Vissza a főoldalra * 

KÖZLEMÉNY

A Szabad Magyarországért Mozgalom sérelmezi azt a gyarmati státuszra emlékeztető vazallusi kormánypolitikát, amit a Medgyessy-kormány folytat. A Magyar Köztársaság kormánya az 1949. évi. XX. törvény - amit megtévesztően alkotmányként is emlegetnek - újabb módosításával (T/4486. számú törvényjavaslat) már előzetesen, még az elfogadása előtt alárendeli magát az Európai Unió készülő új alapszerződésének (amit téves fordítással uniós alkotmányként emleget a mai politika és média ) anélkül, hogy annak végleges tartalmát ismerné.

Határozottan tiltakozunk azon politikai törekvés ellen, miszerint - Szili Katalin a napokban tett kijelentése alapján - egy új magyar alkotmányt kívánnak elfogadtatni a parlamenttel.

Tiltakozunk az ellen, hogy a magyar államiság alapját és megmaradásunk fundamentumát jelentő 1000 éves történelmi alkotmányunkat, az azt megjelenítő Szent Koronát, annak érték- és eszmerendszerét ilyen álságos módon kívánják továbbra is háttérbe szorítani. Ez a módszer kísértetiesen hasonlít a "sztálini alkotmány" és látszat-jogrend bevezetéséhez, illetve annak egyenes folytatása.

Szeretnénk emlékeztetni a magyar társadalmat, a parlamenti pártokat arra az ezer éves alkotmányos alapelvre, amit minden uralkodónk, és kormányunk 1944-ig tiszteletben tartott, hogy "hatalmi erő alkotmányt nem írhat, és nem módosíthat." Más szóval: a hatalmi önkény, diktatúra alkotmányos legitimitást semmiképpen nem nyerhet. 

Nem engedhető meg, hogy egy olyan kormány folytassa le az alkotmányozást, magyarságot megalázó "nemzet-és államalapítás" színjátékát (mert magyar fogalmak szerint új alkotmány csak új nemzet és új állam esetén jöhet szóba), amely ki nem mondott célként próbálja megszüntetni a magyar identitás maradékát is, felszámolva annak utolsó gazdasági, politikai, szociális, egészségügyi és kulturális létfeltételeit.

Követeljük az újabb félrevezető, parlamenti színjáték helyett Magyarország alkotmányos rendjének helyreállítását: a történelmi alkotmány jogfolytonos elismerésével. Ez, pedig az erre hivatott társadalmi szervezetek (Magyar Jószolgálati Alkotmányossági Testület, Alkotmányossági Műhely, Szent Korona Társaság, Szent Korona Szövetség, stb.) együttműködésével egy alkotmányozó nemzetgyűlés keretein belül történhet meg legitim módon.

A magyar alkotmányos hagyomány ugyanis a legfőbb emberi értékek, igazságok és hagyományok, valamint a törvényhozás között teremt közmegegyezéses kapcsolatot. A magyar parlamentnek az alkotmány, az 1000 éves alkotmányos elvek felülbírálásához, netán bármely más külső hatalmi testületnek való deklarált alávetéséhez nemcsak joga nincs, de ilyen jellegű társadalmi felhatalmazással sem rendelkezik.

Aki tehát úgymond új alkotmányról beszél, új alkotmányt kínál, erőltet, erőszakol a magyar népre, az a magyarság végét szorgalmazza, a XX. századi genocidiumok folytatását, esetünkben a magyarság felszámolásának mielőbbi befejezésén dolgozik.

Aki az 1000 éves, a világ tudományos körei által is különösen értékesnek tekintett alkotmányos elveink elismerése helyett egy új és kiforratlan nemzetek feletti EU-szerződés alá kívánja helyezni népünk társadalmi-, politikai- és jogrendjét (mitöbb ezt a szerződést nevezteti megalázó módon úton-útfélen alkotmánynak) az semmibe veszi népünk történelmét, nemzeti identitásunk meghatározó elemét, fennmaradásunk kőszikláját: a Szent Koronát, az visszaél az alkotmány fogalmával, a szó jelentésével - vagy be nem számítható módon nem tudja mit cselekszik, ha meg tudatosan teszi, akkor nem a haza javát szolgálja.

Budapest, 2003. augusztus 01.

Takács András (Szabad Magyarországért Mozgalom Koord. Biz. Elnöke)

Fáy Árpád sk. (Alkotmányossági Műhely elnöke)

Sztankó Dániel sk. SZMM Ifjúsági Tagozat vezetője

Vissza az oldal tetejére