vissza a főoldalra *   

-----Original Message-----

From: Fáy Árpád [mailto:fay@tvnetwork.hu]

Sent: Monday, December 10, 2007 11:01 PM

To: alkotmany@ngo.hu

Subject: Elméleti megjegyzés a büsszeli okmányhoz és annak hazai visszhangjához

 

Jóska!

TE NEM VAGY NORMÁLIS!

Valaki vissza jelzett, hogy nem világos neki, hogy Jóskára komolyan mondom-e, hogy nem normális.
Ez hiba volt részemről, félre érthető.
Kötözködni akartam vidáman, mert a 160 oldalt pár nappal előbb elolvasni nagy feladat.
Köszönöm neki a figyelmeztetést.
A Pinocchio, aki őrültként viselkedik, természetesen Gyurcsány.

A valódi alkotmányosság ellen tenni
- régi szóval Istenkáromlás

Tudod mit küldözgetsz szanaszét?

160 oldal az a nyavalyás Lisszaboni nyilatkozat-vázlat!

--------------------------------------------------

Nehéz hozzászólni, nem tudom az eredeti szöveget olvasni, a fordítás illetve jelen esetben a szöveg-egyesítés mindig esendő.

--------------------------------------------------

Nehéz ennek a nyilatkozatnak a jelentőségét nem túlbecsülni.

--------------------------------------------------

Nehéz megtalálni az útját annak, hogy mi a teendő.

--------------------------------------------------

Nehéz megítélni a történelmi jövőt.

--------------------------------------------------

De tudni-látni kell, hogy ez a dokumentum műfajilag nem alkotmány, ha tehát alkotmányos területre téved, akkor természetjogi szemszögből semmis. (Nem több, mint múló, bár meglehet káros hatalmi önkény megnyilvánulás).

--------------------------------------------------

Tudni kell a magyar (történelmi) alkotmány természetjogi alapozottságát, és emiatt nemzeti-társadalmi önbecsülést megtartó erejét.

--------------------------------------------------

Tudni kell az európai kultúra eredendő természetjogi alapozottságát, amelyet ideig-óráig (akár századokig) lehet háttérbe szorítani, zárójelbe tenni, de megtagadni nem lehet a társadalom erodálódása nélkül. Sem Magyarországban, sem a politikainak mázolt gazdasági piac-közösségben.

--------------------------------------------------

A gazdasági közösség politikaira mázolása a természetjogi alapok ellenére, azzal ütközve, netán azt üldözőbe véve végtelen tragédiává nőhet ki, vagy bohózattá fajulhat, de nem definiálhatja át a világot, nem nőhet önmaga fölé. A rész nem nőhet az egész fölé (illetve az a rákos daganat).

--------------------------------------------------

Ezt a bohózatot újabb és újabb szemkilövető, szembe hazudozó, szemtelenül össze-vissza beszélő hatalmi tobzódást nem menti bármely uniós program jószándéka sem. A nemzeti alkotmányoktól a természetjogi kötődést elvitató birodalmi botorság szomorú - és alkotmány-jogilag semmis.

--------------------------------------------------

Tévednék?

--------------------------------------------------

A televíziók tele vannak olyan filozofikusnak szánt megjegyzésekkel, miszerint Isten itt vagy ott cserbenhagyta az emberiséget, mert lám milyen szörnyűségeket engedett szabadjára, mint háború, éhség, betegség, árvíz stb.

Aki ilyet mond, az kristálytiszta látleletet állít ki elme állapotáról.

Isten nem helyettünk akarta életünket élni, hanem minket tett rá alkalmassá.

Az emberi szabadság, felelősség és dráma a világ legcsodálatosabb, és kétségkívül valós létezési formája.

A szabadság kalandját, felelősségét, kockázatát és a szeretetet elutasító idióták Istenkáromlása két szinten is káromlás:

1) forma szerint, mert Istent becsmérelni, nevetségessé tenni, kicsinyíteni próbálják

2) és saját emberi létüket feladóan Istenkáromlás, mert az emberi minőségben Isten éppen tőlünk várja el a felelős szabadság és sorsviselés, a társadalmi szolidaritás és méltányosság kultúráját.

Ennek a régiek szavaival Istentől rendelt emberi méltó szerepnek az elutasítása nyersen durva vagy homályosan bizonytalan szavakkal, az a lényegi IStenkáromlás (mai szavakkal az emberi minőség leépítése) - akkor is ha gazdasági-pénzügyi bűvészmutatványokkal történik. Istenkáromlás akkor is, ha az alkotmány természetjogi értékiségét próbálja valaki korrupt döntések martalékául dönteni.

--------------------------------------------------

És a december 13-ra tervezett aláírási ceremónia Istenkáromlás volta nem vicc - amennyiben azzal az alkotmányos alapokat kívánják kikezdeni.

--------------------------------------------------

Valamint BUTASÁG.

IDIOTIZMUS ez a tervezett döntés, amennyiben a tőke, munkaerő, termékek szabad áramlásának technikai követelményét az erkölcsiség, a politika természetjogi feladata fölé kívánná emelni. Bármi okból, bármi módon.

--------------------------------------------------

Az emberi személyiség, és a személyiségek közösségei fölé ontológiai súllyal semmiféle eszköz nem emelhető.

Madáchnál Michelangelo panaszkodik, hogy őt a széklábfaragó mesterek szintjén kezelik.

Szerencséje volt, hogy nem tudta előre, még egy bő évszázad, és nem a székláb faragó asztalossal, de a széklábbal fogják egy szintre kényszeríteni, vagy éppen annak is alája. Mert a székláb eszköz. A tőke-munka-termék szabad áramlási szabályzata szintén eszköz. Annak alárendelni az emberi személyiseget egyénként vagy közösségként pedig BLÖFF. Ócska, erkölcstelen, primitív merkantilista blöff. Aki nem lát át rajta, az úgy járhat, mint a Pinocchióban a szamárrá váló gyerekek a játékvárosban (Balzac után az ördögi szamárbőrnek ez igencsak meseszerű változata).

--------------------------------------------------

Hülye Pinocchiónk most rohan aláírni. Legalább tudjuk, hogy bármit mond, nincsen tudatában annak, hogy beszédének van-e elvi súlya. Nincsen. Tombolhat, lövethet, csak bűnei növekszenek.

Ha az alkotmány természetjogi súlyát, természetét akarja kikezdeni, még mélyebb szakadékba lökni, akkor Istenkáromló (régi kifejezéssel) mind magyar, mind európai tekintetben.

--------------------------------------------------

Ha nem tudja mit cselekszik, akkor is legyünk vele óvatosak. Legalább lelki szemeink előtt ne okozzon homályt (az alkotmányunkat tagadó flótás és uniós talán szintén megtévedt cimborái).

--------------------------------------------------

A természetjogi értékek nem áldozhatók fel az Európa méretű kontinentális technikai struktúrák oltárán. Ez régi szóval nem más, mint okkult varázslási kísérlet. Az emberi minőség feláldozásával "versenyképes piaci rendszer" kialakítása. Az mágia. Bamba, buta mágikus kísérletezés az emberi minőség rovására. Brezsnyev nem is olyan régen ezzel a szemlélettel hajtotta kegyetlenül katonáit a német fegyverek tüzébe a Krim félszigeten. De ez volt egész Oroszország sorsa a kommunizmusban. Most egész Európa következik?

--------------------------------------------------

Jó reggelt.

--------------------------------------------------

Ez nem alkotmány erejű szerződés, és amennyiben alkotmányos értékekbe ütközik, semmis. Akárhány buzgó aláírástól függetlenül.

Talán meg kellett volna beszélni ezt az európai méretű újabb alkotmány-puccs lépést is. Tényleg az első napon alá kell írni?

--------------------------------------------------

http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=HU&id=1317&mode=g&name=

http://eunyet.hu/hirlevel/Lisszaboniszerzodes2007.doc

  Vissza az oldal tetejére