vissza a főoldalra *   

From: Fáy Árpád [mailto:fay@ngo.hu]
Sent: Tuesday, February 12, 2008 8:31 PM
To: 'alkotmany@ngo.hu'
Subject: Egy pontosítás

A természetes és a jogi személyek
a makroökonómiai szektor-modellben

Utólagos megjegyzés: a cím végigvitele következetlen volt, mert a háztartás nem a természetes személy szinonímája, hanem a család gazdasági szervezete. A háztartás-vállalat-állam ebből a szempontból tehát mégsem különneműek, hanem mindegyik szerveződési módszer, szervezeti egység.

Azaz a címben foglalt viszonylat nem a háztartás és vállalat között állapítható meg, hanem a vállalat mint jogi személy szerveződés és a természetes személyek illetve azok kvázi szerveződés általi kényszerű emberi közössége (azaz a vállalat) között. Ennek mintájára beszélhetünk háztartás és család közti viszonyról, valamint állam és társadalom (nemzet) közti viszonyról.

A címben foglalt viszonylat következetlen tárgyalásának (az itt következő elemzésben) az az alapja (tehát a pontatlan, nem eléggé letisztázott fogalmazásnak), hogy a természetes személyhez a háztartási szervezet van a legközelebb. És akkor pontosításokkal, de valami nagyon hasonlóhoz jutunk, mint az alábbi ábrákban: a háztartás-vállalat mintájára kellene beszélni társadalom-állam viszonyáról is. A háztartás és a társadalom (magyar szóhasználatban a nemzet) egyaránt a természetes személyek viszonylag tartós és közvetlen rendszere, amely erkölcsi alapoktól nem szakíthatja el magát.

A jogi személy vállalat és állam azonban már olyan mértékben önállósodott automatizmus, mechanikusan szabályozott eszköz-rendszer, hogy az erkölcsi alapok közvetlenül már-már nem is kérhetők rajtuk számon (lásd az egész XX. századot).

A tárgyalt probléma, hogy az állam és a vállalat mint jogi személy önmagában az erkölcsi kontrollt már nem is tartalmazza, hanem nagy mértékben specializálódott alrendszerré vált. Nem kétséges, hogy a társadalomról, az emberről, az emberi személyiségről, a természetjogi alapokról való gondolkodásunk alaphalmazi jellege változatlan. Csupán a vele való foglalatosságunk vált hanyaggá. Szűkebb körre, a mechanizálható jogi személyekre koncentráltunk, és ezzel a társadalmi folyamatok kiszámíthatatlansága nőtt, szeszélyesebbé illetve embertelenebbé vált.

Tehát az alábbi okfejtés alapvető célkitűzése változatlanul aktuális, érvényes megoldást nyújt a jogi és természetes személy viszonyának makroökonómiai szektormodell kapcsán való megjelenítésében, tárgyalásában. De természetesen nem a háztartás fogalma fedi a természetes személyt, viszont a háztartás végső fogyasztóként való kezelése szoros megfelelést ad a társadalmi közösség (nemzet) végső közösségi fogyasztóként való megnevezésével (ami a makroökonómiai modellből nagyon hiányzik). - FÁ, 2008febr2.


A megjegyzéssel ellátott korábbi szöveg illetve ábrasor:

http://www.alkotmany.ngo.hu/ter_es_jogi_szem_makrookonomia.htm


   Vissza az oldal tetejére