vissza a főoldalra *   

From: Fáy Árpád [mailto:fay@ngo.hu]
Sent: Wednesday, January 02, 2008 11:37 PM
To: 'megujulas@ngo.hu'
Subject: Elnök Úr! - Ez ugye már a komikum? Vissza a viccekkel, viccelődünk legfeljebb, úgysincs más utunk...


I. Alternatív Köztársasági Elnöki Beszéd (2008)


II. Kérem ez Tévedés!

TÉVEDÉS!

Én nem alternatív hanem zöld köztársasági elnök akartam lenni mindig is.


I. Alternatív Köztársasági Elnöki Beszéd (2008)

Tisztelt Honfitársaim!
/Az anyaországban és a határon túl élők! A Föld bármely pontján hallgatva szavaimat!/

Ma éjfél után, új hajnal hasad, a magyarság sokszínű egén. A MEGTISZTULÁS évének hajnala. Államférfiúi felelősségtől áthatva, vallomással kezdem:
BŰNÖS VAGYOK!

Bűnt követtem el, a 3-dik köztársaság megalakulását követő Új Parlament első ciklusa idején, majd azt követően, 9 éven át, mint az Alkotmánybíróság volt elnöke.

Igaz, kényszerűen bár, de összejátszva a NEMZET valódi talpra állását megakadályozó erőkkel, gyengeségem, rövidlátásom, gyávaságom okán, gátat szabtam munkatársaimmal, a 3 ciklust átölelő kormányokkal, a valódi rendszerváltozás kiépíthetőségének. Érintetlenül hagytuk a II. vh. után hatalomra jutott diktatúra gazságainak elkövetőit, azok utódait, cinkosságunkkal megakadályoztuk a velük szembeni elszámoltatást.

Szemfényvesztő módon, teret adtunk a kétarcúság mételyének, eluralkodást nyújtva ezzel a liberális akarnokok, KETTŐS MÉRCE alkalmazása, szemérmetlen gyakorlata állandósulásának. Mindezekből kifolyólag, a társadalom megtisztíthatósága beindítása elé, mesterséges falat emelve. Kizártuk a választópolgárokat, az egész társadalmat, a problémák többoldalú elemzését követő, a nemzet valódi érdekét szolgáló, azok megoldási módozatai letisztázása utáni legoptimálisabb változata, gyakorlati megvalósításának végrehajthatóságából.

A mára kialakult helyzetből csak úgy tudunk kitörni, ha valamennyien szembenézünk a TÜKÖRREL! Mint a legnagyobb közjogi méltóság terhének viselője, átértékelve eddigi munkásságomat, az ország helyzetét, arra a következtetésre jutottam, hogy szeretett HAZÁNK sorsának jobbítása érdekében, példát mutatok az emberi helytállás azon tényezőiből, amelyek példát adhatnak, valamennyi vétkező számára, akik részesei voltak a jelenlegi állapot kialakulásának.

Minden honfitársunk számára közérthető módon, a következő lépések megtételét javasolom az érintetteknek:
Valamennyi 90 előtti vezető tisztséget betöltő, aki közülük ma is bármilyen köztisztviselői, államhatalmi szervnél állományban van, itthon, vagy külföldön, azonnali hatállyal benyújtja lemondását.

Az ebül szerzett javakat birtoklók, lemondanak a néptől különböző trükkökkel megszerzett ingó és ingatlan javaikról.

Az országgyűlés feloszlatása, valamennyi érintett számára, az erkölcsi MEGTISZTULÁS első lépése kell legyen.

Rendkívüli plenáris ülés összehívását javasolom, 72 órán belül, a T. Házban, melynek keretében elkezdődik a gyakorlati kérdések tisztázása, az ÖNTISZTULÁS folyamatainak időrendi besorolása.

A nyilvános vitát, rövid időkre megszakítva, a közszolgálati m1 TV egyenes adásában, a nép színe előtt folytatjuk.

Aki nem hajlandó részt venni e korszakváltó jelentőségű sajátos formációjú, megkésett RENDSZERVÁLTOZÁS ELINDÍTÁSÁSBAN, az automatikusan, önmagát zárja ki, minden további együttműködésből. Hivatalát megszűntnek nyilvánítom, s a korábbi megbízásaimat, mindegyikük számára visszavontnak kell tekinteni.

A tisztességes megoldáson fáradozók mentességet kapnak bűneik alól, abban az esetben, ha a felszólításomnak eleget tesznek. Cserébe, az állami költségvetésből finanszírozva, gondoskodunk róla, hogy a családjuk létszámától függően, arra kijelölt helyeken, az elődeik és általuk építtetett lakótelepeken, zömükben PANEL-HÁZAKBAN kapjanak elszállásolást, életük végéig. (Házi őrizetben).

A renitenskedőket rögtönítélő NÉPÍTÉLŐSZÉK elé állíttatjuk és bűneik súlyától függően, száműzzük az országból. (5-10-15-20-25 évre, e feletti súlyú bűnelkövetőket örökre!!!)

A pártokat feloszlatjuk és a lakókörzetek, kerületek általi választói rendszer megtartásával, a közvetlen lakókörnyezetben élők által megválasztott KÉPVISEŐJELÖLTEK állításával alakítjuk ki, a leendő Parlamentbe kerülő honfitársainkat, akik a NEMZET IGAZI, elsőszámú KÉPVISELŐI lesznek. Annak érdekét szolgálva, saját- és KÖZAKARATBÓL, a közvetlen megbízóik által.

Felszólítom a rendvédelmi szervek vezetőit, a hadsereget, mint annak főparancsnoka, hogy valamennyien maradjanak a helyükön és álljanak készenlétben, utasításaim fogadására, azok maradéktalan végrehajtására

A jelenlegi miniszterelnököt és közjogi méltóságot viselő társaimat is fölszólítom, hogy fogadják el álláspontomat és álljanak mellém.

Amennyiben ez nem történik meg, bármelyikőjük részéről, a 6. pontban foglaltak szerinti előírás lép érvénybe s önmagát zárja ki a további együttműködésből. Tisztsége megszűnik. Azonnal hagyja el hivatalát, menjen haza és további utasításomig ne távozzon el lakóhelyéről, mert egyben rendőri védelmet jelöltetek ki a számára. Lakhely elhagyási tilalommal!

Ajánlásaimat illetően, a jelenlegi Parlament együttes bojkottja esetén, mint a hadsereg főparancsnoka, elrendelem, egy használható és a további működésemet biztosító munkasátor fölállítását a Kossuth téren, ahová ideiglenesen kihelyezem elnöki rezidenciámat.

A közszolgálati m1 csatornán, SZÓZATOT intézek a NEMZETHEZ, jöjjenek ki a szavazópolgárok a Kossuth térre és zárják le a Parlament környékét. A rendőri szervek biztosításával, amelyet ezúton rendelek el s szólítok fel a velünk való együttműködésre. A tavalyi tüntetések, a nemzeti szellemű pártok és szervezetek, valamint a velük szimpatizáló társadalmi-és civil szervezetek irányítói jelentéstételre, a legrövidebb időn belül, megjelenni kötelesek nálam.

A hadsereg készenléti állapota, a 72 órása ultimátumom lejártával, a legmagasabb fokozati szintre lép. A lejárat pillanatától nekem tartoznak engedelmességgel.

Mivel köztudott, hogy minket magyarokat már nem először tartanak "Mars lakóknak" szellemi nagyságunk ismertsége okán, nem kizárt, hogy a föld értelmes lakóinak ősei, távoli naprendszerből érkeztek hozzánk. Valamilyen eddig ismeretlen kataklizma által, magunkra maradtunk, de szerencsére a TEREMTŐ, ezen állapotra és lehetőségre is fölkészítette a hátramaradottakat, az ÖNÁLLÓ GONDOLKODÁS KÉPESSÉGÉVEL MEGÁLDVA, amelyet VÉSZHELYZETBEN alkalmazni képes.

Ez az a pillanat számunkra, a mai Magyarországon, ahol nem várhatunk tovább másra, az EXLEX állapot fölszámolására, minthogy a magunk kezébe vesszük SORSUNK irányítását.

Ahogy az "István a királyban" is megmondta ezt előre, az alkotó pár szövegíró tagja:
VELED URAM, DE NÉLKÜLED!

Honfitársaim! Magyarok! Munkára fel! (Vagy így, vagy úgy!)
NINCS TÖBB ÚT SZÁMUNKRA, VÁLASSZATOK!!!
ISTEN ÓVJA MAGYARORSZÁGOT!

Péteri Attila Árpád


II. Kérem ez Tévedés!

TÉVEDÉS!

Én nem alternatív hanem zöld köztársasági elnök akartam lenni mindig is.

Mindenféle zöldségben élvonalas kívánok lenni. De hogy beismerjem, nemhogy gyáva voltam, nemhogy össze-vissza beszéltem, nemhogy kossuth-téri kritikákból építettem be paneleket újévi beszédembe (fehéren-feketén), de hogy még bűnösnek is mondjam magam, ahhoz nem bátorságom, hanem elhivatottságom sincsen. Ugye bátor az lehet, akinek van biztos értékrendje, bátor köztársasági elnök pedig az lehet, akinek az ország, a nép, a nemzet számára fontos értékrendje van, és képes is arra támaszkodva fellépni.

Én kérem ZÖLD-elnök vagyok. Nem nemzeti vagy társadalmi elnök. Én kérem a hentest és a malacot békességre hívom fel egymás iránt. Hentes-malacok és malac-hentesek! Szeressétek egymást! Amindenit!

Mi az, hogy nem szeretitek a szemkilövető hazug tolvajt, amikor megmondtam nektek hogy én nem akarom őt elzavarni!? _ _ _  azazhogy az alkotmány nem engedi. Az én alkotmányom. Az én kedves kis alkotmányocskám, amely azt mondja, amit előírtam neki, meg azt mondja amire régen nem is gondoltam, de amit most kérek tőle, amit szeretnék tőle hallani. Röviden jó viszonyban vagyunk mi egymással. Én és a kis alkotmányom. Méghogy megszidjam az alkotmányomat? _ _ _ kiderítsem, hogy íróasztali fikciónak jobb mint élő igazságnak? - - - rosszat mondjak róla? Hogy én most utólag korrigáljak?

Én kérem egy magyarországi egyetemi tanár vagyok valójában, akinek megszaladt a szocialista karrierje. Nem pedig japán. Kamikáze akciókat ne várjanak tőlem. És akinek nem tetszik, hogy mit mondok, azt sürgősen le-miépezem. És ha az nem elég, akkor le-jobbikozom. Vagy le-gárdistázom. Vagy le-kommunistázom, és akkor nézhet _ _ _ ö-ö-ö. Azt nem is lehet, nem kommunistázunk csak úgy levegőbe össze-vissza! Legyen jó modorunk. Legyen elég a le-miépezés. Úgyhogy csiki-csuki én vagyok a rosszabbik, nem bírtok velem! Erre számíthattok. De ezt nem mondom ki. Nektek pedig csitt (ezt néha kimondom).

És ha kapkodok, makogok, akkor ne tessék belekötni. Például vagy mondok újévi köztársaság elnöki beszédet vagy nem. Őszinte ember vagyok, ami a szívemen az a számon. Mindig azt mondom, amire akkor éppen gondolok. Miért mondanék mást? Különben is hogy ne tévedjek, nem rögtönzök. Felolvasom papírból, hogy éppen mit gondolok (kell gondolnom esetleg). Vagy van ott zászló vagy nincsen. Könyvespolc, szobor, miegymás. A lényeg, hogy volt itt Árpi bácsi, Feri bácsi, most én vagyok az elnök bácsi - de nem mindenkié.

Thomas Kuhn-t kellene olvasni drágáim! Akkor tudnátok a paradigmáról. A PARA-digma nem a fogyatékosok egy szakága, hanem az a tudomány egyik lelke (főleg a társadalom-tudományoké). Ez a KUHN is azt hirdeti, hogy túlélés kérdése a paradigmák változása. Tehát ha ti engem túléltek, akkor nektek igazatok lehet. Majd akkor, amikor én már nem vagyok. DE ADDIG !!!??? Addig mindig az lesz az igazság, amit én itten felolvasok (elvégre nem lehet mindenki olyan slagos (schlagfertig)), mint a Feri, aki állandóan papír nélkül beszél össze-vissza. Nekem ezt tudományosan leírják és én tudományosan felolvasom. Amíg elnök vagyok - mert párbeszédre ne számítsatok. Hogyan nézne ki, hogy szóba állok olyanokkal, akiket éppen az imént zavartam el? Meg azelőtt. Meg azelőtt-azelőtt? Tulajdonképpen amióta az eszemet tudom magas tisztségekben 90 után, azóta akiket elzavartam. Most velük álljak szóba. És az önérzet az semmi? Micsoda káosz lenne az.

A holland király biciklivel megy vásárolni. Én is gyalogolok néha a hídon. Az más, az olyan derűs. DE KIOKTATNI nem hagyom magam. Elvégre van tartásom is. Ha hülyeséget csinálok, hát viseljétek el, az a dolgotok. Én meg az alkotmánybíró-elnök-professzor vagyok. Amit nem tudok az nincsen, és kész. Nem vitázunk, elbuktatom az egész bagázst. A feleselést különösen nem kedvelem. Lehet beszélgetni keresetlen bókokkal a hídon, lehet szeretni a madarakat a hegyi ösvényeken, meg a kis virágokat, de egy olyan tekintéllyel vitázni, mint én?! Országomat egy lóért vagy mi volt a régi mondás. Országomat egy konokul elcseszett és feltétlenül alkotmánynak nevezett rossz alaptörvényért!!!!!!!!! Na ez jobban hangzik már. Ez az én formám. Szóval nincs kiokítás. Majd ha Ferit és egész pereputtyát elzavarjátok, hát akkor esetleg beszélhetünk elméletileg is. Mert az együttműködés fontos. De addig csend legyen. És semmiféle nemzet-nép-alkotmány portása meg őrzője meg felelőse meg hasonló marhaságok hangoztatása.

Együttműködni tessék először egymással (Ferikével miért nem keresitek az uzsonnázás lehetőségét például?), nem pedig mindenféle saját gondolatokkal bíbelődni. Méghogy Szűz Mária? A Feri is megmondta, hogy ő már nem törődik velünk. Ne tessék a koronát meg az alkotmányt hozzá kötni. Halak évének vége, jön a vízöntő. Kiöntjük a vizet gyerekkel (akarom mondani halakkal) együtt. Majd ÉN_SÓLYOM Lacika és alkotmánybírós kerekasztal társai megmondjuk, hogy mi az alkotmány. Nagyon egyszerű: az alkotmány az, amit mi mondunk - kivéve ha Ferinek más a véleménye (ti pedig legyetek jogkövetők, mert az a dolgotok). Annak a Ferinek a véleményére gondolok, akit a csalással választott parlament igazolt, betyárbecsületből. Apropó BETYÁR_becsület. Kerestétek a természetjogi alapokat. Van itt természetjogi értékrend, nem? Betyárok előre! Veletek vagyok! Fel a csillagot (tele velük az utca, sörösüveg, sportközvetítés, minden). Mer' ugye engem sem a tisztelt publikum választott _ _ _.

Idén sem lesz társadalmi vita a rendszerváltásról vagy nemzeti konzultáció. Unyi-jóban nem váltogatunk rendszereket. A másikban sem volt divat. Ha meg mégis lesz valami nyilvános vita, akkor a Feriék ötven kiló újságot dugnak le a torkotokon, hogy bele fulladtok. Egyszóval nem lesz sem társadalmi vita a rendszerváltásról, sem alkotmányosságot helyre állító nemzetgyűlés, sem semmilyen korrekciója a privatizációnak - ha rajtam múlik. A BÉKÉT hírdetem, a kommunista meg a nem-kommunista békéjét (kommunista vezetés alatt). Békéljetek meg már végre! Legyen kuss minden miép-jobbik-gárda-kosssuthtér-stb fazonnak.

Nem vagyok kíváncsi arra, hogy mit nem értek meg, hogy mit nem csinálok jól, hogy kinek vagyok a cinkosa, hogy ennek mi az ára (hát a ti életetek meg reményetek az ára, de ezt tudjátok).

Tessék a köztársasági elnökre tisztelettel felnézni viszont az új évben! Ültessünk zöld virágot. Ha nagyon akarjátok, akkor egy-két év múlva lehet fehéret is meg pirosat is. Kikérem magamnak, hogy én is felelős lennék a társadalmi gondolkodásért, a közélet maffiásodásáért, a felesleges gazdasági káoszért, az alkotmányosság komikumba fulladásért.

Legyen elég a viccelődésből - az elnök alkotmányos felfogásáról!!

Kezdjünk új évet, és béküljünk meg.

Fogadjuk el a marhaságokat, a kis-szerűséget, a szolidaritás kigúnyolását, az idióták uralmát, és ne kecmeregjünk. Ne keressük az okokat. Fizessük a gáz-számlát. Ne mondjunk ki olyasmit, hogy a junijó legmagasabb adóival és legalacsonyabb fizetéseivel az ország azért ténfereg a katasztrófa szélén, merd lassan ezer milliárd $ tolvajainak engedünk további szabad rablást (és tiltjuk még a gondolatát is annak, hogy hogyan lehetne tisztes ésszerűséggel kimászni ebből a gödörből, amiben ti vagytok és mi ülünk a szélén, mármint a gödör szélén). Inkább mondjuk azt, hogy ez így alkotmányos.

BUÉK?

Szóval tőlem jóra meg bocsánat kérésre ne számítsatok. Nagy a zűr, majd rajtatok verik el (akiknek az elnökségét sem tavaly 2006-ban sem idén 2007-ben nem válltam). Szóval álljatok talpra, jussatok egységre kormány, bank, rendőrség és általában a társadalom önszervezését szolgáló állam, sajtó, kultúra, oktatás, egészségügy nélkül és főleg kiutat kereső megtűrt szellemi erőfeszítés nélkül. Fizessetek adót a panamistáknak, és ha marad még azon felül pénzetek, akkor finanszírozzátok az ország lábra állását. De szerintem ahhoz valódi kormány meg alkotmányosság kellene. És az nincs. Mi? Sötét a kép?

Tekintsetek el tőle, BUÉK.

Lejegyezte fá

(adja ég, hogy a telepatikus jelátvivő csatorna híranyagát rosszul értettem lett légyen, és a gyomrom forgása indokolatlan legyen, mert az optimizmus sugárzó nyíltságával kellene követnem ezúttal nemzetét alázattal megkövető első közjogi méltóságunkat, aki bár felhatalmazása nélkül tették közzé "alternatív nyilatkozat tervezetét", attól eltökéltségét nem zavartatva fogja tartani magát szilárd elhatározásához, miszerint lépéseket tesz a tényleges alkotmányosságért a közélet és állami működés minden terén, akár a paprikajancsival szembeszállva is - természetesen szirti sasként, és nem puha tollpiheként)


  Vissza az oldal tetejére