Vissza a főoldalra * vissza meghívóhoz * vissza vázlatok előlaphoz

A szabadság belső korlátai, ihlető feltételei
Az alkotmányosság belső korlátai, ihlető feltételei
Tudós-Takács János
 
Az alkotmányosság problematikájához kapcsolódik a törvény-szabadság dichotómia, amelyet a komplementaritás jellemez. Ennek vizsgálata szükségessé teszi a szabadság terjedelmének tisztázását. Szabadságunk ugyanis nem abszolút, álláspontunk a mérsékelt indeterminizmus.
A szabadságnak külső és belső korlátai vannak. Itt az utóbbiakkal foglalkozunk. A belső korlátok vonatkozhatnak arra, hogy cselekedjünk vagy ne cselekedjünk (in ordine exercitii), és arra, hogy ezt vagy azt tegyük (in ordine specificationis). A korlátozás lehet teljes (ami a szabad döntést lehetetlenné teszi) és részleges (ami a szabad döntés lehetőségét leszűkíti).
Eredet szerint a belső korlátok kétfélék:
  1. genetikai tényezők
  2. pszihikai tényezők. Ilyenek: a skizofrénia, a psyhosis maniaco-depressiva és a psichopátia. ezek empírikus vizsgálata elősegítheti a korlátozott szabadságot figyelembe veő törvényhozást és törvény-alkalmazást.
A szabadság terjedelmét növelő belső (ihlető) ténmyezők ontológiai alapja az igaz (verum) és a szép (pulchrum). ezért ezek a tényezők ismeretbővülésből és esztétikai élményből tevődnek össze. A külső szabadság visszahat a belsőre: az alkotmányos viszonyok közötti élés tudatosítása növeli a belső szabadságot.

Vissza az oldal tetejére