vissza a főoldalra *   

 Talán mégse értettem félre..

 

Alkotmány és bűncselekmény

A 2007. évi CLXVII. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényt módosítja. A módosítás értelmében az Alkotmány 57. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani és büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés idején a magyar jog vagy - a határozatok kölcsönös elismerése elvének érvényesülése céljából az Európai Unió jogi aktusai által meghatározott körben, az alapvető jogok lényeges tartalmát nem korlátozva - a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozásában közreműködő más állam joga szerint nem volt bűncselekmény.

http://www.complex.hu/fontos.php?aev=2007&ane=4


2007. évi CLXVII. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

Az Országgyűlés mint alkotmánymódosító hatalom, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 19. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a következő törvényt alkotja:

1. § Az Alkotmány 57. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani és büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés idején a magyar jog vagy - a határozatok kölcsönös elismerése elvének érvényesülése céljából az Európai Unió jogi aktusai által meghatározott körben, az alapvető jogok lényeges tartalmát nem korlátozva - a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozásában közreműködő más állam joga szerint nem volt bűncselekmény.

2. § Ez a törvény az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. <<<< Ez valami technikai malőr?

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A0700167.TV  


Balogh Éva, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium főosztályvezetője az alkotmánymódosítással kapcsolatban elmondta: a lisszaboni szerződés értelmében
az alapvető jogok lényeges tartalmát nem korlátozva lehet

elismerni más tagállam joga szerinti bűncselekményt az Európai Unió által meghatározott körben
. Ez teszi szükségessé az alkotmány módosítását - tette hozzá.

A bizottsági ülésen Ivanics Ferenc fideszes politikus - aki az alkotmánymódosításra nemmel szavazott - azt mondta, a lisszaboni szerződés szövegét a képviselők és a lakosság többsége nem ismeri. A megállapodás szerint az ilyen sürgős tárgyalás megszégyenítése az európai elveknek.

 http://www.mno.hu/portal/532888 MNO 2008 jan 6.
Megjelent, miután HVG január 5-i száma ennél sokkal kimerítőbben tárgyalta.


-----Original Message-----

From: Fáy Árpád [mailto:fay@tvnetwork.hu]

Sent: Sunday, December 23, 2007 11:09 AM

To: pentek8@hirtv.net

Subject: Nem talán, biztos félre értettem - RE: Talán félre értettem.

Nem talán, biztos félre értettem

Félre értettem.

*********************************

Gyakorlatilag a napi szabályozási (jogszabály-alkotási) tevékenység össze keveredik a megoldatlan, elvégezetlen alapvető rendszerváltási feladatokkal, mint

- alkotmányosság helyre állítása 63 év után,

- a kommunista államosítást tovább pörgető privatizáció kompenzációja, korrekciója

- a magyar társadalompolitika szabályozási alapjainak vitája, és alkotmányos értékekhez igazítása, a magán és közérdeket összehangolva korszerűvé tétele.

Mindezt az történelmi mulasztást

_ _ _ az uniós rendszerbe feltétel és fenntartás nélkül illeszkedéssel _ _ _ _ igyekeznek pótolni _ _ _ _ _ _kormány- és ellenzéki oldalon külön mentalitással, _ _ _ _ _ _ _ _de egyforma eltökéltséggel.

***********************************

Félre értettem, amit a debreceni polgármester mondott a "Péntek8"-ban.

Ma délelőtt ismét láthattam a riportot.

Azt mondotta (most már pontosítva), hogy ha valaki kimegy Németországba, és ott beszél valami holokauszt-tagadást, akkor ezért hazajövetele után is kikérhetik Magyarországtól a német hatóságok.

Szombaton nem tudtam vissza hallgatni a Hirtv honlapján a szöveget, mert nem találtam lekérhető video felvételként.

Tehát egy engem izgató kérdésre "ráült" fejemben egy erőszakosan ránk telepedő kérdéskör (lásd előző levelemet).

A helyzet kellemetlen. Kihegyeztem egy látványosságra a véleményemet, és a "látványosság" szó szerint alaptalan volt. De a lényeg nem ez volt. Hanem hogy például az uniós alapszerződést miért lehetett megszavazni nemzeti konzervatív imázst hajszoló Fidesz részéről, minden nyilvános vitát, megbeszélést elkerülve, puccs szerűen.

Kaptam egy banánhéjat, és ráléptem. Tolják elém, elénk állandóan a holokauszt emlékét. Igen tisztességtelen módon. Ez alkalommal talán - és ezért megkövetem - a polgármesternek nem volt szándéka a provokálás. Talán nem akart bántani. Csak "tájékoztatott". Valamiről, amiről úgy gondolta, hogy sokakat érdekel, hogy reklámértéke van. Az én eltévedő reakcióm pedig talán némelyek célja volt: a higgadt és céltudatos eszmecsere elfulladása a kicsapó indulattól.

A hétfői parlamenti szavazások:

- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

- A bejegyzett élettársi kapcsolatról

- A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról

- A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény és más törvények módosításáról

- A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosításáról

- A Budapest, VIII. Köztársaság tér 27. szám alatti, kincstári vagyon részét képező épület értékesítése tárgyában megkötött megállapodás állami számvevőszéki vizsgálatáról

- Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról

- A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény módosításáról

- Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról

- A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról, valamint egyes törvényeknek az egészségkárosodás mértékére vonatkozó új minősítési rendszer és a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő módosításáról

- Országos népszavazás elrendeléséről (kórházi napidíj)

- Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjéről

- A Lisszaboni Szerződés kihirdetéséhez kapcsolódóan az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkéről

- Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről

- A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

- Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjéről

- A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről

- A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

- A Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

- A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

- Az adatvédelmi biztos és a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának megválasztásáról (dr. Péterfalvi Attila, dr. Nagy Boldizsár)

- és az interpellációs indítványokról szóló szavazások

- A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról

- Országos népszavazás elrendeléséről (képzési hozzájárulás)

- Országos népszavazás elrendeléséről (vizitdíj)

- Országos népszavazás elrendeléséről (kórházi napidíj)

Valódi káosz. Lehetetlen lisszaboni szerződést és a KRESZ-t egynapon, egyvelegben rendezni, hacsak nem a libanoni szerződés puccsosítása volt a cél.

*********************************

Gyakorlatilag a napi szabályozási (jogszabály-alkotási) tevékenység össze keveredik a megoldatlan, elvégezetlen alapvető rendszerváltási feladatokkal, mint

- alkotmányosság helyre állítása 63 év után,

- a kommunista államosítást tovább pörgető privatizáció kompenzációja, korrekciója

- a magyar társadalompolitika szabályozási alapjainak vitája, és alkotmányos értékekhez igazítása, a magán és közérdeket összehangolva korszerűvé tétele.

Mindezt az történelmi mulasztást

_ _ _ az uniós rendszerbe feltétel és fenntartás nélkül illeszkedéssel _ _ _ _ igyekeznek pótolni _ _ _ _ _ _kormány- és ellenzéki oldalon külön mentalitással, _ _ _ _ _ _ _ _de egyforma eltökéltséggel.

***********************************

Aki a pályán kívülről hozzá akar szólni, az magára van utalva, eszköztelenül.

Tehát köszönöm a show-t polgármester úr, Talán Ön nem olyan rossz ember, mint amilyennek feltételeztem tegnapi lendületemmel. Nem ismerem csak a nyilvános szerepléseit.

De a lényeg az, hogy nevethet rajtam: bele bonyolódtam abba a hálóba, amit az élet és Önök terítenek elénk keresztbe az úton, ha alkotmányt, méltányos anyagi-tulajdoni viszonyokat, élhető életet és nem utolsó sorban magyar politikumot akarnánk. A mi képviseletünk helyett az állami apparátus eszközeivel felvértezve nélkülünk-ellenünk politizálnak 17 éve.

Tévedtem, gödörbe léptem (és valamiért ez engem bánt) - de a lényeg nem változott. Ön a lisszaboni szerződés ügyében nem az ország szuverenitásával foglalkozott, nem a rendszerváltás elakadt, torzó voltával, hanem egy ebben a kérdésben partikuláris, de látványos kérdést hozott elő, ami itt mellékes végső soron. A Móricka vicceinél fogadható el, hogy mindenről csak az jut eszébe. Amíg a rendszerváltás alapkérdései nincsenek megoldva, addig futóhomokra épül minden részmegoldás, és nem ér semmit figyelmünk bármilyen horror, sex és egyéb érdekfeszítő irányba való elfordítása.

Fáy Árpád


-----Original Message-----

From: Fáy Árpád [mailto:fay@tvnetwork.hu]

Sent: Saturday, December 22, 2007 5:21 PM

To: pentek8@hirtv.net

Subject: Talán félre értettem. Hát beszéljük meg, nyugtassanak meg, hogy tévedtem - Őszinteség? El sem tudom hinni. Miféle gyűlölet buggyant ki a hírtv-ben?

 Talán félre értettem.

Hát beszéljük meg, nyugtassanak meg, hogy tévedtem.

Lassan két évtizede, hogy várjuk a rendszerváltást, ami alatt mindenki egy erkölcsileg helyre billent világot várt.

Valami egészen mást kaptunk a nyakunkba. És nekem hihetetlen fordulat volt a "Péntek8" tegnapi adásának befejezése.

Őszinteség? Rossz fogalmazás? El sem tudom hinni. Miféle gyűlölet buggyant ki a hírtv-ben? Amúgy karácsony előtt?

Tegnap néztem valami riportot a hírtv-ben este a debreceni polgármesterrel. A hétfői parlamenti szavazásról volt szó. Jól körüljárták az egészségügyi szavazást. Volt a parlamentben aznap még két-három másik témakör is, amiket elfeledtek szóba hozni. A show-manként szótfaragó polgármester őszinteségre, egyéni hangvételre törekvő stílusa megkapó volt. Az ember odafigyelt könnyed-intelligens érveire. Az ugyan végig motoszkált bennem, hogy miért nem beszélnek a többi fontos szavazásról, de a stílusa így is lekötött.

Csak az utolsó percekben merült fel, hogy miért volt olyan sürgős az uniós lisszaboni szöveget elsőnek aláírni.

A polgármesteri választ nem is értem egészen.

Azért volt fontos és sietős úgymond, hogy nálunk is érvényesek legyenek a holokauszt tagadást büntető osztrák, német stb törvények. Tehát hogy ezután minden országban büntethető legyen minden cselekedet, amelyet az unió legalább egy országában büntet a törvény. Azaz legyen teljes a káosz, mindenkinek a nyakára lehessen lépni kultúrától, szokásjogtól, helyi szemlélettől függetlenül. Gondolom ha Hollandiában vagy Belgiumban a kutyájával is bárki házasságot kötehet, akkor eszerint ezt majd nálunk is ki lehet erőszakolni. ez vidám röhej lenne, ha nem mondott volna példáit is a polgármester: ezzel az elsőkénti aláírással a magyar belpolitikában az itthon meghozni nem sikerült gyűlölettörvényeket egycsapásra pótolták - az osztrák és német törvényeket becsatornázva.

Azt hittem eddig, hogy csak néhányan hőbörögnek ezügyben. Magukat fajilag (tehát erkölcsi alapok, szolidaritás nélkül) meghatározó hivatásos gyűlölködők, álgyászolók és az ingerülten felületes ellenzőik.

De hogy egy ország szuverenitását taktikai célból maroknyi kisebbség (nem vallási vagy nemzetiségi kisebbség, hanem marginális érdek-kisebbség) érdekében egyetlen ravasz tollvonással adja fel a műellenzék, legnépszerűbb műpolgármesterével az élen? Ez a népképviselet?

A zsidókat a máspodik világháborúban a belgák vagy hollandok mellett (valamelyikben a király is felvarrta a sárga csillagot a német megszálláskor) a leginkább mentő ország létét tapossák el taktikai meggondolásból konzervatívnak és nemzetinek álcázott FIDESZ-KDNP-vel együttműködve? Két nemzedékkel később? Kollektív bűnösség nincsen hangoztatásával? S bízzunk a FIDESZben? A KDNP-ben?

Ez a debreceni izé most Demszky Gábor szintjén szólalt meg. Köszönjük az őszinteséget. Milyen kár, amikor kiderül, hogy ő sem jobb, csak fiatalabb. Milyen kár, hogy nem érti, itt nem a zsidók túlhajtott érzékenységéről van szó régen, hanem a magyarság létéről. Polgármesterként illene közvetíteni, békíteni, mindenkit kímélni, de alapvetően a magyarság létét kifejezni a politikában. Ehelyett ő mint egy megszálló erő valami másodosztályú helyi tisztségviselőjeként magyarázza el fél mondatban, hogy a bennszülöttek ha sokat ugrálnak és nem kussolnak, akkor csiki-csuki alapon magyar vagy osztrák vagy német vagy hottentotta törvények alapján lesznek elítélve a saját országukban. Nincs szájalás, szeretni kell azt is aki a szádra lép csizmájában.

Mert nem tudom, hogy létezik-e a zsidó kalózok összehangolt támadása, amint azt Peres Simon izraeli elnök jelentette ki, de hogy a privatizációs katasztrófát idegen országok törvényeinek ránk szabadításával tegyék véglegessé (álságos módon a meglopottak erkölcsiségét megkérdőjelezve a lopott javak vissza szolgáltatása helyett), és éppen a FIDESZ részéről????

El nem tudom képzelni, hogy mi értelme volt ennek a megjegyzésnek, hogy mi értelme volt a hétfői szavazásnak. A FIDESZ most olyan volt, mint amikor fuldokló segítséget kér, és erre SEGÍTSÉG feliratú trikóban valaki odamegy hozzá és víz alá nyomja a fejét.

Debrecen polgármestere. Mit mondtál, mit tettél? Biztosan nem fogod fel.

Az idősebbek már ismerik az ilyesmit. Az ötvenes évek lehellete. Fekete autók hazug bírák és hazug parlamenti döntések. Hazug újságírók és émelygés a gyomor táján. Semmi sem igaz, semmi sem tisztességes, mindenki érezze magát célkeresztben. Osztrák, német, bármilyen jogi szövegre hivatkozva bárki sarokba szorítható - ez lenne a jogállam, szerintetek. Debrecen polgármestere meg nem kivétel.....

Vagy tévedtem volna?

Fáy Árpád

  Vissza az oldal tetejére