Vissza a főoldalra *

Rajz ~ a trianoni határ és az elcsatolt vasútvonalak, vasúti gócpontok

Dr Palotás Zoltán: A Trianoni határok c. kötetének címoldali ábrája (Interedition, Budapest, 1990)

Nem erkölcsi vagy nemzetiségi szempontok jelölték ki azt a határvonalat!

~ Amint a történelmi alkotmány alapelveitől való mai elhatárolódásnak sincs erkölcsi vagy más jószándékú, értelmileg "kötelező" szempontja,

 mert amint tudjuk, az csak a tulajdonképpeni európai alkotmányos evidenciáktól való elhatárolódásnak az eszköze, az európai alkotmányos evidenciáknak a magyar fogalmakkal való elgondolása elleni abszurd állásfoglalás, hogy még csak el se gondolhassuk dolgainkat!

A történelmi alkotmány lényegi értékei ellen való hadakozás ára igen magas, mert megfoszt minket a magyar és európai politizálás lehetőségétől, a legmodernebb közgazdasági, jogi, szociális, politikai problémák önálló, lényegi kezelésének esélyétől, az önszervezés eszméjétől.

A vasútvonalak rajzának mai értelme, figyelmeztetése az, hogy második Trianont élünk meg tulajdon fejünkben, tulajdon gondolatainkban. A vasútvonal mintájára mintha agylebenyeinket rekesztenénk el immár egyértelműen öngyilkos módon, hogy képtelenekké váljunk az elemi problémamegoldásra is .

Az alkotmányosságnak ez az önfeladó elutasítása

nem önfeláldozás, ez nem türelem, ez nem bölcsesség.

Vissza az oldal tetejére