vissza a főoldalra *   

-----Original Message-----

From: Fáy Árpád [mailto:fay@tvnetwork.hu]

Sent: Monday, February 25, 2008 7:32 PM

To: 'polgari-hirszemle-owner@yahoogroups.com'; 'hirlevelek'

Subject: RE: [polgari hirszemle] Lesz gázáremelés

NEM LÁTOM A RENDSZERVÁLTÁS LEGNAGYOBB ADÓSSÁGÁT,
EGY TÖBB NEMZEDÉKRE ELŐRE GONDOLKODÓ,
 TÉNYLEGES TÁRSADALOMPOLITIKAI KONCEPCIÓT
,
ELKÉPZELÉST, TÖREKVÉST,  - A MÁMA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖKKEL -
AMIT MÉG EGY FAJANKÓ SEM LÉPHET ÁT, NEM NULLÁZHAT LE, HIÁBA ÁLL MINISZTERELNÖKNEK.

(Jelszó: rövidebben fogalmazni nincs idő, sem erő, azt már évekkel ezelőtt megcsináltam a magam részéről, és abban ringatom magam, hogy nem szabad abba hagyni, még eldadogósodva sem)

Megjegyzésem - elkerülhető lett volna a gázáremelés tulajdonképpen, ha a rendszerváltás során a forint értékét például a gázhoz kötik. Ettől még +- 10-20% ingadozás lehetett volna, de az árcentruma maradhatott volna. Ez pénzügyi evidencia, csak a nagyképű megbizhatók meg a potyaleső hivatalos véleménykiszolgálók mondanak mást. Ha valami pontosat akarunk mondani, akkor azt mondhatjuk, hogy ebben a sodródásban, kanálisban utazó, lefele guruló kalandban "természetes" az, ami történik a zsebünk és a kikerülhetetlenül megvásárlandó RAMSEY-JAVAK árai között (Samuelson II. kötet 856. oldal, 1987-es kiadás). Nem egyszerűen a segélyeket rabolják el a társadalom elől, hanem még össze is kötözik a kezüket, majd rájuk engedik a 400%-os THM-es csőcseléket. Vagy tiltakozott a 400%-os társaságok belföldi működése ellen a mai ellenzék? Netán ők visszavonták a működési engedélyét ezeknek a szélhámosoknak? - Mert ez nem is szélhámosság, hanem bűnözés. Mintha szülő a gyerekét rabszolgának adná el azzal a jelszóval, hogy majd tiltakozik, ha nem tetszik neki. Mivel volt a Kissingernek 1 millió nőt felkínáló Maó rosszabb annál, aki beenged ide 400%-os thm-eseket piaci verseny jelszóval? És szerinte piaci verseny jelszóval kellene elzavarni a mai állapotok politikai emeltyűit, okozóit? A mai kormányzat nem javít a helyzeten, hanem tovább akar tekerni egyet a présen. Sem könyörületesség, sem józan törekvés a talpra álláshoz nincsen bennük. Egyszerűen idióta tolvajok, hullarablók, akik döfnek egyet az emberbe, ha mocorog.

MERT KÜLÖNBEN A TÁRSADALOMPOLITIKAI KONCEPCIÓ VITÁJA VOLNA A LEGJOBBAN FINANSZÍROZOTT ORSZÁGOS PROJEKT.

Mindenki viccnek vette, hogy jól is járhatunk gyarmatosítás meg helyben gázosítás helyett (mi a gázár emelésbe fogunk meggebedni, meg a gyarmatosításba).

Lehetne minden további nélkül a benzin 36 Ft/liter, meg akár 3.60 Ft/liter, csak akkor le kellett volna tenni egy csomó uzsorás trükkről a rendszerváltó politikai stikklizésben.

Akkor kezdődik majd el az albán szintű rendszerváltási tisztesség, ha a rendszerváltásban a magyarság megélhetése is politikai szempont lesz. Egyelőre nem az. Azt mondják a felvilágosultak, hogy kapaszkodjon ki mennyire tud, ne a másikkal törődjön, mert belaragad a sárba ő is. Nem irigylem az albánokat azért, amit érezni fognak, amikor az oda rendelt Gyurcsányok majd kiforgatják őket nemhogy a bányakincseikből, de még a levegőből is. Ami azonban az ő törekvésüket illeti az albán egészségügyi ellátás, oktatási rendszer és általában adminisztráció felépítésében, messze túlteljesítették azt, amit mi szerettünk volna, de nincsen benne részünk.

Nálunk teljes mellszélességgel állanak ki a parlamentben (és kétségkívül a legijesztőbb módon a Fajankó sötét lelkű gárdája) a tolvaj privatizáció után a tolvaj adminisztráció mellett. A tolvajok adminisztrációjában a meglopottnak nem jó ha vagyoni leltára van. És őtolvajságuk láss csodát, nem erőltetik a meglopottak vagyoni leltárának évenkénti statisztikai kimutatását. Neki kellene látni albán módon öntevékenyen, nyilvánosan. Ebbe a nyilvánosságra törekvő vagyonleltárba a sejtett gázmezőkön és stikában kiutalt állítólagos aranybánya koncessziókon kívül a 10 millió magyar állampolgár vagyontömege is külön táblázatban kellene szerepeljen.

NEM AZÉRT, HOGY AMI MARADT, AZT IS EL LEHESSEN VENNI, HANEM HOGY SZEMBESÜLJÜNK VELE: ORSZÁGOS SZINTEN A LELTÁRBAN A LEGFONTOSABB TÉTEL AZ ÉLETFELTÉTELEK INTÉZMÉNYI KIALAKULTSÁGA, MEGLÉTE.

Tehát a természeti erőforrások becsült tárgyi regiszterén kívül (hány tonna miből hol) a piaci értékét is (ki mennyit fizet érte) meg kell adni - meg kellene adni a társadalmi erőforrások kataszterét is (mint anyanyelv, identitás-talapzat, jogbiztonság, akkor is, ha nem árazható be azért, mert józan ésszel nem adható el, mint semmi a bennsőnkben él. Fürkészett mutató kellene legyen a törvény előtti egyenlőség kizsákmányoltsági hányados szintje stb) valamint az elérhető piaci bevételek is, mint pld orvosi szakértelmi kapacitás társadalmi méretekben.

Valamiért Indiában nem félnek az orvosi, számítástechnikai meg egyéb túlképzéstől, hanem kiszolgálják a fél világot - és nem zavarják el az orvosokat szakképzett munkaerő-mobilitás címszóval. Nálunk meg az iskolákat is gulagosítják, mintha gyűjtőcentrumok lennének a nagylétszámú iskolák, nem pedig nevelési intézmények (a nevelést az oktatási törvényben is száműzték talán, ezért vannak oktatási információ átadó intézményeink, és oktató-nevelő iskoláink.

(Szófacsarás kétségkívül, de 1993-ban az oktatási reformot ezzel a szófacsarással kapták oldalba a pedagógus szakszervezetek, példul Pokornival az élen, hogy kérem egy ideológiailag semleges iskolában nem nevelünk, csak informálunk és esetleg megőrzünk, na talán még kicsit kábszerezünk - tehát akinek olyan iskola kell, amiben a gyerekét nevelik is, életkori szükségletei meg Európa és az ország kultúrális erényei szerint - az építsen párhuzamos oktatási rendszert, mint az albánok).

Amerikai orvosi rendelőkből Indiába küldik az orvosi műszer adatokat, hogy megállapítsák, mi a beteg baja, nálunk meg nem tudnak orvosi segítséget nyújtani a határon túliaknak, de a határon innenieket is elmarják, állandóan megszorítják, majd ha mégis bemegy a kórházba, gyorsan kivágnak belőle valamit - esetleg túléli. Úgy van elcseszve az orvosi ellátás érdekeltségi rendszere, ahogy megrendelésre sem lehetne rosszabb. Nevetséges, ami történik, az alanyok, az orvosi ellátás tulajdonképpeni célja ellenére. A másodlagos (és néha bizony öntelten visszaélő) túlburjánzott orvosi egzisztenciaérdekkel szemben most sokkal primitívebb befektetői érdeket tolják előtérbe, mint hulla-zabráló hatékonyságot. Pedig jobb lett volna orvosnak is betegnek is, ha elzavarás helyett leültették volna őket példul internetes távdiagnosztizálni - mondjuk balatoni üdülője teraszán, vagy erdei vadászházikó árnyas verandáján, és közben eljárogathatott volna konferenciáira, a klinikára negyedévente pár hetes inspekcióra stb-stb. Ehelyett mi történt? .......... Nahát ilyen messze vagyunk a megoldástól (mint mozdonyos szakszervezeti tótumfaktum az egészségügy rendbe tételétől). Beleszól mindenki mindenbe, de alig vannak, akik el is gondolkodnak. Sok öregasszonnyal találkoztam Kossuth téri fűrelépők közt, akik bizony hamarabb tudtak a lényegre tapintani, mint pöffeszkedő odabentiek, akik lázasan teszik cetlit a cetlire, nyújtogatják a kezüket mint statiszták az ebédjegyet a kifőzdében, és diadalmámorban úsznak, ha titokzatos képpel be tudják kapcsolni új mobiljukat (ki ne emlékezne szegény Darvas Ivánra, amint állandóan laptopja fedele mögül kandikált bele a parlamenti közvetítésbe - majd utólag közölte, hogy tulajdonképpen nem látta át a dolgokat - neki volt erre mersze, talán mégsem volt olyan sima kis színész csupán, megérintette a felelősség is).

Tehát a tolvajok azt regisztrálják, amit oda akarnak adatni a meglopottakkal, mint valami hadisarcot, és nem kötik más orrára, hogy egyébként mit visznek el, mert nemlétező közösségnek nem kell beszámolni, akkor meg minek a leltár.

Ámokfutó posztmegszálló komenista fajankók dorbézolnak az országban, és önérzetes értelmiségiek azt mondják, hogy aki teljesít, az megél, s tesznek azokra, akik a versenyben hátrább keverednek. Nyíló társadalmi ollókról, kontraszelekciós történelmi vargabetűkről óvatosságból nem értekeznek, mert ugye ki tudhatja ma, hogy a vargabetűnek éppen ki melyik vonalán slalomozik. Kevesen, egyre kevesebben állják a sarat - mondják, de ilyen a verseny, meg az élet - s nem veszik észre, hogy ha a híd leszakad valaki alatt, akkor nem biztosan ő a hibás, hogy nem közlekedhetünk úgy, mintha egy éppen dülöngélő babiloni torony labirintusaiban kószálnánk a magunk felelősségére. Ilyen volt a sorállás Katyinban is. Egyre kevesebben állták a sarat mint vágóhíd előtt esélytelen marhák, nagy gyanútlanul. Végül egy sem maradt a sorban. Értékeljük azt úgy, mint az életképesebb kivégző osztag megérdemelt győzelmét? Öngyilkos társadalmi folyamatban miért kell részt vállalni, a mai vesztesnek miért nem nyújtanak védőhálót, miért kell az utcára tolni-taszigálni őket? Ettől senkinek sem lesz több kenyere kg-ban mérve. Csak %-osan mondhatják majd el egyesek, hogy övék a babér, a mentőcsónakból ők tudták kilökni a többieket. De miért kell mentőcsónak pszichózisban továbbéltetni a XX. századot? A rómaiak tavat varázsoltak a cirkusz közepére, hogy ott a gladiátorokkal vízi csatákat lehessen modellezni. No de mi magunk alá eresztjük a vizet, hogy aztán vizicsatázgathassunk?

Magyarország olyan kis pont a térképen, a világ népességi atlaszán még kisebb, hogy teljesen reális törekvés lehetne: egyetlen embert se hagyjunk magára, főleg nem az életfeltételek rendszerét tekintve nemhogy a magyarság körében, de a Kárpát medencében sem. Örök dilemma minden technikai fejlődés mentén, hogy akkor a munkamegosztást is újra kell rendezni. De olyan baromságot, hogy az újrarendezést szándékosan egymás elleni leszámolásokra használjuk az újabbnál újabb szolgáltatások kifejlesztése helyett - ez nem csak a Dimitrov téri fiúk lelki világa, a Pázmányon ugyanígy gondolkodnak, különben nem csak lesnék a vadállati uzsorakorbács csattogását, hogy miről lehet gondolkodni és miről nem, hanem tennék a dolgukat: Pázmányon, Dimitrov téren, és az összes többi ál-egyetemen (s akkor láss csudát egyetemek lennének).

Ehelyett ezt a vizitdíj szemétkedést maszatolják egy szerintem reménytelen voksolással. Sikerüljön, nem mondom, hogy ne sikerüljön. De nem látom a lényegi pontokon a koncepcióváltást. No majd ha győznek? Addig hallgassak? Ezt hallom 30 éve. De ez más hallgatás lenne, mint 1980-ban?

NEM LÁTOM A RENDSZERVÁLTÁS LEGNAGYOBB ADÓSSÁGÁT, EGY TÖBB NEMZEDÉKRE ELŐRE GONDOLKODÓ TÉNYLEGES TÁRSADALOMPOLITIKAI KONCEPCIÓT, ELKÉPZELÉST, TÖREKVÉST,  - A MÁMA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖKKEL - AMIT MÉG EGY FAJANKÓ SEM LÉPHET ÁT, NEM NULLÁZHAT LE, HIÁBA ÁLL MINISZTERELNÖKNEK.

Csak ökörködő fontoskodást, tülekedést és részvétlenséget látok. Egy soványra fogyott energikus nő osztja az észt. Ő a bátor. Döbbenetes. Hozzánk képest. Saját magához képest viszont nem tudom, hogy kijelentette-e, a gyűlöletvonatával ő volt az egyik első befüstölője a magyar közéletnek. Megváltozott? Fölmérte? Van bocsánat a történtekre, hiszen a pokol útjai is jószándékkal vannak kikövezve, hogyne volna bocsánat még a rossz szándékra is, nemhogy a jóra. Mennyire elkelnek az amazonok a magyar politikában!? Tucatnyi Zrínyi Ilona se volna kevés. Én szeretek felnézni olyan nőkre, akik életet visznek napjainkba. Semmi emancipáció-fóbia. Politikailag is értve. Civil kurázsi meg minden lócucc. Hogyne. Lássuk csak, mire vezetnek. - Szóval kedves Hegedűs Zsuzsa! Én süllyedtem el a nyilvánosság sarában, és nem látok a szememtől, és semmi köze nem volt a gyűlöletvonatokhoz, és ezáltal a politikai félvadság elszabadulásához, vagy Ön még ezután óhajtja a magyar közélet katarzis-hányadosát felemelni bejelentésével, hogy mai fejjel talán nem segédkezne annak a vonatnak az elindításában? Mondott ilyet, csak én maradtam le?? Mert ép ésszel a mai állapot kívánnivaló nem lehet. És aki ha véletlenül is de lelökött egy téglát (mit téglát? Egy kapuoszlopfőt) mások fejére, az legalább annyit mondhatna - pardon, sajnálom.

Ha meg nem is érti, miről beszélek, vegye csak olyan beszólásnak, mint a francia dokkmunkásét Sárközy. Hát ha maga liberális, biztos ismer olyan szavakat mint az az elnökúr.

Most vagy vége a hazudozásnak, és a ragacsok helyben taposásának vessünk véget, vagy nem. Képzelje el, ha minden színvallás nélkül Konrád György okítana minket a kábítószer elleni öntudatosabb védekezésre. Vagy Göncz Árpád a magyar nemzet szeretetére (ugyanis azt mondta elnökként, hogy olyan, magyar nemzet nincsen is - megemlítem ha nem hallotta volna). Az a bizonyos vonat így elszaladt a II. világháborút Pesten átvészelők gyerekeivel, unokáival, hogy ilyen díszpintyeket hozott magával, mint a köztársasági elnökúr, meg a penklubelnökúr. De mit érünk a válasz nélküli beszólások ragozásával - nemde helótaságból már nyakig vagyunk. Ha tehát rosszul tudok valamit, nem ártana kiállani a korrekcióval, mert erős a vélekedés többeknél is, hogy az történt, amire rákérdeztem. Az ön vonatának szerelvénye sokunk reményeit vitte el magával.

Most is megláthatjuk, mi a reakció - kuss vagy elnézést. Ha nem tudná, ugyanis olyan a közállapot ma Magyarországon, hogy egyébként épelméjű, jó sok tudományos flepnit össze szedő delikvensek egyetemtől az akadémiáig úgy fogalmaznak, hogy nem akarják, hogy a képükbe csapjon a maga gyűlöletvonatának a szele, inkább maradnak hülyék, nem gondolkodnak, főleg nem nyilatkoznak, mert félnek, mert nem értik, minek kiszólni-beszólni, ha csak afféle vonatfüttyöket kasszírozhatnak be érte. Így járt a magyarok szolidaritása, megperzselte egyebek mellett a maga vonatának szele. Hát ennyit az Ön szereplésének reklámértékéhez. Ha komolyan gondolja mai tevékenységét, akkor használja egészséggel megjegyzésemet, ha meg nem, akkor mivan? Mivan-mivan-mivan? Ne járjunk kocsmába.

Egyetlen egy széles körben elérhető sajtófórum nem foglalkozik a távlatos, lényegi kérdések visszatérő, műhelyszerű tárgyalásával. A tolvajok közgazdasági modelljétől még egyetlen egy pártprogram sem kívánt eltérni valódi cselekvési programot vázolva (például értékelhető makroökonómiai modellel alátámasztva a Széchenyi tervet, hogy a százlépéses százlábú szintű trükkökről ne is beszéljünk). Meg is van a látszatja a jófiú semmitmondásnak és pótcselekvésnek. A visszakérdező, bátrak legfeljebb jelezhetik a problémákat, de nem pótolhatják a tisztességes társadalmi nyilvánosságot.

Nincs elismerve az alkotmányos létünk, nem ismerik el a diktált törvények a magyarságot mint a köztulajdon felett rendelkező közösséget sem országos sem helyi szinten. A helyzet az, hogy a köztulajdon épkézláb definíciójáig sem jutottunk el "kár a fáradtságért alapon" (merthogy az oroszok elvitték az ostrom után a régit). Nem adják meg a lehetőséget, hogy saját oktatásáról egészségéről, karitatív szolidaritási alapintézményeiről gondoskodjon az ország.

Ez most nem polgárháború, hanem csatatér csata után, ahol a kóborlók babrálnak a magatehetetlenek zsebeiben. Be kellene fejezni a XX. századot, hé!!! Vége van a második világháborúnak - vagy nem?

----------------------------------------------

Utóirat 1) "... Alkotmányunk fontos elve a személyes jogok nagy tiszteletben tartása. - Nálunk a státus eszméje, véve azt ó-görög vagy új francia értelemben, ismeretlen. A státus nálunk nem nyelte el az egyént, inkább állíthatni, hogy az egyéni jog magasabban áll a státus jogánál. Példákat idézhetnék fel arra, a személyi szabadság mind politikai, mind magánjogi tekintetben mi féltékeny gonddal biztosíttaték a közhatalom elnyomása ellen, a személy egy szent oltár volt, melyet tilos illetni, hajléka egy erős vár, melybe a bíró is, kezében ítélettel, csak bizonyos formák közt léphet.... Inkább szívesen tűrtünk némely veszélyt, mi érhetett, semhogy a törvény nagyon is korlátozzon cselekvéseinkben. Századok óta elvesztők népi szerepünket az európai nemzetek között, de honn a magyar polgár mindig oly szabad volt, mint szabad az angol. Soha nem engedtük magunkat a státus szörnyeteg s meddő eszméje által elnyeletni, mely mindenben minden akar lenni; mindig a státus fölébe helyeztük a nemzetet, mint népfajt, és e fölébe a személyt, mint erkölcsi lényt..." - Idézet Szemere Bertalan 1861-es leveléből

----------------------------------------------

Utóirat 2) Előző levelem után két nap kellett, amíg helyreállt az e-mail kapcsolatom a világgal, alig egy órája. Biztos nem értek a szoftverekhez, pedig annak idején vizsgáztam GOTO ide-oda, még másodfokú egyenletet is megoldottam valami gépközeli nyelven. Hát ettől messze vagyok. Csak látom, hogy a tartalomelemzés oda fejlődött, ha Fajankó kifejezés szerepel a szövegben, akkor két napig silentium. Biztos beállítás kérdése. De ami elment évekig, az most bedugul. Mert emelkedik a gázára, és senkit sem érdekel, hogy kinek van rá vagy miért nincsen kerete........... Nem kezdem újra.

----------------------------------------------

-----Original Message-----

From: polgari-hirszemle@yahoogroups.com [mailto:polgari-hirszemle@yahoogroups.com] On Behalf Of NapiHir

Sent: Monday, February 25, 2008 4:12 PM

To: hirlevelek

Subject: [polgari hirszemle] Lesz gázáremelés

Lesz gázáremelés!

2008.02.25.

Mégiscsak lesz gázáremelés. Drágul a földgáz áprilisban, csak nem elseje, hanem tizenötödike lesz az árváltozás napja.

A lakossági tarifa április tizenötödikén 13,5 százalékkal növekszik.

....................

   Vissza az oldal tetejére