vissza a főoldalra *   

 


Feladó: fáy árpád [mailto:fay@tvnetwork.hu]
Küldve: 2008. június 4. 23:36
Címzett: 'alkotmany@ngo.hu'
Tárgy: őt behúnyt szemmel érdemes meghallgatni

Ezt az asszonyt behúnyt szemmel érdemes meghallgatni.

Lassan arra ébredek, hogy csak nők vannak köröttünk „bölcs államférfiak”.

Akik férfinak születtek, a túlélés reményében félnek férfiak vagy bölcsek lenni?

Nem kell túlpörgetni a szójátékot.

Elég elolvasni bátorító-vígasztaló szavait.

----------------------------------------------------------------------

TRIANON!
88.
Budapest-Rákospalota-i
Magyarok Nagyasszonya Templom

Eva Maria Barki beszéde
2008 június 1.

Főtisztelendő Plébános úr!

Tisztelt Egybegyültek és Trianonról Megemlékezők!

Trianon a magyarság legnagyobb tragédiája. Trianon fel nem dolgozott trauma. Trianon a mai napig gyengíti nem csak a magyarságot, de a magyar államot is.

88 éve Trianon jelenti a szenvedést, 88 éve az igazságtalanságot és 88 éve a jogtalanságot.

A világon semmilyen jogtalanság sem tart örökké. Trianon óta változott a világ, változott Európa, a népek öntudata megerősödött.

A vasfüggöny lebontása és a szovjet uralom alatt lévő keleti blokk összeomlása után nemcsak a szovjet uralom és a totalitárius rendszer ért véget. Még valami talán sokkal fontosabb is történt. Feltört a népek öntudata és szabadságvágya. Önrendelkezést követeltek és meg is kapták. Az első történelmi lépést a kelet németek tették meg, amikor a magyar határnyitás után Lipcsében tüntetéssorozatot kezdtek és minden hétfőn az utcára mentek, a végén 1 millió ember tüntetett. Nem csináltak mást, mint azt kiabálták: "Mi vagyunk a nép és nem megyünk el" És nem is mentek el.

Ez a klasszikus kiállás az önrendelkezésért. Mint békés forradalom kerül be a történelembe, amely nemcsak a német egyesítést eredményezte, hanem impulzust adott egész Európában az eddig tabuként kezelt önrendelkezési jog érvényesítéséhez.

Egy Európában még soha nem látott diplomáciai aktivitás megkisérelte a német egyesítést minden áron megakadályozni. Nem sikerült. A nép erősebb volt mint a világ egész diplomáciája. A 4 + 2 tárgyaláson az akkori szovjet külügyminiszter Eduard Schewardnaze jól értékelte a helyzetet, amikor azt mondta: "Egy új korszak kezdődött Európában, és pedig az önrendelkezés korszaka" Igaza lett. Az európai politikusok sokkot kaptak és tehetetlenül nézték, hogy egy óriási önrendelkezési hullám kapta el a népeket és átsöpört a Baltikumtól a Balkánig. Az önrendelkezési jog alapján függetlenséget és szabadságot harcoltak ki és vívtak ki magunknak az észtek, lettek, litvánok, szlovének, horvátok, bosnyákok, montenegróiak, és most a koszovoalbánok is. De a volt szovjet területen is az önrendelkezési jogra hivatkozva követelték jogukat, csak a - velünk rokon - Komi népet Oroszországban vagy a Krimitatárokat Ukrajnában említeném.
Ez a folyamat, amely még nem is ért véget, - jövőre referendum lesz Skóciában, önrendelkezési megmozdulásokat lehet látni Déltirolban, Katalóniában, Baszkföldön, de Belgiumban is - világosan és félreérthetetlenül mutatja:

A nemzetiségi problémákat nem lehet sem eltüntetni, sem elhallgatni, ezeket meg kell oldani. A megoldás csak az önrendelkezés alapján lehetséges egy szílárd, igazságos és jogos megoldás.

Mindazok, akik a nemzetiségi problémákat letagadják és azt gondolják, hogy idövel el fognak tűnni, nagyon tévednek.

Tévedett Gorbacsov, aki még 1988-ban úgy nyilatkozott, hogy a Szovjetunióban meg vannak oldva a nemzetiségi problémák és ezért a peresztrojkának sikeres jövője lesz. Tévedett az amerikai elnök Bush, aki az egységes Jugoszláviát támogatta és nagy anyagi segítséget ígért az egység fenntartásáért. Tévedett a francia államelnök Francois Mitterand, aki a párizsi csúcsértekezleten 1990-ben nem engedte meg, hogy a baltikumi képviselők belépjenek a konferencia- terembe. És tévednek mindazok, akik azt gondolják, hogy nincs magyar kérdés Európa Közepén, mert a magyarság kérdése meg van oldva illetőleg kisebbségi törvényekkel meg lehet oldani.

Nagyon tévednek: Mert a kárpát-medencei magyarság nem kisebbség, hanem nép. Államalkotó nép, több mint 1000 éves közös történelemmel. Közös kultúrával, közös identitással. A kárpát-medencében "Mi vagyunk a nép". A Kárpát-medencében a magyarságnak is jár a jog az önrendelkezésre, ugyanúgy mint az észt, lett, litván, szlovén, szlovák, horvát és még sok más népnek, amely már megkapta ezt a jogot. Az önrendelkezési jog 1966 óta nemzetközi egyezményekben lefektetett írásos jog, méghozzá olyan jog, amely kötelező, amelyről nem lehet lemondani és amelynek olyan hatása van, hogy minden intézkedés vagy szerződés, amely megszegi ezt a jogot, semmis.

A magyarság az egyetlen nép, amely nem követeli az őt megillető jogokat. Az egyetlen nép, amely nem él az önrendelkezési joggal. A magyar kérdés tehát az egyetlen megoldatlan nemzetiségi kérdés Közép-Európában.
Az igazi tragédia nem az, ami 1920-ban Trianonban történt. Az első világháború utáni békerend már nem is létezik.

Az igazi tragédia az az, amit 1990 óta elmulasztottunk. Az igazi tragédia az az, hogy nem éltünk a jogunkkal, hogy nem követeltük az önrendelkezési jogot, hogy kisebbségi jogokkal akarjuk bebetonozni az igazságtalanságot és jogtalanságot. Az igazi tragédia az az, hogy nincsenek olyan politikusaink, sem Magyarországon, sem az elcsatolt területeken, akik az önrendelkezési jog alapján kezükbe vennék a magyarság sorsát, akik nem pártpolitikai motívumok alapján, nem saját karrierjük szem elött tartásával, hanem államférfiként és előrelátóan kezelik a magyarság problémáit. Az igazi tragédia tehát az, hogy Trianon még mindig a fejünkben, az agyunkban van.

Győzzük le Trianont a fejünkben. Szabadítsuk el szellemileg az agyunkba vésett határoktól. Nincs olyan jogtalanság a világon, amely örökké tartana.

De a jogokért valamit tenni kell. A jogokat követelni kell. A jogokért harcolni kell.

Ne gyászoljuk Trianont, ne sírjunk, ne jajgassunk, hanem tegyünk valamit ellene. Éljünk mi is az önrendelkezési joggal. Kérdezzük meg a kárpát-medencei magyarságot, hogy milyen politikai rendszerben akar élni! 18 év alatt már régen lehetett volna egy belső népszavazást rendezni.

Ne várjunk segítséget másoktól. Ne várjunk segítséget az Európai Uniótól. Az Európai Únió, nem fog segíteni, mert nem tud és nem is akar önrendelkezett népeket, hanem csak Brüsszelből irányított népeket.

Ne várjunk tovább, az asszimiláció folyamata rohamosan megy tovább és ez a folyamat megfordíthatatlan.
Trianon a mi kezünkben van. Csak rajtunk múlik, hogy legyőzzük vagy tovább maradjon az igazságtalanság.
Nincs senki, aki megakadályozhatja az önrendelkezési jog követelését. Nincs hatalom, amely betilthatna egy belső népszavazást. Az egyetlen ellenségünk a félelem, a közömbösség és a kényelmesség.

Történelmi válaszút előtt állunk. Válasszuk a kárpát-medencei magyarság szabadságának útját!

Isten áldd meg a Kárpát-medencei Magyarságot!

Budapest-Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya templom
2008 június 1.
Eva Maria Barki

   Vissza az oldal tetejére