vissza a főoldalra *  

 Az alkotmány és alaptörvény megkülönböztetendőségének filozófiai indokolhatósága
és az elvi személy fogalmának jelentősége –
problémafelvetéshez
módszertani kiinduló elgondolás
- 0
.

Módszertani előszóként

Az alkotmány és alaptörvény megkülönböztetendőségének filozófiai indokolhatósága, és az elvi személy fogalmának jelentősége témakör tárgyalását utólag visszatekintve egyfajta módszert követve közelítettem meg. Legalábbis számomra utólag úgy tűnik, hogy könnyítheti problémafelvetésem értelmezését, ha amolyan egyéni történeti visszatekintéssel bemutatom egy korábbi próbálkozásomat az úgymond fogalmi térkép szerkesztését segítő szoftver elvi alapjainak megfogalmazására.

A szoftver nem sikerült. Többen felhasználták inspiráló ötletként, de senki sem valósította meg tudomásom szerint. Hogy a nagyvilágban megvalósult-e nem tudom, időről időre próbáltam tájékozódni, de nem jártam sikerrel (mert ha valaki elkészítette, akkor én is szívesen használnám).

Másik kérdés volt, hogy mit tenne kezelhetővé ez a szoftver, a fogalmak milyen rendszerét? Úgy képzeltem, hogy elkészül a szoftver és majd hozzáértők feltöltik, és akkor mindenféle kérdésemre választ kaphatok mint felhasználó. Azonban a célszoftver híján a tartalmi kérdések továbbra is foglalkoztattak, nevezetesen a fogalmi rendszerünk jellege, mibenléte. amolyan cethalként, amely Jónást nem engedte kóborolni, engem ez a fogalmi szerkezeti kérdés ért utol többször, például az alkotmány és alaptörvény műfaji különbözőségének pontosabb megfogalmazandóságában.

Mert az alkotmány és alaptörvény elkülönítésének célszerűsége a múltban, jelenben és jövőben számomra evidencia volt. De hogy e mellett érvelni lehessen másokkal szemben, akik ezt nem tartották magától értetődőnek, ahhoz kellett egy elméleti kerülőt tenni. Ha szigorúan, pontosan akarunk fogalmazni, akkor mire kell tekintettel lenni? Például tehetjük a következő felsorolást:

Van tehát mit térképezni, kezelhetőbbé, láthatóbbá tenni.

Fogalmi térkép szerkesztést segítő szoftver

Szerintem nincs két ember, akinek a fogalmai hajszálpontosan megegyeznek. Léteznek ugyan „szabványos” fogalmi elrendezések, értelmezések, de ezek mindig közvetett, másodlagos szintet jelentenek az egyéni gondolkodás közvetlen fogalmaihoz képest.

Pont az ellenkezőjét veszem kiindulásnak tehát a wikipédia meggondolásához képest, miszerint a világon mindenütt egy fogalomnak ugyanazt kell jelentenie, csak mechanikusan át kell fordítani egyik nyelvről a másikra (tekintet nélkül a szemléletmód, problémavilág, élményi alapok különbözőségére).

A sajátosságok megjelenítésére, kezelésére, az egyéni sajátosságok és az általános, mondhatni „szabványos” fogalmi rendszerek kapcsolatára lenne jó a fogalmi háló szerkesztést, szemléletesebben fogalmi térkép szerkesztést segítő szoftver.

Mindenkinek saját tanulási, kutatási segédeszköze lehetne a saját fogalmi térképe, amit akár évtizedeken át mint egyfajta naplót használhatna, ami jellemző lehetne akár a rendőrségi ujjlenyomat, sőt ez a fogalmi ujjlenyomat egész életében változhatna kortól, tanulástól, foglalkozástól stb függően …

Logikailag amiről szó van, az egy háló, a csomópontokban a fogalmak (szavak) és értelmező meghatározás(-ok) vagy definíciók, a definíciók kulcs-szavaira pedig további definíciók, és a további definíciókhoz vezető hálózati élek a csomópontok között.

A definíciók mindenki számára másként elemezhetők, mindenkinek más kifejezések lehetnek a tovább pontosítandó kulcs-szavak.

Tapasztalatom szerint ha három lépcsőben folyik az azonosítás, akkor két vitatkozó már igen pontosan be tudja határolni egymás fogalomhasználatát, tehát onnantól érdemben tudnak eszmét cserélni, egyeztetni vagy kizárni az érdemi beszélgetést.

Milyen létező eszközökkel rokonítható az elképzelt fogalmi térkép?

Amit elképzeltem, az a tezaurusztól abban különbözne, hogy a csomópontok közti szerkezet nem egyszerű fa struktúra, hanem technikailag tetszőleges. Tehát a szótár (illetve itt már a fogalmi térkép, fogalmi háló) feltöltője, módosítója nem csak értelmező definíciókat kapcsol a szavakhoz és a definíciók révén kapcsolatokat további fogalmakhoz, hanem a háló szerkezetét is alakíthatja.

Jó lenne egyéb, például szövegszerkesztő és általában minden szöveget használó szoftverhez kapcsolni.

A wikipédia annyira az egyéni sajátságok tagadásán alapszik, hogy ontológia néven egy szoftver szerkesztési elvet nevez meg, a filozófiai értelmezéstől eltérően, a személyi lét kérdésnek tulajdonképpen hátat fordítva – ami pedig a filozófiai ontológiai vizsgálódásból nem hagyható ki. A wikipédia rendszerében használt módon az ontológia kifejezés éppenséggel az eredeti végső lételméleti kérdések értelmezését kioltó módon szerepel (megfelelően korunk szemléleti, filozófiai útvesztésének).

Az internetezők kapcsolati hálójának ábrázolására a google hasonló ábrát csinált az utóbbi években, de ennek dolgaiba már nem mélyedtem bele.

Többször pályáztam a fogalmi háló, térkép szerkesztő szoftver fejlesztésére a nyolcvanas évektől, de nem jutottam előre, viszont többen közölték, hogy inspirációként felhasználták, de senki sem valósította meg tudomásom szerint.

Mindenesetre szemléleti bevezetőként talán jól használható a következő fejezetekhez.

 FÁ

   Vissza az oldal tetejére