòrugòja. Euròpai kulturànk ès erkölcsrendszerünk beleèrtve a jogrendszer alapvetõ elveit is az egymàs segìtèsèt, a közös èrtèkek àpolàsàt ès ezek fejlesztèsèt követeli tölünk. Az önèrdek csak akkor teljes ha tekintettel van a màsik egyèn önèrdekère is.

A nemzet önmegvalòsìtàsànak biztosìtàsa nyilt tàrsadalmi keretek között.

A nèpek csalàdjàn belül törtènö, specifikusan magyar èlet megvalòsìtàsa. Nemzeti èrtèkeink kibànyàszàsàval ès ennek többletèrtèkèvel gazdagìtani kell tudnunk a nemzetközi közössèg màr meglèvö èrtèktàràt.Az èrtèktöbbletet adòkhoz kell hogy tartozzunk ès nem az  èrtèktöbbletet kapòkhoz. A  mindenkori magyar kormàny egyik fõfeladatànak kell hogy tekintse ezen èrtèkek feltàràsàt, az erre irànyulò munka ösztönzèsèt ès ezen èrtèkek nemzetközi hasznosìtàsàt.

Az euròpai kulturhagyomànyok àpolàsa, ennek tovàbb-fejlesztèse, különös tekintettel a magyar identitàsunkra ès a közös euròpai sors èpitèsèben valò aktìv rèszvètel.

A közös Euròpàban valò gondolkodàs ösztönzèse, a jò ès helyesnek tünõ euròpai ùjszerüsègek magyar talajba valò àtültetèse. Ugyanakkor aktìv ès kezdemènyezö szerepet vàllalni az  euròpai nemzetek ès nem utolsòsorban a nèpek vilàgközössègènek együttmüködèsèben. Ide tartozna mèg nemzeti õseredetünkböl szàrmazò rokoni kapcsolatok ujraèrtèkelèse, àpolàsa ès fejlesztèse.

                                                       ---.---

Az 1956-os magyar forradalom ès szabadsàgharc elsö pillanatban mozaikszerünek tünö kèpèt közelebbröl vizsgàlva megtalàlhatjuk mindezeket a fent felsorolt èrtèkeket. Euròpa ès az egèsz u.n. szabad vilàg osztotta velünk 1956-ban a rokonszenvèt, mert 1956 mondanivalòja àltalànos èrtèkû volt ès èrdekközössèget èreztek velünk. Ilyen èrtelemben közös èrtèkekèrt folyt az elkeseredett harc melyet a fizikai tùlerõ levert. Akik èletüket ès szabadsàgukat vagy akàr egèszsègüket àldoztàk fel e harc sikerèèrt joggal elvàrjàk tölünk, hogy segìtsük öket ès tartsuk fenn azt az eszmèt amelyèrt annyi àldozatot vàllaltak.

 Adassèk meg nekünk, hogy a tovàbbiakban is õrzõi lehessünk ennek a nemes magyar hagyomànynak õrizve, fèltve, àpolva ezeket az örök egyetemes èrtèkeket.  

Vissza az oldal tetejére